[Phiên Bản Mới] Cập Nhật Phiên Bản V318

Quý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin ra mắt phiên bản mới với các hoạt động vô cùng hấp dẫn sẽ được diễn ra từ ngày 17/11/2017 đến hết ngày 23/11/2017, gồm những nội dung chính sau đây...

CHUỖI SỰ KIỆN V318

[Mới]Tuần Lễ Giáng Long Siêu Cấp

 • Hoạt động diễn ra từ 00:01 ngày 17/11/2017 đến 23:59 ngày 23/11/2017

Trong thời gian diễn ra hoạt động, Quý Nhân sĩ sẽ nhận được phần thưởng là Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp.

Tích lũy Vàng mỗi ngày để nhận được phần thưởng

Qua ngày mới sẽ không thể nhận lại phần thưởng.

[Mới] Ưu Đãi Tuần Lễ V318

Hoạt động diễn ra từ ngày 17/11/2017 đến 23/11/2017

 • Tham gia hoạt động để nhận được 3.000.000 Vé Vàng khi tích lũy đủ 7 ngày.
 • Mỗi ngày phải tích lũy đủ 666 Vàng. Tích Lũy liên tục 7 ngày sẽ nhận được phần thưởng.

[Mở] Vận Tiêu X20

 • Hoạt động diễn ra từ ngày 17/11/2017 đến 23/11/2017.
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, phần thưởng của hoạt động vận tiêu sẽ được tăng lên gấp 20 lần.

[Mở] Tiêu Vàng Thả Ga

Hoạt động diễn ra từ ngày 17/11/2017 đến 23/11/2017

Trong thời gian diễn ra hoạt động, Quý Nhân sĩ có thể dùng Vé Vàng để mua các Gói Quà tại giao diện hoạt động.

 • Vật phẩm nhận được : Không Khóa.
 • Giới hạn mua: 1.000 lần mỗi gói - Có 6 Gói.
 • Mỗi Gói Quà mở ra sẽ có xác suất nhận được các phần thưởng khác nhau như: Rượu Đào Hoa, Linh Xà Độc, Nhất Chỉ Pháp, Tương Dương Đối Quyết, Kim Cách Hộ Thuẫn, Dẫn Xà Xuất Động.
Số thứ tựGói Quà
1 Gói Quà Vé Vàng 1 - 10.000 Vé Vàng
2 Gói Quà Vé Vàng 2 - 15.000 Vé Vàng
3 Gói Quà Vé Vàng 3 - 20.000 Vé Vàng
4 Gói Quà Vé Vàng 4 - 10.000 Vé Vàng
5 Gói Quà Vé Vàng 5 - 15.000 Vé Vàng
6 Gói Quà Vé Vàng 6 - 20.000 Vé Vàng

[Mở] Viên Nguyệt Chi Bảo

  • Hoạt động diễn ra từ ngày 17/11/2017 đến 23:59 ngày 23/11/2017.
  • Sử dụng Nguyên Liệu Cao Cấp để đổi các nguyên liệu hiếm

[Mới] Thần Binh - Tôn Sư Kiếm

 • Tham gia hoạt động đặc biệt để nhận được vật phẩm.

Thuộc Tính

CấpTấn CôngPhòng ThủSinh LựcThuộc Tính Ẩn
0 1.000.000 1.000.000 10.000.000
1 2.000.000 2.000.000 20.000.000
2 4.000.000 4.000.000 30.000.000
3 6.000.000 6.000.000 40.000.000
4 8.000.000 8.000.000 50.000.000
5 10.000.000 10.000.000 60.000.000
6 20.000.000 20.000.000 70.000.000
7 25.000.000 25.000.000 80.000.000
8 30.000.000 30.000.000 90.000.000
9 50.000.000 50.000.000 100.000.000 Tất cả tầng võ + 20
10 100.000.000 100.000.000 2.000.000.000 Kỹ Năng Đặc Biệt

Kỹ Năng Đặc Biệt: Tôn Sư - Khi tấn công có tỷ lệ kích hoạt kỹ năng khiến đối phương không thể nhảy (Cấm nhảy) trong 15 giây. Thời gian chờ là 180 giây.

Cường Hóa

Sử dụng Đá Thiên Thần: khi cường hóa thất bại sẽ giữ nguyên cấp sao của trang bị

[Mới] Bộ Huân Chương - Huyết Xích

  • Có thể nhận được thông qua hoạt động Long Sinh Cửu Phẩm - Gói Đệ Tam và Đệ Tứ

Bộ Huân Chương Bao Gồm

Huân Chương
Huyết Xích Chương
Xích Yên Chương
Thất Thiên Chương
Bất Thúy Chương
Thành Thiên Chương
Bích Ngân Chương
Ninh Doanh Chương
Ca Hoàn Chương

Thuộc Tính

CấpTấn CôngPhòng ThủSinh LựcTầng Võ
0 200.000 200.000 600.000  
1 400.000 400.000 1.200.000  
2 600.000 600.000 1.800.000  
3 800.000 800.000 2.400.000  
4 1.000.000 1.000.000 3.000.000  
5 1.200.000 1.200.000 3.600.000 5
6 1.400.000 1.400.000 4.200.000 6
7 1.600.000 1.600.000 4.800.000 7
8 2.000.000 2.000.000 6.000.000 8
9 3.000.000 3.000.000 9.000.000 9
10 10.000.000 10.000.000 15.000.000 10

Kích Hoạt Ẩn: Khi có đủ 8 Huân Chương ở cấp cường hóa 10 Sao sẽ kích hoạt được kỹ năng Huyết Xích- Phá Bạo: Trừ 160.000.000 điểm thuộc tính Bạo Kích của đối phương.

Cường Hóa : Sử dụng Bùa Cướng Hóa. Khi thất bại sẽ không bị giảm cấp sao.

Cường Hóa : Sử dụng Long Thần Thạch. Khi thất bại sẽ bị giảm cấp sao.

[Mới] Huân Chương Giáo Dục

 • Tham gia hoạt động đặc biệt để nhận được vật phẩm.

Thuộc Tính

CấpTấn CôngPhòng ThủSinh LựcTầng Võ+
0 5.000.000 5.000.000 2.000.000 600
10.000.000 10.000.000 3.000.000 700
Trung 15.000.000 15.000.000 4.500.000 800
Cao 20.000.000 20.000.000 6.000.000 900
Đỉnh 50.000.000 50.000.000 2.000.000.000 1.000 Kỹ Năng

Kỹ Năng Đặc Biệt: Giáo Huấn Khi bị công kích có xác xuất kích hoạt kỹ năng Giáo Huấn, đối phương trúng phải sẽ bị định thân trong 5 giây, thời gian hồi 180 giây.

Cường Hóa

Sử dụng Đá Thiên Thần: khi cường hóa thất bại sẽ giữ nguyên cấp sao của trang bị

[Mới] Danh Hiệu - Ưu Tứ

Nhận được khi tham gia hoạt động đặc biệt

Thuộc tính

Tấn CôngPhòng ThủNé TránhBạo KíchSinh LựcTầng Võ
50.000.000 50.000.000 500.000 500.000 100.000.000 1.000

[Mới] Đền Bù Thông Báo Sai Hoạt Động Nội Lực

 • Hoạt động diễn ra theo phiên bản

Do thông tin thông báo bị sai lêch làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của Quý nhân sĩ. Ban điều hành cáo lỗi cùng quý nhân sĩ vì sự việc đáng tiếc đã xảy ra. Nay chúng tôi xin gửi đến Quý nhân sĩ một phần quà mong quý nhân sĩ thông cảm và bỏ qua cho sự cố lần này.

[Mới] Hoạt động Bong Bóng Tựu Trường

    • Thời gian đua TOP Xếp Hạng : Từ 17/11/2017 đến 23:59 Ngày 22/11/2017.
    • Thời gian nhận Thưởng Xếp Hạng : Từ 00:01 đến 23:59 Ngày 23/11/2017.
    • Trong thời gian diễn ra hoạt động Quý Nhân sĩ sẽ có thể nhận được các phần thưởng: Gói Quà Bong Bóng (Khóa) và Quà Xếp Hạng Nộp Bóng (Khóa) và Quà Bóng 2017 (Khóa)

Hướng dẫn chi tiết:

  • Tích lũy 200 Vàng để nhận được Quà Bong Bóng tại giao diện hoạt động. Lưu ý, chỉ nhận được 1 lần trong thời gian diễn ra hoạt động.
  • Sử dụng Quà Bong Bóng để có thể nhận được ngẫu nhiên 1 trong 3 hiệu ứng: Bóng Xanh - Bóng Đỏ - Bóng Vàng.

Sau khi đã có hiệu ứng của 1 trong 3: Bóng Xanh - Bóng Đỏ - Bóng Vàng, người chơi sẽ có thể mở được Gói Quà Bong Bóng để nhận được Bóng theo hiệu ứng đang có.

Cách nhận được Gói Quà Bong Bóng:

   • Đánh quái bản đồ có tỷ lệ nhận được : Gói Quà Bong Bóng*1 (Khóa)
   • Sử dụng các nguyên liệu như: Tinh Hồn Ma Binh - Tinh Hồn Ma Chủ và Hồn Boss để đổi Quà Bong Bóng tại giao diện hoạt động.
    • Dùng Bóng Xanh - Bóng Đỏ hoặc Bóng Vàng để nộp tại giao diện Bảng Xếp Hạng. Có 2 loại quà bao gồm:
QuàCách Nhận
Dành cho những nhân vật nộp bóng. Nhận theo nhóm Bóng đã nộp
Dành cho những nhân vật đạt TOP 5 - Cá Nhân trong hoạt động nộp bóng

Lưu ý: Hạn sử dụng gói quà là đến 23:59 ngày 23/11/2017

[Cập Nhật] Tiền Trang Võ Lâm Chi Mộng

 • Tiến hành reset giới hạn mua.
 • Hoạt động diễn ra theo phiên bản.
 • Sử dụng Vàng hoặc Vé Vàng để mua các vật phẩm tại hoạt động.

Mở bán các gói quà sau:

Gói QuàGiá BánGiới Hạn Mua
Gói Quà Lục Chưởng 200 Vàng/VéVàng 888 Gói Quà/Loại Quà/Mỗi phiên bản.
Bán tại Tab Đặc Biệt
Gói Quà Thất Kiếm Sơn
Gói Quà Hồ Lô Thất Sắc
Gói Quà Ngũ Hành Binh 400 Vàng/Vé Vàng

[Cập Nhật] Long Sinh Cửu Phẩm

 • Ngừng bán các Gói Quà Ngũ Phẩm 1 - 2 - 3 - 4.

Hoạt Động Thường Niên

[Thường Niên] Trân Bảo Cát

 • Hoạt động diễn ra theo phiên bản

Trong thời gian diễn ra hoạt động, điểm tích lũy tại cửa hàng Trân Bảo Cát sẽ được X1.

Sử dụng điểm tích lũy để đổi các phần thưởng giá trị tại giao diện hoạt động.

[Thường Niên] Ma Binh

   • Hoạt động diễn ra 7 ngày theo phiên bản.
   • Trong thời gian diễn ra Quý Nhân sĩ sẽ có thể nhận được :Tinh Hồn Ma Binh, Tinh Hồn Ma Chủ và Ma Khí.

[Thường Niên] Vòng Quay May Mắn

 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân vật có thể sử dụng Vàng hoặc Vé Vàng để tham gia quay thưởng tại giao diện.
 • Mỗi lần quay sẽ tốn 6000 Vàng/Vé Vàng và không tính tiêu phí.
 • Mỗi lần quay nhận được 300 Vàng Kho
 • Lưu Ý: Số vàng kho sẽ được làm mới về 0 sau mỗi lần nhận ưu đãi vàng kho.

[Thường Niên] Tuyệt Thế Công Pháp

   • Hoạt động diễn ra mỗi ngày theo phiên bản.
   • Trong thời gian diễn ra Quý Nhân sĩ sẽ có thể nhận được : Kim Xà Mật Lục và Minh Ngọc Đan và Bí Kíp Nhật Luân Thiên Địa

[Thường Niên] Mỗi Ngày Mỗi Vui Nhận Đá Bách Tinh

  • Vào các ngày Thứ 7 - Chủ Nhật - Thứ 3 và Thứ 4 hàng tuần sẽ có hoạt động tích lũy 15.000 Vàng nhận Đá Bách Tinh tại giao diện hoạt động Mỗi Ngày Mỗi Vui
  • Lưu ý: hoạt động chỉ tính tích lũy trong ngày.

Lưu Ý: Hoạt động sẽ được reset tích lũy điểm nạp sau khi qua ngày mới.

[Thường Niên] Võ Lâm Thần Địa Bảo

  • Hoạt động được tính tích lũy 1 ngày khi được diễn ra.
  • Trong thời gian diễn ra Quý Nhân sĩ sẽ có thể nhận được các phần thưởng hấp dẫn như: Đá Long Lực, Bát Quái Tinh Thạch, Cường Hóa Chi Thần, Tương Dương Chiến Quyết, Võ Lâm Ngũ Tuyệt Đan, Mảnh Đỉnh Phong và Ỷ Thiên Bảo Kim
  • Hoạt động buộc phải nhận theo thứ tự từ thấp đến cao.

[Thường Niên] Đằng Thiên Vũ - Tích Lũy 1 Ngày

  • Mỗi ngày, hoạt động sẽ được làm mới lại điểm tích lũy, hoạt động diễn ra trong tất cả các ngày của phiên bản
  • Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân vật có thể sử dụng điểm tích lũy khi nạp vàng để đổi các vật phẩm tại giao diện hoạt động.

Lưu Ý: Hoạt động sẽ được reset tích lũy điểm nạp sau khi qua ngày mới.

[Thường Niên] Hoạt Động - Quà Nạp Mỗi Ngày

 • Quý Nhân sĩ sẽ nhận được phần thưởng khi tích lũy đủ 600 vàng vào game trong 1 ngày.
 • Lưu Ý: Hoạt động chỉ tính tích lũy trong ngày. Qua ngày mới sẽ không thể nhận lại phần thưởng.

[Thường Niên] Tụ Bảo Bồn

 • Thấp - Cao - Siêu
 • Hoạt động diễn ra theo phiên bản.

[Thường Niên] Ưu Đãi Vé Vàng

 • Hoạt động diễn ra mỗi ngày theo phiên bản.
 • Hoạt động sẽ được cập nhật mỗi ngày lúc 00:02 trên trang chủ Võ Lâm Chi Mộng.

Sự Kiện Tuần 17/11/2017 - 23/11/2017

Hoạt động sẽ được cập nhật mỗi ngày lúc 00:01 trên trang chủ Võ Lâm Chi Mộng

Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Top