[Phiên Bản Mới] Cập Nhật Phiên Bản V368

Q
úy nhân sĩ võ lâm thân mến!

Ban Điều Hành xin ra mắt phiên bản mới V368 - Đón Chào Tháng 11 với các hoạt động vô cùng hấp dẫn sẽ được diễn ra từ ngày 01/11/2018 đến hết ngày 07/11/2018 gồm những nội dung chính sau đây.

Chuỗi sự kiện V368

[Mới] Ngôi Sao May Mắn

Hoạt Động diễn ra trong suốt thời gian của phiên bản.

 • Đánh quái bản đồ có xác suất nhận được vật phẩm Mảnh Ghép Ngôi Sao*1 (Không Khóa).
 • Sử dụng Mảnh Ghép Ngôi Sao hoặc các nguyên liệu tính năng để đổi Ngôi Sao May Mắn.
Công ThứcPhần Thưởng
Mảnh Ghép Ngôi Sao*100 Ngôi Sao May Mắn (Mới)*1 (Khóa)
Thẻ Tích Lũy Chiến Trường*1 Ngôi Sao May Mắn (Mới)*1 (Khóa)
Lệnh Bài Liên Đấu*1 Ngôi Sao May Mắn (Mới)*1 (Khóa)
Lệnh Bài Vận Tiêu*1 Ngôi Sao May Mắn (Mới)*1 (Khóa)
Gói Quà 100.000 Vé Vàng*10 Ngôi Sao May Mắn (Mới)*1 (Khóa)
Huyền Thiết Chi Tinh*1 Ngôi Sao May Mắn (Mới)*5 (Khóa)
Mảnh Đỉnh Phong*1 Ngôi Sao May Mắn (Mới)*5 (Khóa)
Ỷ Thiên Bảo Kim*1 Ngôi Sao May Mắn (Mới)*5 (Khóa)
Tích Lũy 500 Vàng Ngôi Sao May Mắn (Mới)*25 (Khóa)

Lưu ý: Mỗi công thức chỉ có thể đổi tối đa 100 lần trong phiên bản.

Ngôi Sao May Mắn (xác suất)
1% nhận được Vương Trùng Dương – Trắng*1 (Không Khóa)
1% nhận được Âu Dương Phong– Trắng *1 (Không Khóa)
1% nhận được Hoàng Dược Sư– Trắng *1 (Không Khóa)
1% nhận được Mai Siêu Phong– Trắng *1 (Không Khóa)
1% nhận được Hồng Thất Công– Trắng *1 (Không Khóa)
1% nhận được Đoàn Trí Hưng– Trắng *1 (Không Khóa)
1% nhận được Châu Bá Thông– Trắng *1 (Không Khóa)
93% nhận được Thẻ Đua TOP Ngôi Sao*1 (Không Khóa)

[Mới] Đua TOP Ngôi Sao

 • Thời gian tranh đoạt điể xếp hạng: Từ 00:01 ngày Thứ Năm hàng đến 23:59 ngày Thứ Ba hàng tuần.
 • Thời gian nhận thưởng xếp hạng: Từ 00:01 đến 23:59 ngày Thứ Tư hàng tuần.

Cách thức tham gia

 • Sử dụng Thẻ Đua TOP Ngôi Sao để tăng điểm xếp hạng.

Phần thưởng đua TOP Ngôi Sao May Mắn

Quà TOP 1 Ngôi Sao May Mắn
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
Huân Chương Ngôi Sao*1 (Khóa)
Gói Quà Vé Vàng 1.000.000*10 (Khóa)
Cường Hóa Chi Thuật*10 (Khóa)

Quà TOP 5 Ngôi Sao May Mắn
Mở ra nhận được các phần thưởng sau :
Gói Quà Vé Vàng 1.000.000*5 (Khóa)
Cường Hóa Chi Thuật*5 (Khóa)

Quà TOP 10 Ngôi Sao May Mắn
Mở ra nhận được các phần thưởng sau :
Gói Quà 1.000.000 Vé Vàng*2 (Khóa)
Cường Hóa Chi Thuật*3 (Khóa)

[Mới] Huân Chương Ngôi Sao

 • Tham gia hoạt động Đua TOP Ngôi Sao để có thể nhận được.
 • Huân Chương sử dụng Huân Chương Ngôi Sao để cường hóa. Mỗi lần cường hóa tốn 1 Huân Chương Ngôi Sao. Xác suất thành công là 100%

Thuộc tính Huân Chương

CấpCôngThủBạoKỹ Năng
0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000  Sao May Mắn - 1
1 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000
2 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000  Sao May Mắn - 2
3 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000
4 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000  Sao May Mắn - 3
5 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000
6 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000  Sao May Mắn - 4
7 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000
8 90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000  Sao May Mắn - 5
9 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000
10 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000  Sao May Mắn - 6
11 140.000.000 140.000.000 140.000.000 140.000.000
12 160.000.000 160.000.000 160.000.000 160.000.000  Sao May Mắn - 7
13 180.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000
14 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000  Sao May Mắn - 8
15 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000
16 240.000.000 240.000.000 240.000.000 240.000.000  Sao May Mắn - 9
17 260.000.000 260.000.000 260.000.000 260.000.000
18 280.000.000 280.000.000 280.000.000 280.000.000  Sao May Mắn - 10
19 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000
20 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Sao May Mắn -Đặc Biệt

Kỹ Năng:

 • Sao May Mắn – 1: Khi tấn công 100% kích hoạt kỹ năng khiến đối phương bị trừ 50.000 Tầng Võ trong 5 giây. Không có thời gian chờ.
 • Sao May Mắn – 2: Khi tấn công 100% kích hoạt kỹ năng khiến đối phương bị trừ 100.000 Tầng Võ trong 5 giây. Không có thời gian chờ.
 • Sao May Mắn – 3: Khi tấn công 100% kích hoạt kỹ năng khiến đối phương bị trừ 150.000 Tầng Võ trong 5 giây. Không có thời gian chờ.
 • Sao May Mắn – 4: Khi tấn công 100% kích hoạt kỹ năng khiến đối phương bị trừ 200.000 Tầng Võ trong 5 giây. Không có thời gian chờ.
 • Sao May Mắn – 5: Khi tấn công 100% kích hoạt kỹ năng khiến đối phương bị trừ 250.000 Tầng Võ trong 5 giây. Không có thời gian chờ.
 • Sao May Mắn – 6: Khi tấn công 100% kích hoạt kỹ năng khiến đối phương bị trừ 300.000 Tầng Võ trong 5 giây. Không có thời gian chờ.
 • Sao May Mắn – 7: Khi tấn công 100% kích hoạt kỹ năng khiến đối phương bị trừ 350.000 Tầng Võ trong 5 giây. Không có thời gian chờ.
 • Sao May Mắn – 8: Khi tấn công 100% kích hoạt kỹ năng khiến đối phương bị trừ 400.000 Tầng Võ trong 5 giây. Không có thời gian chờ.
 • Sao May Mắn – 9: Khi tấn công 100% kích hoạt kỹ năng khiến đối phương bị trừ 450.000 Tầng Võ trong 5 giây. Không có thời gian chờ.
 • Sao May Mắn – 10: Khi tấn công 100% kích hoạt kỹ năng khiến đối phương bị trừ 500.000 Tầng Võ trong 5 giây. Không có thời gian chờ.
 • Sao May Mắn – Đặc Biệt: Khi tấn công 100% kích hoạt kỹ năng khiến đối phương bị trừ 1.000.000 Tầng Võ trong 5 giây. Không có thời gian chờ.

[Mới] Bí Kíp Lôi Báo

Đây là 1 trong 5 yếu quyết đặc biệt giúp bản thân tăng cao sức mạnh bản thân.

 • Vật phẩm: Bí Kíp Lôi Báo.
 • Chiêu Thức: Lôi Báo Thức.
 • Hiệu quả: Khi tấn công 10% kích hoạt kỹ năng giúp bản thân được tăng 100 điểm tốc độ chạy và sát thương X5 trong 5 giây. Thời gian chờ là 120 giây.

[Mở] Ưu Đãi Công Pháp (Tích lũy ngày)

 • Thời gian hoạt động: Từ 00:01 ngày 01/11/2018 đến 23:59 ngày 04/11/2018.
 • Tham gia tại hoạt động Ưu Đãi Công Pháp
 • Hoạt động tính tích lũy mỗi ngày riêng lẻ.

Phần thưởng: Gói Quà Ưu Đãi Công Pháp

Gói Quà Cuối Tuần Cuồng Nhiệt
Mở ra được chọn để nhận một trong các phần thưởng sau:
Đằng Thiên Vũ*1.000 (Khóa)
Đá Tiến Cấp Đằng Thiên*1.000 (Khóa)
Ngũ Độc Đơn*1.000 (Khóa)
Thiên Mộng Đơn*300 (Khóa)
Quả Bồ Đề*300 (Khóa)
Thiên Linh*2.000 (Khóa)

[Mở] Dưỡng Thành Bảo Thạch (Tích lũy ngày)

 • Thời gian hoạt động: Từ 00:01 ngày 05/11/2018 đến 23:59 ngày 07/11/2018.
 • Tham gia tại hoạt động Dưỡng Thành Bảo Thạch.
 • Hoạt động tính tích lũy 3 ngày.

Phần thưởng: Thẻ Ghép Bảo Thạch

Công ThứcPhần Thưởng
1 Âu Dương Phong – Lam
+
1 Vương Trùng Dương – Lam
+
1 Thẻ Ghép Bảo Thạch
Phi Thăng – Võ – Lam*1 (Khóa)
1 Đoàn Trí Hưng - Tím
+
1 Hồng Thất Công – Tím
+
1 Thẻ Ghép Bảo Thạch
Phi Thăng – Chiến – Tím*1 (Khóa)
1 Mai Siêu Phong - Tím
+
1 Châu Bá Thông – Tím
+
1 Thẻ Ghép Bảo Thạch
Phi Thăng – Thủ – Tím*1 (Khóa)

[Mở] Đổi Kẹo Nhận Thưởng

 • Hoạt động diễn ra theo các ngày của phiên bản !

Nguyên Liệu bao gồm:

Nguyên liệu cần có
Thẻ Đổi Kẹo Mua tại giao diện hoạt động bằng Vé Vàng.
Bách Thú Ấn Nhận thưởng từ các hoạt động tích lũy nạp khác.
Long Hồn Đơn
Võ Thần Đơn
Thiên Ma Đơn
Thiên Thạch
Địa Thạch
Nhân Thạch
Ma Thạch
Thần Thạch
Rượu Đào Hoa
Linh Xà Độc
Tương Dương Đối Quyết
Kim Cách Hộ Thuẫn

Phần thưởng từ hoạt động

Phần Thưởng Đổi Kẹo
Kẹo Loại 1 Mở ra có xác suất nhận được các phần thưởng sau:
90% nhận được Quả Bồ Đề*5 (Khóa)
4% nhận được Quả Bồ Đề*100 (Khóa)
4% nhận được Đá Thiên Thần*500 (Khóa)
1% nhận được Ỷ Thiên Bảo Kim*1 (Khóa)
1% nhận được Huyền Thiết Chi Tinh*1 (Khóa)
Kẹo Loại 2 Mở ra có xác suất nhận được các phần thưởng sau:
0.5% nhận được Tuyệt Thế Vũ Khí*1 (Khóa)
1.5% nhận được Cường Hóa Chi Thuật*1 (Khóa)
4% nhận được Đá Thiên Thần*500 (Khóa)
4% nhận được Quả Bồ Đề*100 (Khóa)
90% nhận được Quả Bồ Đề*5 (Khóa)
Kẹo Loại 3 Mở ra có xác suất nhận được các phần thưởng sau:
0.5% nhận được Phi Thăng Thần Bảo Lệnh*1 (Khóa)
0.5% nhận được Phi Thăng – Võ – Trắng*1 (Khóa)
1% nhận được Châu Bá Thông - Lục *1 (Khóa)
1% nhận được Mai Siêu Phong - Lục *1 (Khóa)
1% nhận được Hồng Thất Công - Lục *1 (Khóa)
1% nhận được Đoàn Trí Hưng - Lục*1 (Khóa)
5% nhận được Dưỡng Thành Lệnh*1 (Khóa)
90% nhận được Quả Bồ Đề*50 (Khóa)

[Mở] Shop Vàng - 1

 • Thời gian mở: Hoạt động mở theo phiên bản.
 • Chỉ có thể mua vật phẩm trong cửa hàng bằng Vàng Không Khóa.
 • Hoạt động không hỗ trợ cho các trường hợp mua nhầm, đổi trả.
Giá BánVật Phẩm
1.000 Vàng 1 Thẻ Đổi Tuyệt Thế Công Pháp (Khóa)
2.000 Vàng 100 Cường Hóa Chi Thần (Khóa)
3.000 Vàng 1 Mảnh Đỉnh Phong (Khóa)
5.000 Vàng 10.000 Thiên Linh (Khóa)
6.000 Vàng 1 Cường Hóa Chi Thuật (Khóa)
1.000.000 Vàng 1 Rương Đỉnh Phong Chư Kiền (Khóa)

Rương Đỉnh Phong Chư Kiền

Mở ra có thể chọn để nhận 1 trong các phần thưởng sau:
Mảnh Chư Kiền 1*1 (Khóa)
Mảnh Chư Kiền 2*1 (Khóa)
Mảnh Chư Kiền 3*1 (Khóa)
Mảnh Chư Kiền 4*1 (Khóa)
Mảnh Chư Kiền 5*1 (Khóa)
Mảnh Chư Kiền 6*1 (Khóa)
Mảnh Chư Kiền 7*1 (Khóa)
Mảnh Chư Kiền 8*1 (Khóa)
Mảnh Chư Kiền 9*1 (Khóa)

Mỗi công thức chỉ có thể mua 100 lần.

[Mở] Cuối Tuần Cuồng Nhiệt (Tích lũy 4 ngày)

 • Thời gian hoạt động: Từ 00:01 ngày 01/11/2018 đến 23:59 ngày 04/11/2018.
 • Tham gia tại hoạt động Cuối Tuần Cuồng Nhiệt.
 • Hoạt động tính tích lũy 4 ngày.

Phần thưởng: Gói Quà Cuối Tuần Cuồng Nhiệt

Gói Quà Cuối Tuần Cuồng Nhiệt
Mở ra được chọn để nhận một trong các phần thưởng sau:
Mảnh Đỉnh Phong*1 (Khóa)
Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp*50 (Khóa)
Ỷ Thiên Bảo Kim*1 (Khóa)
Ưu Đãi Vàng – 1.000*1 (Khóa)
Phi Thăng Thần Bảo Lệnh*2 (Khóa)
Cường Hóa Chi Thuật*1 (Khóa)

[Mở] Đầu Tuần Vui Vẻ (Tích lũy 4 ngày)

 • Thời gian hoạt động: Từ 00:01 ngày 05/11/2018 đến 23:59 ngày 07/11/2018.
 • Tham gia tại hoạt động Đầu Tuần Vui Vẻ.
 • Hoạt động tính tích lũy 3 ngày.

Phần thưởng: Gói Quà Đầu Tuần Vui Vẻ

Gói Quà Đầu Tuần Vui Vẻ
Mở ra được chọn để nhận một trong các phần thưởng sau:
Mảnh Đỉnh Phong*1 (Khóa)
Huyền Thiết Chi Tinh*1 (Khóa)
Ỷ Thiên Bảo Kim*1 (Khóa)
Gói Quà Vé Vàng 1.000.000*1 (Khóa)
Phi Thăng Thần Bảo Lệnh*2 (Khóa)
Cường Hóa Chi Thuật*1 (Khóa)

[Mở] Phi Thăng Thần Bảo X2

 • X2 số Phi Thăng Thần Bảo Lệnh của các móc tích lũy trong hoạt động.
 • Sử dụng Phi Thăng Thần Bảo Lệnh để đổi thưởng tại hoạt động Trang Bị Cao Cấp - Tab Phi Thăng Sơ - Trung - Cao
MốcCập Nhật Số Lượng
1.000 2
10.000 18
20.000 20
30.000 20
45.000 30
60.000 30
75.000 30
90.000 30

[Mở] Quà Nạp Mỗi Ngày

 • Hoạt động diễn ra 7 ngày theo phiên bản.
 • Nhân sĩ tích lũy 2.000 Vàng và 5.000 Vàng mỗi ngày để nhận được phần thưởng.
 • Sau khi sang ngày mới, phần thưởng sẽ không nhận lại được.
 • Hoạt động chỉ tính tích lũy trong ngày.
Mốc NạpPhần Thưởng
2.000 Vàng Quà Nạp Mỗi Ngày
5.000 Vàng Kỳ trân dị phẩm

Chi tiết Quà Thu Vui Vẻ

Được Chọn Để Nhận
Mảnh Đỉnh Phong*2 (Khóa)
Cường Hóa Chi Thuật*10 (Khóa)
Gói Quà 1.000.000 Vé Vàng*5 (Khóa)
Thổ Diệm Phế Thần Châu*100 (Khóa)
Hỏa Diệm Phế Thần Châu*50 (Khóa)

Lưu ý: Hoạt động diễn ra hằng ngày qua thời gian trên vật phẩm sẽ không được nhận lại.

[Mở] Kính Rượu Minh Chủ

 • Thời gian hoạt động: Từ 00:01 đến 23:59 mỗi ngày của phiên bản.
 • Tham gia tại NPC Minh Chủ Võ Lâm đứng tại thành Tương Dương.
 • Mỗi ngày mỗi nhân được nhận 1 lần khi tích lũy đủ 500 Vàng Rượu Uống Cùng Minh Chủ.

Phần thưởng: Rượu Uống Cùng Minh Chủ

Rượu Uống Cùng Minh Chủ
Đá Thiên Thần*1000 (Khóa)
Võ Lâm Ngũ Tuyệt Đơn*7 (Khóa)
Tương Dương Chiến Quyết*7 (Khóa)
Cường Hóa Chi Thuật*1 (Khóa)
KN Đơn Siêu*10 (Khóa)

[Mở] Phúc Lợi Giang Hồ

 • Thời gian hoạt động: Từ 00:01 đến 23:59 mỗi ngày của phiên bản.
 • Tham gia tại NPC Minh Chủ Võ Lâm đứng tại thành Tương Dương.
 • Mỗi ngày, nhân vật được nhận 1 lần khi tích lũy đủ 1.000 Vàng.

Phần thưởng: Quà Phúc Lợi Giang Hồ

Quà Phúc Lợi Giang Hồ
Mảnh Đỉnh Phong*1 (Khóa)
Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp*10 (Khóa)
Huyền Thiết Chi Tình*1 (Khóa)
Cường Hóa Chi Thần*100 (Khóa)

[Mở] Rèn Luyện Báu Vật

 • Thời gian hoạt động: Từ 00:01 đến 23:59 mỗi ngày của phiên bản.
 • Tham gia tại NPC Minh Chủ Võ Lâm đứng tại thành Tương Dương.
 • Mỗi ngày, nhân vật được nhận 1 lần khi tích lũy đủ 3.000 Vàng.

Phần thưởng: Thử Tài Rèn Luyện

Thử Tài Rèn Luyện
40% nhận được Cường Hóa Chi Thuật*1 (Khóa)
40% nhận được Cường Hóa Chi Thuật*3 (Khóa
10% nhận được Cường Hóa Chi Thuật*5 (Khóa)
5% nhận được Cường Hóa Chi Thuật*10 (Khóa)
4% nhận được Cường Hóa Chi Thuật*50 (Khóa)
1% nhận được Cường Hóa Chi Thuật*100 (Khóa)

[Mở] Tin Mật Tương Dương

Địa điểm tham gia

 • NPC Sứ Giả Hoạt Động (178:133) tại bản đồ Tương Dương.

Hoạt động: Tin Mật Tương Dương

 • Thời gian nhận : Từ 18:00 đến 22:00 hằng ngày
 • Chọn Tin Mật Tương Dương sẽ nhận được 1 phần thưởng Bảo Rương Bí Mật. Mỗi ngày nhận miễn phí 1 lần.
Bảo Rương Bí Mật
50% nhận được Đỉnh Vàng*200 (Khóa)
20% nhận được Kích Thích Tiềm Năng Đơn*10 (Khóa)
10% nhận được Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp*5 (Khóa)
10% nhận được Cường Hóa Chi Thần*50 (Khóa)
9% nhận được Thẻ Đổi Chân Nguyên*50 (Khóa)
1% nhận được Mảnh Đỉnh Phong*1 (Khóa)

Hoạt động: Tin Mật Khủng Khiếp

 • Thời gian nhận : Từ 00:01 đến 23:59 hằng ngày
 • Chọn Tin Mật Khủng Khiếp sẽ nhận được 1 phần thưởng Bí Mật Khủng Khiếp Mỗi ngày nhận 1 lần khi tích lũy nạp đủ 1.000 Vàng.
Bí Mật Khủng Khiếp
20% nhận được Mảnh Đỉnh Phong*1 (Khóa)
20% nhận được Phi Thăng Thần Bảo Lệnh*2 (Khóa)
20% nhận được Chấn Thiên Thần Khí*1 (Khóa)
20% nhận được Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp*10 (Không Khóa)
10% nhận được Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp*10 (Khóa)
10% nhận được Cường Hóa Chi Thuật*1 (Khóa)

[Cập Nhật] Thách Đấu (Đóng)

 • Tạm đóng trong V368
 • Các gói quà có phẩm chất càng cao thì xác suất ra các vật phẩm giá trị càng lớn.
 • Sử dụng các nguyên liệu tính năng để đổi thưởng như: Lệnh Bài Liên Đấu, Thẻ Thành Chiến, Thẻ Tích Lũy Chiến Trường, Bạc Lẻ, Hồn Boss, Phó Bản Bảo Kim, Mảnh Ngạo Kiếm, Tiêu Xa Lệnh,
Gói QuàPhần Thưởng
Quà Thách Đấu (Cao) Mở ra có xác suất nhận được:
1 % nhận được Châu Bá Thông – Trắng *1 (Khóa)
1 % nhận được Mai Siêu Phong - Trắng *1 (Khóa)
1 % nhận được Hồng Thất Công - Trắng *1 (Khóa)
1 % nhận được Âu Dương Phong – Trắng *1 (Khóa)
1 % Hoàng Dược Sư – Trắng *1 (Khóa)
1 % Vương Trùng Dương – Trắng *1 (Khóa)
1 % Đoàn Trí Hưng - Trắng *1 (Khóa)
3% nhận được Nhân Vật Kim Đơn Siêu*10 (Khóa)
90% nhận được Thiên Mộng Đơn*3 (Khóa)
Quà Thách Đấu (Thượng Đỉnh) Mở ra được chọn để nhận 1 trong các phần thưởng:
Bảo Thạch Tím*1 (Khóa)
Tuyệt Thế Vũ Khí*1 (Khóa)
Gói Quà Vé Vàng 1.000.000*200 (Khóa)
Phi Thăng - Võ – Lam*1 (Khóa)
Quả Bồ Đề*3000 (Khóa)
Mảnh Đỉnh Phong*9 (Khóa)

[Mở] Ưu Đãi Phiên Bản X3

Thời gian: Hoạt Động Diễn Ra Trong 7 Ngày Sự Kiện

Điều kiện: Mỗi ngày nạp ít nhất 500 vàng. Liên tục trong vòng 7 ngày sẽ nhận được 3 Quà Ưu Đãi Phiên Bản

Quà Ưu Đãi Phiên Bản
Gói Quà 1.000.000 Vé Vàng*3 (Khóa)
Huyền Thiết Chi Tinh*1 (Khóa)
Ỷ Thiên Bảo Kim*1 (Khóa)
Mảnh Đỉnh Phong*1 (Khóa)

Lưu ý: Nếu không nạp liên tục thì hoạt động sẽ không nhận được thưởng. Xin lưu ý.

Hoạt Động Thường Niên

[Thường Niên] - Boss Tiêu Tinh - Ma Ưng

Nội Dung:

 • Hoạt động diễn ra theo phiên bản.
 • Mỗi ngày, Boss xuất hiện 1 lần, duy nhất tại Kênh 2
 • Sau 23:59 mỗi ngày, nếu không bị hạ gục - Boss sẽ tự động biến mất.

Boss Tiểu Tinh - Địa điểm xuất hiện: Tọa độ (160:22) bản đồ Bạch Đà

Boss Ma Ưng - Địa điểm xuất hiện: Tọa độ (149:10) bản đồ Bạch Đà

 • Sinh lực của BOSS: 20.000.000.000.
 • Mỗi đòn đánh của Nhân sĩ sẽ làm Boss tổn thất tối đa 10.000 điểm sinh lực.
 • Boss có 100% hiệu ứng phản đòn 100% sát thương.
 • Boss có khả năng đánh trả, mỗi đòn đánh của Boss 100% hạ gục nhân vật trúng phải.
 • Boss kháng 100% hiệu ứng kỹ năng của chiêu thức: Điểm Huyệt Tiệt Mạch + Đại Kim Cang Lực.
 • Chỉ có Nhân vật đánh bại Boss mới nhận được phần thưởng. Phần thưởng được nhận thẳng vào hành lý của người đánh bại Boss chứ không rơi ra ngoài.

Phần Thưởng:

 • Nhân sĩ hạ gục Boss sẽ nhận được Thẻ Đổi Thưởng Boss Tinh Anh *5 (Không Khóa).

[Thường Niên] Phi Thăng Cảnh Giới

 • Quí Nhân Sĩ tham gia hoạt động để nhận các vật phẩm đổi thưởng.
 • Reset giới hạn đổi thưởng.

[Thường Niên] Tiền Trang Chi Mộng

 • Giới hạn mua sẽ được cập nhật lại.
 • Sử dụng Vàng hoặc Vé Vàng để mua các vật phẩm tại hoạt động.
 • Reset giới hạn mua.

[Thường Niên] Ưu Đãi Vé Vàng

 • Hoạt động diễn ra mỗi ngày từ theo phiên bản.
 • Hoạt động sẽ được cập nhật mỗi ngày lúc 00:02 trên trang chủ Võ Lâm Chi Mộng.

[Thường Niên] Vòng Quay May Mắn

 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân vật có thể sử dụng Vàng hoặc Vé Vàng để tham gia quay thưởng tại giao diện.
 • Mỗi lần quay sẽ tốn 6.000 Vàng/Vé Vàng và không tính tiêu phí.
 • Mỗi lần quay nhận được 300 Vàng Kho.
 • Lưu Ý: Số vàng kho sẽ được làm mới về 0 sau mỗi lần nhận ưu đãi vàng kho.

[Thường Niên] Vòng Quay Đỉnh Phong

Sử dụng Vàng để có thể khởi động Vòng Quay.

 • Mỗi lần quay sẽ cần 200 Vàng. Mỗi ngày có thể quay tối đa 100 lần.
 • Mỗi lần khởi động Vòng Quay nhân vật sẽ có thể nhận được 1 trong các phần thưởng thuộc tính sau:
 • Thuộc tính nhận được từ vòng quay sẽ được cộng vĩnh viễn.
Loại Phần ThưởngGiá Trị Phần Thưởng
Tấn Công 10.000.000
Phòng Thủ 10.000.000
Bạo Kích 100.000
Né Tránh 100.000
Sinh Lực 100.000.000
Nội Lực 100.000.000
Thể Lực 100.000.000
Võ Công 50
Võ Phòng 10
Chiến Văn 1% (Mỗi loại chiếnvăn đều được +1)

Sự Kiện Tuần 25/10/2018 - 31/10/2018

Hoạt động sẽ được cập nhật mỗi ngày lúc 00:01 trên trang chủ Võ Lâm Chi Mộng

 

Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Top