[Phiên Bản Mới] Cập Nhật Phiên Bản V371

Q
úy nhân sĩ võ lâm thân mến!

Ban Điều Hành xin ra mắt phiên bản mới V371 - Phong Lôi Hỏa Điện với các hoạt động vô cùng hấp dẫn sẽ được diễn ra từ ngày 22/11/2018 đến hết ngày 28/11/2018 gồm những nội dung chính sau đây...

Hoạt động chính V371 - Phong Lôi Hỏa Điện

[Cập Nhật] Ảo Hóa Hoàng Lân

Tiến hành cập nhật hình ảnh thú cưỡi Hoàng Lân:

 • Bắt đầu từ ngày 22/11/2018, hình ảnh thú cưỡi Hoàng Lân sẽ được tiến hành cập nhật.

[Mở] Đại Hội Tỷ Võ Liên Cổng Game

Cổng Game Tham Gia

Võ Lâm Chi Mộng - ZingMe

Võ Lâm Chi Mộng - ZingPlay 

Võ Lâm Chi Mộng:

 • Cụm máy chủ 1 - 300
 • Cụm máy chủ từ 301 đến 450
 • Cụm máy chủ từ 451 đến 600
 • Cụm máy chủ 601 trở đi
 • Cụm máy chủ 751 trở đi

Lưu ý:

  • Cập nhật lực chiến khi tham gia: 500.000.000

Báo Danh: 00:00 đến 19:00 ngày 26/11/2018.

Vòng loại: Từ 20:00 đến 21:30 ngày 26/11/2018.

Chung Kết: 20:00 đến 22:30 ngày 27/11/2018.

Quán Quân của giải đấu sẽ nhận được thêm 1 Đoàn Trí Hưng – Thánh (Khóa) hiệu lực vĩnh viễn.

[Cập Nhật] Khóa Vật Phẩm

Tiến hành khóa chức năng sử dụng của các vật phẩm sau:

 • Quà Sư Đồ (Tặng)
 • Quà Sư Đồ (Nhận)

Ban Điều Hành sẽ không hỗ trợ sử dụng các vật phẩm này sau khi cập nhật xong phiên bản V371.

[Mới] Chiến Thần – Phong

Thuộc tính của Huân Chương

TầngTấn CôngPhòng ThủTầng Võ
0 10.000.000 10.000.000 0
1 20.000.000 20.000.000
2 30.000.000 30.000.000
3 40.000.000 40.000.000
4 50.000.000 50.000.000
5 60.000.000 60.000.000
6 70.000.000 70.000.000
7 80.000.000 80.000.000
8 90.000.000 90.000.000
9 100.000.000 100.000.000
10 500.000.000 500.000.000 50.000

Vị trí hiển thị: Nhân Vật – Truyền Kỳ --> Phi Thăng

Cường Hóa: Sử dựng Đá Thiên Thần để cường hóa. Cường hóa thất bại sẽ không bị giảm cấp sao.

Huân Chương đạt đến 10 (Sao) sẽ nhận được kỹ năng: Chiến Thần - Phong

Kỷ năng: Chiến Thần - Phong

 • Khi tấn công có 10% kích hoạt kỹ năng khiến đối phương bị giảm 100 điểm tốc độ chạy đồng thời bản thân tăng 10.000 Tốc độ đánh trong 5 giây. Thời gian chờ là 90 giây.

[Mới] Chiến Thần – Lôi

Thuộc tính của Huân Chương

TầngTấn CôngPhòng ThủTầng Võ
0 10.000.000 10.000.000 0
1 20.000.000 20.000.000
2 30.000.000 30.000.000
3 40.000.000 40.000.000
4 50.000.000 50.000.000
5 60.000.000 60.000.000
6 70.000.000 70.000.000
7 80.000.000 80.000.000
8 90.000.000 90.000.000
9 100.000.000 100.000.000
10 500.000.000 500.000.000 50.000

Vị trí hiển thị: Nhân Vật – Truyền Kỳ --> Phi Thăng

Cường Hóa: Sử dựng Đá Thiên Thần để cường hóa. Cường hóa thất bại sẽ không bị giảm cấp sao.

Huân Chương đạt đến 10 (Sao) sẽ nhận được kỹ năng: Chiến Thần - Lôi

Kỷ năng: Chiến Thần - Lôi

 • Khi tấn công có 10% kích hoạt kỹ năng giúp nhân vật tăng 1.000.000.000 điểm Bạo Kích trong 5 giây. Thời gian chờ là 90 giây.

[Mới] Chiến Thần – Hỏa

Thuộc tính của Huân Chương

TầngTấn CôngPhòng ThủTầng Võ
0 10.000.000 10.000.000 0
1 20.000.000 20.000.000
2 30.000.000 30.000.000
3 40.000.000 40.000.000
4 50.000.000 50.000.000
5 60.000.000 60.000.000
6 70.000.000 70.000.000
7 80.000.000 80.000.000
8 90.000.000 90.000.000
9 100.000.000 100.000.000
10 500.000.000 500.000.000 50.000

Vị trí hiển thị: Nhân Vật – Truyền Kỳ --> Phi Thăng

Cường Hóa: Sử dựng Đá Thiên Thần để cường hóa. Cường hóa thất bại sẽ không bị giảm cấp sao.

Huân Chương đạt đến 10 (Sao) sẽ nhận được kỹ năng: Chiến Thần - Hỏa

Kỷ năng: Chiến Thần - Hỏa

 • Khi tấn công có 10% kích hoạt kỹ năng khiến đối phương mỗi giây bị giảm 10% Sinh Lực mỗi giây. Thời gian duy trì là 10 giây. Thời gian chờ là 90 giây.

[Mới] Chiến Thần – Điện

Thuộc tính của Huân Chương

TầngTấn CôngPhòng ThủTầng Võ
0 10.000.000 10.000.000 0
1 20.000.000 20.000.000
2 30.000.000 30.000.000
3 40.000.000 40.000.000
4 50.000.000 50.000.000
5 60.000.000 60.000.000
6 70.000.000 70.000.000
7 80.000.000 80.000.000
8 90.000.000 90.000.000
9 100.000.000 100.000.000
10 500.000.000 500.000.000 50.000

Vị trí hiển thị: Nhân Vật – Truyền Kỳ --> Phi Thăng

Cường Hóa: Sử dựng Đá Thiên Thần để cường hóa. Cường hóa thất bại sẽ không bị giảm cấp sao.

Huân Chương đạt đến 10 (Sao) sẽ nhận được kỹ năng: Chiến Thần - Điện

Kỷ năng: Chiến Thần - Điện

 • Khi tấn công có 10% kích hoạt kỹ năng giúp bản thân vô định trong 10 giây. Thời gian chờ là 90 giây.

[Mới] Tab Chiến Thần

Vị trí Tab: Hoạt động --> Trang Bị Cao Cấp --> Tab Chiến Thần.

Tại đây, quý nhân sĩ có thể dùng Chiến Thần Thạch để đổi lấy các trang bị chiến thần đặc biệt dành cho việc tu luyện và dưỡng thành phi thăng trong thời gian đến.

[Mở] Vận Tiêu X1

 • Hoạt động diễn ra từ ngày 22/11/2018 đến khi có thông báo mới.
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, phần thưởng của hoạt động vận tiêu sẽ được nhận X1.

[Mở] Chuỗi Sự Kiện Minh Chủ Võ Lâm

Món Quà May Mắn (Tích lũy mỗi ngày – 1.000)

 • Thời gian hoạt động: Từ 00:01 đến 23:59 mỗi ngày của phiên bản.
 • Tham gia tại NPC Minh Chủ Võ Lâm đứng tại thành Tương Dương.
 • Mỗi nhân vật nhận 1 lần khi tích lũy đủ 1.000 Vàng. Có thể nhận liên tục 7 ngày trong phiên bản.

Phần thưởng: Quà May Mắn (NPC)

Quà May Mắn (NPC)
Mở ra có xác suất nhận được các phần thưởng sau:
40% nhận được Ưu Đãi Vàng - 2.000*1 (Khóa)
40% nhận được Ưu Đãi Vàng - 2.000*2 (Khóa)
10% nhận được Ưu Đãi Vàng - 5.000*1 (Khóa)
5% nhận được Mảnh Đỉnh Phong*9 (Khóa)
4% nhận được Ưu Đãi Vàng - 5.000*2 (Khóa)
1% nhận được Ưu Đãi Vàng - 5.000*7 (Khóa)

Rèn Luyện Báu Vật (Tích lũy mỗi ngày – 3.000)

 • Thời gian hoạt động: Từ 00:01 đến 23:59 mỗi ngày của phiên bản.
 • Tham gia tại NPC Minh Chủ Võ Lâm đứng tại thành Tương Dương.
 • Mỗi nhân vật nhận 1 lần khi tích lũy đủ 3.000 Vàng. Có thể nhận liên tục 7 ngày trong phiên bản.

Phần thưởng: Thử Tài Rèn Luyện

Thử Tài Rèn Luyện
Mở ra có xác suất nhận được các phần thưởng sau:
40% nhận được Cường Hóa Chi Thuật*1 (Khóa)
40% nhận được Cường Hóa Chi Thuật*3 (Khóa)
10% nhận được Cường Hóa Chi Thuật*5 (Khóa)
5% nhận được Cường Hóa Chi Thuật*10 (Khóa)
4% nhận được Cường Hóa Chi Thuật*50 (Khóa)
1% nhận được Cường Hóa Chi Thuật*100 (Khóa)

Món Quà Cực Phẩm (Tích lũy mỗi ngày – 10.000)

 • Thời gian hoạt động: Từ 00:01 đến 23:59 mỗi ngày của phiên bản.
 • Tham gia tại NPC Minh Chủ Võ Lâm đứng tại thành Tương Dương.
 • Mỗi nhân vật nhận 1 lần khi tích lũy đủ 10.000 Vàng. Có thể nhận liên tục 7 ngày trong phiên bản.

Phần thưởng: Quà Cực Phẩm (NPC)

Quà Cực Phẩm (NPC)
Mở ra có xác suất nhận được các phần thưởng sau:
Mảnh Đỉnh Phong*9 (Khóa)
Bảo Thạch – Tím*2 (Khóa)
Cường Hóa Chi Thuật*10 (Khóa)
Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp*500 (Khóa)
Hộp Quà Hên Xui*1 (Khóa)

[Mở] Hoạt Động Bất Hoại Kim Thân

Thời Gian

 • Hoạt động diễn ra từ 00:01 22/11/2018 đến 23:59 ngày 28/11/2018.

Các thương nhân đang trao đổi các loại linh dược quý giá trong chuyến hàng lần này. Quý nhân sĩ hãy mau mau giao các bài thuốc quý cho thương nhân đổi thưởng.

Nguyên LiệuVật Phẩm
999 Nhung Hưu Quà Bất Hoại Kim Thân (Mới)*1 (Khóa)
999 Thịt Cáo Đỏ
999 Xương Sói
999 Mật Rắn
999 Mật Gấu
999 Báo Đơn
999 Cao Hổ
999 Hạt Đơn
 • Lưu ý:
  • Nhân vật đạt cấp 200 trở lên mới có thể tham gia.
  • Mỗi công thức được đổi tối đa 10 lần.
Quà Bất Hoại Kim Thân (Mới)
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
Kim Tê*1 (Khóa)
Thẻ Đổi Tuyệt Thế Công Pháp*1 (Khóa)
Thiên Linh*1000 (Khóa)
Đĩnh Vàng*100 (Khóa)

[Mở] Quà Nạp Mỗi Ngày

 • Hoạt động diễn ra 7 ngày theo phiên bản.
 • Nhân sĩ tích lũy 2.000 Vàng và 5.000 Vàng mỗi ngày để nhận được phần thưởng.
 • Sau khi sang ngày mới, phần thưởng sẽ không nhận lại được.
 • Hoạt động chỉ tính tích lũy trong ngày.
Mốc NạpPhần Thưởng
2.000 Vàng 2 Gói Quà Nạp Mỗi Ngày
5.000 Vàng Bảo Thạch – Tím

Chi tiết gói quà

Gói Quà Nạp Mỗi Ngày
Mở ra được chọn để nhận một trong các phần thưởng sau:
Mảnh Đỉnh Phong*2 (Khóa)
Cường Hóa Chi Thuật*10 (Khóa)
Gói Quà 1.000.000 Vé Vàng*5 (Khóa)
Thổ Diệm Phế Thần Châu*100 (Khóa)
Hỏa Diệm Phế Thần Châu*50 (Khóa)

Lưu ý: Hoạt động diễn ra hằng ngày qua thời gian trên vật phẩm sẽ không được nhận lại.

[Mở] Dung Luyện Bảo Thạch

Hoạt động giúp nhân vật nâng cấp miễn phí các bảo thạch có thuộc tính mạnh và đặc biệt.

Chi tiết công thức tham khảo tại giao diện hoạt động.

Lưu Ý: Mỗi công thức có thể đổi tối đa 10 lần mỗi phiên bản.

Hoạt động không được hỗ trợ lại dưới các hình thức đổi trả.

[Mở] Ưu Đãi Công Pháp (Tích lũy ngày)

 • Hoạt động diễn ra các ngày Thứ 5 – Thứ 6 – Thứ 7 – Chủ Nhật của mỗi phiên bản !
 • Tham gia tại hoạt động Ưu Đãi Công Pháp
 • Hoạt động tính tích lũy mỗi ngày riêng lẻ.

Phần thưởng: Gói Quà Ưu Đãi Công Pháp

Gói Quà Cuối Tuần Cuồng Nhiệt
Mở ra được chọn để nhận một trong các phần thưởng sau:
Đằng Thiên Vũ*1.000 (Khóa)
Đá Tiến Cấp Đằng Thiên*1.000 (Khóa)
Ngũ Độc Đơn*1.000 (Khóa)
Thiên Mộng Đơn*300 (Khóa)
Quả Bồ Đề*300 (Khóa)
Thiên Linh*2.000 (Khóa)

[Mở] Dưỡng Thành Bảo Thạch (Tích lũy ngày)

 • Hoạt động diễn ra các ngày Thứ 2 – Thứ 3 – Thứ 4 của mỗi phiên bản.
 • Tham gia tại hoạt động Dưỡng Thành Bảo Thạch.
 • Hoạt động tính tích lũy 3 ngày.

Phần thưởng: Thẻ Ghép Bảo Thạch

Công ThứcPhần Thưởng
1 Âu Dương Phong – Lam
+
1 Vương Trùng Dương – Lam
+
1 Thẻ Ghép Bảo Thạch
Phi Thăng – Võ – Lam*1 (Khóa)
1 Đoàn Trí Hưng - Tím
+
1 Hồng Thất Công – Tím
+
1 Thẻ Ghép Bảo Thạch
Phi Thăng – Chiến – Tím*1 (Khóa)
1 Mai Siêu Phong - Tím
+
1 Châu Bá Thông – Tím
+
1 Thẻ Ghép Bảo Thạch
Phi Thăng – Thủ – Tím*1 (Khóa)

[Mở] Cuối Tuần Cuồng Nhiệt (Tích lũy 4 ngày)

 • Từ 00:00 ngày Thứ 5 đến 23:59 ngày Chủ Nhật hàng tuần.
 • Tham gia tại hoạt động Cuối Tuần Cuồng Nhiệt.
 • Hoạt động tính tích lũy 4 ngày.

Phần thưởng: Gói Quà Cuối Tuần Cuồng Nhiệt

Gói Quà Cuối Tuần Cuồng Nhiệt
Mở ra được chọn để nhận một trong các phần thưởng sau:
Mảnh Đỉnh Phong*1 (Khóa)
Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp*50 (Khóa)
Ỷ Thiên Bảo Kim*1 (Khóa)
Ưu Đãi Vàng – 1.000*1 (Khóa)
Phi Thăng Thần Bảo Lệnh*2 (Khóa)
Cường Hóa Chi Thuật*1 (Khóa)

[Mở] Đầu Tuần Vui Vẻ (Tích lũy 4 ngày)

 • Từ 00:00 ngày Thứ 2 đến 23:59 ngày Thứ 4 hàng tuần.
 • Tham gia tại hoạt động Đầu Tuần Vui Vẻ.
 • Hoạt động tính tích lũy 3 ngày.

Phần thưởng: Gói Quà Đầu Tuần Vui Vẻ

Gói Quà Đầu Tuần Vui Vẻ
Mở ra được chọn để nhận một trong các phần thưởng sau:
Mảnh Đỉnh Phong*1 (Khóa)
Huyền Thiết Chi Tinh*1 (Khóa)
Ỷ Thiên Bảo Kim*1 (Khóa)
Gói Quà Vé Vàng 1.000.000*1 (Khóa)
Phi Thăng Thần Bảo Lệnh*2 (Khóa)
Cường Hóa Chi Thuật*1 (Khóa)

[Mở] Tin Mật Tương Dương

Địa điểm tham gia

 • NPC Sứ Giả Hoạt Động (178:133) tại bản đồ Tương Dương.

Hoạt động: Tin Mật Tương Dương

 • Thời gian nhận : Từ 18:00 đến 22:00 hằng ngày
 • Chọn Tin Mật Tương Dương sẽ nhận được 1 phần thưởng Bảo Rương Bí Mật. Mỗi ngày nhận miễn phí 1 lần.
Bảo Rương Bí Mật
50% nhận được Đỉnh Vàng*200 (Khóa)
20% nhận được Kích Thích Tiềm Năng Đơn*10 (Khóa)
10% nhận được Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp*5 (Khóa)
10% nhận được Cường Hóa Chi Thần*50 (Khóa)
9% nhận được Thẻ Đổi Chân Nguyên*50 (Khóa)
1% nhận được Mảnh Đỉnh Phong*1 (Khóa)

Hoạt động: Tin Mật Khủng Khiếp

 • Thời gian nhận : Từ 00:01 đến 23:59 hằng ngày
 • Chọn Tin Mật Khủng Khiếp sẽ nhận được 1 phần thưởng Bí Mật Khủng Khiếp Mỗi ngày nhận 1 lần khi tích lũy nạp đủ 500 Vàng.
Bí Mật Khủng Khiếp
20% nhận được Mảnh Đỉnh Phong*1 (Khóa)
20% nhận được Phi Thăng Thần Bảo Lệnh*2 (Khóa)
20% nhận được Chấn Thiên Thần Khí*1 (Khóa)
20% nhận được Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp*10 (Không Khóa)
10% nhận được Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp*10 (Khóa)
10% nhận được Cường Hóa Chi Thuật*1 (Khóa)

[Mở] Ưu Đãi Phiên Bản X3

Thời gian: Hoạt Động Diễn Ra Trong 7 Ngày Sự Kiện

Điều kiện: Mỗi ngày nạp ít nhất 500 vàng. Liên tục trong vòng 7 ngày sẽ nhận được 3 Quà Ưu Đãi Phiên Bản

Quà Ưu Đãi Phiên Bản
Gói Quà 1.000.000 Vé Vàng*3 (Khóa)
Huyền Thiết Chi Tinh*1 (Khóa)
Ỷ Thiên Bảo Kim*1 (Khóa)
Mảnh Đỉnh Phong*1 (Khóa)

Lưu ý: Nếu không nạp liên tục thì hoạt động sẽ không nhận được thưởng. Xin lưu ý.

Hoạt Động Thường Niên

[Thường Niên] Phi Thăng Cảnh Giới

 • Quí Nhân Sĩ tham gia hoạt động để nhận các vật phẩm đổi thưởng.
 • Reset giới hạn đổi thưởng.

[Thường Niên] Tiền Trang Chi Mộng

 • Giới hạn mua sẽ được cập nhật lại.
 • Sử dụng Vàng hoặc Vé Vàng để mua các vật phẩm tại hoạt động.
 • Reset giới hạn mua.

[Thường Niên] Ưu Đãi Vé Vàng

 • Hoạt động diễn ra mỗi ngày từ theo phiên bản.
 • Hoạt động sẽ được cập nhật mỗi ngày lúc 00:02 trên trang chủ Võ Lâm Chi Mộng.

[Thường Niên] Vòng Quay May Mắn

 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân vật có thể sử dụng Vàng hoặc Vé Vàng để tham gia quay thưởng tại giao diện.
 • Mỗi lần quay sẽ tốn 6.000 Vàng/Vé Vàng và không tính tiêu phí.
 • Mỗi lần quay nhận được 300 Vàng Kho.
 • Lưu Ý: Số vàng kho sẽ được làm mới về 0 sau mỗi lần nhận ưu đãi vàng kho.

[Thường Niên] Vòng Quay Đỉnh Phong

Sử dụng Vàng để có thể khởi động Vòng Quay.

 • Mỗi lần quay sẽ cần 200 Vàng. Mỗi ngày có thể quay tối đa 100 lần.
 • Mỗi lần khởi động Vòng Quay nhân vật sẽ có thể nhận được 1 trong các phần thưởng thuộc tính sau:
 • Thuộc tính nhận được từ vòng quay sẽ được cộng vĩnh viễn.
Loại Phần ThưởngGiá Trị Phần Thưởng
Tấn Công 10.000.000
Phòng Thủ 10.000.000
Bạo Kích 100.000
Né Tránh 100.000
Sinh Lực 100.000.000
Nội Lực 100.000.000
Thể Lực 100.000.000
Võ Công 50
Võ Phòng 10
Chiến Văn 1% (Mỗi loại chiếnvăn đều được +1)

Sự Kiện Tuần 22/11/2018 - 28/11/2018

Hoạt động sẽ được cập nhật mỗi ngày lúc 00:01 trên trang chủ Võ Lâm Chi Mộng

Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Top