[Phiên Bản Mới] Cập Nhật Phiên Bản V363

Q
úy nhân sĩ võ lâm thân mến!

Ban Điều Hành xin ra mắt phiên bản mới V363 - Dụ Ngoạn Hội Đền với các hoạt động vô cùng hấp dẫn sẽ được diễn ra từ ngày 27/09/2018 đến hết ngày 03/10/2018 gồm những nội dung chính sau đây.

[Mới] Vương Giả - Đế Vương

Vương Giả - Đế Vương là một kích ẩn đặc biệt của tính năng Vương Giả.

Được mệnh danh là cảnh giới thượng thừa nên Vương Giả Đế Vương luôn giúp người lĩnh ngộ được có một sức mạnh phi thường. Mọi sát thương từ kẻ địch sẽ bị vô hiệu hóa trong chớp mắt.

Vương Giả Đế Vương

 • Giao diện kích ẩn: Vương Giả
 • Hiệu quả kích hoạt: Khi tấn công có xác suất 10% kích hoạt kỹ năng giúp bàn thân nhận được trạng thái Đế Vương. Trong trạng thái này, nhân vật sẽ được miễn dịch toàn bộ sát thương của đối thủ trong 10 giây. Thời gian chờ là 120 giây.

[Mới] Tuần Lễ Hoàng Kim

 • Hoạt động diễn ra 7 ngày theo phiên bản.
 • Nhân sĩ tích lũy 2.000 Vàng và 5.000 Vàng mỗi ngày để nhận được phần thưởng.
 • Sau khi sang ngày mới, phần thưởng sẽ không nhận lại được.
 • Hoạt động chỉ tính tích lũy trong ngày.
Mốc NạpPhần Thưởng
2.000 Vàng Quà Thu Vui Vẻ
5.000 Vàng Kỳ trân dị phẩm

Chi tiết Quà Thu Vui Vẻ

Được Chọn Để Nhận
Mảnh Đỉnh Phong*1 (Khóa)
Cường Hóa Chi Thần*100 (Khóa)
Gói Quà 1.000.000 Vé Vàng*1 (Khóa)
Thổ Diệm Phế Thần Châu*100 (Khóa)
Hỏa Diệm Phế Thần Châu*50 (Khóa)

Lưu ý: Hoạt động diễn ra hằng ngày qua thời gian trên vật phẩm sẽ không được nhận lại.

[Mới] Sưu Tầm Cổ Vật

Hoạt Động diễn ra trong suốt thời gian của phiên bản.

 • Đánh quái bản đồ có xác suất nhận được vật phẩm: Rương Cổ Vật *1 (Không Khóa).
 • Đánh quái bản đồ Cổ Mộ Mật Thất 4 + 5 + 6 có xác suất nhận được vật phẩm: Bản Đồ Kho Báu*1 (Không Khóa).
 • Bản Đồ Cổ Vật: Bán tại giao diện hoạt động – Giá 200.000 Vé Vàng.
 • Rương Kho Báu: Tích lũy 500 Vàng để nhận được vật phẩm. Tối đa có thể nhận được 1.000 lần.
Công ThứcPhần Thưởng
1 Mảnh Đỉnh Phong Rương Cổ Vật*5 (Khóa)
1 Huyền Thiết Chi Tinh Rương Cổ Vật*5 (Khóa)
1 Chấn Thiên Thần Khí Rương Cổ Vật*5 (Khóa)
Lưu ý: Mỗi công thức có thể đổi tối đa 20 lần.
1 Mảnh Đỉnh Phong Bản Đồ Kho Báu*1 (Khóa)
1 Huyền Thiết Chi Tinh Bản Đồ Kho Báu*1 (Khóa)
1 Chấn Thiên Thần Khí Bản Đồ Kho Báu*1 (Khóa)
Lưu ý: Mỗi công thức có thể đổi tối đa 100 lần.
1 Bản Đồ Cổ Vật
+
1 Rương Cổ Vật
Cổ Vật Quý*1 (Khóa)
1 Bản Đồ Kho Báu
+
1 Rương Kho Báu
Kho Báu Trời Ban*1 (Khóa)
Lưu ý: Mỗi công thức có thể đổi tối đa 1000 lần.

Cổ Vật Quý (có xác suất)
Quả Bồ Đề*3 (Khóa)
Tiên Ma Kinh Nghiệm Đơn*50 (Khóa)
Cường Hóa Chi Thần*50 (Khóa)
Bộ Trang Bị Vương Giả 3 Sao*1 (Khóa)
Phi Thăng Võ – Trắng*1 (Khóa)
Đoàn Trí Hưng - Trắng*1 (Khóa)
Vương Trùng Dương – Trắng*1 (Khóa)
Hoàng Dược Sư – Trắng*1 (Khóa)
Âu Dương Phong – Trắng*1 (Khóa)

Kho Báu Trời Ban (có xác suất)
Quả Bồ Đề*10 (Khóa)
Tiên Ma Kinh Nghiệm Đơn*50 (Khóa)
Cường Hóa Chi Thần*50 (Khóa)
Bộ Trang Bị Vương Giả 3 Sao*1 (Khóa)
Phi Thăng Võ – Lam *1 (Không Khóa)
Đoàn Trí Hưng - Lam *1 (Không Khóa)
Vương Trùng Dương – Lam *1 (Không Khóa)
Hoàng Dược Sư – Lam*1 (Không Khóa)
Âu Dương Phong – Lam*1 (Không Khóa)

[Mới] Bộ Huân Chương - Thiên Cơ - I

Có thể mua Bộ Huân Chương Thiên Cơ - I tại cửa hàng Tiền Trang Chi Mộng - Tab Vàng bằng Vàng Tươi.

Các Huân Chương bao gồm:

STTTên Huân Chương
1 Hoàng Quang Chương
2 Hạ Dương Chương
3 Đoạn Hải Chương
4 Đa Thái Chương

Thuộc tính của các Huân Chương

TầngTấn CôngPhòng ThủBạo KíchNé Tránh
0 10.000.000 10.000.000 - -
1 20.000.000 20.000.000 10.000.000 10.000.000
2 30.000.000 30.000.000 20.000.000 20.000.000
3 40.000.000 40.000.000 30.000.000 30.000.000
4 50.000.000 50.000.000 40.000.000 40.000.000
5 60.000.000 60.000.000 50.000.000 50.000.000
6 70.000.000 70.000.000 60.000.000 60.000.000
7 80.000.000 80.000.000 70.000.000 70.000.000
8 90.000.000 90.000.000 80.000.000 80.000.000
9 100.000.000 100.000.000 90.000.000 90.000.000
10 500.000.000 500.000.000 100.000.000 100.000.000

Cường Hóa: Sử dựng Đá Thiên Thần để cường hóa. Cường hóa thất bại sẽ không bị giảm cấp sao.

Kỹ năng Bộ Huân Chương - Thiên Cơ - I (10 Sao).

 • Khi 4 Huân Chương của bộ Thiên Cơ - I đạt cấp 10 Sao sẽ kích hoạt kỹ năng Thiên Cơ- I
 • Kỹ năng Thiên Cơ - I: Khi chiến đấu 100% kích hoạt khiến đối phương giảm 100.000 Tầng Võ của đối phương trong 5 giây. Không có thời gian chờ.

[Mới] Cuối Tháng 09

Hoạt động được diễn ra trong ngày 30/09/2018.

Thời gian tích lũy của hoạt động được tính từ 00:00 ngày 01/09/2018 đến 23:59 ngày 30/09/2018.

Cập nhật mới hệ thống phần thưởng của hoạt động Cuối Tháng thường niên

MốcPhần Thưởng
100.000 Vàng Bảo Thạch Tím*1 (Khóa)
200.000 Vàng Ngoại Trang Rực Rỡ*1 (Khóa)
300.000 Vàng Bảo Thạch Tím*1 (Khóa)
400.000 Vàng Hoàng Dược Sư – Chí Tôn*1 (Khóa)
500.000 Vàng Phi Thăng - Võ – Tím*1 (Khóa)

[Mở] Tiệc Vui Mỗi Ngày

Thời gian diễn ra: Từ ngày 27/09/2018 đến 23:59 ngày 03/10/2018.

Tham gia tại: NPC Bàn Tiệc tại bản đồ Tương Dương.

Điều kiện tham gia:

 • Cấp độ: Nhân vật cấp 151 trở lên mới có thể tham gia
 • Số lượng gói quà: 01
 • Nhận miễn phí
 • Mỗi ngày chỉ được tham gia 1 lần.
Gói Quà Tiệc Vui Mỗi Ngày
Đá Thiên Thần*500 (Khóa)
Cường Hóa Chi Thuật*1 (Khóa)
Ngôi Sao May Mắn*50 (Khóa)

[Mở] Tiệc Mừng Đặc Biệt

Thời gian diễn ra: Từ ngày 27/09/2018 đến 23:59 ngày 03/10/2018.

Tham gia tại: NPC Bàn Tiệc tại bản đồ Tương Dương.

Điều kiện tham gia:

 • Cấp độ: Không giới hạn cấp độ nhân vật
 • Số lượng gói quà: 01
 • Nhận được khi tích lũy đủ 1.000 Vàng. Chỉ tính tích lũy trong ngày.
 • Mỗi ngày chỉ được tham gia 1 lần.
Quà Mừng Tiệc Đặc Biệt
Mảnh Đỉnh Phong*1 (Khóa)
Cường Hóa Chi Thuật*2 (Khóa)
Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp*30 (Khóa)

[Mở] Hoàng Đồ Bá Nghiệp

 • Thử nghiệm mở lại tính năng Hoàng Đồ Bá Nghiệp
 • Thời gian:
GiờNgày
19:00 đến 20:00 16/09/2018
23/09/2018
30/09/2018
07/10/2018

[Cập Nhật] Tiền Trang Chi Mộng

Tiến hành cập nhật và ngừng bán một số các Huân Chương như:

Vật PhẩmVật Phẩm
Phong Ấn Hoắc Đô Phệ Hồn Hạt (Ngũ Độc)
Phong Ấn Hồng Lăng Ba Mê Hoàn Xà (Ngũ Độc)
Phong Ấn Tiêu Tương Tử Thiên Túc Công (Ngũ Độc)
Phong Ấn Quách Phù Hỏa Hồn Hổ (Ngũ Độc)
Phong Ấn Công Tôn Chỉ Bích Ngọc Thiềm (Ngũ Độc)
Phong Ấn Phàn Nhất Ông Tín Vật Hổ Hổ
Phong Ấn Nhện Chúa Tín Vật Ngọc Thố
Phong Ấn Tướng Mông Cổ Tín Vật Long Đằng
Phong Ấn Ni Ma Tinh Tín Vật Kim Xà
Phong Ấn Triệu Chí Kính Tín Vật Mã Đáo
Phong Ấn Lực Sĩ Tín Vật Tam Dương
Phong Ấn Lý Mạc Sầu Tín Vật Tiên Hầu
Phong Ấn Pháp Vương Tín Vật Hùng Kê
Phong Ấn Bạch Hổ Tín Vật Thần Khuyển
Phong Ấn Thủ Hộ Tín Vật Thụy Trư
Phong Ấn Trấn Tướng Tín Vật Bôn Ngưu
Nhất Tuyệt Cầm (10 Sao) Tín Vật Linh Thử
Nhị Tuyệt Kỳ (10 Sao) Tín Vật Đào Hoa
Tam Tuyệt Thi (10 Sao) Tín Vật Cổ Mộ
Tứ Tuyệt Họa (10 Sao) Tín Vật Minh Giáo
Truyền Nhân Đông Tà Tín Vật Bạch Đà
Truyền Nhân Tây Độc Tín Vật Thiếu Lâm
Truyền Nhân Nam Đế Tín Vật Toàn Chân
Huân Chương Phong Ma Huân Chương Băng Thần
Huân Chương Lôi Thần Huân Chương Băng Ma
Huân Chương Lôi Ma Huân Chương Hỏa Thần
Truyền Nhân Bắc Cái Huân Chương Phong Thần
Huân Chương Hỏa Ma

[Cập Nhật] Hoạt Động Chào Mừng & Gắn Kết X2

Nội dung:

 • Nạp đủ 1.500 Vàng mỗi ngày - liên tục 2 ngày thì sẽ nhận được 2 Gói Quà Chào Mừng (Khóa)
 • Nạp đủ 1.500 Vàng mỗi ngày - liên tục 5 ngày thì sẽ nhận được 2 Gói Quà Gắn Kết (Khóa)
 • Trường hợp nếu nạp không liên tục thì phải nạp liên tục 2 ngày tiếp theo để tiếp tục được tính chuỗi tích lũy của hoạt động.
Gói Quà Chào MừngGói Quà Gắn Kết
Võ Thần Đơn*50 (Khóa) Võ Thần Đơn*100 (Khóa)
Long Hồn Đơn*25 (Khóa) Long Hồn Đơn*50 (Khóa)
Kinh Thân Đơn*38 (Khóa) Kinh Thân Đơn*68 (Khóa)
Tinh Tú Trận Tàng Chương*68 (Khóa) Phù Văn Thanh Long*5 (Khóa)
Gói Quà Vé Vàng 1.000.000*1 (Khóa) Tinh Tú Trận Tàng Chương*188 (Khóa)
Gói Quà Vé Vàng 1.000.000 *5 (Khóa)

[Cập Nhật] Phi Thăng Thần Bảo X1

 • X1 số Phi Thăng Thần Bảo Lệnh của các móc tích lũy trong hoạt động.
 • Sử dụng Phi Thăng Thần Bảo Lệnh để đổi thưởng tại hoạt động Trang Bị Cao Cấp - Tab Phi Thăng Sơ - Trung - Cao
MốcCập Nhật Số Lượng
1.000 1
10.000 9
20.000 10
30.000 10
45.000 15
60.000 15
75.000 15
90.000 15

[Cập Nhật] Ưu Đãi Phiên Bản X3

Thời gian: Hoạt Động Diễn Ra Trong 7 Ngày Sự Kiện

Điều kiện: Mỗi ngày nạp ít nhất 500 vàng. Liên tục trong vòng 7 ngày sẽ nhận được 3 Quà Ưu Đãi Phiên Bản

Quà Ưu Đãi Phiên Bản
Gói Quà 1.000.000 Vé Vàng*3 (Khóa)
Huyền Thiết Chi Tinh*1 (Khóa)
Ỷ Thiên Bảo Kim*1 (Khóa)
Mảnh Đỉnh Phong*1 (Khóa)

Lưu ý: Nếu không nạp liên tục thì hoạt động sẽ không nhận được thưởng. Xin lưu ý.

Hoạt Động Thường Niên

[Thường Niên] - Boss Tiêu Tinh - Ma Ưng

Nội Dung:

 • Hoạt động diễn ra theo phiên bản.
 • Mỗi ngày, Boss xuất hiện 1 lần, duy nhất tại Kênh 2
 • Sau 23:59 mỗi ngày, nếu không bị hạ gục - Boss sẽ tự động biến mất.

Boss Tiểu Tinh - Địa điểm xuất hiện: Tọa độ (160:22) bản đồ Bạch Đà

Boss Ma Ưng - Địa điểm xuất hiện: Tọa độ (149:10) bản đồ Bạch Đà

 • Sinh lực của BOSS: 20.000.000.000.
 • Mỗi đòn đánh của Nhân sĩ sẽ làm Boss tổn thất tối đa 10.000 điểm sinh lực.
 • Boss có 100% hiệu ứng phản đòn 100% sát thương.
 • Boss có khả năng đánh trả, mỗi đòn đánh của Boss 100% hạ gục nhân vật trúng phải.
 • Boss kháng 100% hiệu ứng kỹ năng của chiêu thức: Điểm Huyệt Tiệt Mạch + Đại Kim Cang Lực.
 • Chỉ có Nhân vật đánh bại Boss mới nhận được phần thưởng. Phần thưởng được nhận thẳng vào hành lý của người đánh bại Boss chứ không rơi ra ngoài.

Phần Thưởng:

 • Nhân sĩ hạ gục Boss sẽ nhận được Thẻ Đổi Thưởng Boss Tinh Anh *5 (Không Khóa).

[Thường Niên] Phi Thăng Cảnh Giới

 • Quí Nhân Sĩ tham gia hoạt động để nhận các vật phẩm đổi thưởng.
 • Reset giới hạn đổi thưởng.

[Thường Niên] Tụ Bảo Bồn

 • Mở Tụ Bảo Bồn Thấp - Cao - Đỉnh

[Thường Niên] Tiền Trang Chi Mộng

 • Giới hạn mua sẽ được cập nhật lại.
 • Sử dụng Vàng hoặc Vé Vàng để mua các vật phẩm tại hoạt động.
 • Reset giới hạn mua.

[Thường Niên] Ưu Đãi Vé Vàng

 • Hoạt động diễn ra mỗi ngày từ theo phiên bản.
 • Hoạt động sẽ được cập nhật mỗi ngày lúc 00:02 trên trang chủ Võ Lâm Chi Mộng.

[Thường Niên] Vòng Quay May Mắn

 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân vật có thể sử dụng Vàng hoặc Vé Vàng để tham gia quay thưởng tại giao diện.
 • Mỗi lần quay sẽ tốn 6.000 Vàng/Vé Vàng và không tính tiêu phí.
 • Mỗi lần quay nhận được 300 Vàng Kho.
 • Lưu Ý: Số vàng kho sẽ được làm mới về 0 sau mỗi lần nhận ưu đãi vàng kho.

[Thường Niên] Vòng Quay Đỉnh Phong

Sử dụng Vàng để có thể khởi động Vòng Quay.

 • Mỗi lần quay sẽ cần 200 Vàng. Mỗi ngày có thể quay tối đa 100 lần.
 • Mỗi lần khởi động Vòng Quay nhân vật sẽ có thể nhận được 1 trong các phần thưởng thuộc tính sau:
 • Thuộc tính nhận được từ vòng quay sẽ được cộng vĩnh viễn.
Loại Phần ThưởngGiá Trị Phần Thưởng
Tấn Công 10.000.000
Phòng Thủ 10.000.000
Bạo Kích 100.000
Né Tránh 100.000
Sinh Lực 100.000.000
Nội Lực 100.000.000
Thể Lực 100.000.000
Võ Công 50
Võ Phòng 10
Chiến Văn 1% (Mỗi loại chiến văn đều được +1)

Sự Kiện Tuần 27/09/2018 - 03/10/2018

Hoạt động sẽ được cập nhật mỗi ngày lúc 00:01 trên trang chủ Võ Lâm Chi Mộng

Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Top