[Phiên Bản Mới] Cập Nhật Phiên Bản V323

Quý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin ra mắt phiên bản mới với các hoạt động vô cùng hấp dẫn sẽ được diễn ra từ ngày 22/12/2017 đến hết ngày 28/12/2017, gồm những nội dung chính sau đây...

CHUỖI SỰ KIỆN V323

[Mới] Giáng Sinh Ngặp Quà

 • Hoạt động diễn ra từ 00:01 ngày 22/12/2017 đến 23:59 ngày 28/12/2017

Trong thời gian diễn ra hoạt động, Quý Nhân sĩ sẽ nhận được phần thưởng là Huyền Thiết Chi Tinh, Ỷ Thiên Bảo Kim, Mảnh Đỉnh Phong và Quà Tứ Long,....

Tích lũy Vàng mỗi ngày để nhận được phần thưởng

Qua ngày mới sẽ không thể nhận lại phần thưởng.

[Mở] Trân Bảo Cát X2

 • Hoạt động diễn ra theo phiên bản
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, điểm tích lũy tại cửa hàng Trân Bảo Cát sẽ được X2.
 • Sử dụng điểm tích lũy để đổi các phần thưởng giá trị tại giao diện hoạt động.

[Mở] Vận Tiêu X20

 • Hoạt động diễn ra từ ngày 22/12/2017 đến 28/12/2017.
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, phần thưởng của hoạt động vận tiêu sẽ được tăng lên gấp 20 lần.

[Mới] Ưu Đãi Tuần Lễ V323

 • Hoạt động diễn ra từ ngày 22/12/2017 đến 28/12/2017
 • Tham gia hoạt động để nhận được 3.000.000 Vé Vàng khi tích lũy đủ 7 ngày.
 • Mỗi ngày phải tích lũy đủ 666 Vàng. Tích Lũy liên tục 7 ngày sẽ nhận được phần thưởng.

[Mới] Thần Binh - Tuyết Tinh Kiếm

 • Tham gia hoạt động đặc biệt để nhận được vật phẩm.

Đang cập nhật

Thuộc Tính

CấpTấn CôngPhòng ThủSinh LựcThuộc Tính Ẩn
0 1.000.000 1.000.000 10.000.000
1 2.000.000 2.000.000 20.000.000
2 4.000.000 4.000.000 30.000.000
3 6.000.000 6.000.000 40.000.000
4 8.000.000 8.000.000 50.000.000
5 10.000.000 10.000.000 60.000.000
6 20.000.000 20.000.000 70.000.000
7 25.000.000 25.000.000 80.000.000
8 30.000.000 30.000.000 90.000.000
9 50.000.000 50.000.000 100.000.000 Tất cả tầng võ + 20
10 100.000.000 100.000.000 2.000.000.000 Kỹ Năng Đặc Biệt

Kỹ Năng Đặc Biệt: Tuyết Tinh 

 • Khi tấn công có tỷ lệ kích hoạt kỹ năng khiến đối phương bị Cấm Võ trong 15 giây. Thời gian chờ là 180 giây

Cường Hóa

 • Sử dụng Đá Thiên Thần: khi cường hóa thất bại sẽ giữ nguyên cấp sao của trang bị

[Mới] Thần Binh - Huyền Băng Kiếm

 • Tham gia hoạt động đặc biệt để nhận được vật phẩm.

Đang cập nhật

Thuộc Tính

CấpTấn CôngPhòng ThủSinh LựcThuộc Tính Ẩn
0 1.000.000 1.000.000 10.000.000
1 2.000.000 2.000.000 20.000.000
2 4.000.000 4.000.000 30.000.000
3 6.000.000 6.000.000 40.000.000
4 8.000.000 8.000.000 50.000.000
5 10.000.000 10.000.000 60.000.000
6 20.000.000 20.000.000 70.000.000
7 25.000.000 25.000.000 80.000.000
8 30.000.000 30.000.000 90.000.000
9 50.000.000 50.000.000 100.000.000 Võ Phòng + 2.000
10 100.000.000 100.000.000 2.000.000.000 Kỹ Năng Đặc Biệt

Kỹ Năng Đặc Biệt: Huyền Băng - Trong V323

 • Khi tấn công có tỷ lệ 100% kích hoạt kỹ năng khiến đối phương bị ảo hóa thành Người Tuyết trong 20 giây. Đồng thời 5% kích hoạt thêm hiệu ứng Định Thân trong 5 giây. Thời gian chờ là 180 giây

Lưu Ý: Kỹ Năng Huyền Băng

 • Sau khi kết thúc phiên bản V323 - Giáng Sinh Chi Mộng, kỹ năng sẽ được điều chỉnh giảm tỷ lệ kích hoạt kỹ năng để phù hợp với các phiên bản tiếp theo.

Cường Hóa

 • Sử dụng Đá Thiên Thần: khi cường hóa thất bại sẽ giữ nguyên cấp sao của trang bị

[Mới] Cây Thông Giáng Sinh 2017

Hình ảnh ingame

 • Hoạt động diễn ra 7 ngày theo phiên bản.
 • Vị Trí NPC: 134:146 bản đồ Tương Dương (Gần NPC Thu Hương)

Ảo Hóa Thú Cưỡi Giáng Sinh

Ảnh minh họa.

 • Từ 00:01 ngày 22/12/2017 đến 23:59 ngày 28/12/2017
 • Đến gặp NPC Cây Thông Giáng Sinh --> chọn Ảo Hóa Thủ Cưỡi ---> Nhận được trạng thái Thú Cưỡi Giáng Sinh.
 • Khi trạng thái Thú Cưỡi Giáng Sinh mất, nhân vật có thể đến gặp NPC Cây Thông Giáng Sinh để nhận lại trạng thái ảo hóa.

Ảo Hóa Thú Cưỡi - Giáng Sinh 2017

Quà Giáng Sinh 2017

Ảnh minh họa.

 • Từ 00:01 ngày 25/12/2017 đến 08:00 (Sáng) ngày 25/12/2017
 • Mỗi nhân vật chỉ nhận được 1 lần.
Quà Giáng Sinh 2017
Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp*1 (Khóa)
Thiên Ma Đơn*10 (Khóa)
Nhất Chỉ Pháp*10 (Khóa)
Dẫn Xà Xuất Động*10 (Khóa)

[Mới] Hoạt động Làm Boss Người Tuyết

 • Hoạt động diễn ra từ ngày 22/12/2017 đến 28/12/2017
 • Đánh quái [Gấu Tuyết],[Thích Khách Tầm Thủ],[Đao Khách Tầm Thủ],[Cọp Tuyết] để có thể nhặt được vật phẩm Bảo Vật Tuyết (Không Khóa)
 • Sử dụng 88 Bảo Vật Tuyết đổi lấy Yêu Tinh Người Tuyết. Tối đa có thể đổi 8 lần mỗi nhân vật

Yêu Tinh Người Tuyết

 • Chỉ có thể sử dụng tại bản đồ Tương Dương Phủ Kênh 1. Sử dụng thành công sẽ triệu hồi được Boss Yêu Tinh Người Tuyết với các thông tin như sau:
 • Sinh Lực :1.000
 • Mỗi lần bị tấn công chỉ mất 1 điểm Sinh Lực
 • Đánh bại Boss Yêu Tinh Người Tuyết sẽ rơi ra gói Quà Yêu Tinh Người Tuyết
Quà Yêu Tinh Người Tuyết
Kim Xà Mật Lục*20 (Khóa)
Minh Ngọc Đan*20 (Khóa)
Bí Kíp Nhật Luận Thiên Địa*20 (Khóa)
Bí Kíp Nâng Cấp Đồ Long Đao*50 (Khóa)

[Mới]Yêu Điệp Giáng Sinh

 • Bản đồ: Bạch Đà tọa độ (77:90)
 • Thời gian: 20:00 hằng ngày.
 • Xuất hiện tại Kênh 02
 • Sinh Lực: 2.000.000.000
 • Mỗi lần bị tấn công chỉ mất 10.000 điểm Sinh Lực
 • Đánh bại Boss Yêu Điệp Giáng Sinh sẽ rơi ra các phần thưởng sau:
Vật PhẩmSố Lượng
Đá Long Lực (Không Khóa) 10
Kinh Nghiệm Đơn- Siêu (Không Khóa) 20
Võ Lâm Ngũ Tuyệt Đan (Không Khóa) 5
Tương Dương Chiến Quyết (Không Khóa) 5

[Cập Nhật] Tiêu Vàng Thả Ga

Hoạt động diễn ra từ ngày 22/12/2017 đến 28/12/2017

Trong thời gian diễn ra hoạt động, Quý Nhân sĩ có thể dùng Vé Vàng để mua các Gói Quà tại giao diện hoạt động.

 • Vật phẩm nhận được : Không Khóa.
 • Giới hạn mua: 2.000 lần mỗi gói - Có 6 Gói.
 • Mỗi Gói Quà mở ra sẽ có xác suất nhận được các phần thưởng khác nhau như: Rượu Đào Hoa, Linh Xà Độc, Nhất Chỉ Pháp, Tương Dương Đối Quyết, Kim Cách Hộ Thuẫn, Dẫn Xà Xuất Động.
Số thứ tựGói Quà
1 Gói Quà Vé Vàng 1 - 10.000 Vé Vàng
2 Gói Quà Vé Vàng 2 - 15.000 Vé Vàng
3 Gói Quà Vé Vàng 3 - 20.000 Vé Vàng
4 Gói Quà Vé Vàng 4 - 10.000 Vé Vàng
5 Gói Quà Vé Vàng 5 - 15.000 Vé Vàng
6 Gói Quà Vé Vàng 6 - 20.000 Vé Vàng

Hoạt Động Thường Niên

[Thường Niên]Ma Binh

 • Hoạt động diễn ra 7 ngày theo phiên bản.
 • Trong thời gian diễn ra Quý Nhân sĩ sẽ có thể nhận được :Tinh Hồn Ma Binh, Tinh Hồn Ma Chủ và Ma Khí.

[Thường Niên] Tiền Trang Võ Lâm Chi Mộng

 • Tiến hành reset giới hạn mua.
 • Hoạt động diễn ra theo phiên bản.
 • Sử dụng Vàng hoặc Vé Vàng để mua các vật phẩm tại hoạt động.

[Thường Niên] Vòng Quay May Mắn

 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân vật có thể sử dụng Vàng hoặc Vé Vàng để tham gia quay thưởng tại giao diện.
 • Mỗi lần quay sẽ tốn 6000 Vàng/Vé Vàng và không tính tiêu phí.
 • Mỗi lần quay nhận được 300 Vàng Kho
 • Lưu Ý: Số vàng kho sẽ được làm mới về 0 sau mỗi lần nhận ưu đãi vàng kho.

[Thường Niên] Tuyệt Thế Công Pháp

 • Hoạt động diễn ra mỗi ngày theo phiên bản.
 • Trong thời gian diễn ra Quý Nhân sĩ sẽ có thể nhận được : Kim Xà Mật Lục và Minh Ngọc Đan và Bí Kíp Nhật Luân Thiên Địa

[Thường Niên] Mỗi Ngày Mỗi Vui Nhận Đá Bách Tinh

 • Vào các ngày Thứ 7 - Chủ Nhật - Thứ 3 và Thứ 4 hàng tuần sẽ có hoạt động tích lũy 15.000 Vàng nhận Đá Bách Tinh tại giao diện hoạt động Mỗi Ngày Mỗi Vui
 • Lưu ý: hoạt động chỉ tính tích lũy trong ngày.

Lưu Ý: Hoạt động sẽ được reset tích lũy điểm nạp sau khi qua ngày mới.

[Thường Niên] Võ Lâm Thần Địa Bảo

 • Hoạt động được tính tích lũy 1 ngày khi được diễn ra.
 • Trong thời gian diễn ra Quý Nhân sĩ sẽ có thể nhận được các phần thưởng hấp dẫn như: Đá Long Lực, Bát Quái Tinh Thạch, Cường Hóa Chi Thần, Tương Dương Chiến Quyết, Võ Lâm Ngũ Tuyệt Đan, Mảnh Đỉnh Phong, Ỷ Thiên Bảo Kim và Hỏa Diệm Phế Thần Châu ở một số ngày đặc biệt.
 • Hoạt động buộc phải nhận theo thứ tự từ thấp đến cao.

[Thường Niên] Đằng Thiên Vũ - Tích Lũy 1 Ngày

 • Mỗi ngày, hoạt động sẽ được làm mới lại điểm tích lũy, hoạt động diễn ra trong tất cả các ngày của phiên bản
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân vật có thể sử dụng điểm tích lũy khi nạp vàng để đổi các vật phẩm tại giao diện hoạt động.

Lưu Ý: Hoạt động sẽ được reset tích lũy điểm nạp sau khi qua ngày mới.

[Thường Niên] Hoạt Động - Quà Nạp Mỗi Ngày

 • Quý Nhân sĩ sẽ nhận được phần thưởng khi tích lũy đủ 600 vàng vào game trong 1 ngày.
 • Lưu Ý: Hoạt động chỉ tính tích lũy trong ngày. Qua ngày mới sẽ không thể nhận lại phần thưởng.

[Thường Niên] Tụ Bảo Bồn

 • Thấp - Cao - Siêu
 • Hoạt động diễn ra theo phiên bản.

[Thường Niên] Ưu Đãi Vé Vàng

 • Hoạt động diễn ra mỗi ngày theo phiên bản.
 • Hoạt động sẽ được cập nhật mỗi ngày lúc 00:02 trên trang chủ Võ Lâm Chi Mộng.

Sự Kiện Tuần 22/12/2017 - 28/12/2017

Hoạt động sẽ được cập nhật mỗi ngày lúc 00:01 trên trang chủ Võ Lâm Chi Mộng

Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Top