[Thông báo] Hoàn tất bảo trì cập nhật phiên bản V322

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiến trình bảo trì cập nhật Phiên Bản V322 - Đại Tiệc Mùa Vọng đã được hoàn tất. Ngay bây giờ, Quý Nhân sĩ đã có thể bắt đầu trải nghiệm

Sự kiện: Đại Tiệc Mùa Vọng
Diễn ra từ ngày 15/12/2017 đến ngày 21/12/2017.

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời tại Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top