[Thông báo] Hoàn tất bảo trì cập nhật phiên bản V324

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiến trình bảo trì cập nhật Phiên Bản V324 - Năm Mới Bình An đã được hoàn tất. Ngay bây giờ, Quý Nhân sĩ đã có thể bắt đầu trải nghiệm

Sự kiện: Năm Mới Bình An
Diễn ra từ ngày 29/12/2017 đến ngày 04/01/2018.

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời tại Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top