[Bảo trì] Phiên bản V149 - Lão Ngoan Đồng

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để chuẩn bị cho việc cập nhật phiên bản 149, Võ Lâm Chi Mộng sẽ bảo trì ngắn từ 00h00 ngày 22/8/2014 đến 02h00 ngày 22/08/2014 (rạng sáng), ngày sau đó sẽ đón chào các hoạt động hấp dẫn của sự kiện Lão Ngoan Đồng .

Sự kiện: Lão Ngoan Đồng
Diễn ra từ ngày 22/08/2014 đến ngày 28/08/2014

Webgame Nhập Vai Võ Lâm Chi Mộng - Lão Ngoan Đồng

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia sự kiện Lão Ngoan Đồng  để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top