[Thông báo] Hoàn tất bảo trì cập nhật phiên bản V326

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiến trình bảo trì cập nhật Phiên Bản V326 - Lực Áp Quần Ma đã được hoàn tất. Ngay bây giờ, Quý Nhân sĩ đã có thể bắt đầu trải nghiệm

Sự kiện: Lực Áp Quần Ma
Diễn ra từ ngày 12/01/2018 đến ngày 18/01/2018.

Cập Nhật Phiên Bản Sau Bảo Trì

[Mới] Hoạt Động Chăn Đỉnh Phong Thú

  • Hoạt động diễn ra 7 ngày theo phiên bản.
  • Thời gian Cho Ăn: từ ngày 12/01/2018 đến 17/01/2018.
  • Thời gian nhận thưởng: Từ 00:01 đến 23:50 ngày 18/01/2018.

Trong thời gian diễn ra hoạt động, Quý nhân sĩ sẽ có cơ hội nhận được các phần thưởng: Gói Quà Chăn Đỉnh Phong Thú (Khóa)

Chi tiết nguyên liệu:

  • Thức Ăn Đỉnh Phong Thú: Đánh quái tại các b