[Phiên Bản Mới] Cập Nhật Phiên Bản V330

Quý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin ra mắt phiên bản mới với các hoạt động vô cùng hấp dẫn sẽ được diễn ra từ ngày 09/02/2018 đến hết ngày 15/02/2018, gồm những nội dung chính sau đây...

CHUỖI SỰ KIỆN V330

[Giới Thiệu] Đỉnh Phong Thú Mới - Hỏa Ma Long

Hỏa Ma Long là Đỉnh Phong ở cấp bậc tối thượng với sức mạnh Hủy Thiên Diệt Bạo.

Thuộc tính mạnh mẽ:

Tấn CôngPhòng ThủBạo KíchNé TránhSinh Lực
8.888.888.888 8.888.888.888 88.888.888 88.888.888 20.000.000.000

Kỹ năng tối thượng: Ma Long Triệt Bạo

 • Khi bị đối thủ tấn công, bản thân sẽ phát ra ma lực cực mạnh khiến đối phương bị mất toàn bộ điểm Bạo Kích.
 • Đặc biệt, ngay khi vừa bị đánh rớt thú vẫn giữ được hiệu ứng của kỹ năng.

[Mới] Hoạt động Nấu Bánh Chưng 2018

Nguyên liệu:

 • Đánh quái bản đồ có xác suất nhận được Gói Quà Nguyên Liệu Bánh Chưng.
 • Sử dụng gói quà để có thể nhận được các nguyên liệu: Lá Dong, Gạo Nếp, Dây Lạt, Đậu Xanh, Thịt Lợn. Nguyên liệu nhận được (Khóa)

Cách chơi:

 • Mang các nguyên liệu đến tọa độ (160:110) gần NPC Thủ Khố - Tương Dương để bắt đầu nấu bánh.
 • Mỗi ngày có 100 lần tham gia nấu bánh.

Phần thưởng:

  • Mỗi lần nấu bánh sẽ nhận được: Bánh Chưng 2018*1 (Khóa).
Gói QuàPhần Thưởng
Bánh Chưng 2018 29% Bùa Cường Hóa*1 (Khóa)
29% Đá Thiên Thần*1 (Khóa)
20% Đá Long Lực*1 (Khóa)
20% Bách Thú Ấn*1 (Khóa)
1% Dưỡng Thành Lệnh*1 (Khóa)
1% Hỏa Diệm Phế Thần Châu*1 (Khóa)

[Mới] Hoạt động Tam Hợp

Cách chơi

 • Tại bản đồ Tương Dương (xung quanh tượng đài anh hùng) sẽ xuất hiện 3 NPC Dần - Ngọ - Tuất. Đến gặp và chọn Nhận Con Giáp để nhận hiệu ứng đặc biệt dành cho việc tham gia sự kiện này.
 • Sau khi Nhận Con Giáp tương ứng, người tham gia cần đánh quái bản đồ để nhận được Gói Quà Tam Hợp (Không Khóa).
 • Lưu ý: nếu không nhận con giáp thì sẽ không nhận được Gói Quà Tam Hợp.

Nguyên Liệu

 • Sử dụng Gói Quà Tam Hợp để có thể nhận được một trong các nguyên liệu: Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi.
 • Sử dụng các nguyên liệu này để đổi thưởng tại giao diện hoạt động Tam Hợp

Phần thưởng

  • Tại giao diện hoạt động Tam Hợp, nhân vật có thể đổi các gói quà như: Quà Tam Hợp 2018, Quà Tứ Hành Xung 2018.
Gói QuàPhần Thưởng
Quà Tam Hợp 2018 Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp*15 (Khóa)
Đá Thiên Thần*20 (Khóa)
Bách Thú Ấn*20 (Khóa)
Thổ Diệm Phế Thần Châu*10 (Khóa)
Quà Tứ Hành Xung 2018 Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp*5 (Khóa)
Đá Thiên Thần*10 (Khóa)
Bách Thú Ấn*10 (Khóa)
Thổ Diệm Phế Thần Châu*5 (Khóa)

[Mới] Danh Hiệu - Mậu Tuất

Tham gia tích lũy 2018 Vàng sau đó đến NPC Tuất để nhận được danh hiệu.

Thuộc tính

Tấn CôngPhòng ThủNé TránhBạo KíchSinh LựcVõ Phòng
400.000.000 400.000.000 100.000.000 100.000.000 10.000.000.000 4.000

[Mới] Danh Hiệu - Ái Ý

Tham gia hoạt động Dung Tình Ái Ý để nhận được danh hiệu.

Thuộc tính

Tấn CôngPhòng ThủNé TránhBạo KíchSinh LựcTầng Võ
100.000.000 100.000.000 500.000 500.000 100.000.000 1.000

[Mới] Huân Chương - Dung Tình Ái Ý

Tham gia hoạt động Dung Tình Ái Ý để nhận được huân chương.

Thuộc tính

CấpTấn CôngPhòng ThủSinh LựcTầng VõĐặc Biệt
0 5.000.000 5.000.000 2.000.000 6  
10.000.000 10.000.000 3.000.000 7  
Trung 15.000.000 15.000.000 4.500.000 8  
Cao 20.000.000 20.000.000 6.000.000 9  
Đỉnh 50.000.000 100.000.000 2.000.000.000 10 Bạo Kích + 2%

Kỹ Năng Đặc Biệt - Cấp Đỉnh

 • Khi bị tấn công có xác suất thi triển hiệu quả vô địch 5 giây, sinh lực hồi phục 100%. Thời gian hồi chiêu 120 giây.

Hiệu ứng hiển thị

 • Trang bị huân chương cấp Đỉnh để có thể kích hoạt được hiệu ứng hiển thị đặc biệt cho nhân vật.
 • Vị trí kích hoạt hiệu ứng hiển thị tại giao diện Công pháp Minh Ngọc

Cường Hóa

 • Sử dụng Đá Thiên Thần để nâng cấp huân chương. Cường hóa thất bại sẽ không bị giảm cấp.

[Mới] Ra Mắt - Thổ Điêu Chương

Thổ Điêu Chương - Huân chương thứ 5 của tính năng Phong Điêu mang sức mạnh về Tầng Võ cho bản thân.

Sở hữu

 • Sử dụng Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp để đổi tại Hoạt động đặc biệt - Tab Phong Điêu.

Thuộc Tính

CấpTấn CôngPhòng ThủSinh LựcTầng Võ
0 Sao 1.250.000.000 1.250.000.000 1.250.000.000  
1 Sao 1.875.000.000 1.875.000.000 1.875.000.000  
2 Sao 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000  
3 Sao 3.125.000.000 3.125.000.000 3.125.000.000  
4 Sao 3.750.000.000 3.750.000.000 3.750.000.000  
5 Sao 4.375.000.000 4.375.000.000 4.375.000.000 500
6 Sao 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 600
7 Sao 6.250.000.000 6.250.000.000 6.250.000.000 700
8 Sao 7.500.000.000 7.500.000.000 7.500.000.000 800
9 Sao 8.750.000.000 8.750.000.000 8.750.000.000 900
10 Sao 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 10000

Kỹ Năng Đặc Biệt

 • Sau khi Thổ Điêu Chương đạt 10 Sao sẽ có thể dùng vật phẩm Thổ Diệm Phế Thần Châu để tiến hành Dưỡng Thành huân chương.
 • Mỗi lần dưỡng thành sẽ được +50 tầng Võ Phòng.
 • Tối đa có thể dưỡng thành 2.000 lần.

Cường Hóa

 • Sử dụng Đá Thiên Thần để nâng cấp huân chương. Cường hóa thất bại sẽ không bị giảm cấp.

Lưu Ý:

 • Phải sở hữu huân chương Hỏa Phong Điêu 10 Sao mới có thể trang bị huân chương Thổ Phong Điêu 10 Sao.
 • Huân chương Thổ Phong Điêu từ 0 đến 9 sao trang bị không ràng buộc điều kiện.

[Mới] Thần Binh - Nhất Hợp Kích

Sở hữu

 • Tham gia hoạt động Song Long Trảm để nhận được thần binh.

Thuộc Tính

CấpTấn CôngPhòng ThủSinh LựcĐặc Biệt
0 Sao 1.000.000 1.000.000 10.000.000  
1 Sao 2.000.000 2.000.000 20.000.000  
2 Sao 4.000.000 4.000.000 30.000.000  
3 Sao 6.000.000 6.000.000 40.000.000  
4 Sao 8.000.000 8.000.000 50.000.000  
5 Sao 10.000.000 10.000.000 60.000.000  
6 Sao 20.000.000 20.000.000 70.000.000  
7 Sao 25.000.000 25.000.000 80.000.000  
8 Sao 30.000.000 30.000.000 90.000.000  
9 Sao 50.000.000 50.000.000 100.000.000 Võ Phòng + 2000
10 Sao 100.000.000 100.000.000 2.000.000.000 Kỹ Năng

Kỹ Năng Đặc Biệt: Nhất Hợp Thiên Thủ

 • Có xác suất thi triển khiến kẻ địch bị cấm võ trong 10 giây, đồng thời hồi 20% sinh lực trong 5 giây. Thời gian hồi chiêu 180 giây.

Cường Hóa

 • Sử dụng Đá Thiên Thần để nâng cấp huân chương. Cường hóa thất bại sẽ không bị giảm cấp.

[Mở] Tuần Lễ Ỷ Thiên Kiếm vs Đồ Long Đao

 • Hoạt động diễn ra từ 00:01 ngày 09/02/2018 đến 23:59 ngày 15/02/2018

Trong thời gian diễn ra hoạt động, Quý Nhân sĩ sẽ nhận được phần thưởng là Mảnh Đỉnh Phong, Huyền Thiết Chi Tinh, Ỷ Thiên Kiếm và Quà Tứ Long.

Tích lũy Vàng mỗi ngày để nhận được phần thưởng

Qua ngày mới sẽ không thể nhận lại phần thưởng.

Hoạt Động Thường Niên

[Đóng] Vòng Quay May Mắn

 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân vật có thể sử dụng Vàng hoặc Vé Vàng để tham gia quay thưởng tại giao diện.
 • Mỗi lần quay sẽ tốn 6000 Vàng/Vé Vàng và không tính tiêu phí.
 • Mỗi lần quay nhận được 300 Vàng Kho
 • Lưu Ý: Số vàng kho sẽ được làm mới về 0 sau mỗi lần nhận ưu đãi vàng kho.

[Đóng] Ma Binh

 • Trong thời gian diễn ra Quý Nhân sĩ sẽ có thể nhận được :Tinh Hồn Ma Binh, Tinh Hồn Ma Chủ và Ma Khí.

[Đóng] Tụ Bảo Bồn

 • Thấp - Cao - Siêu

[Thường Niên] Đại Bảo Võ Lâm

 • Hoạt động chỉ diễn ra theo ngày của phiên bản.
 • Trong thời gian diễn ra Quý Nhân sĩ sẽ có thể nhận được các phần thưởng hấp dẫn như: Đá Long Lực, Bát Quái Tinh Thạch, Cường Hóa Chi Thần, Tương Dương Chiến Quyết, Võ Lâm Ngũ Tuyệt Đan, Mảnh Đỉnh Phong, Ỷ Thiên Bảo Kim và Hỏa Diệm Phế Thần Châu ở một số ngày đặc biệt.
 • Hoạt động buộc phải nhận theo thứ tự từ thấp đến cao.

[Thường Niên] Tuyệt Thế Công Pháp

 • Hoạt động diễn ra mỗi ngày theo phiên bản.
 • Trong thời gian diễn ra Quý Nhân sĩ sẽ có thể nhận được : Kim Xà Mật Lục và Minh Ngọc Đan, Bí Kíp Nhật Luân Thiên Địa và Đằng Thiên Vũ

[Thường Niên] Tiền Trang Chi Mộng

 • Tiến hành reset giới hạn mua.
 • Hoạt động diễn ra theo phiên bản.
 • Sử dụng Vàng hoặc Vé Vàng để mua các vật phẩm tại hoạt động.

[Thường Niên] Mỗi Ngày Mỗi Vui Nhận Đá Bách Tinh

 • Vào các ngày Thứ 7 - Chủ Nhật - Thứ 3 và Thứ 4 hàng tuần sẽ có hoạt động tích lũy 15.000 Vàng nhận Đá Bách Tinh tại giao diện hoạt động Mỗi Ngày Mỗi Vui
 • Lưu ý: hoạt động chỉ tính tích lũy trong ngày.

Lưu Ý: Hoạt động sẽ được reset tích lũy điểm nạp sau khi qua ngày mới.

[Thường Niên] Ưu Đãi Vé Vàng

 • Hoạt động diễn ra mỗi ngày theo phiên bản.
 • Hoạt động sẽ được cập nhật mỗi ngày lúc 00:02 trên trang chủ Võ Lâm Chi Mộng.

Sự Kiện Tuần 09/02/2018 - 15/02/2018

Hoạt động sẽ được cập nhật mỗi ngày lúc 00:01 trên trang chủ Võ Lâm Chi Mộng

Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Top