[Phiên bản mới] Cập Nhật Nội Dung V253

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin ra mắt phiên bản V253, gồm những nội dung chính sau đây:

Ưu Đãi Vé Vàng

 • Hoạt động diễn ra vào từ ngày 19 đến 25 tháng 08 năm 2016
 • Hoạt động sẽ được cập nhật theo ngày lúc 00h01 trên trang chủ Võ Lâm Chi Mộng

Ngày Hè Vui Vẻ

 • Hoạt động diễn ra từ ngày 19 đến 25 tháng 08 năm 2016
 • Hoạt động sẽ được cập nhật theo ngày lúc 00h01 trên trang chủ Võ Lâm Chi Mộng

Tụ Bảo Bồn-Thấp-Cao-Siêu

 • Hoạt Động diễn ra từ 19 đến 25 tháng 08 năm 2016

Hoạt Động Tuần Lễ Tài Lộc


Đơn vị nhận là Gói Quà 100 Vé Vàng.

 • Điều kiện tham gia:
  • Mỗi ngày người chơi phải tham gia đầy đủ từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng mới có thể nhận được mức ưu đãi tối đa của hoạt động này.
  • Ngày nạp bị ngắt khoản thì mức khuyến mãi Vé Vàng cho những ngày tiếp theo chỉ còn 160 gói.

Hoạt Động Tiêu Phí

  • Hoạt động diễn ra từ ngày 19 đến 25 tháng 08 năm 2016

   • Trong thời gian diễn ra hoạt động. Võ Lâm Chi Mộng sẽ mang đến các ưu đãi thông qua việc Tiêu Phí Vàng hoặc Vé Vàng. Các phần thưởng nhận được sẽ khóa.

     • Tiêu 2000 vàng nhận được Niết bàn tịch *20(khóa).
     • Tiêu 6000 vàng nhận được Mảnh Bát Trận*20(khóa).
     • Tiêu 15.000 vàng nhận được Túi Bùa Cường Hóa *1(khóa).
     • Tiêu 40.000 vàng nhận được Vũ Long Tinh*1(khóa).
     • Tiêu 60.000 vàng nhận được Linh Thử Đơn*1(khóa).
     • Tiêu 180.000 vàng nhận được Bôn Ngưu Đơn*1(khóa).
Lưu ý:

   • Mức tiêu vàng 2000, 6000 và 15.000 vàng nhận tối đa 100 lần.
   • Mức tiêu vàng 40.000 vàng nhận tối đa 100 lần.
   • Mức tiêu vàng 60.000 vàng nhận tối đa 10 lần.
   • Mức tiêu vàng 180.000 vàng nhận tối đa 5 lần.
   • Khi sử dụng vàng hoặc vé vàng tại hoạt động Huyết Tứ Linh sẽ không được tính vào hoạt động Tiêu Phí.

Giới Thiệu Các Vật Phẩm Mới

Bộ Huân Chương Mới Tại SHOP Tiền Trang Chi Mộng
   • Được bán tại của hàng Tiền Trang Chi Mộng (Tab Huân Chương)
TênGiá
Kim Môn 80.000
Dương Giao 80.000
Nao Du 80.000
Thiên Liêu 80.000
Kiên Tĩnh 80.000
Đầu Duy 80.000
Dương Bản 80.000
Dương Mục 80.000
Dương Não 80.000
Phong Phủ 80.000
    • Thuộc Tính Của Từng Huân Chương
CấpCôngThủSinh LựcThuộc Tính Ẩn
0 1.250.000 1.250.000 1.250.000  
1 1.875.000 1.875.000 1.875.000  
2 2.500.000 2.500.000 2.500.000  
3 3.125.000 3.125.000 3.125.000  
4 3.750.000 3.750.000 3.750.000  
5 4.375.000 4.375.000 4.375.000  
6 5.000.000 5.000.000 5.000.000  
7 6.250.000 6.250.000 6.250.000  
8 7.500.000 7.500.000 7.500.000  
9 8.750.000 8.750.000 8.750.000 Tất cả tầng võ công +10
10 10.000.000 10.000.000 10.000.000 +10.000.000 sinh lực 
Bộ Huân Chương Mới: Có Tại Gói Quà Tam Phẩm và Tứ Phẩm
   • Tham gia hoạt động Long Sinh Cửu Tử - Gói Quà Tam Phẩm và Tứ Phẩm để có thể nhận được.
Tên
Vân Tâm Chương
Tiêu Sử Chương
Kim Thanh Chương
Hưởng Cách Chương
Thanh Âm Chương
Trung Lưu Chương
Trường Minh Chương
Thiên Hà Chương
     • Thuộc Tính Bộ Huân Chương
CấpCôngThủSinh LựcTầng Võ Công
0 100.000 100.000 100.000  
1 200.000 200.000 200.000 1
2 300.000 300.000 300.000 2
3 400.000 400.000 400.000 3
4 500.000 500.000 500.000 4
5 600.000 600.000 600.000 5
6 700.000 700.000 700.000 6
7 800.000 800.000 800.000 7
8 1.000.000 1.000.000 1.000.000 8
9 1.500.000 1.500.000 1.500.000 9
10 2,000,000 2,000,000 2,000,000 10
     • Khi có đủ 8 Huân Chương 10 sao của Bộ Ngọc Tiêu sẽ kích hoạt kỹ năng Phá Bạo
     • Phá Bạo: Trừ 2.000.000 điểm Bạo của đối phương.
     • Dùng Bùa Cường Hóa hoặc Long Thần Thạch để cường hóa Huân Chương lên 10 sao . Sau đó có thể dùng tiếp Long Sanh Cửu Tử để nâng cấp tiếp 10 lần nữa. Tỉ lệ thành công khi năng cấp là : 100%.
Thất Tử Toàn Chân Giáo
        • Tham gia hoạt động Thất Tử Toàn Chân Ngày 25 tháng 08 để nhận được.
        • Khi sử dụng vật phẩm, người chơi sẽ được tùy chọn để nhận 1 trong 8 Huân Chương sau:
Tên
Đan Dương Tử Chương
Trường Xuân Tử Chương
Ngọc Dương Tử Chương
Trường Sinh Tử Chương
Trường Chân Tử Chương
Quảng Ninh Tử Chương
Thanh Tĩnh Tản Nhân Chương
Trùng Dương Tử Chương
 • Ở các phiên bản kế tiếp, Thất Tử Toàn Chân sẽ được cập nhật thêm các vật phẩm để nâng cấp các Huân Chương hiện tại của vật phẩm này.
Tinh Tủy Đông Tà
     • Tham gia hoạt động Tinh Tủy Đông Tà Ngày 22 tháng 08 để nhận được.
     • Vật phẩm dùng để đột phá tứ cấp 200 lên 201
     • Lưu Ý: Chỉ có hiệu quả khi nhân vật đạt cấp 200 sử dụng.
Chân Nguyên Mới
Bao gồm các loại Chân Nguyên:
     • Chân Nguyên Chiếu Kính.
     • Chân Nguyên Dịch Kinh Cân
     • Chân Nguyên Độc Cô Cửu Kiếm
     • Chân Nguyên Cửu Dương Thần Công
Lưu Ý:
     • Mỗi loại sử dụng tối đa 200 lần
     • Phải sử dụng đã kích hoạt chân nguyên được bán tại Hoạt động đặc biệt – Tab Chân Nguyên.

Mở cấp 201 đến 250 (đã được dời lại các phiên bản kế tiếp) .

Sử dụng vật phẩm Tinh Tủy Đông Tà để đột phá 200 đến 201

Tinh Tủy Đông Tà.
   • Tham gia động Tinh Tủy Đông Tà Ngày 22 tháng 08 để nhận được.
   • Vật phẩm dùng để đột phá cấp 200 lên cấp 201
   • Lưu Ý: Chỉ có hiệu quả khi nhân vật đạt cấp 200 sử dụng
   • Sau khi đạt cấp 201, nhân vật có thể sử dụng vật phẩm Tinh Tủy Đông Tà để tích lũy kinh nghiệm lên cấp cho nhân vật.
   • Khi sử dụng 3 Kinh Nghiệm Đơn (Siêu) sẽ tăng 1% kinh nghiệm cho nhân vật ở cấp 201.
   • Sử dụng Kinh Nghiệm Đơn Hoàn Mỹ sẽ tăng ngay 1 cấp.

Đại Hội Tỷ Võ LiênTừng Cụm.

 • Thời gian báo danh: Trước 19:00 Ngày 23 tháng 08 năm 2016.
 • Thời gian diễn ra vòng loại : Ngày 23 tháng 08 năm 2016
 • Thời gian diễn ra chung kết : Ngày 24 tháng 08 năm 2016

Mở Hoạt Động Tranh Đấu.

Hoạt Động: Bát Quái Đạo.

 • Hoạt động diễn ra từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 08 năm 2016..

Hoạt Động: Lục Thập Hoa Giáp (Ngày 19/08).

 • Hoạt động sẽ được cập nhật vào lúc 00:01 ngày 19 tháng 08 – Tab tin tức của Trang Chủ.

Hoạt Động: Cường Hóa Chi Thần (Ngày 20/08).

 • Hoạt động sẽ được cập nhật vào lúc 00:01 ngày 20 tháng 08 – Tab tin tức của Trang Chủ.

Hoạt Động: Rèn Thần Binh (Ngày 21/08).

 • Hoạt động sẽ được cập nhật vào lúc 00:01 ngày 21 tháng 08 – Tab tin tức của Trang Chủ.

Hoạt Động: Tinh Tủy Đông Tà (Ngày 22/08).

    • Hoạt động sẽ được cập nhật vào lúc 00:01 ngày 22 tháng 08 – Tab tin tức của Trang Chủ.

  Hoạt Động: Long Tinh (Ngày 23/08).

  • Hoạt động sẽ được cập nhật vào lúc 00:01 ngày 23 tháng 08 – Tab tin tức của Trang Chủ.

  Hoạt Động: Khai Chân Nguyên (Ngày 24/08).

  • Hoạt động sẽ được cập nhật vào lúc 00:01 ngày 24 tháng 08 – Tab tin tức của Trang Chủ.

  Hoạt Động: Thất Tử Toàn Chân (Ngày 25/08).

  • Hoạt động sẽ được cập nhật vào lúc 00:01 ngày 25 tháng 08 – Tab tin tức của Trang Chủ.

  Các điều chỉnh tại phiên bản V253.

   • Cập nhật phần thưởng của các gói Tam Phẩm và Tứ Phẩm V253.
   • Điều chỉnh giá bán một số vật phẩm cửa hàng Tiền Trang Chi Mộng.
    • Kinh nghiệm đơn Hoàn Mỹ : Giá mới : 300.000 Vàng/Vé Vàng/Vàng Khóa.
   • Điều chỉnh giới hạn mua của vật phẩm tại cửa hàng Tiền Trang Chi Mộng:
    • Đá Truyền Thuyết-Thần Binh : Giới hạn mua mới : 6 lần.
  • Bán các Huân Chương mới tại Tab Huân Chương.
  • Tăng giới hạn điểm xuất chiến của Thú cưỡi Từ 200.000 lên 1.000.000 điểm

  Sự kiện cho tuần 19/08/2016 đến 25/08/2016

  Lịch bảo trì định kỳ: 00h30 thứ ba hàng tuần

  Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

  Top