[Thông báo] Bảo trì cập nhật V327 - Đoạt Long Phục Mệnh

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Nhằm chuẩn bị cập nhật phiên bản được đảm bảo chất lượng, Võ Lâm Chi Mộng sẽ bảo trì cập nhật phiên bản.

Dự kiến từ 23:50 ngày 18/01/2018 đến 08:00 ngày 19/01/2018.

Ngay sau đó sẽ đón chào các hoạt động hấp dẫn của sự kiện.

Sự kiện: Đoạt Long Phục Mệnh

Diễn ra từ ngày 19/01/2018 đến ngày 25/01/2018.

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia sự kiện để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top