[Phiên Bản Mới] Cập Nhật Phiên Bản V316

Quý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin ra mắt phiên bản mới với các hoạt động vô cùng hấp dẫn sẽ được diễn ra từ ngày 03/11/2017 đến hết ngày 09/11/2017, gồm những nội dung chính sau đây...

CHUỖI SỰ KIỆN V316

[Mới] Tuần Lễ Huyền Thiết Chi Tinh

 • Hoạt động diễn ra từ 00:01 ngày 03/11/2017 đến 23:59 ngày 09/11/2017

Trong thời gian diễn ra hoạt động, Quý Nhân sĩ sẽ nhận được phần thưởng là Huyền Thiết Chi Tinh.

Tích lũy 5.000 Vàng mỗi ngày để nhận được phần thưởng

Qua ngày mới sẽ không thể nhận lại phần thưởng.

[Mới] Trân Bảo Cát X2

 • Hoạt động diễn ra từ 00:01 ngày 03/11/2017 đến 23:59 ngày 09/11/2017

Trong thời gian diễn ra hoạt động, điểm tích lũy tại cửa hàng Trân Bảo Cát sẽ được X2.

[Mới] Ưu Đãi Tuần Lễ V316

Hoạt động diễn ra từ ngày 03/11/2017 đến 09/11/2017

 • Tham gia hoạt động để nhận được 3.000.000 Vé Vàng khi tích lũy đủ 7 ngày.
 • Mỗi ngày phải tích lũy đủ 666 Vàng. Tích Lũy liên tục 7 ngày sẽ nhận được phần thưởng.

[Mới] Thần Binh - Bạo Lôi Kích

 • Tham gia hoạt động đặc biệt để nhận được vật phẩm.

Thuộc Tính

CấpTấn CôngPhòng ThủSinh LựcThuộc Tính Ẩn
0 1.000.000 1.000.000 10.000.000
1 2.000.000 2.000.000 20.000.000
2 4.000.000 4.000.000 30.000.000
3 6.000.000 6.000.000 40.000.000
4 8.000.000 8.000.000 50.000.000
5 10.000.000 10.000.000 60.000.000
6 20.000.000 20.000.000 70.000.000
7 25.000.000 25.000.000 80.000.000
8 30.000.000 30.000.000 90.000.000
9 50.000.000 50.000.000 100.000.000 Tất cả tầng võ + 20
10 100.000.000 100.000.000 2.000.000.000 Kỹ Năng Đặc Biệt

Kỹ Năng Đặc Biệt: Bạo Lôi - Khi tấn công có tỷ lệ kích hoạt kỹ năng giúp bản thân tăng 10.000 tốc độ đánh và 100.000.000 Bạo Kích trong 20 giây . Thời gian chờ là 180 giây.

Cường Hóa

Sử dụng Đá Thiên Thần: khi cường hóa thất bại sẽ giữ nguyên cấp sao của trang bị

[Mới] Huân Chương 06-01

 • Tham gia hoạt động đặc biệt để nhận được vật phẩm.

Thuộc Tính

CấpTấn CôngPhòng ThủSinh LựcTầng Võ+
0 5.000.000 5.000.000 2.000.000 6
10.000.000 10.000.000 3.000.000 7
Trung 15.000.000 15.000.000 4.500.000 8
Cao 20.000.000 20.000.000 6.000.000 9
Đỉnh 50.000.000 50.000.000 2.000.000.000 10 Kỹ Năng

Kỹ Năng Đặc Biệt: Lam Thiên Lục Địa - Xác xuất 100% xuất chiêu, tác dụng trừ 60.000 võ công của đối phương duy trì 15 giây.

Cường Hóa

Sử dụng Đá Thiên Thần: khi cường hóa thất bại sẽ giữ nguyên cấp sao của trang bị

[Mở]Chào Mừng & Gắn Kết

 • Hoạt động diễn ra từ 00:01 ngày 03/11/2017 đến 23:59 ngày 09/11/2017

Tích lũy đủ 800 Vàng mỗi ngày - liên tục 2 ngày thì sẽ nhận được Gói Quà Chào Mừng – V316*1 (Khóa)

Tích lũy 800 Vàng mỗi ngày - liên tục 5 ngày thì sẽ nhận được Gói Quà Gắn Kết – V316*1 (Khóa)

Gói Quà Chào Mừng - V316Gói Quà Gắn Kết - V316
Võ Thần Đơn*50 (Khóa) Võ Thần Đơn*100 (Khóa)
Long Hồn Đơn*25 (Khóa) Long Hồn Đơn*50 (Khóa)
Kinh Thân Đơn*38 (Khóa) Kinh Thân Đơn*68 (Khóa)
Tinh Tú Trận Tàng Chương*38 (Khóa) Tinh Tú Trận Tàng Chương*68 (Khóa)
Bùa Cường Hóa *315 (Khóa)
Gói Quà Vé Vàng 1.000.000 *1 (Khóa)
Phù Văn Thanh Long*5(khóa)
 • Chi tiết xem tại giao diện hoạt động Chào Mừng & Gắn Kết

[Mở] Viên Nguyệt Chi Bảo

  • Hoạt động diễn ra từ ngày 03/11/2017 đến 23:59 ngày 09/11/2017.
  • Sử dụng Nguyên Liệu Cao Cấp để đổi các nguyên liệu hiếm

[Mới] Tiêu Vàng Thả Ga

Hoạt động diễn ra từ ngày 03/11/2017 đến 09/11/2017

Trong thời gian diễn ra hoạt động, Quý Nhân sĩ có thể dùng Vé Vàng để mua các Gói Quà tại giao diện hoạt động.

 • Vật phẩm nhận được : Không Khóa.
 • Giới hạn mua: 1.000 lần mỗi gói - Có 6 Gói.
 • Mỗi Gói Quà mở ra sẽ có xác suất nhận được các phần thưởng khác nhau như: Rượu Đào Hoa, Linh Xà Độc, Nhất Chỉ Pháp, Tương Dương Đối Quyết, Kim Cách Hộ Thuẫn, Dẫn Xà Xuất Động.
Số thứ tựGói Quà
1 Gói Quà Vé Vàng 1 - 10.000 Vé Vàng
2 Gói Quà Vé Vàng 2 - 15.000 Vé Vàng
3 Gói Quà Vé Vàng 3 - 20.000 Vé Vàng
4 Gói Quà Vé Vàng 4 - 10.000 Vé Vàng
5 Gói Quà Vé Vàng 5 - 15.000 Vé Vàng
6 Gói Quà Vé Vàng 6 - 20.000 Vé Vàng

[Mở]Bất Hoại Kim Thân

 • Hoạt động diễn ra 7 ngày theo phiên bản.

Trong thời gian diễn ra hoạt động, Quý nhân sĩ sẽ có cơ hội nhận được các phần thưởng: Quà Bất Hoại Kim Thân-V316 (Khóa).

Quà Bất Hoại Kim Thân-V316
Đá Thiên Thần*18(khóa)
Bách Thú Ấn*18(khóa)
KN Đơn Siêu*18(khóa)
Kích Thích Tiềm Năng Đơn*8(khóa)

Chi tiết xem tại giao diện hoạt động

[Mới] Thương Nhân

 • Hoạt động diễn ra 7 ngày theo phiên bản.

Trong thời gian diễn ra hoạt động, Quý nhân sĩ sẽ có cơ hội nhận được các phần thưởng: Quà Thương Nhân – V316*1 (Khóa).

Quà Thương Nhân – V316
Có xác suất nhận được: Kinh Nghiệm Đơn Siêu*8 (Khóa)
Có xác suất nhận được: Nhân Vật Kim Đơn Siêu*8 (Khóa)
Có xác suất nhận được: Tiềm Năng Thú Đơn-Cực *6 (Khóa)
Có xác suất nhận được: Bí Kíp Võ Thần*6 (Khóa)
Có xác suất nhận được: Bùa Cường Hóa*68 (Khóa)
Có xác suất nhận được: Tiên Ma Kinh Nghiệm Đơn *10 (Khóa)

Chi tiết xem tại giao diện hoạt động

Cập Nhật - Điều Chỉnh

Tính Năng Mới - Tinh Hoa Võ Học - Bản Thử Nghiệm

 • Công Pháp - Tinh Hoa Võ Học sẽ tự động lĩnh mở khi nhân vật đạt cấp 70 trở lên.
 • Nhân vật cần sử dụng Vàng để dưỡng thành tính năng công pháp này.
 • Công Pháp có 49 Tầng. Mỗi lần tăng cấp thành công sẽ được tăng các thuộc tính: Tấn Công, Phòng Thủ, Bạo Kích, Né Tránh, Sinh Lực.

Lưu Ý:

Vì đây là tính năng đang được thử nghiệm nên Ban Điều Hành khuyến cáo Quý Nhân sĩ không tham gia. Ban Điều Hành sẽ không thể hỗ trợ và đền bù các nhân vật cố ý tham gia tính năng Tinh Hoa Võ Học trong phiên bản V316 nếu có trường hợp reset hoặc điều chỉnh xảy ra.

Tính Năng Mới - Song Long Trảm

 • Song Long Trảm là tính năng của Tab Binh Khí (Nhân Vật).
 • Sử dụng Song Long Đao Quyết được bán tại Tab Mở Tính Năng để lĩnh ngộ.
 • Nguyên liệu chính để nâng tính năng là: Long Trảm Tàn Chương (nhận tại các hoạt động đặc biệt).
 • Mỗi lần tăng cấp thành công sẽ được tăng các thuộc tính: Tấn Công, Phòng Thủ, Bạo Kích, Né Tránh, Sinh Lực.

Lĩnh ngộ Song Long Trảm còn có thể Ảo Hóa Vũ Khí cho nhân vật

Kỹ năng đặc biệt: Tấn công đối thủ có khả năng làm đối thủ rớt ngựa hoặc giảm 50% tốc độ di chuyển.Thời gian hồi chiêu 120 giây.

[Mới]Chiến Trường 30 Vs 30 - Bản Thử Nghiệm

 • Người chơi cần có Đồ Long Đao (Tính năng Binh Khí được kích hoạt từ hệ thống Cát Bụi Thời gian) mới có thể ghép vào chiến trường
 • Nhân vật khi nhấp ghép sẽ vào trạng thái khóa, lúc này không thể tiến hành thao tác khác, chi có thể nhấp hủy ghép để thoát khỏi trang ghép
 • Chiến trường này là 30v30, pvp, sau khi ghép xong, người chơi vào chiến trường, sẽ bắt đầu tính giờ chiến đấu.
 • Tiêu diệt đối thủ có thể tăng điểm Võ Hồn (điểm võ hồn có thể đổi đạo cụ cường hóa tại cửa hàng), liên tục tiêu diệt sẽ nhận được võ hồn liên trảm cộng thêm
 • Đội phá vỡ "Thần binh" của đối phương trước sẽ giành chiến thắng
 • Người chơi dùng đạo cụ được đổi tại cửa hàng võ hồn để tăng điểm túy luyện Đồ Long Đao, khi thần binh túy luyện đầy, có thể thông qua trang rèn để nhận tuyệt thế thần binh - Huyền Thiết Trọng Kiếm
 • Sau khi rèn xong thần binh, điểm túy luyện sẽ được xóa, người chơi phải nâng đầy điểm túy luyện lại từ đầu để nâng cao sức mạnh của Trọng Kiếm.

[Cập Nhật] Vận Tiêu X1

 • Hoạt động diễn ra từ ngày 03/10/2017 đến khi có thông báo mới
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, phần thưởng của hoạt động vận tiêu sẽ được quay về X1 như thường lệ

[Cập Nhật]Tab Mở Tính Năng

 • Mở bán: Song Long Đao Quyết (888v/1): Dùng để mở tính năng Song Long Trảm

Hoạt Động Thường Niên

[Thường Niên] Ma Binh

   • Hoạt động diễn ra 7 ngày theo phiên bản.
   • Trong thời gian diễn ra Quý Nhân sĩ sẽ có thể nhận được :Tinh Hồn Ma Binh, Tinh Hồn Ma Chủ và Ma Khí.

[Thường Niên] Vòng Quay May Mắn

 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân vật có thể sử dụng Vàng hoặc Vé Vàng để tham gia quay thưởng tại giao diện.
 • Mỗi lần quay sẽ tốn 6000 Vàng/Vé Vàng và không tính tiêu phí.
 • Mỗi lần quay nhận được 300 Vàng Kho
 • Lưu Ý: Số vàng kho sẽ được làm mới về 0 sau mỗi lần nhận ưu đãi vàng kho.

[Thường Niên] Tiền Trang Võ Lâm Chi Mộng

 • Tiến hành reset giới hạn mua.
 • Hoạt động diễn ra theo phiên bản.
 • Sử dụng Vàng hoặc Vé Vàng để mua các vật phẩm tại hoạt động.

[Thường Niên] Tuyệt Thế Công Pháp

   • Hoạt động diễn ra mỗi ngày theo phiên bản.
   • Trong thời gian diễn ra Quý Nhân sĩ sẽ có thể nhận được : Kim Xà Mật Lục và Minh Ngọc Đan và Bí Kíp Nhật Luân Thiên Địa

[Thường Niên] Mỗi Ngày Mỗi Vui Nhận Đá Bách Tinh

  • Vào các ngày Thứ 7 - Chủ Nhật - Thứ 3 và Thứ 4 hàng tuần sẽ có hoạt động tích lũy 15.000 Vàng nhận Đá Bách Tinh tại giao diện hoạt động Mỗi Ngày Mỗi Vui
  • Lưu ý: hoạt động chỉ tính tích lũy trong ngày.

Lưu Ý: Hoạt động sẽ được reset tích lũy điểm nạp sau khi qua ngày mới.

[Thường Niên] Võ Lâm Thần Địa Bảo

  • Hoạt động được tính tích lũy 1 ngày khi được diễn ra.
  • Trong thời gian diễn ra Quý Nhân sĩ sẽ có thể nhận được các phần thưởng hấp dẫn như: Đá Long Lực, Bát Quái Tinh Thạch, Cường Hóa Chi Thần, Tương Dương Chiến Quyết, Võ Lâm Ngũ Tuyệt Đan, Mảnh Đỉnh Phong và Ỷ Thiên Bảo Kim
  • Hoạt động buộc phải nhận theo thứ tự từ thấp đến cao.

[Thường Niên] Đằng Thiên Vũ - Tích Lũy 1 Ngày

  • Mỗi ngày, hoạt động sẽ được làm mới lại điểm tích lũy, hoạt động diễn ra trong tất cả các ngày của phiên bản
  • Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân vật có thể sử dụng điểm tích lũy khi nạp vàng để đổi các vật phẩm tại giao diện hoạt động.

Lưu Ý: Hoạt động sẽ được reset tích lũy điểm nạp sau khi qua ngày mới.

[Thường Niên] Hoạt Động - Quà Nạp Mỗi Ngày

 • Quý Nhân sĩ sẽ nhận được phần thưởng khi tích lũy đủ 600 vàng vào game trong 1 ngày.
 • Lưu Ý: Hoạt động chỉ tính tích lũy trong ngày. Qua ngày mới sẽ không thể nhận lại phần thưởng.

[Thường Niên] Tụ Bảo Bồn

 • Thấp - Cao - Siêu
 • Hoạt động diễn ra theo phiên bản.

[Thường Niên] Ưu Đãi Vé Vàng

 • Hoạt động diễn ra mỗi ngày theo phiên bản.
 • Hoạt động sẽ được cập nhật mỗi ngày lúc 00:02 trên trang chủ Võ Lâm Chi Mộng.

Sự Kiện Tuần 03/11/2017 - 09/11/2017

Hoạt động sẽ được cập nhật mỗi ngày lúc 00:01 trên trang chủ Võ Lâm Chi Mộng

Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Top