04/03 - Phiên Bản Mới - Quế Hoa Nhất Đẳng

Q
úy nhân sĩ võ lâm thân mến!

Thân mời Quý Nhân Sĩ cùng tham khảo sơ lượt các nội dung chính của chuỗi sự kiện Quế Hoa Nhất Đẳng với các nội dung chính như sau:

[Cập Nhật] Vạn Bảo Các

Các cập nhật mới tại Vạn Bảo Các bao gồm:

 • Phần thưởng Vạn Bảo Các sẽ được tính theo đơn vị là Vàng.
 • Nguyên liệu dùng để tham gia Vạn Bảo Các sẽ là Tân Giám Bảo Lệnh (bán tại cửa hàng Tiền Trang Chi Mộng).
 • Các Giám Bảo Lệnh hiện tại sẽ không được hỗ trợ quy đổi dưới mọi hình thức.

[Cập Nhật] Võ Trường Liên Server (Lôi Đài)

Cập nhật các thông tin sau:

 • Phần thưởng của tính năng sẽ được đổi thành Lôi Đài Thiếp (Khóa)
 • Lôi Đài Thiếp có thể dùng để đổi thưởng trong các hoạt động đặc biệt theo phiên bản.

[Cập Nhật] Song Toàn

Cập nhật mới các phần thưởng trân phẩm tại hoạt động.

Thời gian mở hoạt động Song Toàn như sau:

 • Lần 1: Từ 00:00 ngày 04/03 đến 23:59 ngày 07/08
 • Lần 2: Từ 00:00 ngày 08/03 đến 23:59 ngày 10/03

[Mới] Tống Hỷ

Cách thức tham gia :

 • Tống Hỷ Quản Lệnh: Nhận tại giao diện hoạt động Tống Hỷ
 • Túi Nguyên Liệu Tống Hỷ (Khóa): Đánh quái bản đồ có thể nhận được.
Túi Nguyên Liệu Tống Hỷ
Mở ra có xác suất nhận được các nguyên liệu sau:
Kỳ Ngộ Tống Hỷ 1
Kỳ Ngộ Tống Hỷ 2
1 Kỳ Ngộ Tống Hỷ 3
1 Kỳ Ngộ Tống Hỷ 4
1 Kỳ Ngộ Tống Hỷ 5
Vật phẩm nhận được sẽ Không Khóa
 • Để có thể nhận được Túi Nguyên Liệu Tống Hỷ (Khóa) nhân vật cần có buff : Tống Hỷ Quản Lệnh.

Tham gia đổi thưởng sẽ nhận được các Gói Quà sau:

Quà Tống Hỷ
Mở ra có xác suất nhận được các phần thưởng sau:
500 Đá Mài Thần Khí
1 Rương Săn Đỉnh Phong Đào Cơ
1 Điểm Kỳ Ngộ Tống Hỷ
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa

Sử dụng không điều kiện.

Quà Tống Hỷ Kỳ Ngộ
Mở ra có xác suất nhận được các phần thưởng sau:
900 Đá Mài Thần Khí
1 Rương Săn Đỉnh Phong Đào Cơ
1 Gói Quà 100.000 Vé Vàng
100 Thiên Linh
2 Điểm Kỳ Ngộ Tống Hỷ
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa

Lưu Ý:

 • Để có thể sử dụng vật phẩm Quà Tống Hỷ Kỳ Ngộ nhân vật cần có buff : Tống Hỷ Quản Lệnh.

Cách nhận Buff : Tống Hỷ Quản Lệnh

 • Sử dụng vật phẩm :Tống Hỷ Quản Lệnh
 • Kỳ Ngộ Quản Lệnh có thể nhận tại hoạt động Tống Hỷ

Chi tiết hoạt động xem tại giao diện ingame

[Mới] Đua TOP Kỳ Ngộ Tống Hỷ

Cách thức tham gia :

 • Sử dụng Điểm Kỳ Ngộ Tống Hỷ để làm nguyên liệu đua TOP Xếp Hạng

Lưu ý:

 • Thời gian đua TOP: Từ ngày 04/03 đến 23:59 ngày 09/03
 • Thời gian nhận thưởng: Từ 00:00 đến 23:59 ngày 10/03.

Chi tiết phần thưởng như sau:

HạngPhần Thưởng
1 Quán Quân Tống Hỷ
2 đến 10 TOP 10 Tống Hỷ

TOP 2 - 10 phải đạt tối thiểu 100 điểm tham gia.
Chi tiết phần thưởng bao gồm:

Quán Quân Linh Thử
Mở ra sẽ được nhận các phần thưởng sau:
1 Hổ Hổ Sinh Uy Kích
3 Túi Đá Mài Thần Khí (Siêu)
10 Thiên Linh Bảo
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa

TOP 10 Tống Hỷ
Mở ra sẽ được nhận các phần thưởng sau:
1 Túi Đá Mài Thần Khí (Siêu)
2.000 Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp
5 Thiên Linh Bảo
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa

Hổ Hổ Sinh Uy Kích

CấpTấn CôngPhòng ThủNội LựcTầng VõLực Chiến
0 200.000.000 200.000.000 2.000.000.000 10.000.000 200.000.000
Trung
Cao
Đỉnh
Thần

Hiệu quả đặc biệt: Hổ Hổ Sinh Uy

 • Kháng 100% hiệu quả của kỹ năng Linh Thử Hiến Bảo
 • Khi tấn công có xác suất kích hoạt kỹ năng giúp bản thân nhận được trạng thái Hổ Hổ Sinh Uy kéo dài suốt 15 giây.
 • Bản thân khi có hiệu quả Hổ Hổ Sinh Uy đánh vào đối thủ nào thì đối thủ đó sẽ lập tức bị:
 • Giảm 100.000.000 Tầng Võ và Giảm 10 điểm Tốc Độ Di Chuyển suốt 15 giây.
 • Kỹ năng không tính cộng dồn. Có thể gây bất lợi lên nhiều đối thủ trong thời gian hiệu quả của Hổ Hổ Sinh Uy.
 • Thời gian chờ là 150 giây

[Mới] Năng Động

Thời gian hoạt động từ 00:00 ngày 04/03 đến 23:59 ngày 10/03

 • Tham gia các hoạt động tính năng hằng ngày để có thể có được các nguyên liệu quý.
 • Phần thưởng của hoạt động sẽ là Gói Quà Vé Vàng 1.000.000

[Mới] Tam Quốc Tướng Hồn - Trang Bị Nhân Duyên

Ra mắt các trang bị nhân duyên mới giúp các Tướng Hồn có thêm khả năng đặc biệt.

Các trang bị bao gồm:

 • Long Đảm Hổ Phách Thương (Tướng Hồn)
 • Bạch Mã (Tướng Hồn)

Thuộc tính của trang bị nhân duyên như sau:

 • Tấn Công + 100.000.000
 • Phòng Thủ + 100.000.000
 • Bạo Kích + 100.000.000
 • Né Tránh + 100.000.000
 • Sinh Lực + 3.000.000.000

Kỹ năng đặc biệt của trang bị nhân duyên

 • Long Đảm Hổ Phách Thương (Tướng Hồn) : Sau khi trang bị có thể rút ngắn thời gian chờ của kỹ năng Bách Điểu Phượng.
 • Bạch Mã (Tướng Hồn) : Sau khi trang bị có thể rút ngắn thời gian chờ của kỹ năng Bàn Xà Thất Thám.

[Mới] Ngoại Trang Mới

Quế Hoa Y là trang bị ngoại trang mới giúp nhân vật thay đổi diện mạo và tăng các chỉ số thuộc tính cho nhân vật

Sở hữu ngoại trang để có thể nhận được các thuộc tính cộng thêm đặc biệt như sau:

 • Tấn Công : + 200.000.000
 • Phòng Thủ : + 200.000.000
 • Bạo Kích : + 200.000.000
 • Né Tránh: + 200.000.000
 • Tầng Võ Công: 20.000.000

Hiệu quả đặc biệt của Ngoại Trang - Quế Hoa Y

 • Khi tấn công có xác suất kích hoạt kỹ năng giúp bản thân nhận được hiệu quả Quế Hoa Chiến Y kéo dài suốt 15 giây.
 • Trong thời gian hiệu quả, bản thân sẽ phản đòn 300% sát thưởng của đối thủ gây ra.
 • Thời gian chờ của kỹ năng là 180 giây.

Hạn sử dụng: Vĩnh Viễn

[Mới] Kích Hoạt - Quế Hoa Nhất Đẳng

Vị trí kích hoạt: Nhân Vật => Công Pháp => Tiên Thiên Công

Thuộc tính cộng thêm khi sử dụng vật phẩm: Quế Hoa Nhất Đẳng

 • Bạo Kích: + 200.000.000
 • Né Tránh: + 200.000.000
 • Võ Công: + 10.000.000
 • Sinh Lực: + 10.000.000.000

Hiệu quả kỹ năng Quế Hoa Nhất Đẳng

 • Khi tấn công có xác suất kích hoạt kỹ năng khiến đối thủ bị khóa kỹ năng Tiên Thiên Canh Khí suốt 180 giây.
 • Thời gian chờ của kỹ năng là 90 giây. Kỹ năng không tính cộng dồn.

[Mới] Kỉ Niệm Chương 8/3

CấpThanh LongChu TướcBạch HổHuyền VũLực Chiến
0 50% 50% 50% 50% 300.000.000
Trung
Cao
Đỉnh
Thần

Hiệu quả đặc biệt : Kỉ Niệm 8/3

Khi tấn công có xác suất kích hoạt kỹ năng giúp bản thân nhận được hiệu quả Kỉ Niệm 8/3 kéo dài suốt 10 giây.

 • Trong thời gian hiệu quả, bản thân đánh vào đối thủ nào thì đối thủ đó sẽ lập tức bị phong ấn
 • bản thân người bị phong ấn sẽ không thể nhảy, không thể thi triển võ công, tốc độ di chuyển bị giảm 30 điểm.
 • Không thể giải trừ bằng kỹ năng Kim Thiền và Thế Thân Thuật.
 • Thời gian chờ của kỹ năng là 180 giây

Cường hóa: Sử dụng Đá Mài Thần Khí. Mỗi lần cướng hóa cần 100 Đá Mài Thần Khí.

[Mở] Trân Bảo Cát X3

 • Thời gian : hoạt động diễn ra 7 ngày theo phiên bản

Tham gia hoạt động để có thể nhận được các trân phẩm quý.

Tích lũy nạp 1 Vàng sẽ nhận được 3 điểm đối thưởng.

Lưu Ý: Mỗi vật phẩm chỉ có thể đổi 1 lần duy nhất trong suốt thời dian diễn ra phiên bản.

[Mới] Trân Phẩm Các

Phần thưởng tích lũy 2.000 Vàng lần lượt của mỗi ngày sẽ bao gồm:

STTPhần Thưởng
1 Tinh Hoa Lục Phái
2 Thẻ Đổi Tuyệt Thế Công Pháp
3 Thiên Linh Bảo
4 Cường Hóa Chi Thuật
5 Thiên Ma Đơn
6 Kim Tê

Phần thưởng tích lũy 5.000 Vàng lần lượt của mỗi ngày sẽ bao gồm:

STTPhần Thưởng
1 1 Diệt Thất Sát Phù
2 1 Linh Châu Cửu Niên
3 1 Cửu Niên Tiên Bội
4 1 Cửu Niên Xuyên Tâm Tiễn
5 1 Sát Lang Hỏa Thánh
6 1 Cửu Niên Tuyệt Thế Kiếm
7 1 Ân Sư Cửu Niên Ấn

[Mở] Tích Lũy Tinh Anh

Hoạt động được diễn ra theo phiên bản.

Tham gia hoạt động để có thể nhận được các phần quà miễn phí như: Tinh Tủy Đông Tà, Ỷ Thiên Bảo Kim, Đá Bách Tinh, Tuyệt Thế Vũ Khí...

Ngoài ra, các trân bảo hiếm cũng sẽ xuất hiện chỉ với mức tích lũy từ 5.000 Vàng như: 10 Mảnh Ghép Trang Sức, Mảnh Ghép Trang Phục, Mảnh Ôn Luyện Ký Ức, Sương Phong Loạn Vũ – Y Phục và các phần thưởng khác.

Chi tiết vui lòng tham khảo tại giao diện hoạt động ingame.

[Mở] Đèn Hoa Đăng

Giới hạn tham gia: Nhân vật cấp 201 trở lên.

Cách tham gia:

 • Mỗi ngày, nhân vật có thể đến NPC Đèn Hoa Đăng tại tọa độ 65:132 bản đồ Tương Dương để có thể nhận được hoặc mua thêm vật phẩm Đèn Hoa Đăng.
 • Sau khi đã có Đèn Hoa Đăng, mang đèn đến tọa độ 35:131 bản đồ Tương Dương để sử dụng.
 • Sau khi sử dụng, nhân vật sẽ có xác suất nhận được 1, 2 hoặc 3 Quà Thả Đèn Hoa Đăng.
 • Sử dụng Quà Thả Đèn Hoa Đăng để có thể nhận được các phần thưởng hấp dẫn.
 • Chi tiết phần thưởng mới kể từ V442 - Hùng Vương Bá Kiếm sẽ bao gồm:
Quà Thả Đèn Hoa Đăng
Mở ra sẽ được nhận các phần thưởng sau:
1 Thanh Thông Bảo Thạch
10 Cường Hóa Chi Thần
5 Bát Quái Tinh Thạch
1 Kinh Nghiệm Đơn Hoàn Mỹ
3 Phi Thăng Thần Bảo Lệnh (vật phẩm này đã được bỏ)
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa

[Mở] Chào Mừng và Gắn Kết

Hoạt động chỉ diễn ra theo phiên bản

Tiến hành mở hoạt động Chào Mừng và Gắn Kết với cách thức tham gia như sau:

 • Tích lũy nạp đủ 500 Vàng mỗi ngày. Tích Lũy liên tục 2 ngày sẽ nhận được phần thưởng: Quà Võ Lâm Chào Mừng
 • Tích lũy nạp đủ 500 Vàng mỗi ngày. Tích Lũy liên tục 5 ngày sẽ nhận được phần thưởng: Quà Chi Mộng Gắn Kết
Quà Chào Mừng Tân ThủQuà Anh Hùng Tranh Bá
Mở ra nhận được các phần thưởng sau: Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
1 Ưu Đãi Vàng - 1.000 1 Tuyệt Thế Vũ Khí
5 Thiên Ma Đơn 2 Ưu Đãi Vàng - 5.000
9 Mảnh Đỉnh Phong 5 Bùa Thăng Cấp
20 Gói Quà Vé Vàng 1.000.000 10 Bảo Thạch – Tím
200 Hộp Trang Điểm (Đặc Biệt) 50 Gói Quà Vé Vàng 1.000.000
1000 Cường Hóa Chi Thần 800 Hộp Trang Điểm (Đặc Biệt)
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa 2.000 Đá Mài Thần Khí
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa

[Thường Niên] Các Hoạt Động Thường Niên

STTHoạt Động
1 Mạnh Hóa
2 Yếu Quyết
3 Thần Khí
4 Vận Tiêu
5 Quà Nạp Mỗi Ngày
6 Vòng Quay Đỉnh Phong
7 Ưu Đãi Vé Vàng
8 Tụ Bảo Bồn (Sơ - Trung - Cao)

Sự Kiện Tuần 04/03/2021 - 10/03/2021Hoạt động sẽ được cập nhật mỗi ngày lúc 00:01 trên trang chủ Võ Lâm Chi Mộng

Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Top