[Phiên Bản Mới] Cập Nhật Phiên Bản V307

Quý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin ra mắt phiên bản mới với các hoạt động vô cùng hấp dẫn sẽ được diễn ra từ ngày 01/09/2017 đến hết ngày 07/09/2017, gồm những nội dung chính sau đây...

[Mở] Đại Hội Tỷ Võ Liên Cổng Game

Cổng Game Tham Gia

Võ Lâm Chi Mộng - ZingMe

Võ Lâm Chi Mộng - ZingPlay 

Võ Lâm Chi Mộng:

   • Cụm máy chủ 1 - 300
   • Cụm máy chủ từ 301 đến 450
   • Cụm máy chủ từ 451 đến 600
   • Cụm máy chủ 601 trở đi
   • Cụm máy chủ 751 trở đi

Thời gian tham gia

  • Vòng Loại: Vào ngày 05/09/2017
  • Chung Kết: Vào ngày 06/09/2017

[Mở] Hoàng Đồ Bá Nghiệp (Thử nghiệm)

   • Thử nghiệm mở lại tính năng Hoàng Đồ Bá Nghiệp
   • Thời gian:

GiờNgày
19:00 đến 20:00 03/09/2017
10/09/2017
17/09/2017
24/09/2017

[Mở] Vận Tiêu X20

 • Hoạt động diễn ra từ ngày 01/09/2017 đến 07/09/2017.
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, phần thưởng của hoạt động vận tiêu sẽ được tăng lên gấp 20 lần.

[Mới] Chuỗi Hoạt Động Mừng Lễ 02/09/2017

  • Thời gian: Từ 00:00 đến 23:59 ngày 02/09/2017.
  • Địa Điểm: NPC Lễ Quốc Khánh 2017 - Thành Tương Dương (tọa độ 135:145).

1. Quà Quốc Khách 02/09

 • Đến NPC Lễ Quốc Khánh 2017 - chọn Quà Quốc Khánh
 • Mỗi nhân vật nhận miễn phí Quà Quốc Khánh 2017*1 (Khóa)

Lưu Ý: Mỗi nhân vật chỉ nhận được 1 lần

2. Tiệc Quốc Khách 02/09

 • Đến NPC Lễ Quốc Khánh 2017 - chọn Bàn Tiệc Quốc Khánh
 • Mỗi nhân vật nhận miễn phí Tiệc Quốc Khánh 2017*1 (Khóa)

Lưu Ý: Mỗi nhân vật sẽ nhận được 29 lần.

[Mới] Tuần Lễ Quà Tặng Sự Kiện

Phần thưởng: Các nguyên liệu dưỡng thành tính năng như: Rượu Đào Hoa, Linh Xà Độc, Tương Dương Đối Quyết,...

Lưu Ý:
 • Tích lũy Vàng mỗi ngày để nhận thưởng.
 • Sau khi sang ngày mới phần thưởng sẽ không thể nhận lại được
 • Hoạt động chỉ tính tích lũy trong ngày

[Mới] Hoạt động Chào Mừng và Gắn Kết

  • Hoạt động kéo dài trong suốt thời gian diễn ra phiên bản.
  • Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân vật có thể nhận thưởng khi đạt các yêu cầu sau:

Tích lũy đủ 800 Vàng/1 Ngày

 • Tích lũy liên tiếp 2 ngày sẽ nhận được Gói Quà Chào Mừng – V307*1 (Khóa)

 • Tích lũy liên tiếp 5 ngày sẽ nhận được Gói Quà Gắn Kết – V307*1 (Khóa)

[Mới] Ngoại Trang Mừng 02/09

 • Tham gia hoạt động đặc biệt để nhận được

Thời hạn sử dụng đến 23:59 ngày 30/09/2017

Thuộc Tính

Tấn CôngPhòng ThủBạo KíchNé TránhSinh Lực
8.888.888.888 8.888.888.888 8.888.888 8.888.888 88.888.888.888

Thuộc Tính Đặc Biệt: Tăng 100% thuộc tính bản thân.

[Mới] Danh Hiệu - Phụng Hiếu

 • Nhận được khi tham gia hoạt động đặc biệt

Thuộc tính

Tấn CôngPhòng ThủNé TránhBạo KíchSinh LựcTầng Võ
100.000.000 100.000.000 500.000 500.000 100.000.000 1.000

[Mới] Thần Binh - Bích Ngọc Đao

 • Tham gia hoạt động đặc biệt để có thể nhận được

Thuộc Tính

CấpTấn CôngPhòng ThủSinh LựcKích Ẩn
0 1.000.000 1.000.000 10.000.000  
1 2.000.000 2.000.000 20.000.000
2 4.000.000 4.000.000 30.000.000
3 6.000.000 6.000.000 40.000.000
4 8.000.000 8.000.000 50.000.000
5 10.000.000 10.000.000 60.000.000
6 20.000.000 20.000.000 70.000.000
7 25.000.000 25.000.000 80.000.000
8 30.000.000 30.000.000 90.000.000
9 50.000.000 50.000.000 100.000.000 Tầng Võ + 20
10 100.000.000 100.000.000 2.000.000.000 Bích Ngọc

Kỹ năng - Bích Ngọc: Khi tấn công có tỷ lệ kích hoạt kỹ năng khiến đối thủ mất toàn bộ điểm tấn công trong 15 giây. Thời gian chờ là 180 giây.

Cường Hóa : Sử dụng Đá Thiên Thần. Khi thất bại sẽ không bị giảm cấp sao.

[Mới] Thần Binh - Vô Ngã Trượng

 • Tham gia hoạt động đặc biệt để có thể nhận được

Thuộc Tính

CấpTấn CôngPhòng ThủSinh LựcKích Ẩn
0 1.000.000 1.000.000 10.000.000  
1 2.000.000 2.000.000 20.000.000
2 4.000.000 4.000.000 30.000.000
3 6.000.000 6.000.000 40.000.000
4 8.000.000 8.000.000 50.000.000
5 10.000.000 10.000.000 60.000.000
6 20.000.000 20.000.000 70.000.000
7 25.000.000 25.000.000 80.000.000
8 30.000.000 30.000.000 90.000.000
9 50.000.000 50.000.000 100.000.000 Tầng Võ + 20
10 100.000.000 100.000.000 2.000.000.000 Vô Ngã

Kỹ năng - Vô Ngã: Khi tấn công có tỷ lệ kích hoạt kỹ năng khiến mục tiêu rơi vào trạng thái mất phương hướng trong 5 giây. Thời gian chờ là 180 giây.

Cường Hóa : Sử dụng Đá Thiên Thần. Khi thất bại sẽ không bị giảm cấp sao.

[Mới] Bộ Huân Chương - Ngũ Linh

  • Có thể nhận được thông qua hoạt động Long Sinh Cửu Phẩm - Gói Đệ Tam và Đệ Tứ

Bộ Huân Chương Bao Gồm

Huân Chương
Ngũ Linh Chương
Nghiệp Hỏa Chương
Tán Nguyên Chương
Phong Binh Chương
Bàn Mộc Chương
Huyền Thủy Chương
Yến Kỳ Chương
Kim Tỏa Chương

Thuộc Tính

CấpTấn CôngPhòng ThủSinh LựcTầng Võ
0 200.000 200.000 600.000  
1 400.000 400.000 1.200.000  
2 600.000 600.000 1.800.000  
3 800.000 800.000 2.400.000  
4 1.000.000 1.000.000 3.000.000  
5 1.200.000 1.200.000 3.600.000 5
6 1.400.000 1.400.000 4.200.000 6
7 1.600.000 1.600.000 4.800.000 7
8 2.000.000 2.000.000 6.000.000 8
9 3.000.000 3.000.000 9.000.000 9
10 10.000.000 10.000.000 15.000.000 10

Kích Hoạt Ẩn: Khi có đủ 8 Huân Chương ở cấp cường hóa 10 Sao sẽ kích hoạt được kỹ năng Ngũ Linh - Phá Bạo:Trừ 40.000.000 điểm thuộc tính Bạo Kích của đối phương.

Cường Hóa : Sử dụng Đá Thiên Thần. Khi thất bại sẽ không bị giảm cấp sao.

[Mới] Hoa Sơn Luận Kiếm - Dưỡng Thành 3

   • Giới thiệu nguyên liệu dưỡng thành tầng 3 của Hoa Sơn Luận Kiếm - Nhất Chỉ Pháp
   • Sử dụng Nhất Chỉ Pháp để dưỡng thành tầng 3 của tính năng Truyền Kỳ - Hoa Sơn Luận Kiếm.

Thuộc tính cộng thêm/1 vật phẩm:

Tấn CôngPhòng ThủSinh LựcTầng Võ
20.000.000 20.000.000 200.000.000 200

[Mới] Hoạt động Anh Hùng Chiến

    • Hoạt động diễn ra từ ngày 01/09/2017 đến 07/09/2017
    • Trong thời gian diễn ra hoạt động Quý Nhân sĩ sẽ có thể nhận được các phần thưởng:Quà Anh Hùng Chiến - V307(Khóa) và Quà Chân Nguyên (Khóa)

Hướng dẫn chi tiết:

   • Trong thời gian diễn ra hoạt động. nhân vật có thể sử dụng các nguyên liệu như: Thẻ Tích Lũy Chiến Trường, Lệnh Bài Liên Đấu, Thẻ Thành Chiến và Mảnh Phu Thê Liên Đấu để đổi phần thưởng Quà Anh Hùng Chiến – V307 (Khóa). Mỗi công thức đổi tối đa không quá 2 lần.

   • Tích lũy 1.000 vàng mỗi ngày để có thể nhận được Thẻ Anh Hùng*1 (Khóa). Lưu ý: Mỗi ngày chỉ có thể nhận được 1 Thẻ Anh Hùng. Mức tích lũy vàng sẽ được tạo mới khi sang ngày mới.
   • Kết hợp Quà Anh Hùng Chiến - V307 (Khóa) và Thẻ Anh Hùng (Khóa) để đổi phần thưởng: Quà Chân Nguyên *1 (Khóa). Tối đa có thể nhận được 7 lần trong thời gian diễn ra hoạt động.

Lưu ý: Hạn sử dụng gói quà là đến 23:59 ngày 07/09/2017

[Mới] Hoạt động Kiều Liên Cứu Mẹ

    • Hoạt động diễn ra từ ngày 01/09/2017 đến 07/09/2017
    • Trong thời gian diễn ra hoạt động Quý Nhân sĩ sẽ có thể nhận được các phần thưởng:Quà Kiều Liên Cứu Mẹ (Khóa)

Hướng dẫn chi tiết:

   • Sử dụng các nguyên liệu chính bao gồm: Gói Quà Huyết Ma Chiến Tướng, Tinh Hồn Ma Binh, Tinh Hồn Ma Chủ để đổi thưởng.
   • Mỗi công thức đổi thưởng tối đa 2 lần trong suốt thời gian diễn ra hoạt động

Lưu ý: Hạn sử dụng gói quà là đến 23:59 ngày 07/09/2017

[Cập Nhật] Tính Năng Tam Quốc Tướng Hồn

  • Lực chiến cộng thêm của mỗi tầng sẽ được tăng lên 500.000.000 Lực Chiến

[Cập Nhật] Kích Ẩn Bát Môn - Bát Trận Đồ

  • Điều chỉnh ràng buộc: Có thể sử dụng các nguyên liệu dưỡng thành như Địa Thạch, Nhân Thạch, Thần Thạch, Ma Thạch khi chưa sử dụng đủ 600 Thiên Thạch. Áp dụng tương tự cho các tầng còn lại của tính năng.

[Cập Nhật] Mở Khóa Sử Dụng

  • Mở khóa sử dụng các vật phẩm:

STTVật Phẩm
1 Yêu Ly Xuất Sơn
2 Hỗn Độn Xuất Sơn
3 Bạch Trạch Xuất Sơn
4 Nhân Vật Kim Đơn Siêu
5 Đào Thực Tinh Túy

[Cập Nhật] Trân Bảo Cát

    • Hoạt động diễn ra theo phiên bản.
    • Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân vật có thể nhận được các quà tặng theo các mức tích lũy của hoạt động. Hoạt động tích lũy 7 ngày.

Cập nhật chi tiết như sau:

Bỏ Bán
Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng

Mở BánGiá
Xá Lợi (Loại 10) 1.000 Điểm Tích Lũy
Lưu Vân Trận 1.000 Điểm Tích Lũy

[Cập Nhật] Hoạt động Tính Năng - Thường Niên

  • Tiến hành đóng một số các công thức đổi Lệnh Bài Minh Chủ, Đá Chế Tạo Trang Bị và các Nguyên Liệu Thần Kỳ.

[Cập Nhật] Điều Chỉnh Thuộc Tính Tính Năng - Vinh Dự Bang (dự kiến)

Thuộc tính cụ thể

Thuộc TínhThành Cấp 3Thành Cấp 2
Tấn Công 200.000.000 400.000.000
Phòng Thủ 200.000.000 400.000.000
Bạo Kích 88.888 888.888
Né Tránh 88.888 888.888
Sinh Lực 2.000.000.000 4.000.000.000
Nội Lực 2.000.000.000 4.000.000.000

Thuộc TínhThành Cấp 1Hoàng Thành
Tấn Công 600.000.000 1.000.000.000
Phòng Thủ 600.000.000 1.000.000.000
Bạo Kích 1.888.888 8.888.888
Né Tránh 1.888.888 8.888.888
Sinh Lực 6.000.000.000 10.000.000.000
Nội Lực 6.000.000.000 10.000.000.000

[Thường Niên] Ma Binh

  • Hoạt động diễn ra 7 ngày theo phiên bản.
  • Trong thời gian diễn ra Quý Nhân sĩ sẽ có thể nhận được :Tinh Hồn Ma Binh, Tinh Hồn Ma Chủ và Ma Khí.

[Thường Niên] Võ Lâm Thần Địa Bảo

  • Hoạt động được tính tích lũy 1 ngày khi được diễn ra.
  • Trong thời gian diễn ra Quý Nhân sĩ sẽ có thể nhận được các phần thưởng hấp dẫn như: Đá Long Lực, Bát Quái Tinh Thạch, Cường Hóa Chi Thần, Tương Dương Chiến Quyết, Võ Lâm Ngũ Tuyệt Đan, Mảnh Đỉnh Phong và Ỷ Thiên Bảo Kim
  • Hoạt động buộc phải nhận theo thứ tự từ thấp đến cao.

[Thường Niên] Tiền Trang Võ Lâm Chi Mộng

 • Hoạt động diễn ra theo phiên bản.
 • Sử dụng Vàng hoặc Vé Vàng để mua các vật phẩm tại hoạt động.

[Thường Niên] Đằng Thiên Vũ - Tích Lũy 1 Ngày

  • Mỗi ngày, hoạt động sẽ được làm mới lại điểm tích lũy, hoạt động diễn ra trong tất cả các ngày của phiên bản
  • Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân vật có thể sử dụng điểm tích lũy khi nạp vàng để đổi các vật phẩm tại giao diện hoạt động.

Lưu Ý: Hoạt động sẽ được reset tích lũy điểm nạp sau khi qua ngày mới.

[Thường Niên] Hoạt Động - Quà Nạp Mỗi Ngày

 • Quý Nhân sĩ sẽ nhận được phần thưởng khi tích lũy đủ 600 vàng vào game trong 1 ngày.
 • Lưu Ý: Hoạt động chỉ tính tích lũy trong ngày. Qua ngày mới sẽ không thể nhận lại phần thưởng.

[Thường Niên] Vòng Quay May Mắn

 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân vật có thể sử dụng Vàng hoặc Vé Vàng để tham gia quay thưởng tại giao diện.
 • Mỗi lần quay sẽ tốn 6000 Vàng/Vé Vàng và không tính tiêu phí.
 • Mỗi lần quay nhận được 300 Vàng Kho
 • Lưu Ý: Số vàng kho sẽ được làm mới về 0 sau mỗi lần nhận ưu đãi vàng kho.

[Thường Niên] Tụ Bảo Bồn

 • Thấp - Cao - Siêu
 • Hoạt động diễn ra theo phiên bản.

[Thường Niên] Ưu Đãi Vé Vàng

 • Hoạt động diễn ra mỗi ngày theo phiên bản.
 • Hoạt động sẽ được cập nhật mỗi ngày lúc 00:02 trên trang chủ Võ Lâm Chi Mộng.

Sự Kiện Tuần 01/09/2017 - 07/09/2017

Hoạt động sẽ được cập nhật mỗi ngày lúc 00:01 trên trang chủ Võ Lâm Chi Mộng

Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Top