[Phiên Bản Mới] Cập Nhật Phiên Bản V304

Quý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin ra mắt phiên bản mới với các hoạt động vô cùng hấp dẫn sẽ được diễn ra từ ngày 11/08/2017 đến hết ngày 17/08/2017, gồm những nội dung chính sau đây...

[Mới] Hoạt Động Tuần Lễ Thần Khí

Đơn vị nhận là Chấn Thiên Thần Khí

Lưu Ý:
 • Tích lũy Vàng mỗi ngày để nhận thưởng.
 • Sau khi sang ngày mới phần thưởng sẽ không thể nhận lại được
 • Hoạt động chỉ tính tích lũy trong ngày

[Mới] Ưu Đãi Tuần V304

  • Hoạt động được tính tích lũy 7 ngày - Từ 00:01 ngày 11/08/2017 đến 23:59 ngày 17/08/2017.
  • Trong thời gian diễn ra Quý Nhân sĩ sẽ có thể nhận được các phần thưởng hấp dẫn như: Mảnh Đỉnh Phong - Đá Bách Tinh - Chấn Thiên Thần Khí và Ỷ Thiên Bất Xuất
  • Hoạt động buộc phải nhận theo thứ tự từ thấp đến cao.

[Mới] Võ Lâm Thần Địa Bảo

  • Hoạt động được tính tích lũy 1 ngày khi được diễn ra.
  • Trong thời gian diễn ra Quý Nhân sĩ sẽ có thể nhận được các phần thưởng hấp dẫn như:Đá Long Lực, Bát Quái Tinh Thạch, Cường Hóa Chi Thần, Tương Dương Chiến Quyết, Võ Lâm Ngũ Tuyệt Đan, Mảnh Đỉnh Phong và Ỷ Thiên Bảo Kim
  • Hoạt động buộc phải nhận theo thứ tự từ thấp đến cao.

[Mới] Vật Phẩm Mới

Bát Quái Tinh Thạch

Mở ra được chọn để nhận một trong các phần thưởng sau:
Thiên Thạch*1 Địa Thạch*1 Nhân Thạch*1 Ma Thạch*1 Thần Thạch*1

Đá Long Lực

Mở ra được chọn để nhận một trong các phần thưởng sau:
Tiềm Long Tinh*5 Phi Long Tinh*10 Thiên Long Tinh*5 Vân Long Tinh*10

Cường Hóa Chi Thần

Mở ra được chọn để nhận một trong các phần thưởng sau:
Đá Thiên Thần*10 Bùa Cường Hóa*100

Tương Dương Chiến Quyết

Mở ra được chọn để nhận phần thưởng sau:
Kim Cánh Hộ Thuẫn*1

Võ Lâm Ngũ Tuyệt Đan

Mở ra được chọn để nhận phần thưởng sau:
Linh Xà Độc*1

Lưu Ý: Vật phẩm nhận được sẽ Khóa.

[Mới] Cổ Mộ Tranh Đấu

 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, Quý Nhân sĩ có thể sử dụng vật phẩm Bảo Vật Cổ Mộ 3 - 4 - 5 để đổi thưởng.
 • Phần thưởng nhận được: Gói Quà Cổ Mộ Tranh Đấu
 • Lưu Ý: Gói Quà có hạn sử dụng đến 23:59 ngày 17/08/2017

[Mới] Tab Nguyên Liệu Quý

 • Mở Tab Nguyên Liệu Quý tại Hoạt động Trang Bị Cao Cấp
 • Tại đây, nhân vật có thể tiến hành sử dụng vật phẩm Võ Lâm Ngũ Tuyệt Đan và Tương Dương Chiến Quyết để các nguyên liệu quý

[Mới] Kích Hoạt Ẩn - Nhị Thập Tinh Tú Võ Học

 • Nhị Thập Tinh Tú Võ Học là kích hoạt ẩn của Trận Pháp 28 Tinh Tú Trận.
 • Sử dụng Bí Kíp Tứ Đại Tinh Quân để mở kích hoạt ẩn này.
 • Sau khi kích hoạt toàn bộ các kích ẩn của Nhị Thập Tinh Thú Võ Học sẽ có thể sở hữu được các hiệu ứng mạnh mẽ như: Chu Tước Tinh Quân - Bạch Hổ Tinh Quân - Huyền Vũ Tinh Quân.
 • Ngoài ra, bản thân còn có thể gia tăng thuộc tính công kích và tầng võ bằng Thanh Long Tinh Quân.

[Mở]Vận Tiêu X10

 • Hoạt động diễn ra từ ngày 11/08/2017 đến 17/08/2017.
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, phần thưởng của hoạt động vận tiêu sẽ được tăng lên 10 lần.

[Mở] Viên Nguyệt Chi Bảo

  • Hoạt động diễn ra từ ngày 11/08/2017 đến 23:59 ngày 17/08/2017.
  • Sử dụng các nguyên liệu cao cấp để đổi các nguyên liệu hiếm

[Cập Nhật] Phần Thưởng Đại Hội Tỷ Võ

Đại Hội Tỷ Võ Liên Server

HạngPhần Thưởng
Quà Tuyển Thủ - Top 1

Ngọc Tỷ Võ Lâm Chi Mộng*64(Khóa)

Nhân Vật Kim Đơn Siêu*64(Khóa)

Kinh Nghiệm Đơn Hoàn Mỹ*1(Khóa)

Đằng Thiên Vũ*100(Khóa)

Thiên Linh*50.000 (Khóa)

Quà Tuyển Thủ - Top 2

Ngọc Tỷ Võ Lâm Chi Mộng*32(Khóa)

Nhân Vật Kim Đơn Siêu*32(Khóa)

Kinh Nghiệm Đơn Hoàn Mỹ*1(Khóa)

Đằng Thiên Vũ*50(Khóa)

Thiên Linh*20.000 (Khóa)

Quà Tuyển Thủ - Top 4

Ngọc Tỷ Võ Lâm Chi Mộng*16(Khóa)

Nhân Vật Kim Đơn Siêu*16(Khóa)

Kinh Nghiệm Đơn Hoàn Mỹ*1(Khóa)

Đằng Thiên Vũ*30(Khóa)

Thiên Linh*10.000 (Khóa)

Quà Tuyển Thủ - Top 8

Ngọc Tỷ Võ Lâm Chi Mộng*8(Khóa)

Nhân Vật Kim Đơn Siêu*8(Khóa)

Đằng Thiên Vũ*20(Khóa)

Quà Tuyển Thủ - Top 16

Ngọc Tỷ Võ Lâm Chi Mộng*4(Khóa)

Nhân Vật Kim Đơn Siêu*4(Khóa)

Đằng Thiên Vũ*10(Khóa)

Quà Tuyển Thủ - Top 32

Ngọc Tỷ Võ Lâm Chi Mộng*2(Khóa)

Nhân Vật Kim Đơn Siêu*2(Khóa)

Đằng Thiên Vũ*5(Khóa)

Đại Hội Tỷ Võ Liên Cổng Game

HạngPhần Thưởng
Quà Tuyển Thủ - Top 1 (Liên)

Ngọc Tỷ Võ Lâm Chi Mộng*64(Khóa)

Nhân Vật Kim Đơn Siêu*64(Khóa)

Kinh Nghiệm Đơn Hoàn Mỹ*1(Khóa)

Danh Hiệu -Quán Quân-*1(Khóa)

Đằng Thiên Vũ*100(Khóa)

Thiên Linh*100.000 (Khóa)

Quà Tuyển Thủ - Top 2 (Liên)

Ngọc Tỷ Võ Lâm Chi Mộng*32(Khóa)

Nhân Vật Kim Đơn Siêu*32(Khóa)

Kinh Nghiệm Đơn Hoàn Mỹ*1(Khóa)

Danh Hiệu -Á Quân-*1(Khóa)

Đằng Thiên Vũ*50(Khóa)

Thiên Linh*50.000 (Khóa)

Quà Tuyển Thủ - Top 4 (Liên)

Ngọc Tỷ Võ Lâm Chi Mộng*16(Khóa)

Nhân Vật Kim Đơn Siêu*16(Khóa)

Kinh Nghiệm Đơn Hoàn Mỹ*1(Khóa)

Danh Hiệu -Tứ Cường-*1(Khóa)

Đằng Thiên Vũ*30(Khóa)

Thiên Linh*30.000 (Khóa)

Quà Tuyển Thủ - Top 8 (Liên)

Ngọc Tỷ Võ Lâm Chi Mộng*8(Khóa)

Nhân Vật Kim Đơn Siêu*8(Khóa)

Danh Hiệu -Bát Cường-*1(Khóa)

Đằng Thiên Vũ*20(Khóa)

Thiên Linh*20.000 (Khóa)

Quà Tuyển Thủ - Top 16 (Liên)

Ngọc Tỷ Võ Lâm Chi Mộng*4(Khóa)

Nhân Vật Kim Đơn Siêu*4(Khóa)

Đằng Thiên Vũ*10(Khóa)

Quà Tuyển Thủ - Top 32 (Liên)

Ngọc Tỷ Võ Lâm Chi Mộng*2(Khóa)

Nhân Vật Kim Đơn Siêu*2(Khóa)

Đằng Thiên Vũ*5(Khóa)

[Cập Nhật] Phần Thưởng Các Gói Quà

  • Cập nhật thêm phần thưởng của các gói quà sau:

Gói QuàPhân Thưởng Hiện TạiPhần Thưởng Bổ Sung
Quà Thiên Hạt Trảo Bùa Cường Hoa*200 (Khóa) Đá Thiên Thần*10 (Khóa)
Quà Ngọc Thiềm Tiên
Quà Linh Xà Đảm
Quà Phong Ngô Thích
Quà Thiên Thù Nha

[Cập Nhật] Hoạt Động - Trân Bảo Cát

 • Mở khóa vật phẩm Võ Lâm Linh Đơn

[Cập Nhật] Hoạt Động - Trân Bảo Cát

   • Hoạt động diễn ra theo phiên bản.
   • Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân vật có thể nhận được các quà tặng theo các mức tích lũy của hoạt động. Hoạt động tích lũy 7 ngày.

Điều Chỉnh Giá các vật phẩm sau:

Vật PhẩmGiá CũGiá Mới
Bí Kíp Bát Môn 25.000 20.000

[Cập Nhật] Cửa Hàng Chiến Quyết - Tích Lũy 1 Ngày

  • Đóng

[Cập Nhật] Cửa Hàng Trân Phẩm - Tích Lũy 1 Ngày

  • Đóng

[Cập Nhật] Tab Tam Quốc Hồn

  • Đóng

[Thường Niên] Tiền Trang Võ Lâm Chi Mộng

 • Hoạt động diễn ra theo phiên bản.
 • Sử dụng Vàng hoặc Vé Vàng để mua các vật phẩm tại hoạt động.

[Thường Niên] Đằng Thiên Vũ - Tích Lũy 1 Ngày

  • Mỗi ngày, hoạt động sẽ được làm mới lại điểm tích lũy, hoạt động diễn ra trong tất cả các ngày của phiên bản
  • Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân vật có thể sử dụng điểm tích lũy khi nạp vàng để đổi các vật phẩm tại giao diện hoạt động.

Lưu Ý: Hoạt động sẽ được reset tích lũy điểm nạp sau khi qua ngày mới.

[Thường Niên] Hoạt Động - Quà Nạp Mỗi Ngày

 • Quý Nhân sĩ sẽ nhận được phần thưởng khi tích lũy đủ 600 vàng vào game trong 1 ngày.
 • Lưu Ý: Hoạt động chỉ tính tích lũy trong ngày. Qua ngày mới sẽ không thể nhận lại phần thưởng.

[Thường Niên] Vòng Quay May Mắn

 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân vật có thể sử dụng Vàng hoặc Vé Vàng để tham gia quay thưởng tại giao diện.
 • Mỗi lần quay sẽ tốn 6000 Vàng/Vé Vàng và không tính tiêu phí.
 • Mỗi lần quay nhận được 300 Vàng Kho
 • Lưu Ý: Số vàng kho sẽ được làm mới về 0 sau mỗi lần nhận ưu đãi vàng kho.

[Thường Niên] Tụ Bảo Bồn

 • Thấp - Cao - Siêu
 • Hoạt động diễn ra theo phiên bản.

[Thường Niên] Ưu Đãi Vé Vàng

 • Hoạt động diễn ra mỗi ngày theo phiên bản.
 • Hoạt động sẽ được cập nhật mỗi ngày lúc 00:02 trên trang chủ Võ Lâm Chi Mộng.

Sự Kiện Tuần 11/08/2017 - 17/08/2017

Hoạt động sẽ được cập nhật mỗi ngày lúc 00:01 trên trang chủ Võ Lâm Chi Mộng

Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Top