[Thông Báo] Thu Hồi Gói Quà Boss Đại

Quý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin thông báo đến Quý Nhân Sĩ về việc thua hồi Gói Quà Boss Đại 1 và Gói Quà Boss Đại 2 sau khi cập nhật phiên bản V325 - Xuất Chiến Thần Tốc.

Thu Hồi Gói Quà Boss Đại

  • Trong phiên bản V325 - Xuất Chiến Thân Tốc, các Gói Quà Boss Đại 1 và Gói Quà Boss Đại 2 sẽ được cập nhật phần thưởng mới.
  • Nay, Ban Điều Hành xin thông báo, Thu Hồi Gói Quà Boss Đại 1 và Gói Quà Boss Đại 2 trong quá trình cập nhật phiên bản V325.

Quý Nhân sĩ vui lòng sử dụng các Gói Quà Boss Đại 1 và Gói Quà Boss Đại 2 trước khi cập nhật.

Sau khi cập nhật và thu hồi hoàn tất, Ban Điều Hành sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào liên quan đến Gói Quà Boss Đại 1 và Gói Quà Boss Đại 2 .

Nay Kính báo,

Top