[Phiên Bản Mới] Cập Nhật Phiên Bản V326

Quý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin ra mắt phiên bản mới với các hoạt động vô cùng hấp dẫn sẽ được diễn ra từ ngày 12/01/2018 đến hết ngày 18/01/2018, gồm những nội dung chính sau đây...

CHUỖI SỰ KIỆN V326

[Mở] Đại Hội Tỷ Võ Liên Server

 • Vòng loại : 16/01/2018.
 • Chung kết: 17/01/2018.
 • Võ Lâm Chi Mộng - ZingMe.
 • Võ Lâm Chi Mộng - ZingPlay.
 • Võ Lâm Chi Mộng:
  • Cụm máy chủ 1 - 300.
  • Cụm máy chủ từ 301 đến 450.
  • Cụm máy chủ từ 451 đến 600.
  • Cụm máy chủ 601 đến 750
  • Cụm máy chủ 751 trở đi.

[Mới] Tuần Lễ Giáng Long Siêu Cấp

 • Hoạt động diễn ra từ 00:01 ngày 12/01/2018 đến 23:59 ngày 18/01/2018

Trong thời gian diễn ra hoạt động, Quý Nhân sĩ sẽ nhận được phần thưởng là Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp hoặc Phù Văn Thanh Long Tinh Quân

Tích lũy Vàng mỗi ngày để nhận được phần thưởng

Qua ngày mới sẽ không thể nhận lại phần thưởng.

[Thông Báo] Thu Hồi Quà Boss

 • Nhằm để đảm bảo được việc tính năng được cập nhật tối ưu hơn, Ban Điều Hành xin thông báo đến Quý Nhân sĩ:

Tiến hành Thu Hồi các Gói Quà Boss sau:

 • Gói Quà Boss Đại 3
 • Gói Quà Boss Đại 4
 • Gói Quà Boss Siêu 1
 • Gói Quà Boss Siêu 2
 • Gói Quà Boss Siêu 3
 • Gói Quà Boss Siêu 4

Các gói quà trên sẽ được tiến hành thu hồi trong quá trình cập nhật phiên bản V326 - Lực Áp Quần Ma. Ban Điều Hành xin khuyến cáo Quý Nhân sĩ nên sử dụng hết các Gói Quà trên nếu có vì sau khi quá trình thu hồi hoàn tất Ban Điều Hành sẽ không tiếp nhận bất kỳ trường hợp yêu cầu hỗ trợ lại các gói quà trên.

[Mở] Ưu Đãi Tuần

 • Hoạt động diễn ra từ ngày 12/01/2018 đến 18/01/2018
 • Tham gia hoạt động để nhận được 3.000.000 Vé Vàng khi tích lũy đủ 7 ngày.
 • Mỗi ngày phải tích lũy đủ 666 Vàng. Tích Lũy liên tục 7 ngày sẽ nhận được phần thưởng.

[Mới] Thần Binh - Ngọc Hư Kiếm

 • Tham gia hoạt động đặc biệt để nhận được vật phẩm.

Thuộc Tính

CấpTấn CôngPhòng ThủSinh LựcThuộc Tính Ẩn
0 1.000.000 1.000.000 10.000.000
1 2.000.000 2.000.000 20.000.000
2 4.000.000 4.000.000 30.000.000
3 6.000.000 6.000.000 40.000.000
4 8.000.000 8.000.000 50.000.000
5 10.000.000 10.000.000 60.000.000
6 20.000.000 20.000.000 70.000.000
7 25.000.000 25.000.000 80.000.000
8 30.000.000 30.000.000 90.000.000
9 50.000.000 50.000.000 100.000.000 Võ Phòng +2000
10 100.000.000 100.000.000 2.000.000.000 Kỹ Năng Đặc Biệt

Kỹ Năng Đặc Biệt: Ngọc Hư

 • Khi bị tấn công có tỷ lệ kích hoạt kỹ năng giúp bản thân tăng chỉ số Phòng Thủ lên 10 lần, duy trì trong 15 giây. Thời gian chờ là 180 giây.

Cường Hóa

 • Sử dụng Đá Thiên Thần: khi cường hóa thất bại sẽ giữ nguyên cấp sao của trang bị

[Mới] Hoạt Động Chăn Đỉnh Phong Thú

 • Hoạt động diễn ra 7 ngày theo phiên bản.
 • Thời gian Cho Ăn: từ ngày 12/01/2018 đến 17/01/2018.
 • Thời gian nhận thưởng: Từ 00:01 đến 23:50 ngày 18/01/2018.

Trong thời gian diễn ra hoạt động, Quý nhân sĩ sẽ có cơ hội nhận được các phần thưởng: Gói Quà Chăn Đỉnh Phong Thú (Khóa)

Chi tiết nguyên liệu:

 • Thức Ăn Đỉnh Phong Thú: Đánh quái tại các bản đồ có tỉ lệ nhận được vật phẩm (Khóa).
 • Có tất cả 6 Đỉnh Phong Thú được cho ăn như: Yêu Ly, Hỗn Độn, Tất Phương, Bạch Trạch, Vọng Thiên Hống và Băng Hỏa Long.
 • Mỗi lần thao tác Cho Ăn tại giao diện hoạt động sẽ tốn 10 Thức Ăn Đỉnh Phong Thú.
 • Có 10 Câp độ trưởng thành từ 1 đến 10. Độ trưởng thành của thú càng cao thì tỷ lệ thăng cấp độ trưởng thành càng giảm.
 • Khi Cho Ăn sẽ có xác suất Đỉnh Phong Thú bị bệnh làm giảm độ trưởng thành.

Lưu Ý: Nhân Vật có Thú Đỉnh Phong tương ứng mới có thể cho ăn.

Gói Quà Chăn Đỉnh Phong Thú
Rượu Đào Hoa*2 (Khóa)
Tiềm Năng Đơn Thú Cưỡi - Cực*2 (Khóa)
Nhân Vật Kim Đơn Siêu*2 (Khóa)
Võ Thần Đơn*2 (Khóa)
Kinh Nghiệm Đơn Siêu*8 (Khóa)
Đá Tiến Cấp Đằng Thiên*18 (Khóa)

Số lượng phần thưởng:

Số Lượng Gói QuàCấp Trưởng Thành
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10

Chi tiết xem tại giao diện hoạt động

[Cập Nhật] Tab Nguyên Liệu Quý

Cập nhật thêm các công thức đổi nguyên liệu tính năng như sau:

 • 20 Tương Dương Đối Quyết + 2 Dưỡng Thành lệnh --> Kim Cách Hộ Thuẫn*1 (Khóa)
 • 20 Rượu Đào Hoa + 2 Dưỡng Thành Lệnh --> Linh Xà Độc*1 (khóa) --> Linh Xà Độc*1 (Khóa)
 • 30 Tương Dương Đối Quyết + 3 Dưỡng Thành lệnh --> Dẫn Xà Xuất Động*1 (Khóa)
 • 30 Rượu Đào Hoa + 3 Dưỡng Thành Lệnh --> Nhất Chỉ Pháp*1 (Khóa)
 • 40 Tương Dương Đối Quyết + 4 Dưỡng Thành lệnh --> Quyết Chiến Tương Dương*1 (Khóa)
 • 40 Rượu Đào Hoa + 4 Dưỡng Thành Lệnh --> Đả Cẩu Quyền*1 (Khóa)

Lưu Ý: Mỗi công thức chỉ có thể đổi tối đa 100 lần mỗi phiên bản.

[Cập Nhật] Điều Chỉnh Phần Thưởng Gói Quà Ngũ Độc

Tiến hành điều chỉnh phần thưởng các Gói Quà sau:

Đăng NhậpQuà
Quà Thánh Hạt Trảo Thánh Hạt Trảo*20 (Khóa)
Đá Thiên Thần*5 (Khóa)
Bách Thú Ấn*5 (Khóa)
Thiên Thạch*1 (Khóa)
Võ Thần Đơn*1 (Khóa)
Long Hồn Đơn*1 (Khóa)
Rượu Đào Hoa*1 (Khóa)
Tương Dương Đối Quyết*1 (Khóa)
4% nhận được thêm Dưỡng Thành Lệnh*1(Khóa)
Quà Thiên Thù Nha Thiên Thù Nha*20 (Khóa)
Đá Thiên Thần*5 (Khóa)
Bách Thú Ấn*5 (Khóa)
Thiên Thạch*1 (Khóa)
Võ Thần Đơn*1 (Khóa)
Long Hồn Đơn*1 (Khóa)
Rượu Đào Hoa*1 (Khóa)
Tương Dương Đối Quyết*1 (Khóa)
4% nhận được thêm Dưỡng Thành Lệnh*1(Khóa)
Quà Linh Xà Đảm Linh Xà Đảm*20 (Khóa)
Đá Thiên Thần*5 (Khóa)
Bách Thú Ấn*5 (Khóa)
Thiên Thạch*1 (Khóa)
Võ Thần Đơn*1 (Khóa)
Long Hồn Đơn*1 (Khóa)
Rượu Đào Hoa*1 (Khóa)
Tương Dương Đối Quyết*1 (Khóa)
4% nhận được thêm Dưỡng Thành Lệnh*1(Khóa)
Quà Phong Ngô Thích Phong Ngô Thích*20 (Khóa)
Đá Thiên Thần*5 (Khóa)
Bách Thú Ấn*5 (Khóa)
Thiên Thạch*1 (Khóa)
Võ Thần Đơn*1 (Khóa)
Long Hồn Đơn*1 (Khóa)
Rượu Đào Hoa*1 (Khóa)
Tương Dương Đối Quyết*1 (Khóa)
4% nhận được thêm Dưỡng Thành Lệnh*1(Khóa)
Quà Ngọc Thiềm Tiên Ngọc Thiềm Tiên*20 (Khóa)
Đá Thiên Thần*5 (Khóa)
Bách Thú Ấn*5 (Khóa)
Thiên Thạch*1 (Khóa)
Võ Thần Đơn*1 (Khóa)
Long Hồn Đơn*1 (Khóa)
Rượu Đào Hoa*1 (Khóa)
Tương Dương Đối Quyết*1 (Khóa)
4% nhận được thêm Dưỡng Thành Lệnh*1(Khóa)

[Điều Chỉnh] Boss Thế Giới (Tiếp Tục Thử Nghiệm)

  • Cập nhật thuộc tính Boss Thế Giới:
BossCấpSinh LựcSát Thương
Bạch Hổ 100 10.000 1 Sinh Lực/Đòn Đánh
Kim Luân Pháp Vương 100
Sơn Trang Thủ Hộ 120
Trấn Bảo Thần Tướng 150

[Điều Chỉnh] Gói Quà Boss Đại + Gói Quà Boss Siêu (Thử Nghiệm)

 • Cập nhật phần thưởng mới cho Gói Quà Boss Đại 1 và Gói Quà Boss Đại 2

Chi tiết gói quà:

Gói Quà Boss Đại 3 (Cũ)Gói Quà Boss Đại 3 (Mới)
25% Đá Kích Hoạt Thần Khuyển*1 25% nhận Võ Tinh*18 (Khóa)
25% Đá Khai Quang*1 25% nhận Bùa Cường Hóa*18 (Khóa)
25% Huyết Linh Đơn*1 25% nhận KN Đơn Siêu*18 (Khóa)
25% Đá Tạo Huy Chương Cấp 4*1 25% nhận Hộp KN Cao *18 (Khóa)

Gói Quà Boss Đại 4 (Cũ)Gói Quà Boss Đại 4 (Mới)
25% Hình Xăm Kỳ Lân*1 25% nhận Võ Tinh*18 (Không Khóa)
25% Chùy Vàng*1 25% nhận Bùa Cường Hóa*18 (Không Khóa)
25% Gói Quà Khắc Văn*1 25% nhận KN Đơn Siêu*18 (Không Khóa)
25% Trường Sinh Đơn*1 25% nhận Hộp KN Cao *18 (Không Khóa)

Gói Quà Boss Siêu 1 (Cũ)Gói Quà Boss Siêu 1 (Mới)
25% Kim Thiền Đơn*8 25% Đá Tiến Cấp Đằng Thiên*8 (Khóa)
25% Huyết Ma Tâm Kinh*8 25% Thiên Sứ Vũ Bậc 5*8 (Khóa)
25% Vũ Linh Đơn*8 25% Sinh Mệnh Tinh*1 (Khóa)
25% Nhạc Khúc Quyển*8 25% Đỉnh Vàng*1 (Khóa)

Gói Quà Boss Siêu 2 (Cũ)Gói Quà Boss Siêu 2 (Mới)
25% Thất Tiệt Trận Phổ*8 25% Đá Tiến Cấp Đằng Thiên*8 (Không Khóa)
25% Phục Ma Hắc Sách*8 25% Thiên Sứ Vũ Bậc 5*8 (Không Khóa)
25% Đá Tẩy Luyện Linh Hóa*8 25% Sinh Mệnh Tinh*1 (Không Khóa)
25% Thiên Sứ Vũ Bậc 2*8 25% Đỉnh Vàng*1 (Không Khóa)

Gói Quà Boss Siêu 3 (Cũ)Gói Quà Boss Siêu 3 (Mới)
25% Kinh Nghiệm Đơn - Cao*1 25% Mảnh Tương Dương*18 (Khóa)
25% Mảnh Long Hồn*1 25% Hộp KN Cao*18 (Khóa)
25% Bách Niên Tinh Thạch*1 25% Đá Thiên Thần*8 (Khóa)
25% Thẻ Chiến Hồn*1 25% Đỉnh Vàng*8 (Khóa)

Gói Quà Boss Siêu 4 (Cũ)Gói Quà Boss Siêu 4 (Mới)
25% Huyền Thiết Thượng Cổ*1 25% Mảnh Tương Dương*18 (Không Khóa)
25% Vạn Năng Cường Hóa Phù*1 25% Hộp KN Cao*18 (Không Khóa)
25% Mảnh Long Hồn*1 25% Đá Thiên Thần*8 (Không Khóa)
25% Gói Quà Thiên Phú Loại 6*1 25% Đỉnh Vàng*8 (Không Khóa)

[Mới] Hoạt Động Đền Bù

 • Trong phiên bản V325 Ban Điều Hành đã tiến hành thu hồi các Gói Quà Boss Đại 1 và Gói Quà Boss Đại 2. Bên cạnh đó, việc thử nghiệm điều chỉnh Boss và Quà Boss của V325 và các phiên bản tiếp theo chưa hoàn thiện đã dẫn đến việc gây khó khăn trong thời gian trải nghiệm.
 • Nay Ban Điều Hành xin gửi món quà đến Quý Nhân sĩ. Mong rằng với món quà này sẽ giúp Quý Nhân sĩ cảm thấy trải nghiệm tốt hơn cùng Võ Lâm Chi Mộng trong thời gian sắp đến.

[Quà Đền Bù]

Ngũ Độc Đơn*888 (Khóa) + KN Đơn Siêu*88 (Khóa) + Đĩnh Sắt*88 (Khóa) + Bùa Cường Hóa*888 (Khóa).

Lưu Ý:

 • Mỗi nhân vật chỉ được nhận 1 lần.
 • Nhân vật cấp 100 trở lên mới có thể nhận được phần quà từ hoạt động.

Hoạt Động Thường Niên

[Thường Niên] Võ Lâm Thần Địa Bảo

 • Hoạt động được tính tích lũy 1 ngày khi được diễn ra.
 • Trong thời gian diễn ra Quý Nhân sĩ sẽ có thể nhận được các phần thưởng hấp dẫn như: Đá Long Lực, Bát Quái Tinh Thạch, Cường Hóa Chi Thần, Tương Dương Chiến Quyết, Võ Lâm Ngũ Tuyệt Đan, Mảnh Đỉnh Phong, Ỷ Thiên Bảo Kim và Hỏa Diệm Phế Thần Châu ở một số ngày đặc biệt.
 • Hoạt động buộc phải nhận theo thứ tự từ thấp đến cao.

[Thường Niên] Ma Binh

 • Hoạt động diễn ra 7 ngày theo phiên bản.
 • Trong thời gian diễn ra Quý Nhân sĩ sẽ có thể nhận được :Tinh Hồn Ma Binh, Tinh Hồn Ma Chủ và Ma Khí.

[Thường Niên] Tiền Trang Chi Mộng

 • Tiến hành reset giới hạn mua.
 • Hoạt động diễn ra theo phiên bản.
 • Sử dụng Vàng hoặc Vé Vàng để mua các vật phẩm tại hoạt động.

[Thường Niên] Vòng Quay May Mắn

 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân vật có thể sử dụng Vàng hoặc Vé Vàng để tham gia quay thưởng tại giao diện.
 • Mỗi lần quay sẽ tốn 6000 Vàng/Vé Vàng và không tính tiêu phí.
 • Mỗi lần quay nhận được 300 Vàng Kho
 • Lưu Ý: Số vàng kho sẽ được làm mới về 0 sau mỗi lần nhận ưu đãi vàng kho.

[Thường Niên] Tuyệt Thế Công Pháp

 • Hoạt động diễn ra mỗi ngày theo phiên bản.
 • Trong thời gian diễn ra Quý Nhân sĩ sẽ có thể nhận được : Kim Xà Mật Lục và Minh Ngọc Đan và Bí Kíp Nhật Luân Thiên Địa

[Thường Niên] Mỗi Ngày Mỗi Vui Nhận Đá Bách Tinh

 • Vào các ngày Thứ 7 - Chủ Nhật - Thứ 3 và Thứ 4 hàng tuần sẽ có hoạt động tích lũy 15.000 Vàng nhận Đá Bách Tinh tại giao diện hoạt động Mỗi Ngày Mỗi Vui
 • Lưu ý: hoạt động chỉ tính tích lũy trong ngày.

Lưu Ý: Hoạt động sẽ được reset tích lũy điểm nạp sau khi qua ngày mới.

[Thường Niên] Đằng Thiên Vũ - Tích Lũy 1 Ngày

 • Mỗi ngày, hoạt động sẽ được làm mới lại điểm tích lũy, hoạt động diễn ra trong tất cả các ngày của phiên bản
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân vật có thể sử dụng điểm tích lũy khi nạp vàng để đổi các vật phẩm tại giao diện hoạt động.

Lưu Ý: Hoạt động sẽ được reset tích lũy điểm nạp sau khi qua ngày mới.

[Thường Niên] Hoạt Động - Quà Nạp Mỗi Ngày

 • Quý Nhân sĩ sẽ nhận được phần thưởng khi tích lũy đủ 600 vàng vào game trong 1 ngày.
 • Lưu Ý: Hoạt động chỉ tính tích lũy trong ngày. Qua ngày mới sẽ không thể nhận lại phần thưởng.

[Thường Niên] Tụ Bảo Bồn

 • Thấp - Cao - Siêu
 • Hoạt động diễn ra theo phiên bản.

[Thường Niên] Ưu Đãi Vé Vàng

 • Hoạt động diễn ra mỗi ngày theo phiên bản.
 • Hoạt động sẽ được cập nhật mỗi ngày lúc 00:02 trên trang chủ Võ Lâm Chi Mộng.

Sự Kiện Tuần 12/01/2018 - 18/01/2018

Hoạt động sẽ được cập nhật mỗi ngày lúc 00:01 trên trang chủ Võ Lâm Chi Mộng

Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Top