[Phiên bản mới] Cập Nhật Nội Dung V254

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin ra mắt phiên bản V254, gồm những nội dung chính sau đây:

Ưu Đãi Vé Vàng

 • Hoạt động diễn ra mỗi ngày từ ngày 26/08/2016 đến 01/09/2016
 • Hoạt động sẽ được cập nhật theo ngày lúc 00h01 trên trang chủ Võ Lâm Chi Mộng

Ngày Hè Vui Vẻ

 • Hoạt động diễn ra mỗi ngày từ ngày 26/08/2016 đến 01/09/2016
 • Hoạt động sẽ được cập nhật theo ngày lúc 00h01 trên trang chủ Võ Lâm Chi Mộng

Tụ Bảo Bồn-Thấp-Cao-Siêu

 • Hoạt động diễn ra mỗi ngày từ ngày 26/08/2016 đến 01/09/2016

Hoạt Động: Tiêu Phí

  • Hoạt động diễn ra vào từ ngày 26/08/2016 đến 01/09/2016

   • Trong thời gian diễn ra hoạt động. Võ Lâm Chi Mộng sẽ mang đến các ưu đãi thông qua việc Tiêu Phí Vàng hoặc Vé Vàng. Các phần thưởng nhận được sẽ khóa.

     • Tiêu 2000 vàng nhận được Niết bàn tịch *20(khóa).
     • Tiêu 6000 vàng nhận được Mảnh Bát Trận*20(khóa).
     • Tiêu 15.000 vàng nhận được Túi Bùa Cường Hóa *1(khóa).
     • Tiêu 30.000 vàng nhận được Mảnh Độc Cô Kiếm *1(khóa) hoặc Đỉnh Vàng *1(khóa).
     • Tiêu 60.000 vàng nhận được Linh Thử Đơn*1(khóa).
     • Tiêu 180.000 vàng nhận được Bôn Ngưu Đơn*1(khóa).
Lưu ý:

   • Mức tiêu vàng 2000, 6000 và 15.000 vàng nhận tối đa 100 lần.
   • Mức tiêu vàng 40.000 vàng nhận tối đa 100 lần.
   • Mức tiêu vàng 60.000 vàng nhận tối đa 10 lần.
   • Mức tiêu vàng 180.000 vàng nhận tối đa 5 lần.
   • Khi sử dụng vàng hoặc vé vàng tại hoạt động Huyết Tứ Linh sẽ không được tính vào hoạt động Tiêu Phí.

Hoạt Động Tuần Lễ Tài Lộc


Đơn vị nhận là Gói Quà 100 Vé Vàng.

 • Điều kiện tham gia:
  • Mỗi ngày người chơi phải tham gia đầy đủ từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng mới có thể nhận được mức ưu đãi tối đa của hoạt động này.
  • Ngày nạp bị ngắt khoản thì mức khuyến mãi Vé Vàng cho những ngày tiếp theo chỉ còn 160 gói.

Giới Thiệu Các Vật Phẩm Mới

Tại SHOP Tiền Trang Chi Mộng
   • Mở bán các vật phẩm mới sau:
 • Giáng Long Hộ Thể: Kích hoạt ẩn của Công Pháp Bích Hải Triều Sinh: 100% Kháng kỹ năng Khóc Quỷ Thần của đối thủ.
 • Diệt Thiên Bào: Trang bị tại giao diện của Công Pháp Trường Sinh Quyết: Kháng 100% kỹ năng Khai Thiên của Khai Thiên Kích.
 • Đinh Thế Bội: Ngọc Bội dùng để Cầu Hôn Hảo Hữu kết thành Phu Thê.
  Tinh Tủy Đông Tà.
    • Tham gia động Tinh Tủy Đông Tà Ngày 29 tháng 08 để nhận được.
    • Vật phẩm dùng để đột phá cấp 200 lên cấp 201.
    • Lưu Ý: Chỉ có hiệu quả khi nhân vật đạt cấp 200 sử dụng.
    • Sau khi đạt cấp 201, nhân vật có thể sử dụng vật phẩm Tinh Tủy Đông Tà để tích lũy kinh nghiệm lên cấp cho nhân vật.
    • Khi sử dụng 3 Kinh Nghiệm Đơn (Siêu) sẽ tăng 1% kinh nghiệm cho nhân vật ở cấp 201.
    • Sử dụng Kinh Nghiệm Đơn Hoàn Mỹ sẽ tăng ngay 1 cấp (sẽ cập nhật ở các phiên bản kế tiếp để có thể sử dụng).
   Kinh Nghiệm Đơn – (200).
          • Vật phẩm dùng để tăng kinh nghiệm khi nhân vật đạt cấp 201 trở lên. Sử dụng 1 vật phẩm tăng 1% kinh nghiệm.
          • Vật phẩm đổi tại tab: Tab Tính Năng – Hoạt Động Thường Niên.
          • 3 Kinh Nghiệm Đơn (Siêu) ->1 Kinh Nghiệm Đơn – (200).
   Kim Chung Tráo-Bất Tử Kim Thân.
       • Nhấp đôi sử dụng sẽ kích hoạt kỹ năng chủ động mạnh nhất Kim Chung Trảo – Bất Tử Kim Thân. Khu sử dụng kỹ năng sẽ biến thân thành nhân vật trong truyền thuyết, duy trì 30 giây. Không chịu ảnh hưởng của Long Trảo hoặc kỹ năng khác, chờ 180 giây!
       • Lưu Ý: Phải kích hoạt kỹ năng Long Trảo bằng Cầm Long Thần Sách trước mới có thể sử dụng Kim Chung Tráo-Bất Tử Kim Thân.

   Hoạt Động: Bất Hoại Kim Thân

   Hoạt Động: Lục Thập Hoa Giáp (Ngày 26/08)

     • Hoạt động sẽ được cập nhật vào lúc 00:01 ngày 26 tháng 08 – Tab tin tức của Trang Chủ.

   Hoạt Động: Cường Hóa Chi Thần (Ngày 27/08)

   • Hoạt động sẽ được cập nhật vào lúc 00:01 ngày 27 tháng 08 – Tab tin tức của Trang Chủ.

   Hoạt Động: Rèn Thần Binh (Ngày 28/08)

   • Hoạt động sẽ được cập nhật vào lúc 00:01 ngày 28 tháng 08 – Tab tin tức của Trang Chủ.

   Hoạt Động: Tinh Tủy Đông Tà (Ngày 29/08)

   • Hoạt động sẽ được cập nhật vào lúc 00:01 ngày 29 tháng 08 – Tab tin tức của Trang Chủ.

   Hoạt Động: Long Tinh (Ngày 29/08)

   • Hoạt động sẽ được cập nhật vào lúc 00:01 ngày 29 tháng 08 – Tab tin tức của Trang Chủ.

   Hoạt Động: Giáng Long Tinh (Ngày 30/08)

   • Hoạt động sẽ được cập nhật vào lúc 00:01 ngày 30 tháng 08 – Tab tin tức của Trang Chủ.

   Hoạt Động: Khai Chân Nguyên (Ngày 31/08)

   • Hoạt động sẽ được cập nhật vào lúc 00:01 ngày 31 tháng 08 – Tab tin tức của Trang Chủ.

   Hoạt Động: Cuối Tháng 08 (Ngày 31/08)

   • Hoạt động sẽ được cập nhật vào lúc 00:01 ngày 31 tháng 08 – Tab tin tức của Trang Chủ.

   Bảo Vật Truyền Thuyết (Ngày 01/09)

   • Hoạt động sẽ được cập nhật vào lúc 00:01 ngày 01 tháng 09 – Tab tin tức của Trang Chủ.

   Mở Viên Nguyệt Chi Bảo

   • Hoạt động diễn ra từ ngày 26/08 đến ngày 01/09.
   • Trong phiên bản V254, đã có cập nhật thêm công thức đổi Trường Sinh Đan và Bát Trận Đồ .

   Đóng Các Hoạt Động:

   • Tranh Đấu.
   • Bát Quái Đạo.

   Các điều chỉnh tại phiên bản V254.

   Long Sinh Cửu Phẩm
     • Đóng các gói quà Long Chi - Đột Phá, Giáng Long Thần Kiếm và Giáng Long Giới Chỉ.
   Viên Nguyệt Chi Bảo

   Cập nhật thêm công thức đổi:

      • Nguyên liệu Cao Cấp *888 ->Trường Sinh Đan *88(khóa).
      • Nguyên liệu Cao Cấp *888 -> Bát Trận Đồ*88(khóa)
   Ngừng bán vật phẩm Lục Long Ấn tại giao diện Lục Long Bổ sung công thức đổi KN Đơn – 200 tại hoạt động Thường Niên. Đột Phá Kỹ Năng: cập nhật các công thức đổi mới tại Tab Đột Phá Kỹ Năng
     • 1 Đột Phá Kỹ Năng (Nhất) -> Vũ Long Tinh *1(khóa).
     • 1 Đột phá Kỹ Năng (Nhị) -> Giáng Long Tinh *1(khóa).
     • 1 Đột Phá Kỹ Năng (Tam) -> Thiên Long Huyết *1(khóa)
     • 1 Đột Phá Kỹ Năng (Tứ) -> Vân Long Tinh *1(khóa)
     • 1 Đột Phá Kỹ Năng (Ngũ) -> Phi Long Tinh *1(khóa).
     • 1 Đột Phá Kỹ Năng (Lục) -> Bạch Long Huyết*1(khóa)
     • 1 Đột Phá Kỹ Năng (Thất) ->Hỏa Long Huyết*1(khóa)
   Cập nhật công thức đổi Phong Bạo Đao và Phong Sát Đao tại giao diện Rèn Thần Binh
     • 01 Phong Sát Đao(7 sao) + 03 Đá Rèn Thần Binh --> Phong Sát Đao(8 sao)*1(khóa
     • 01 Phong Sát Đao(8 sao) + 01 Đá Rèn Thần Binh 9 sao --> Phong Sát Đao(9 sao)*1(khóa)
     • 01 Phong Sát Đao(9 sao) + 01 Đá Rèn Thần Binh 10 sao --> Phong Sát Đao(10 sao)*1(khóa)
     • 01 Phong Bạo Đao(7 sao) + 03 Đá Rèn Thần Binh --> Phong Bạo Đao(8 sao)*1(khóa
     • 01 Phong Bạo Đao(8 sao) + 01 Đá Rèn Thần Binh 9 sao --> Phong Bạo Đao(9 sao)*1(khóa)
     • 01 Phong Bạo Đao(9 sao) + 01 Đá Rèn Thần Binh 10 sao --> Phong Bạo Đao(10 sao)*1(khóa)

   Sự kiện cho tuần 26/08/2016 đến 01/09/2016

   Lịch bảo trì định kỳ: 00h30 thứ ba hàng tuần

   Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

   Top