04/01 - Phiên Bản Mới | V635 - Phong Nguyệt Vô Tình

Q
úy nhân sĩ võ lâm thân mến!

Phiên Bản Mới | V635 - Phong Nguyệt Vô Tình sẽ chính thức được cập nhật với những cập nhật mới và các hoạt động đổi thưởng, nhận quà miễn phí, hãy nhanh tay cùng Võ Lâm Chi Mộng trải nghiệm ngay những tính năng siêu hấp dẫn từ hoạt động. Chi tiết các hoạt động bao gồm:...

[Thông Báo] Thời Gian Bảo Trì Phiên Bản

Dự kiến thời gian bảo trì phiên bản sẽ bắt đầu từ 13:00 và kết thúc vào lúc 15:00 ngày 04/01/2024

 • Lưu ý: Thời gian bảo trì có thể thay đổi hoặc kéo dài hơn dự kiến để đảm bảo việc kiểm tra phiên bản hoàn thiện nhất.

Sau khi bảo trì kết thúc, các hoạt động sẽ được mở và có thể trải nghiệm

[Thông Báo] Launcher Võ Lâm Chi Mộng - Nền Tảng Trải Nghiệm

Launcher Võ Lâm Chi Mộng - VNG là nền tảng trải nghiệm mới thay thế hình thức đăng nhập bằng website.

Tải ngay launcher tại: Tải Launcher Võ Lâm Chi Mộng

[Mở] Vương Giả Chi Bang 

Thời gian diễn ra vào lúc 19:00:00 – 20:00:00

 • Báo Danh: 00:00 ngày 07/01 đến 23:59 ngày 08/01
 • Vòng sơ loại: Top 256 Bang Hội sẽ tiến hành thi đấu Sơ Loại từ 20:30 - 21:00 ngày 09/01
 • Vòng Loại: Top 64 Bang Hội sẽ tiến hành thi đấu Vòng Loại từ 21:30 - 22:00 ngày 09/01
 • Bán Kết: Thời gian thi đấu: Từ 20:30 – 21:00 ngày 10/01
 • Chung Kết: Thời gian thi đấu: Từ 21:30 – 22:00 ngày 10/01

[Mới] PK Cuồng Nhiệt

[Đổi thưởng 1]

 • Khiêu Chiến Lôi Đài-Lệnh : Giá bán 10.000.000 Vé Vàng
 • Tối đa có thể mua 888 lần .

[Đổi Thưởng 2]

 • 1 Thẻ Thành Chiến 2023 + 88 Võ => 1 Quà PK Cuồng Nhiệt 635
 • 1 Thẻ Liên Đấu 2023 + 88 Võ => 1 Quà PK Cuồng Nhiệt 635
 • 1 Thẻ Chiến Trường 2023 + 88 Võ => 1 Quà PK Cuồng Nhiệt 635
 • 3 Chứng Nhận Phó Bản + 88 Võ => 1 Quà PK Cuồng Nhiệt 635
 • 3 Tinh Linh BOSS + 88 Võ => 1 Quà PK Cuồng Nhiệt 635
 • 1 Vinh Danh Võ Trường Lệnh + 88 Võ => 1 Quà PK Cuồng Nhiệt 635
 • 1 Thẻ Đổi Quà Cuồng Nhiệt 635 + 1 Gói Quà Vé Vàng 1.000.000 => 1 Túi Trang Bị PK Cuồng Nhiệt 635 
 • Có thể nhận tối đa 888 lần mỗi công thức 

[Đổi Thưởng 3]

 • 80 Thẻ Đổi Trang Bị PK Siêu Thần => 1 Huân Chương PK Cuồng Nhiệt 635 (Siêu Thần)
 • 88 Túi Trang Bị PK Cuồng Nhiệt 635 + 188 Túi Đá Mài Thần Khí (Siêu) => 1 Huân Chương PK Cuồng Nhiệt 635
 • 1 Huân Chương PK Cuồng Nhiệt 635 + 188 Túi Đá Mài Thần Khí (Siêu) => 1 Huân Chương PK Cuồng Nhiệt 635 (Sơ)
 • 1 Huân Chương PK Cuồng Nhiệt 635 (Sơ) + 188 Túi Đá Mài Thần Khí (Siêu) => 1 Huân Chương PK Cuồng Nhiệt 635 (Trung)
 • 1 Huân Chương PK Cuồng Nhiệt 635 (Trung) + 188 Túi Đá Mài Thần Khí (Siêu) => 1 Huân Chương PK Cuồng Nhiệt 635 (Cao)
 • 1 Huân Chương PK Cuồng Nhiệt 635 (Cao) + 188 Túi Đá Mài Thần Khí (Siêu) => 1 Huân Chương PK Cuồng Nhiệt 635 (Đỉnh)
 • 1 Huân Chương PK Cuồng Nhiệt 635 (Đỉnh) + 188 Túi Đá Mài Thần Khí (Siêu) => 1 Huân Chương PK Cuồng Nhiệt 635 (Thần)
 • 1 Huân Chương PK Cuồng Nhiệt 635 (Thần) + 188 Túi Đá Mài Thần Khí (Siêu) => 1 Huân Chương PK Cuồng Nhiệt 635 (Siêu Thần) 
 • Mỗi công thức có thể đổi tối đa 1 lần.

Quà PK Cuồng Nhiệt 635

Quà PK Cuồng Nhiệt 635
Mở ra có xác suất nhận được các vật phẩm sau:
1 Sinh Mệnh Tinh
1 Hoa Hồng Đỏ
1 Thẻ Đổi Quà Cuồng Nhiệt 635
1 Túi Đá Mài Thần Khí (Siêu)
1 Mảnh Đỉnh Phong
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa

Túi Trang Bị PK Cuồng Nhiệt 635

Túi Trang Bị PK Cuồng Nhiệt 635
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
1 Nội Thể Đơn
1 Thiên Linh Bảo
1 Quà Tiên Ma Kinh Nghiệm Đơn
1 Túi Đá Mài Thần Khí (Siêu)
1 Võ Phòng (Bí Kíp)
1 Thẻ Đổi Trang Bị PK Siêu Thần
10 Thẻ Đổi Trang Bị PK Siêu Thần
Vật phẩm nhận được sẽ Không Khóa

[Mới]  Ôn Luyện Mùa Vọng 

[Nguyên liệu]

 • Tích luỹ 1.000 Vàng sẽ nhận được 1 Lệnh Bài Mùa Vọng 2023
 • Tối đa có thể nhận 1 lần
 • Tích luỹ 200 Vàng => 1 Vé Vòng Quay Kho Báu Người Tuyết
 • Tối đa có thể nhận 1000 lần.

[Đổi Thưởng Giáng Sinh]

 • 18.888 Thẻ Ôn Luyện Mùa Vọng 2023 => 1 Huân Chương Giáng Sinh 2023
 • 2 Giáng Sinh Thần Binh 2023 + 888 Thẻ Ôn Luyện Mùa Vọng 2023 => 1 Giáng Sinh Thần Binh 2023 2023 (Sơ)
 • 2 Giáng Sinh Thần Binh 2023 (Sơ) + 888 Thẻ Ôn Luyện Mùa Vọng 2023 => 1 Giáng Sinh Thần Binh 2023 2023 (Trung)
 • 2 Giáng Sinh Thần Binh 2023 (Trung) + 888 Thẻ Ôn Luyện Mùa Vọng 2023 => 1 Giáng Sinh Thần Binh 2023 2023 (Cao)
 • 2 Giáng Sinh Thần Binh 2023 (Cao) + 888 Thẻ Ôn Luyện Mùa Vọng 2023 => 1 Giáng Sinh Thần Binh 2023 2023 (Đỉnh)
 • 2 Giáng Sinh Thần Binh 2023 (Đỉnh) + 888 Thẻ Ôn Luyện Mùa Vọng 2023 => 1 Giáng Sinh Thần Binh 2023 2023 (Thần)
 • 2 Giáng Sinh Thần Binh 2023 (Thần) + 1.888 Thẻ Ôn Luyện Mùa Vọng 2023 => 1 Giáng Sinh Thần Binh 2023 2023 (Siêu Thần)

Nhân vật có Buff Lệnh Bài Mùa Vọng 2023 khi đánh quái mới có thể nhận được 1 Thẻ Ôn Luyện Mùa Vọng 2023 (Khóa)

Cách nhận Buff : Lệnh Bài Mùa Vọng 2023

 • Sử dụng vật phẩm: Lệnh Bài Mùa Vọng
 • Lệnh Bài Mùa Vọng có thể nhận tại hoạt động Ôn Luyện Mùa Vọng
 • Sau khi sử dụng vật phẩm Lệnh Bài Mùa Vọng nhân vật sẽ nhận được Buff Lệnh Bài Mùa Vọng trong suốt 168 giờ.
 • Sau khi sử dụng Lệnh Bài Mùa Vọng thì vật phẩm Lệnh Bài Mùa Vọng sẽ không mất vì để phòng hờ nhân vật bị mất buff thì có thể dùng lại

[Trang Bị Mới] Huân Chương PK Cuồng Nhiệt 635

Cấp Bạo Kích Né Tránh Võ Công Lực Chiến
0 300.000.000 300.000.000 100.000.000 200.000.000
Trung
Cao
Đỉnh
Thần
Siêu Thần

TRANG BỊ KHÔNG CÓ CHỨC NĂNG CƯỜNG HOÁ

Trang bị cấp Siêu Thần sẽ nhận được hiệu quả kỹ năng đặc biệt: Chiến Thần PK 365

Hiệu quả: Khi nhảy liên tục 30 lần sẽ lập tức kích hoạt kỹ năng Chiến Thần PK 365 kéo dài liên tục trong 15 giây

 • Bản thân đánh vào đối thủ nào thì đối thủ đó sẽ mất toàn bộ BUFF đang có trên người
 • Mỗi đòn đánh của bản thân có 20% khiến đối thủ bị đánh bại trong 1 đòn đánh
 • Thời gian chờ của kỹ năng là 120 giây.

[Mới] Kho Báu Người Tuyết

Hoạt động Kho Báu Người Tuyết kéo dài suốt phiên bản. 

 • Khi tham gia (nhấp vào nút: Quay), nhân vật sẽ nhận được 1 trong 9 các phần thưởng ngẫu nhiên hiện trên giao diện hoạt động. phần thưởng nhận được sẽ Khóa
 • Sau khi hiển thị kết quả quay => phần thưởng sẽ được nhận trực tiếp vào Hành Lý
 • Khi nhân vật quay đủ 888 lần sẽ nhận được thêm quà : 1 Bộ Giáng Sinh Đặc Biệt (nhấp vào nút : Nhận Quà Tích Lũy)
 • Mỗi lần quay sẽ tốn 1 Vé Vòng Quay Kho Báu Người Tuyết
 • Chi tiết xem tại giao diện hoạt động

Phần thưởng có thể nhận khi quay:

Số Thứ Tự Phần thưởng
1
1 Ưu Đãi Vàng 1.000
2
20 Thiên Linh Bảo
3
20 Quà Tiên Ma Kinh Nghiệm Đơn
4
20 Nội Thể Đơn
5
1 Giáng Sinh Thần Binh 2023
6
50 Sinh Mệnh Tinh
7
10 Túi Đá Mài Thần Khí (Siêu)
8
10 Gói quà 1.000.000 Vé Vàng
9
1 Ôn Luyện 2021

[Bộ Giáng Sinh Đặc Biệt]

Bộ Giáng Sinh Đặc Biệt
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
1 Tuyết Vương Vũ
1 Tuyết Vương Y
1 Danh Hiệu Giáng Sinh 2023
1 Giáng Sinh Thần Binh 2023 (Siêu Thần)
Vật phẩm nhận được sẽ Khoá.

[Mở] Chi Mộng Trân Phẩm

Vị Trí : Icon hoạt động => Tab mới “Kỳ Trân” => hoạt động “Chi Mộng Trân Phẩm”

Nhận nguyên liệu đổi thưởng từ hoạt động Chi Mộng Trân Phẩm mỗi ngày.

Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng có hạn sử dụng theo phiên bản. Xin hãy lưu ý khi sử dụng

[Chi Mộng Trân Phẩm 1]

 • 1 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 1 Bộ Thất Tinh Bắc Đẩu 2023
 • Tối đa có thể đổi 14 lần duy nhất.

[Chi Mộng Trân Phẩm 2]

 • 1 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 1 Bộ Trang Bị Nguyên Tiêu
 • Tối đa có thể đổi 14 lần duy nhất.

[Chi Mộng Trân Phẩm 3]

 • 1 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 1 Rương Đỉnh Phong Cao Cấp
 • 2 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 1 Rương Đỉnh Phong Cao Cấp
 • Tối đa có thể đổi 7 lần duy nhất.

[Chi Mộng Trân Phẩm 4]

 • 1 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 1 Ôn Luyện H1 - 2023
 • Tối đa có thể đổi 14 lần duy nhất.

[Chi Mộng Trân Phẩm 5]

 • 1 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 6 Bảo Thạch Thần
 • 1 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 2 Ôn Luyện 2019
 • 1 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 3 Ôn Luyện 2018
 • Tối đa có thể đổi 14 lần duy nhất.

[Chi Mộng Trân Phẩm 6]

 • 1 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 1 Ưu Đãi Vàng – 5.000
 • 3 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 1 Bộ Trang Bị Hắc Long Truyền Thuyết
 • Tối đa có thể đổi 14 lần duy nhất.

[Chi Mộng Trân Phẩm 7]

 • 2 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 1 Giám Định Thiên Tượng

[Chi Mộng Trân Phẩm 8]

 • 1 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 2 Ôn Luyện 2020
 • 1 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 2 Ôn Luyện 2021
 • 1 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 1 Ôn Luyện 2022
 • Tối đa có thể đổi 14 lần duy nhất.

[Mở] Tích Lũy Tháng 01-2024

Thời gian tích lũy: được tính từ 00:00 ngày 01/01 đến 23:59 ngày 31/01

Hoạt động tích lũy đặc biệt dành riêng cho tháng 01/2024 với các phần thưởng chính bao gồm:

 • 1 Ấn Soái VIP 01-2024
 • 1 Bá Kim Giáp-Phổ
 • 1 Gói Ôn Luyện Ấn Soái 2023
 • 1 Thiên Niên Bội - 2023
 • 1 Trang Bị Năm Mới 2023 (Siêu Thần)
 • Ôn Luyện Ấn Soái 2022 (2)
 • 1 Phá Thiên Kích (Thần)
 • 1 Khuynh Thành Bội
 • 1 Bá Vương Diệt Thú + 1 Đá Tăng Bát Cập Quy Nguyên Hộ Phù +  1 Anh Hùng Truyền Thuyết
 • 9 Nghịch Thuỷ Thần (Như Ý)
 • 9 Rương Đỉnh Phong Đào Cơ + 1 Trang Phục Hoàng Kim
 • Rương Ôn Luyện Chiến Thần
 • 1 Huân Chương SEA Games 31
 • 1 Ôn Luyện - Trân Phẩm
 • 1 Bát Niên Chí Tôn Chương (Thần)
 • 1 Nghịch Thuỷ Thần (Như Ý)
 • 1 Kích Hoạt Chân Ngôn (Như Ý)
 • 1 Chu Tước Tinh Quân
 • 1 Bạch Hổ Tinh Quân
 • 1 Huyền Vũ Tinh Quân
 • 1 Thanh Long Tinh Quân
 • 1.000 Phù Văn Thanh Long Tinh Quân

Lưu ý: Hoạt động không hỗ trợ quy đổi lại vật phẩm trong trường hợp đổi nhầm/hủy nhầm.

Các nguyên liệu từ hoạt động chỉ có hiệu lực trong tháng 01/2024

[Trang Bị Mới] Tuyết Sơn Phi Hồ

Cấp Sinh Lực Nội Lực Võ Phòng Lực Chiến
0 2.000.000.000 200.000.000 100.000.000 200.000.000
Trung
Cao
Đỉnh
Thần
Siêu Thần

SỬ DỤNG ĐÁ MÀI THẦN KHÍ ĐỂ CƯỜNG HOÁ

 • Mỗi lần cường hoá cần tốn 1000 Đá Mài Thần Khí
 • Cường hoá thất bại sẽ không giảm cấp cường hoá

Khi cường hoá đến cấp Siêu Thần sẽ nhận được hiệu quả kỹ năng đặc biệt: Tuyết Sơn Phi Hồ

Khi tấn công có xác suất 20% kích hoạt kỹ năng giúp bản thân nhận được hiệu quả Tuyết Sơn Phi Hồ kéo dài trong 15 giây

 • Bản thân đánh vào đối thủ nào thì đối thủ đó bị rơi khỏi ngựa và mất 15 hiệu quả có lợi trên người
 • Bản thân nhận được trạng thái Vô Địch
 • Thời gian chờ của kỹ năng là 120 giây.

[Trang Bị Mới] Liên Thành Quyết

Cấp Huyền Vũ Chiến Kháng ám khí Võ Phòng Lực Chiến
0 20% 10% 100.000.000 200.000.000
Trung
Cao
Đỉnh
Thần
Siêu Thần

SỬ DỤNG ĐÁ MÀI THẦN KHÍ ĐỂ CƯỜNG HOÁ

 • Mỗi lần cường hoá cần tốn 1000 Đá Mài Thần Khí
 • Cường hoá thất bại sẽ không giảm cấp cường hoá

Khi cường hoá đến cấp Siêu Thần sẽ nhận được hiệu quả kỹ năng đặc biệt: Liên Thành Quyết

Khi bị tấn công liên tục nhiều lần sẽ có 30% kích hoạt kỹ năng giúp bản thân nhận được hiệu quả Liên Thành Quyết kéo dài trong 15 giây

 • Bản thân lập tức xoá bỏ 10 hiệu ứng bất lợi trên người
 • Phản đòn của bản thân tăng 200%
 • Thời gian chờ của kỹ năng là 180 giây.

[Trang Bị Mới] Bạch Mã Tây Phong

Cấp Giảm Sát Thương Bạo Kích Kháng Cung Tiễn Võ Phòng Lực Chiến
0 15% 15% 100.000.000 200.000.000
Trung
Cao
Đỉnh
Thần
Siêu Thần

SỬ DỤNG ĐÁ MÀI THẦN KHÍ ĐỂ CƯỜNG HOÁ

 • Mỗi lần cường hoá cần tốn 1000 Đá Mài Thần Khí
 • Cường hoá thất bại sẽ không giảm cấp cường hoá

Khi cường hoá đến cấp Siêu Thần sẽ nhận được hiệu quả kỹ năng đặc biệt: Bạch Mã Tây Phong

Khi bị tấn công liên tục 8 lần sẽ kích hoạt kỹ năng Bạch Mã Tây Phong kéo dài trong 15 giây

 • Đối thủ nào đánh vào bản thân thì đối thủ đó sẽ lập tức bị mất 5.000.000.000 Tầng Võ Công và 2.000.000.000 Tầng Võ Phòng
 • Bản thân lập tức hồi phục 100% Sinh-Nội-Thể Lực và Miễn dịch 100% sát thương trong 15 giây
 • Thời gian chờ của kỹ năng là 150 giây.

[Trang Bị Mới] Lộc Đỉnh Công

Cấp Bạo Kích Né Tránh Võ Phòng Lực Chiến
0 300.000.000 300.000.000 100.000.000 200.000.000
Trung
Cao
Đỉnh
Thần
Siêu Thần

SỬ DỤNG ĐÁ MÀI THẦN KHÍ ĐỂ CƯỜNG HOÁ

 • Mỗi lần cường hoá cần tốn 1000 Đá Mài Thần Khí
 • Cường hoá thất bại sẽ không giảm cấp cường hoá

Khi cường hoá đến cấp Siêu Thần sẽ nhận được hiệu quả kỹ năng đặc biệt: Lộc Đỉnh Công

Khi bị tấn công liên tục nhiều lần sẽ có xác suất 30% kích hoạt kỹ năng Lộc Đỉnh Công kéo dài trong 15 giây

 • Bản thân đánh vào đối thủ nào thì đối thủ đó sẽ bị cấm nhảy và cấm võ trong 8 giây
 • Bất kỳ đối thủ nào đánh vào bản thân đều sẽ bị cấm hồi phục sinh lực trong 8 giây
 • Mỗi đòn đánh của bản thân vào đối thủ sẽ làm đối thủ đó mất 1 hiệu ứng ngẫu nhiên trên người. (Tối đa 20 hiệu ứng)
 • Thời gian chờ của kỹ năng là 180 giây

[Trang Bị Mới] Hiệp Khách Hành

Cấp Bạo Kích Né Tránh Võ Công Lực Chiến
0 300.000.000 300.000.000 100.000.000 200.000.000
Trung
Cao
Đỉnh
Thần
Siêu Thần

SỬ DỤNG ĐÁ MÀI THẦN KHÍ ĐỂ CƯỜNG HOÁ

 • Mỗi lần cường hoá cần tốn 1000 Đá Mài Thần Khí
 • Cường hoá thất bại sẽ không giảm cấp cường hoá

Khi cường hoá đến cấp Siêu Thần sẽ nhận được hiệu quả kỹ năng đặc biệt: Hiệp Khách Hành

Khi tấn công có xác suất 35% kích hoạt kỹ năng Hiệp Khách Hành kéo dài trong 15 giây

 • Bản thân nhận trạng thái Vô Địch
 • Mỗi đòn đánh của bản thân sẽ làm đối thủ bị đánh bại trong 1 đòn đánh
 • Thời gian chờ của kỹ năng là 180 giây

[Thường Niên] Các Hoạt Động Thường Niên

STT Hoạt Động
1 Mạnh Hóa
2 Yếu Quyết
3 Thần Khí
4 Vận Tiêu
5 Kết Hôn
6 Quà Nạp Mỗi Ngày
7 Vòng Quay Đỉnh Phong

Sự Kiện Tuần 04/01/2024 - 10/01/2024

Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Top