[Bảo trì] Bảo trì nâng cấp hệ thống

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ ngày một tốt hơn, Ban Điều Hành VLCM-VuiGame sẽ tiến hành bảo trì nâng cấp tất cả các máy chủ Võ Lâm Chi Mộng trong thời gian ngắn.

Thời gian bảo trì dự kiến: Từ 16h20 đến 17h00 ngày 23/03/2015

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia Sự Kiện để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng. Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top