[Thông báo] Hoàn tất bảo trì cập nhật phiên bản V326

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiến trình bảo trì cập nhật Phiên Bản V326 - Lực Áp Quần Ma đã được hoàn tất. Ngay bây giờ, Quý Nhân sĩ đã có thể bắt đầu trải nghiệm

Sự kiện: Lực Áp Quần Ma
Diễn ra từ ngày 12/01/2018 đến ngày 18/01/2018.

Cập Nhật Phiên Bản Sau Bảo Trì

[Mới] Hoạt Động Chăn Đỉnh Phong Thú

  • Hoạt động diễn ra 7 ngày theo phiên bản.
  • Thời gian Cho Ăn: từ ngày 12/01/2018 đến 17/01/2018.
  • Thời gian nhận thưởng: Từ 00:01 đến 23:50 ngày 18/01/2018.

Trong thời gian diễn ra hoạt động, Quý nhân sĩ sẽ có cơ hội nhận được các phần thưởng: Gói Quà Chăn Đỉnh Phong Thú (Khóa)

Chi tiết nguyên liệu:

  • Thức Ăn Đỉnh Phong Thú: Đánh quái tại các bản đồ có tỉ lệ nhận được vật phẩm (Khóa).
  • Có tất cả 6 Đỉnh Phong Thú được cho ăn như: Yêu Ly, Hỗn Độn, Tất Phương, Bạch Trạch, Vọng Thiên Hống và Băng Hỏa Long.
  • Mỗi lần thao tác Cho Ăn tại giao diện hoạt động sẽ tốn 10 Thức Ăn Đỉnh Phong Thú.
  • Có 10 Câp độ trưởng thành từ 1 đến 10. Độ trưởng thành của thú càng cao thì tỷ lệ thăng cấp độ trưởng thành càng giảm.
  • Khi Cho Ăn sẽ có xác suất Đỉnh Phong Thú bị bệnh làm giảm độ trưởng thành.

Lưu Ý: Nhân Vật có Thú Đỉnh Phong tương ứng mới có thể cho ăn.

Gói Quà Chăn Đỉnh Phong Thú
Rượu Đào Hoa*2 (Khóa)
Tiềm Năng Đơn Thú Cưỡi - Cực*2 (Khóa)
Nhân Vật Kim Đơn Siêu*2 (Khóa)
Võ Thần Đơn*2 (Khóa)
Kinh Nghiệm Đơn Siêu*8 (Khóa)
Đá Tiến Cấp Đằng Thiên*18 (Khóa)

Số lượng phần thưởng:

Số Lượng Gói QuàCấp Trưởng Thành
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10

Chi tiết xem tại giao diện hoạt động

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời tại Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top