20/08 - Phiên Bản Mới - Thất Tịch Cửu Niên

Q
úy nhân sĩ võ lâm thân mến!

Thân mời Quý Nhân Sĩ cùng tham khảo sơ lượt các nội dung chính của chuỗi sự kiện phiên bản Thất Tịch Cửu Niên với các nội dung chính như sau:

Hoạt động chính

[Mở] Đại Hội Tỷ Võ Liên Server

 • Võ Lâm Chi Mộng - ZingMe.
 • Võ Lâm Chi Mộng - ZingPlay.
 • Võ Lâm Chi Mộng:
  • Cụm máy chủ 1 - 300.
  • Cụm máy chủ từ 301 đến 600.
  • Cụm máy chủ từ 601 đến 959
  • Cụm máy chủ từ 960 đến các server sau

Báo Danh: 00:00 đến 19:00 ngày 25/08/2020.

Vòng loại: Từ 20:00 đến 20:20 ngày 25/08/2020.

Vòng Phục Sinh: Từ 20:30 đến 20:50 ngày 25/08/2020.

Vòng đối kháng: Từ 20:00 đến 21:50 ngày 26/08/2020.

Chung Kết: 22:00 đến 22:20 ngày 26/08/2020.

[Cập Nhật] Trân Bảo Cát X3

 • Thời gian : hoạt động diễn ra 7 ngày theo phiên bản

Tham gia hoạt động để có thể nhận được các trân phẩm quý.

Tích lũy nạp 1 Vàng sẽ nhận được 3 điểm đối thưởng.

Lưu Ý: Mỗi vật phẩm chỉ có thể đổi 1 lần duy nhất trong suốt thời dian diễn ra phiên bản.

[Mới] Bộ Trang Bị - Hoàng Đồ Bảo Ấn (3)

Có thể nhận được các trang bị thông qua hoạt động Cửa Hàng Tiền Trang - Tab Huân Chương

Bộ huân chương bao gồm:

 • Thái Duyên Phủ
 • Kiến Ninh Ấn
 • Tuyền Châu Ấn
 • Ung Châu Ấn

Sử dụng Đá Mài Thần Khí để có thể nâng cấp các trang bị trên. Mỗi lần nâng cấp cần 50 Đá Mài Thần Khí.

Thuộc tính Huân Chương bao gồm:

CấpBạo KíchNé TránhTầng VõLực Chiến
0 200.000.000 200.000.000 500.000 50.000.000
Trung
Cao
Đỉnh
Thần

Trang bị đủ 4 Huân Chương cấp Thần sẽ kích hoạt được hiệu quả của bộ.

Hiệu quả đặc biệt: Hoàng Đồ Bảo Ấn (3)

Khi bị tấn công liên tục nhiều lần sẽ kích hoạt kỹ năng giúp bản thân nhận được hiệu quả Hoàng Đồ Bảo Ấn (3) trong 10 giây.

 • Trong thời gian hiệu quả, tất cả các đối thủ đã kích vào bản thân đều sẽ bị giảm 50 điểm Chiến Văn Thanh Long, 50 điểm Chiến Văn Bạch Hổ, 50 điểm Chiến Văn Chu Tước, 50 điểm Chiến Văn Huyền Vũ, 20.000 Tốc Độ Đánh
 • Hiệu quả được phép cộng dồn
 • Thời gian chờ là 120 giây.

[Mới] Thất Tịch

Cách thức tham gia :

 • Lệnh Bài Tham Gia Thất Tịch: Nhận tại giao diện hoạt động Thất Tịch
 • Mảnh Ghép Thất Tịch : Đánh quái tại bản đồ có thể nhận được (áp dụng cho các nhân vật có Buff từ Lệnh Bài Tham Gia Thất Tịch.
 • Kết Cầu Ô Thước : Nguyên liệu nhận tại giao diện Thất Tịch. Dùng để đua TOP xếp hạng Thất Tịch.
Quà Thất Tịch 2020
Mở ra có xác suất nhận được các nguyên liệu sau:
1% nhận được Rương Săn Đỉnh Phong Đào Cơ
9% nhận được 4.000 Thiên Linh
10% nhận được 20 Tiên Ma Kinh Nghiệm Đơn
20% nhận được 5 Long Trảm Tàn Chương
20% nhận được 10 Bí kíp nâng cấp Đồ Long Đao
20% nhận được 20 Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp
20% nhận được 1 Nguyên Liệu Cao Cấp
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa

Tham gia đổi thưởng sẽ nhận được thêm các phần thưởng sau:

 • Ngưu Lang Chức Nữ 2020
 • Trường Cửu Bội
 • Thiên Ma Phách

Cách tham gia:

 • Sử dụng Lệnh Bài Tham Gia Thất Tịch để có thể nhận được Buff Thất Tịch 2020.
 • Nhân vật có Buff Thất Tịch 2020 đánh quái bản đồ sẽ có xác suất nhận được Mảnh Ghép Thất Tịch
 • Sử dụng Mảnh Ghép Thất Tịch kết hợp với các nguyên liệu yêu cầu tại giao diện hoạt động để có thể đổi Quà Thất Tịch 2020.
 • Quà Thất Tịch 2020 : có thể sử dụng hoặc đùng để đổi trân phẩm quý như : Ngưu Lang Chức Nữ 2020 (trang bị giới hạn) hoặc Trường Cửu Bội.

Lưu Ý

Chi tiết hoạt động xem tại giao diện ingame

[Mới]Ngưu Lang Chức Nữ 2020

Nhận được thông qua hoạt động Tích lũy.

CấpBạo KíchNé TránhChu Tước ChiếnHuyền Vũ Chiến
0 200.000.000 200.000.000 20% 20%
Trung
Cao
Đỉnh
Thần

Hiệu quả đặc biệt: Ngưu Lang Chức Nữ - 2020

Khi nhân vật bị đánh liên tục 18 đòn đánh lập tức kích hoạt hiểu quả Ngưu Lang Chức Nữ - 2020 kéo dài suốt 15 giây.

Trong thời gian hiệu quả, bản thân sẽ được miễn dịch 95% sát thương từ phía đối thủ. Bên cạnh đó, mỗi giây hồi phục 20% Sinh Lực và Nội Lực.

Thời gian duy chờ là 150 giây.

[Mới] Đua TOP Thất Tịch

Cách thức tham gia :

 • Sử dụng Kết Cầu Ô Thước để làm nguyên liệu đua TOP Xếp Hạng

Lưu ý:

 • Thời gian đua TOP: Từ ngày 20/08/2020 đến 23:59 ngày 25/08/2020
 • Thời gian nhận thưởng: Từ 00:00 đến 23:59 ngày 26/08/2020.

Chi tiết phần thưởng như sau:

HạngPhần Thưởng
1 vs 2 Thất Tịch Cửu Niên
3 đến 10 Quà TOP 10 Thất Tịch

Chi tiết phần thưởng bao gồm:

Quà TOP 10 Thất Tịch
Mở ra sẽ được nhận các phần thưởng sau:
1000 Gói Quà 100.000 Vé Vàng

1.000 Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp

100 Quà Thất Tịch 2020

20.000 Đá Mài Thần Khí

Vật phẩm nhận được sẽ Khóa

Thất Tịch Cửu Niên

CấpChu Tước ChiếnHuyền Vũ ChiếnThanh Long ChiếnBạch Hổ ChiếnTầng Võ
0 30% 30% 30% 30% 10.000.000
Trung
Cao
Đỉnh
Thần

Hiệu quả đặc biệt: Thất Tịch Cửu Niên

Khi tấn công 100% kích hoạt kỹ năng khiến đối thủ bị giảm 20.000.000 Tầng Võ Công trong 10 giây.

 • Kỹ năng không tính cộng dồn. Không có thời gian chờ !

[Mới] Kích Ẩn - Linh Lộ Hoàng Phù

Kích ẩn cao cấp tại tính năng : Nhân Vật => Truyền Kỳ => Phi Thăng

Sử dụng vật phẩm : Linh Lộ Hoàng Phù để tiến hành mở kích ẩn đặc biệt

Hiệu quả đặc biệt: Linh Lộ Hoàng Phù

Khi nhân vật có sinh lực dưới 30% nhảy liên tục 15 lần sẽ lập tức kích hoạt hiệu quả Linh Lộ Hoàng Phù trong 15 giây.

 • Bản thân nhận được hiệu quả Linh Lộ Hoàng Phù sẽ lập tức được xóa bỏ toàn bộ các hiệu quả xấu.
 • Kèm theo đó, bản thân lập tức hồi phục 100% Sinh Lực + Nội Lực + Thể Lưc.
 • Bản thân miễn dịch sát thương kéo dài 15 giây.
 • Thời gian chờ là 120 giây.

[Mở] Đèn Hoa Đăng

Giới hạn tham gia: Nhân vật cấp 201 trở lên.

Cách tham gia:

 • Mỗi ngày, nhân vật có thể đến NPC Đèn Hoa Đăng tại tọa độ 65:132 bản đồ Tương Dương để có thể nhận được hoặc mua thêm vật phẩm Đèn Hoa Đăng.
 • Sau khi đã có Đèn Hoa Đăng, mang đèn đến tọa độ 35:131 bản đồ Tương Dương để sử dụng.
 • Sau khi sử dụng, nhân vật sẽ có xác suất nhận được 1, 2 hoặc 3 Quà Thả Đèn Hoa Đăng.
 • Sử dụng Quà Thả Đèn Hoa Đăng để có thể nhận được các phần thưởng hấp dẫn.
 • Chi tiết phần thưởng mới kể từ V442 - Hùng Vương Bá Kiếm sẽ bao gồm:
Quà Thả Đèn Hoa Đăng
Mở ra sẽ được nhận các phần thưởng sau:
1 Thanh Thông Bảo Thạch
10 Cường Hóa Chi Thần
5 Bát Quái Tinh Thạch
1 Kinh Nghiệm Đơn Hoàn Mỹ
3 Phi Thăng Thần Bảo Lệnh (vật phẩm này đã được bỏ)
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa

[Mở] Chào Mừng và Gắn Kết

Hoạt động chỉ diễn ra 7 ngày theo phiên bản.

Tiến hành mở hoạt động Chào Mừng và Gắn Kết với cách thức tham gia như sau:

 • Tích lũy nạp đủ 500 Vàng mỗi ngày. Tích Lũy liên tục 2 ngày sẽ nhận được phần thưởng: Quà Võ Lâm Chào Mừng
 • Tích lũy nạp đủ 500 Vàng mỗi ngày. Tích Lũy liên tục 5 ngày sẽ nhận được phần thưởng: Quà Chi Mộng Gắn Kết
Quà Chào Mừng Tân ThủQuà Anh Hùng Tranh Bá
Mở ra nhận được các phần thưởng sau: Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
1 Ưu Đãi Vàng - 1.000 1 Tuyệt Thế Vũ Khí
5 Thiên Ma Đơn 2 Ưu Đãi Vàng - 5.000
9 Mảnh Đỉnh Phong 5 Bùa Thăng Cấp
20 Gói Quà Vé Vàng 1.000.000 10 Bảo Thạch – Tím
200 Hộp Trang Điểm (Đặc Biệt) 50 Gói Quà Vé Vàng 1.000.000
1000 Cường Hóa Chi Thần 800 Hộp Trang Điểm (Đặc Biệt)
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa 2.000 Đá Mài Thần Khí
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa

[Mở] Tích Lũy Tinh Anh

Hoạt động được diễn ra theo phiên bản.

Tham gia hoạt động để có thể nhận được các phần quà miễn phí như: Tinh Tủy Đông Tà, Ỷ Thiên Bảo Kim, Đá Bách Tinh, Tuyệt Thế Vũ Khí...

Ngoài ra, các trân bảo hiếm cũng sẽ xuất hiện chỉ với mức tích lũy từ 5.000 Vàng như: 10 Mảnh Ghép Trang Sức, Mảnh Ghép Trang Phục, Mảnh Ôn Luyện Ký Ức, Sương Phong Loạn Vũ – Y Phục và các phần thưởng khác.

Chi tiết vui lòng tham khảo tại giao diện hoạt động ingame.

[Mở] Song Toàn

Cập nhật thời gian mở hoạt động Song Toàn như sau:

 • 00:00 Thứ Năm --> 23:59 Thứ Sáu
 • 00:00 Thứ 7 --> 23:59 Chủ Nhật
 • 00:00 Thứ Hai --> 23:59 Thứ Tư

[Mở] Tab Giới Hạn

Hoạt động chỉ mở ra ở các phiên bản giới hạn. Hãy nhanh tay tham gia !

Tham gia hoạt động để có thể đổi được các trang bị hấp dẫn như:

 • Hỏa Long Ám Khí
 • Nhất Sát Long Chương
 • Túi Quà Ký Ức Tháng 07
 • Túi Quà Ký Ức Tháng 06
 • Túi Quà Ký Ức Tháng 05

[Mở] Quà Nạp Mỗi Ngày

Cập nhật 2 phần thưởng mới cho hoạt động như sau:

Phần thưởng tích lũy 2.000 Vàng

Quà Nạp Mỗi Ngày (Tổng Hợp)
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
KN Đơn (Siêu)*18 (Khóa)
Kích Thích Tiềm Năng Đơn*3 (Khóa)
Ưu Đãi Vàng - 2.000*1 (Khóa)
Thiên Linh*50.000 (Khóa)
Tiên Ma Kinh Nghiệm Đơn*25 (Khóa)
Tinh Thông Bảo Thạch*1 (Khóa)

Phần thưởng tích lũy 5.000 Vàng

Quà Nạp Mỗi Ngày (Bảo Thạch)
Mở ra được chọn 1 trong các phần thưởng sau:
Âu Dương Phong – Chí Tôn*1 (Khóa)
Vương Trùng Dương – Chí Tôn*1 (Khóa)
Hoàng Dược Sư – Chí Tôn*1 (Khóa)
Đoàn Trí Hưng – Chí Tôn*1 (Khóa)
Hồng Thất Công – Chí Tôn*1 (Khóa)
Châu Bá Thông – Chí Tôn*1 (Khóa)
Mai Siêu Phong – Chí Tôn*1 (Khóa)

[Thường Niên] Các Hoạt Động Thường Niên

STTHoạt Động
1 Mạnh Hóa
2 Yếu Quyết
3 Thần Khí
4 Vận Tiêu
5 Quà Nạp Mỗi Ngày
6 Vòng Quay Đỉnh Phong
7 Ưu Đãi Vé Vàng
8 Tụ Bảo Bồn (Sơ - Trung - Cao)

Sự Kiện Tuần 20/08/2020 - 26/08/2020Hoạt động sẽ được cập nhật mỗi ngày lúc 00:01 trên trang chủ Võ Lâm Chi Mộng

Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Top