[Phiên Bản Mới] Cập Nhật Phiên Bản V365

Q
úy nhân sĩ võ lâm thân mến!

Ban Điều Hành xin ra mắt phiên bản mới V365 - Anh Hùng Thách Đấu với các hoạt động vô cùng hấp dẫn sẽ được diễn ra từ ngày 11/10/2018 đến hết ngày 17/10/2018 gồm những nội dung chính sau đây.

Chuỗi sự kiện Minh Chủ Võ Lâm

[Mới] Đền Bù

 • Trong tháng 09/2018 vừa qua, đã có nhiều sự cố ngoài ý muốn đã xảy ra nên đã ảnh hưởng nhiều đến sự trải nghiệm của Quý Nhân sĩ. Nay, Ban Điều Hành xin gửi lời cáo lỗi chân thành nhất đến Quý Nhân sĩ.
 • Mỗi nhân vật nhận miễn phí 1 lần.

Phần quà: Quà Đền Bù Tháng 10

Quà Đền Bù Tháng 10
Gói Quà 1.000.000 Vé Vàng*1 (Khóa)
Cường Hóa Chi Thuật*3 (Khóa)
Thẻ Phi Thăng Cảnh Giới*3 (Khóa)
Kích Thích Tiềm Năng Đơn*9 (Khóa)
Đỉnh Vàng*500 (Khóa)

[Mới] Tân Thủ Nhận Quà

 • Thời gian hoạt động: Từ 00:01 đến 23:59 mỗi ngày của phiên bản.
 • Tham gia tại NPC Minh Chủ Võ Lâm đứng tại thành Tương Dương.
 • Mỗi ngày, mỗi nhân vật có thể nhận miễn phí 1 lần

Phần thưởng: Quà Tân Thủ Chiến

Quà Tân Thủ Chiến
Kích Thích Tiềm Năng Đơn*10 (Khóa)
Mảnh Vân Thạch*10 (Khóa)
Võ Công Đơn*50 (Khóa)
Thẻ Đổi Tuyệt Thế Công Pháp*1 (Khóa)

Lưu Ý: Gói quà chỉ áp dụng cho các nhân vật có cấp từ 120 đến 200.

[Mới] Anh Hùng Nhận Thưởng

 • Thời gian hoạt động: Từ 00:01 đến 23:59 mỗi ngày của phiên bản.
 • Tham gia tại NPC Minh Chủ Võ Lâm đứng tại thành Tương Dương.
 • Mỗi ngày, mỗi nhân vật có thể nhận miễn phí 1 lần

Phần thưởng: Quà Tặng Anh Hùng

Quà Tặng Anh Hùng
Cường Hóa Chi Thần*50 (Khóa)
Gói Quà Vé Vàng 1.000.000*1 (Khóa)
Phi Thăng Thần Bảo Lệnh*2 (Khóa)
Kim Tê*1 (Khóa)

Lưu Ý: Gói quà chỉ áp dụng cho các nhân vật có cấp từ 201 đến 250.

[Mới] Kinh Rượu Minh Chủ

 • Thời gian hoạt động: Từ 00:01 đến 23:59 mỗi ngày của phiên bản.
 • Tham gia tại NPC Minh Chủ Võ Lâm đứng tại thành Tương Dương.
 • Mỗi ngày mỗi nhân được nhận 1 lần khi tích lũy đủ 500 Vàng Rượu Uống Cùng Minh Chủ.

Phần thưởng: Rượu Uống Cùng Minh Chủ

Rượu Uống Cùng Minh Chủ
Đá Thiên Thần*1000 (Khóa)
Võ Lâm Ngũ Tuyệt Đơn*7 (Khóa)
Tương Dương Chiến Quyết*7 (Khóa)
Cường Hóa Chi Thuật*1 (Khóa)
KN Đơn Siêu*10 (Khóa)

[Mới] Phúc Lợi Giang Hồ

 • Thời gian hoạt động: Từ 00:01 đến 23:59 mỗi ngày của phiên bản.
 • Tham gia tại NPC Minh Chủ Võ Lâm đứng tại thành Tương Dương.
 • Mỗi ngày, nhân vật được nhận 1 lần khi tích lũy đủ 1.000 Vàng.

Phần thưởng: Quà Phúc Lợi Giang Hồ

Quà Phúc Lợi Giang Hồ
Mảnh Đỉnh Phong*1 (Khóa)
Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp*10 (Khóa)
Huyền Thiết Chi Tình*1 (Khóa)
Cường Hóa Chi Thần*100 (Khóa)

[Mới] Rèn Luyện Báu Vật

 • Thời gian hoạt động: Từ 00:01 đến 23:59 mỗi ngày của phiên bản.
 • Tham gia tại NPC Minh Chủ Võ Lâm đứng tại thành Tương Dương.
 • Mỗi ngày, nhân vật được nhận 1 lần khi tích lũy đủ 3.000 Vàng.

Phần thưởng: Thử Tài Rèn Luyện

Thử Tài Rèn Luyện
40% nhận được Cường Hóa Chi Thuật*1 (Khóa)
40% nhận được Cường Hóa Chi Thuật*3 (Khóa
10% nhận được Cường Hóa Chi Thuật*5 (Khóa)
5% nhận được Cường Hóa Chi Thuật*10 (Khóa)
4% nhận được Cường Hóa Chi Thuật*50 (Khóa)
1% nhận được Cường Hóa Chi Thuật*100 (Khóa)

[Mới] Qùa Thưởng Nạp - 2

 • Thời gian tích lũy: Từ 00:01 ngày 11/10/2018 đến 28/12/2018.
 • Điều kiện nhận thưởng: Tích lũy nạp đủ 60.000 Vàng.

Phần thưởng: Thử Tài Rèn Luyện

Phần Thưởng
Đoàn Trí Hưng – Cam*1 (Khóa)
Hoàng Dược Sư – Cam*1 (Khóa)
Vương Trùng Dương – Cam*1 (Khóa)
Âu Dương Phong – Cam*1 (Khóa)
Châu Bá Thông – Cam*1 (Khóa)
Mai Siêu Phong – Cam*1 (Khóa)
Hồng Thất Công – Cam*1 (Khóa)

[Cập Nhật] Tiền Trang Chi Mộng

Bỏ bán các vật phẩm sau:

Tab Nguyên Liệu
Thiên Thạch
Đá Đục Vạn Kiếm
Đá Kim Cương
Đá Ám Khí
Đá Tăng Tốc – Tiêu
Bùa Tái Tạo
Đá Chế Tạo – Trang Bị

Tab Thông Dụng
Khắc Văn Thanh Long
Khắc Văn Bạch Hổ
Khắc Văn Chu Tước
Khắc Văn Huyền Vũ
Thưởng Phạt Lệnh
Bùa Mở Rương
Bùa Mở Rương -  Cao
Đá Huyền Hoàng
Bùa Bế Quan
Huyền Vũ Lệnh
Thanh Long Lệnh
Chu Tước Lệnh
Bạch Hổ Lệnh

Tab Huân Chương
Bạch Hổ Thượng Giới
Bạch Hổ Hạ Giới
Chu Tước Thượng Giới
Chu Tước Hạ Giới
Huyền Vũ Thượng Giới
Huyền Vũ Hạ Giới
Thanh Long Thượng Giới
Thanh Long Hạ Giới
Lồng Đèn Ngôi Sao
Huân Chương Tựu Trường
Huân Chương Tự Do
Huân Chương Hạnh Phúc
Dương Lâm
Liệt Khuyết
Dương Chính
Dương Thừa
Dương Phong
Dương Bạch
Á Môn
Vân Môn
Xích Trạch
Khổng Tối
Kim Môn
Dương Giao
Nao Du
Thiên Liễu
Kiên Tĩnh
Đầu Duy
Dương Bản
Dương Mục
Dương Não
Phong Phủ
Thủy Nhược Kính Bình
Nhiệt Hải Như Phi
Băng Sơn Dung Thủy
Quần Ma Long Triều
Phong Khiếu Vân Phi
Bạch Lãng Liên Phong
Hung Dũng Hồng Đào
Ám Thoan Tuyệt Lưu
Hạo Miển Bích Hải

[Mới] Shop Vàng - 1

 • Thời gian mở: từ 00:00 ngày 11/10/2018 đến 23:59 ngày 17/10/2018
 • Chỉ có thể mua vật phẩm trong cửa hàng bằng Vàng Không Khóa.
 • Hoạt động không hỗ trợ cho các trường hợp mua nhầm, đổi trả.
Giá BánVật Phẩm
1.000 Vàng 1 Thẻ Đổi Tuyệt Thế Công Pháp (Khóa)
2.000 Vàng 100 Cường Hóa Chi Thần (Khóa)
3.000 Vàng 1 Mảnh Đỉnh Phong (Khóa)
5.000 Vàng 10.000 Thiên Linh (Khóa)
6.000 Vàng 1 Cường Hóa Chi Thuật (Khóa)

Mỗi công thức chỉ có thể mua 100 lần.

[Mới] Kích Ẩn - Phục Ma Quyết

 • Sử dụng Phục Ma Quyết Phổ để kích hoạt.
 • Vị trí hiển thị: Trận pháp Vòng Phục Ma.
 • Hiệu quả: Khi tân công có 10% xác suất kích hoạt kỹ năng khiến đối bị trừ 1.000.000 Tầng Võ Công và bị Choáng trong 10 giây. Thời gian chờ là 120 giây.

Có thể sở hữu vật phẩm thông qua hoạt động Song Long Trảm.

[Cập Nhật] Đặc Quyền Chat

Điều chỉnh giới hạn số lần được Chat Loa và Chat Thế Giới.

 • Mỗi ngày có thể Chat 999 Lần Loa và 999 Lần Thế Giới.

[Mới] Thách Đấu

 • Thời gian mở: từ 00:00 ngày 11/10/2018 đến 23:59 ngày 17/10/2018
 • Các gói quà có phẩm chất càng cao thì xác suất ra các vật phẩm giá trị càng lớn.
 • Sử dụng các nguyên liệu tính năng để đổi thưởng như: Lệnh Bài Liên Đấu, Thẻ Thành Chiến, Thẻ Tích Lũy Chiến Trường, Bạc Lẻ, Hồn Boss, Phó Bản Bảo Kim, Mảnh Ngạo Kiếm, Tiêu Xa Lệnh,
Gói QuàPhần Thưởng
Quà Thách Đấu (Sơ) Mở ra có xác suất nhận được một trong các phần thưởng sau:
Âu Dương Phong – Trắng*1 (Khóa)
Hoàng Dược Sư – Trắng*1 (Khóa)
Vương Trùng Dương – Trắng*1 (Khóa)
Đoàn Trí Hưng - Trắng*1 (Khóa)
Phi Thăng Võ – Trắng*1 (Khóa)
Bộ Trang Bị Vương Giả 3 Sao*1 (Khóa)
Cường Hóa Chi Thần*50 (Khóa)
Tiên Ma Kinh Nghiệm Đơn*50 (Khóa)
Quả Bồ Đề*3 (Khóa)
Quà Thách Đáu (Trung) Mở ra có xác suất nhận được một trong các phần thưởng sau:
Âu Dương Phong – Trắng*1 (Khóa)
Hoàng Dược Sư – Trắng*1 (Khóa)
Vương Trùng Dương – Trắng*1 (Khóa)
Đoàn Trí Hưng - Trắng*1 (Khóa)
Phi Thăng Võ – Trắng*1 (Khóa)
Bộ Trang Bị Vương Giả 3 Sao*1 (Khóa)
Cường Hóa Chi Thần*50 (Khóa)
Tiên Ma Kinh Nghiệm Đơn*50 (Khóa)
Quả Bồ Đề*5 (Khóa)
Quà Thách Đấu (Cao) Mở ra có xác suất nhận được một trong các phần thưởng sau:
Âu Dương Phong – Lam*1 (Khóa)
Hoàng Dược Sư – Lam*1 (Khóa)
Vương Trùng Dương – Lam*1 (Khóa)
Đoàn Trí Hưng - Lam*1 (Khóa)
Phi Thăng Võ – Lam*1 (Khóa)
Cường Hóa Chi Thần*50 (Khóa)
Tiên Ma Kinh Nghiệm Đơn*50 (Khóa)
Quả Bồ Đề*10 (Khóa)
Quà Thách Đấu (Thượng Đỉnh) Mở ra được chọn để nhận 1 trong các phần thưởng sau:
Bảo Thạch Tím*1 (Khóa)
Tuyệt Thế Vũ Khí*1 (Khóa)
Gói Quà Vé Vàng 1.000.000*200 (Khóa)
Phi Thăng - Võ – Lam*1 (Khóa)
Quả Bồ Đề*3000 (Khóa)
Mảnh Đỉnh Phong*9 (Khóa)

[Cập Nhật] Phi Thăng Thần Bảo X2

 • X2 số Phi Thăng Thần Bảo Lệnh của các móc tích lũy trong hoạt động.
 • Sử dụng Phi Thăng Thần Bảo Lệnh để đổi thưởng tại hoạt động Trang Bị Cao Cấp - Tab Phi Thăng Sơ - Trung - Cao
MốcCập Nhật Số Lượng
1.000 2
10.000 18
20.000 20
30.000 20
45.000 30
60.000 30
75.000 30
90.000 30

[Cập Nhật] Ưu Đãi Phiên Bản X2

Thời gian: Hoạt Động Diễn Ra Trong 7 Ngày Sự Kiện

Điều kiện: Mỗi ngày nạp ít nhất 500 vàng. Liên tục trong vòng 7 ngày sẽ nhận được 2 Quà Ưu Đãi Phiên Bản

Quà Ưu Đãi Phiên Bản
Gói Quà 1.000.000 Vé Vàng*3 (Khóa)
Huyền Thiết Chi Tinh*1 (Khóa)
Ỷ Thiên Bảo Kim*1 (Khóa)
Mảnh Đỉnh Phong*1 (Khóa)

Lưu ý: Nếu không nạp liên tục thì hoạt động sẽ không nhận được thưởng. Xin lưu ý.

[Mở] Tin Mật Tương Dương

Địa điểm tham gia

 • NPC Sứ Giả Hoạt Động (178:133) tại bản đồ Tương Dương.

Hoạt động: Tin Mật Tương Dương

 • Thời gian nhận : Từ 18:00 đến 22:00 hằng ngày
 • Chọn Tin Mật Tương Dương sẽ nhận được 1 phần thưởng Bảo Rương Bí Mật. Mỗi ngày nhận miễn phí 1 lần.
Bảo Rương Bí Mật
50% nhận được Đỉnh Vàng*200 (Khóa)
20% nhận được Kích Thích Tiềm Năng Đơn*10 (Khóa)
10% nhận được Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp*5 (Khóa)
10% nhận được Cường Hóa Chi Thần*50 (Khóa)
9% nhận được Thẻ Đổi Chân Nguyên*50 (Khóa)
1% nhận được Mảnh Đỉnh Phong*1 (Khóa)

Hoạt động: Tin Mật Khủng Khiếp

 • Thời gian nhận : Từ 00:01 đến 23:59 hằng ngày
 • Chọn Tin Mật Khủng Khiếp sẽ nhận được 1 phần thưởng Bí Mật Khủng Khiếp Mỗi ngày nhận 1 lần khi tích lũy nạp đủ 1.000 Vàng.
Bí Mật Khủng Khiếp
20% nhận được Mảnh Đỉnh Phong*1 (Khóa)
20% nhận được Phi Thăng Thần Bảo Lệnh*2 (Khóa)
20% nhận được Chấn Thiên Thần Khí*1 (Khóa)
20% nhận được Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp*10 (Không Khóa)
10% nhận được Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp*10 (Khóa)
10% nhận được Cường Hóa Chi Thuật*1 (Khóa)

Hoạt Động Thường Niên

[Thường Niên] - Boss Tiêu Tinh - Ma Ưng

Nội Dung:

 • Hoạt động diễn ra theo phiên bản.
 • Mỗi ngày, Boss xuất hiện 1 lần, duy nhất tại Kênh 2
 • Sau 23:59 mỗi ngày, nếu không bị hạ gục - Boss sẽ tự động biến mất.

Boss Tiểu Tinh - Địa điểm xuất hiện: Tọa độ (160:22) bản đồ Bạch Đà

Boss Ma Ưng - Địa điểm xuất hiện: Tọa độ (149:10) bản đồ Bạch Đà

 • Sinh lực của BOSS: 20.000.000.000.
 • Mỗi đòn đánh của Nhân sĩ sẽ làm Boss tổn thất tối đa 10.000 điểm sinh lực.
 • Boss có 100% hiệu ứng phản đòn 100% sát thương.
 • Boss có khả năng đánh trả, mỗi đòn đánh của Boss 100% hạ gục nhân vật trúng phải.
 • Boss kháng 100% hiệu ứng kỹ năng của chiêu thức: Điểm Huyệt Tiệt Mạch + Đại Kim Cang Lực.
 • Chỉ có Nhân vật đánh bại Boss mới nhận được phần thưởng. Phần thưởng được nhận thẳng vào hành lý của người đánh bại Boss chứ không rơi ra ngoài.

Phần Thưởng:

 • Nhân sĩ hạ gục Boss sẽ nhận được Thẻ Đổi Thưởng Boss Tinh Anh *5 (Không Khóa).

[Thường Niên] Phi Thăng Cảnh Giới

 • Quí Nhân Sĩ tham gia hoạt động để nhận các vật phẩm đổi thưởng.
 • Reset giới hạn đổi thưởng.

[Thường Niên] Tụ Bảo Bồn

 • Mở Tụ Bảo Bồn Thấp - Cao - Đỉnh

[Thường Niên] Tiền Trang Chi Mộng

 • Giới hạn mua sẽ được cập nhật lại.
 • Sử dụng Vàng hoặc Vé Vàng để mua các vật phẩm tại hoạt động.
 • Reset giới hạn mua.

[Thường Niên] Ưu Đãi Vé Vàng

 • Hoạt động diễn ra mỗi ngày từ theo phiên bản.
 • Hoạt động sẽ được cập nhật mỗi ngày lúc 00:02 trên trang chủ Võ Lâm Chi Mộng.

[Thường Niên] Vòng Quay May Mắn

 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân vật có thể sử dụng Vàng hoặc Vé Vàng để tham gia quay thưởng tại giao diện.
 • Mỗi lần quay sẽ tốn 6.000 Vàng/Vé Vàng và không tính tiêu phí.
 • Mỗi lần quay nhận được 300 Vàng Kho.
 • Lưu Ý: Số vàng kho sẽ được làm mới về 0 sau mỗi lần nhận ưu đãi vàng kho.

[Thường Niên] Vòng Quay Đỉnh Phong

Sử dụng Vàng để có thể khởi động Vòng Quay.

 • Mỗi lần quay sẽ cần 200 Vàng. Mỗi ngày có thể quay tối đa 100 lần.
 • Mỗi lần khởi động Vòng Quay nhân vật sẽ có thể nhận được 1 trong các phần thưởng thuộc tính sau:
 • Thuộc tính nhận được từ vòng quay sẽ được cộng vĩnh viễn.
Loại Phần ThưởngGiá Trị Phần Thưởng
Tấn Công 10.000.000
Phòng Thủ 10.000.000
Bạo Kích 100.000
Né Tránh 100.000
Sinh Lực 100.000.000
Nội Lực 100.000.000
Thể Lực 100.000.000
Võ Công 50
Võ Phòng 10
Chiến Văn 1% (Mỗi loại chiếnvăn đều được +1)

Sự Kiện Tuần 11/10/2018 - 17/10/2018

Hoạt động sẽ được cập nhật mỗi ngày lúc 00:01 trên trang chủ Võ Lâm Chi Mộng

Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Top