09/11 - Phiên Bản Mới | V627 - Bang Hội Vô Song

Q
úy nhân sĩ võ lâm thân mến!

Phiên Bản Mới | V627 - Bang Hội Vô Song sẽ chính thức được cập nhật với những cập nhật mới và các hoạt động đổi thưởng, nhận quà miễn phí, hãy nhanh tay cùng Võ Lâm Chi Mộng trải nghiệm ngay những tính năng siêu hấp dẫn từ hoạt động. Chi tiết các hoạt động bao gồm:...

[Thông Báo] Thời Gian Bảo Trì Phiên Bản

Dự kiến thời gian bảo trì phiên bản sẽ bắt đầu từ 13:00 và kết thúc vào lúc 15:00 ngày 09/11/2023

 • Lưu ý: Thời gian bảo trì có thể thay đổi hoặc kéo dài hơn dự kiến để đảm bảo việc kiểm tra phiên bản hoàn thiện nhất.

Sau khi bảo trì kết thúc, các hoạt động sẽ được mở và có thể trải nghiệm

[Thông Báo] Launcher Võ Lâm Chi Mộng - Nền Tảng Trải Nghiệm

Launcher Võ Lâm Chi Mộng - VNG là nền tảng trải nghiệm mới thay thế hình thức đăng nhập bằng website.

Tải ngay launcher tại: Tải Launcher Võ Lâm Chi Mộng

[Mở] Vương Giả Chi Bang

Thời gian diễn ra:

 • Báo Danh: 00:00 ngày 12/11 đến 23:59 ngày 13/11
 • Vòng sơ loại: Top 256 Bang Hội sẽ tiến hành thi đấu Sơ Loại từ 20:30 - 21:00 ngày 14/11
 • Vòng Loại: Top 64 Bang Hội sẽ tiến hành thi đấu Vòng Loại từ 21:30 - 22:00 ngày 14/11
 • Bán Kết: Thời gian thi đấu: Từ 20:30 – 21:00 ngày 15/11
 • Chung Kết: Thời gian thi đấu: Từ 21:30 – 22:00 ngày 15/11

[Mới] Bảo Thạch Mới

Bảo Thạch - Đoàn Trí Hưng (Long Hồn)

Cấp độ và thuộc tính:

Cấp Bảo Thạch Thuộc tính cộng thêm
Đoàn Trí Hưng (Long Hồn)-Cấp 1 Chiến Văn Thanh Long + 5%, Phá Giáp + 2%
Đoàn Trí Hưng (Long Hồn)-Cấp 2 Chiến Văn Thanh Long + 10%, Phá Giáp + 3%
Đoàn Trí Hưng (Long Hồn)-Cấp 3 Chiến Văn Thanh Long + 15%, Phá Giáp + 4%
Đoàn Trí Hưng (Long Hồn)-Cấp 4 Chiến Văn Thanh Long + 20%, Phá Giáp + 5%
Đoàn Trí Hưng (Long Hồn)-Cấp 5 Chiến Văn Thanh Long + 25%, Phá Giáp + 6%
Đoàn Trí Hưng (Long Hồn)-Cấp 6 Chiến Văn Thanh Long + 30%, Phá Giáp + 7%
Đoàn Trí Hưng (Long Hồn)-Cấp 7 Chiến Văn Thanh Long + 35%, Phá Giáp + 8%
Đoàn Trí Hưng (Long Hồn)-Cấp 8 Chiến Văn Thanh Long + 50%,  Phá Giáp + 9%
Đoàn Trí Hưng (Long Hồn)-Cấp 9 Chiến Văn Thanh Long + 75%, Phá Giáp + 10%
Đoàn Trí Hưng (Long Hồn)-Cấp 10 Chiến Văn Thanh Long + 100%, Phá Giáp + 20%

Bảo Thạch - Hồng Thất Công (Long Hồn)

Cấp độ và thuộc tính:

Cấp Bảo Thạch Thuộc tính cộng thêm
Hồng Thất Công (Long Hồn)-Cấp 1 Chiến Văn Bạch Hổ + 5%, Phá Giáp + 2%
Hồng Thất Công (Long Hồn)-Cấp 2 Chiến Văn Bạch Hổ + 10%, Phá Giáp + 3%
Hồng Thất Công (Long Hồn)-Cấp 3 Chiến Văn Bạch Hổ + 15%, Phá Giáp + 4%
Hồng Thất Công (Long Hồn)-Cấp 4 Chiến Văn Bạch Hổ + 20%, Phá Giáp + 5%
Hồng Thất Công (Long Hồn)-Cấp 5 Chiến Văn Bạch Hổ + 25%, Phá Giáp + 6%
Hồng Thất Công (Long Hồn)-Cấp 6 Chiến Văn Bạch Hổ + 30%, Phá Giáp + 7%
Hồng Thất Công (Long Hồn)-Cấp 7 Chiến Văn Bạch Hổ + 35%, Phá Giáp + 8%
Hồng Thất Công (Long Hồn)-Cấp 8 Chiến Văn Bạch Hổ + 50%, Phá Giáp + 9%
Hồng Thất Công (Long Hồn)-Cấp 9 Chiến Văn Bạch Hổ + 75%, Phá Giáp + 10%
Hồng Thất Công (Long Hồn)-Cấp 10 Chiến Văn Bạch Hổ + 100%, Phá Giáp + 20%

Bảo Thạch - Châu Bá Thông (Long Hồn)

Cấp độ và thuộc tính:

Cấp Bảo Thạch Thuộc tính cộng thêm
Châu Bá Thông (Long Hồn)-Cấp 1 Chiến Văn Huyền Vũ + 5%, Phá Giáp + 2%
Châu Bá Thông (Long Hồn)-Cấp 2 Chiến Văn Huyền Vũ + 10%, Phá Giáp + 3%
Châu Bá Thông (Long Hồn)-Cấp 3 Chiến Văn Huyền Vũ + 15%, Phá Giáp + 4%
Châu Bá Thông (Long Hồn)-Cấp 4 Chiến Văn Huyền Vũ + 20%, Phá Giáp + 5%
Châu Bá Thông (Long Hồn)-Cấp 5 Chiến Văn Huyền Vũ + 25%, Phá Giáp + 6%
Châu Bá Thông (Long Hồn)-Cấp 6 Chiến Văn Huyền Vũ + 30%, Phá Giáp + 7%
Châu Bá Thông (Long Hồn)-Cấp 7 Chiến Văn Huyền Vũ + 35%, Phá Giáp + 8%
Châu Bá Thông (Long Hồn)-Cấp 8 Chiến Văn Huyền Vũ + 50%, Phá Giáp + 9%
Châu Bá Thông (Long Hồn)-Cấp 9 Chiến Văn Huyền Vũ + 75%, Phá Giáp + 10%
Châu Bá Thông(Long Hồn)-Cấp 10 Chiến Văn Huyền Vũ + 100%, Phá Giáp + 20%

Bảo Thạch - Mai Siêu Phong (Long Hồn)

Cấp độ và thuộc tính:

Cấp Bảo Thạch Thuộc tính cộng thêm
Mai Siêu Phong (Long Hồn)-Cấp 1 Chiến Văn Chu Tước + 5%, Phá Giáp + 2%
Mai Siêu Phong (Long Hồn)-Cấp 2 Chiến Văn Chu Tước + 10%, Phá Giáp + 3%
Mai Siêu Phong (Long Hồn)-Cấp 3 Chiến Văn Chu Tước + 15%, Phá Giáp + 4%
Mai Siêu Phong (Long Hồn)-Cấp 4 Chiến Văn Chu Tước + 20%, Phá Giáp + 5%
Mai Siêu Phong (Long Hồn)-Cấp 5 Chiến Văn Chu Tước + 25%, Phá Giáp + 6%
Mai Siêu Phong (Long Hồn)-Cấp 6 Chiến Văn Chu Tước + 30%, Phá Giáp + 7%
Mai Siêu Phong (Long Hồn)-Cấp 7 Chiến Văn Chu Tước + 35%, Phá Giáp + 8%
Mai Siêu Phong (Long Hồn)-Cấp 8 Chiến Văn Chu Tước + 50%, Phá Giáp + 9%
Mai Siêu Phong (Long Hồn)-Cấp 9 Chiến Văn Chu Tước + 75%, Phá Giáp + 10%
Mai Siêu Phong (Long Hồn)-Cấp 10 Chiến Văn Chu Tước + 100%, Phá Giáp + 20%

Bảo Thạch Long Hồn (Chiến Văn)

Bảo Thạch Long Hồn (Chiến Văn)
Mở ra được chọn để nhận 1 trong các phần thưởng sau:
1 Đoàn Trí Hưng (Long Hồn)-Cấp 1
1 Hồng Thất Công (Long Hồn)-Cấp 1
1 Châu Bá Thông (Long Hồn)-Cấp 1
1 Mai Siêu Phong (Long Hồn)-Cấp 1
Vật phẩm nhận được sẽ Khoá

[Mới] Chúc Mừng Sinh Nhật 12 Tuổi

Thời gian diễn ra: Từ 00:00 ngày 09/11 đến 23:59 ngày 15/11

Nội dung: Đại tiệc kỉ niệm 12 năm phát hành sản phẩm đã bắt đầu được khởi động. Thân mời tất cả nhân sĩ Võ Lâm Chi Mộng cùng tham gia để có thể nhận được các phần thưởng trân phẩm đặc biệt và quý giá.

Hoạt động Ghi Danh:

 • Tích lũy nạp 1000 Vàng => 1 Lệnh Bài Ghi Danh Sinh Nhật
 • Tích lũy nạp 2000 Vàng => 1 Thẻ Đổi Quà Họp Mặt
 • Tối đa có thể nhận 1 lần

[Đổi thưởng]:

 • 12 Chúc + 12 Mừng + 12 Sinh + 12 Nhật => 50 Thiên Linh Bảo
 • 12 Chúc + 12 Mừng + 12 Sinh + 12 Nhật => 50 Quà Tiên Ma Kinh Nghiệm Đơn
 • 12 Chúc + 12 Mừng + 12 Sinh + 12 Nhật => 1000 Cường Hoá Chi Thân
 • 12 Võ + 12 Lâm + 12 Chi + 12 Mộng + 12 Số 12 + 12 Tuổi => 6 Bảo Thạch Thần
 • 12 Võ + 12 Lâm + 12 Chi + 12 Mộng + 12 Số 12 + 12 Tuổi => 100 Túi Đá Mài Thần Khí (Siêu)
 • 12 Võ + 12 Lâm + 12 Chi + 12 Mộng + 12 Số 12 + 12 Tuổi =>  88 Mảnh Đỉnh Phong
 • 12 Chúc + 12 Mừng + 12 Sinh + 12 Nhật + 12 Võ + 12 Lâm + 12 Chi + 12 Mộng + 12 Số 12 + 12 Tuổi => 1 Ôn Luyện 2020
 • 12 Chúc + 12 Mừng + 12 Sinh + 12 Nhật + 12 Võ + 12 Lâm + 12 Chi + 12 Mộng + 12 Số 12 + 12 Tuổi => 1 Ôn Luyện 2021
 • 12 Chúc + 12 Mừng + 12 Sinh + 12 Nhật + 12 Võ + 12 Lâm + 12 Chi + 12 Mộng + 12 Số 12 + 12 Tuổi => 1 Ôn Luyện 2022
 • 12 Chúc + 12 Mừng + 12 Sinh + 12 Nhật + 12 Võ + 12 Lâm + 12 Chi + 12 Mộng + 12 Số 12 + 12 Tuổi => 1 Lệnh Bài Ghi Danh Sinh Nhật
 • 12 Chúc + 12 Mừng + 12 Sinh + 12 Nhật + 12 Võ + 12 Lâm + 12 Chi + 12 Mộng + 12 Số 12 + 12 Tuổi => 1 Thẻ Đổi Quà Họp Mặt
 • 888 Chúc + 888 Mừng + 888 Sinh + 888 Nhật + 888 Võ + 888 Lâm + 888 Chi + 888 Mộng + 888 Số 12 + 888 Tuổi => 1 Rương 12th Anniversary
 • Mỗi công thức có thể đổi tối đa 1 lần.

Đánh quái tại các bản đồ sẽ có xác suất nhận được 1 Túi Quà Ghi Danh Sinh Nhật (Khoá). Đánh quái tại bản đồ cổ mộ 1 2 3 4 5 6 không nhận được.

Túi Quà Ghi Danh Sinh Nhật

Túi Quà Ghi Danh Sinh Nhật
Mở ra có xác suất nhận được các phần thưởng sau:
1 Lệnh Bài Ghi Danh Sinh Nhật
1 Chúc
1 Mừng
1 Sinh
1 Nhật
1 Võ
1 Lâm
1 Chi
1 Mộng
1 Số 12
1 Tuổi
Vật phẩm nhận được sẽ Khoá

Rương 12th Anniversary

Rương 12th Anniversary
Mở ra có xác suất nhận được các phần thưởng sau:
3 Rương Đỉnh Phong Nghịch Thuỷ Thần
3 Rương Đỉnh Phong Đào Cơ
3 Rương Đỉnh Phong Hung Thú
3 Rương Đỉnh Phong Chư Kiền
20 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 11
2000 Nội Thể Đơn
1 Ôn Luyện 2023 (1-9)
Vật phẩm nhận được sẽ Khoá

[Mới] NPC Bánh Kem Sinh Nhật

Vị Trí: 135:146 [Tương Dương]

Nhấp vào NPC sẽ xuất hiện khung đối thoại sau:

[Bánh Kem Sinh Nhật 12 Tuổi]

 • Tân Thủ Nhận Quà Miễn Phí Mừng Sinh Nhật
 • Tinh Anh đổi 88 Hồn BOSS nhận 1 Gói Bảo Thạch Long Hồn Cấp 1
 • Huyền Thoại đổi 188 Hồn BOSS + 10.000 Vàng nhận 8.888 Nội Thể Đơn

Cách thức tham gia như sau:

 • Mỗi nhân vật đều được 1 lần duy nhất nhận miễn phí tại : Tân Thủ Nhận Quà Miễn Phí Mừng Sinh Nhật. Sau khi nhấp vào sẽ nhận được 1 Gói Quà: Quà Mừng Sinh Nhật (1)
 • Mỗi nhân vật đều được 1 lần duy nhất đổi 88 Hồn BOSS để nhận 1 Gói Bảo Thạch Long Hồn Cấp 1
 • Mỗi nhân vật đều được 1 lần duy nhất đổi 188 Hồn BOSS + 10.000 Vàng nhận 8.888 Nội Thể Đơn

Quà Mừng Sinh Nhật (1)

Mở ra nhận được các phần thưởng sau
1 Bảo Thạch Hồng
5 Chấn Thiên Thần Khí
20 Túi Đá Mài Thần Khí (Siêu)
1 Ngoại Trang Sinh Nhật 12 Tuổi
Vật phẩm nhận được sẽ Khoá

Ngoại Trang Sinh Nhật 12 Tuổi

Bạch Hổ Chiến Huyền Vũ Chiến Tốc Độ Chạy Võ Công Võ Phòng
50% 50% 12 120.000.000 120.000.000

[Mở] Tích Lũy Tháng 11-2023

Thời gian tích lũy: được tính từ 00:00 ngày 01/11 đến 23:59 ngày 29/11

Hoạt động tích lũy đặc biệt dành riêng cho tháng 11/2023 với các phần thưởng chính bao gồm:

 • 1 Ấn Soái VIP 11-2023
 • 1 Gói Ôn Luyện Ấn Soái 2023 (1)
 • 1 Nhị Thập Bát Tú Thiên Tượng
 • 1 Thiên Niên Bội - 2023
 • 1 Trang Bị Năm Mới 2023 (Siêu Thần)
 • Ôn Luyện Ấn Soái 2022 (2)
 • 1 Phá Thiên Kích (Thần)
 • 1 Khuynh Thành Bội
 • 1 Bá Vương Diệt Thú + 1 Đá Tăng Bát Cập Quy Nguyên Hộ Phù +  1 Anh Hùng Truyền Thuyết
 • 9 Nghịch Thuỷ Thần (Như Ý)
 • 9 Rương Đỉnh Phong Đào Cơ + 1 Trang Phục Hoàng Kim
 • Rương Ôn Luyện Chiến Thần
 • 1 Huân Chương SEA Games 31
 • 1 Ôn Luyện - Trân Phẩm
 • 1 Bát Niên Chí Tôn Chương (Thần)
 • 1 Nghịch Thuỷ Thần (Như Ý)
 • 1 Kích Hoạt Chân Ngôn (Như Ý)
 • 1 Chu Tước Tinh Quân
 • 1 Bạch Hổ Tinh Quân
 • 1 Huyền Vũ Tinh Quân
 • 1 Thanh Long Tinh Quân
 • 1.000 Phù Văn Thanh Long Tinh Quân

Lưu ý: Hoạt động không hỗ trợ quy đổi lại vật phẩm trong trường hợp đổi nhầm/hủy nhầm.

Các nguyên liệu từ hoạt động chỉ có hiệu lực trong tháng 11/2023

Thưởng Tích Lũy T.11
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
20 Sinh Mệnh Tinh
1 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 11
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa

[Mở] Tân Thủ

Ưu đãi Tân Thủ đang được diễn ra với rất nhiều phần quà đang được mở bán với giá cực thấp. Nhanh tay tham gia để có thể nhận được các ưu đãi từ hoạt động

[Tân Thủ Trải Nghiệm]

 • Tích luỹ nạp 100 Vàng sẽ nhận được => 1 Thẻ Tích Lũy 100 Vàng
 • Tích luỹ nạp 500 Vàng sẽ nhận được => 1 Thẻ Tích Lũy 500 Vàng
 • Tích luỹ nạp 2.000 Vàng sẽ nhận được => 1 Thẻ Tích Lũy 2.000 Vàng
 • Có thể nhận tối đa 1 lần.

[Cửa Hàng Giảm Giá Tân Thủ]

 • 1 Đỉnh Phong Hồi Lệnh => Giá bán : 2.000 Vàng
 • 1 Huân Chương Nhất Niên 2017 => Giá bán : 2.000 Vàng
 • 1 Huân Chương Nhị Niên 2017 => Giá bán : 2.000 Vàng
 • 1 Huân Chương Tam Niên 2017 => Giá bán : 2.000 Vàng
 • 1 Huân Chương Tứ Niên 2017 => Giá bán : 2.000 Vàng
 • 1 Huân Chương Ngũ Niên 2017 => Giá bán : 2.000 Vàng
 • 1 Huân Chương Lục Niên 2017 => Giá bán : 2.000 Vàng
 • 1 Bộ Trang Bị Bát Niên => Giá bán : 2.000 Vàng
 • 1 Linh Châu Cửu Niên (Thần) => Giá bán : 2.000 Vàng
 • 1 Thập Niên - Trấn Thiên (Thần) => Giá bán : 2.000 Vàng
 • 1 Thập Niên - Phong Địa (Thần) => Giá bán : 2.000 Vàng
 • 1 Thập Niên - Ngự Hồn (Thần) => Giá bán : 2.000 Vàng
 • 1 Thập Niên - Phá Quân (Thần) => Giá bán : 2.000 Vàng
 • Tối đa có thể mua 1 lần mỗi vật phẩm.

[Đổi thưởng phiên bản trước]

 • 1 Thẻ Tích Lũy 100 Vàng => 1 Tân Thủ Trải Nghiệm 1
 • 1 Thẻ Tích Lũy 500 Vàng => 1 Tân Thủ Trải Nghiệm 2
 • 1 Thẻ Tích Lũy 2.000 Vàng => 1 Tân Thủ Trải Nghiệm 3
 • 1 Thẻ Tích Lũy 100 Vàng => 1 Tân Thủ Trải Nghiệm 4
 • 1 Thẻ Tích Lũy 500 Vàng => 1 Tân Thủ Trải Nghiệm 5
 • 1 Thẻ Tích Lũy 2.000 Vàng => 1 Tân Thủ Trải Nghiệm 6
 • 1 Thẻ Tích Lũy 100 Vàng => 1 Tân Thủ Trải Nghiệm 7
 • 1 Thẻ Tích Lũy 500 Vàng => 1 Tân Thủ Trải Nghiệm 8
 • 1 Thẻ Tích Lũy 2.000 Vàng => 1 Tân Thủ Trải Nghiệm 9
 • Tối đa có thể mua 1 lần mỗi vật phẩm.

Tân Thủ Trải Nghiệm 8

Tân Thủ Trải Nghiệm 7
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
100 Võ Chân Khí
100 Đĩnh Vàng
5 Chấn Thiên Thần Khí
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa

Tân Thủ Trải Nghiệm 8

Tân Thủ Trải Nghiệm 8
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
100 Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp (Khoá)
1 Gói 12 Con Giáp
1 Bảo Thạch Hồng
1 Túi Càn Khôn
999 Cường Hoá Chi Thần
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa

Tân Thủ Trải Nghiệm 9

Tân Thủ Trải Nghiệm 9
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
1 Huân Chương – Truyền Thuyết
10 Chấn Thiên Thần Khí
1 Đỉnh Phong Hồi Lệnh
1 Túi Phúc Càn Khôn
2 Túi Càn Khôn
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa

[Mở] Chi Mộng Trân Phẩm

Vị Trí : Icon hoạt động => Tab mới “Kỳ Trân” => hoạt động “Chi Mộng Trân Phẩm”

Nhận nguyên liệu đổi thưởng từ hoạt động Chi Mộng Trân Phẩm mỗi ngày.

Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng có hạn sử dụng theo phiên bản. Xin hãy lưu ý khi sử dụng

[Chi Mộng Trân Phẩm 1]

 • 1 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 1 Bộ Thất Tinh Bắc Đẩu 2023
 • Tối đa có thể đổi 14 lần duy nhất.

[Chi Mộng Trân Phẩm 2]

 • 1 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 1 Bộ Trang Bị Nguyên Tiêu
 • Tối đa có thể đổi 14 lần duy nhất.

[Chi Mộng Trân Phẩm 3]

 • 1 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 1 Rương Đỉnh Phong Cao Cấp
 • 2 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 1 Rương Đỉnh Phong Cao Cấp
 • Tối đa có thể đổi 7 lần duy nhất.

[Chi Mộng Trân Phẩm 4]

 • 1 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 1 Ôn Luyện H1 - 2023
 • Tối đa có thể đổi 14 lần duy nhất.

[Chi Mộng Trân Phẩm 5]

 • 1 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 6 Bảo Thạch Thần
 • 1 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 2 Ôn Luyện 2019
 • 1 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 3 Ôn Luyện 2018
 • Tối đa có thể đổi 14 lần duy nhất.

[Chi Mộng Trân Phẩm 6]

 • 1 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 1 Ưu Đãi Vàng – 5.000
 • 3 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 1 Bộ Trang Bị Hắc Long Truyền Thuyết
 • Tối đa có thể đổi 14 lần duy nhất.

[Chi Mộng Trân Phẩm 7]

 • 2 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 1 Giám Định Thiên Tượng
 • Tối đa có thể đổi 14 lần duy nhất.

[Chi Mộng Trân Phẩm 8]

 • 1 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 2 Ôn Luyện 2020
 • 1 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 2 Ôn Luyện 2021
 • 1 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 1 Ôn Luyện 2022
 • Tối đa có thể đổi 14 lần duy nhất.

[Mở] Long Hồn

Vị Trí: Hoạt động => Tab mới: Kỳ Trân => hoạt động “Long Hồn”

Thời gian diễn ra : từ 00:00 ngày 09/11 đến 23:59 ngày 15/11

Đây là hoạt động duy nhất có thể nâng cấp Bảo Thạch Long Hồn. Xin hãy lưu ý!

Âu Dương Phong (Long Hồn)

 • 1 Âu Dương Phong (Long Hồn)-Cấp 1 + 1 Vé Đổi Chi Mộng Trân Phẩm => 1 Âu Dương Phong (Long Hồn)-Cấp 2
 • 1 Âu Dương Phong (Long Hồn)-Cấp 2 + 1 Vé Đổi Chi Mộng Trân Phẩm => 1 Âu Dương Phong (Long Hồn)-Cấp 3
 • 1 Âu Dương Phong (Long Hồn)-Cấp 3 + 1 Vé Đổi Chi Mộng Trân Phẩm => 1 Âu Dương Phong (Long Hồn)-Cấp 4
 • 1 Âu Dương Phong (Long Hồn)-Cấp 4 + 1 Vé Đổi Chi Mộng Trân Phẩm => 1 Âu Dương Phong (Long Hồn)-Cấp 5
 • 1 Âu Dương Phong (Long Hồn)-Cấp 5 + 1 Vé Đổi Chi Mộng Trân Phẩm => 1 Âu Dương Phong (Long Hồn)-Cấp 6
 • 1 Âu Dương Phong (Long Hồn)-Cấp 6 + 1 Vé Đổi Chi Mộng Trân Phẩm => 1 Âu Dương Phong (Long Hồn)-Cấp 7
 • 1 Âu Dương Phong (Long Hồn)-Cấp 7 + 1 Vé Đổi Chi Mộng Trân Phẩm => 1 Âu Dương Phong (Long Hồn)-Cấp 8
 • 1 Âu Dương Phong (Long Hồn)-Cấp 8 + 2 Vé Đổi Chi Mộng Trân Phẩm => 1 Âu Dương Phong (Long Hồn)-Cấp 9
 • 1 Âu Dương Phong (Long Hồn)-Cấp 9 + 2 Vé Đổi Chi Mộng Trân Phẩm => 1 Âu Dương Phong (Long Hồn)-Cấp 10

Vương Trùng Dương (Long Hồn)

 • 1 Vương Trùng Dương (Long Hồn)-Cấp 1 + 1 Vé Đổi Chi Mộng Trân Phẩm => 1 Vương Trùng Dương (Long Hồn)-Cấp 2
 • 1 Vương Trùng Dương (Long Hồn)-Cấp 2 + 1 Vé Đổi Chi Mộng Trân Phẩm => 1 Vương Trùng Dương (Long Hồn)-Cấp 3
 • 1 Vương Trùng Dương (Long Hồn)-Cấp 3 + 1 Vé Đổi Chi Mộng Trân Phẩm => 1 Vương Trùng Dương (Long Hồn)-Cấp 4
 • 1 Vương Trùng Dương (Long Hồn)-Cấp 4 + 1 Vé Đổi Chi Mộng Trân Phẩm => 1 Vương Trùng Dương (Long Hồn)-Cấp 5
 • 1 Vương Trùng Dương (Long Hồn)-Cấp 5 + 1 Vé Đổi Chi Mộng Trân Phẩm => 1 Vương Trùng Dương (Long Hồn)-Cấp 6
 • 1 Vương Trùng Dương (Long Hồn)-Cấp 6 + 1 Vé Đổi Chi Mộng Trân Phẩm => 1 Vương Trùng Dương (Long Hồn)-Cấp 7
 • 1 Vương Trùng Dương (Long Hồn)-Cấp 7 + 1 Vé Đổi Chi Mộng Trân Phẩm => 1 Vương Trùng Dương (Long Hồn)-Cấp 8
 • 1 Vương Trùng Dương (Long Hồn)-Cấp 8 + 2 Vé Đổi Chi Mộng Trân Phẩm => 1 Vương Trùng Dương (Long Hồn)-Cấp 9
 • 1 Vương Trùng Dương (Long Hồn)-Cấp 9 + 2 Vé Đổi Chi Mộng Trân Phẩm => 1 Vương Trùng Dương (Long Hồn)-Cấp 10

[Trang Bị Mới] Sinh Nhật-Kim Linh

Cấp Sinh Lực Nội Lực Võ Công Lực Chiến
0 2.000.000.000 200.000.000 120.000.000 200.000.000
Trung
Cao
Đỉnh
Thần
Siêu Thần

SỬ DỤNG ĐÁ MÀI THẦN KHÍ ĐỂ CƯỜNG HOÁ

 • Mỗi lần cường hoá cần tốn 1000 Đá Mài Thần Khí
 • Cường hoá thất bại sẽ không giảm cấp cường hoá

Khi cường hoá đến cấp Siêu Thần sẽ nhận được hiệu quả kỹ năng đặc biệt: 12th-Kim Linh

Khi bị tấn công liên tục 12 lần sẽ lập tức kích hoạt hiệu quả 12th-Kim Linh kéo dài liên tục trong 12 giây

 • Phản đòn sát thương của bản thân tăng thêm 1.200%
 • Sát thương bạo kích của bản thân tăng 120%
 • Mỗi giây bản thân hồi phục 12% Sinh-Nội-Thể Lực
 • Thời gian chờ của kỹ năng là 120 giây.

[Trang Bị Mới] Sinh Nhật-Hoả Linh

Cấp Sinh Lực Nội Lực Võ Công Lực Chiến
0 2.000.000.000 200.000.000 120.000.000 200.000.000
Trung
Cao
Đỉnh
Thần
Siêu Thần

SỬ DỤNG ĐÁ MÀI THẦN KHÍ ĐỂ CƯỜNG HOÁ

 • Mỗi lần cường hoá cần tốn 1000 Đá Mài Thần Khí
 • Cường hoá thất bại sẽ không giảm cấp cường hoá

Khi cường hoá đến cấp Siêu Thần sẽ nhận được hiệu quả kỹ năng đặc biệt: 12th-Hoả Linh

Khi tấn công liên tục 12 lần sẽ lập tức kích hoạt hiệu quả 12th-Hoả Linh kéo dài liên tục trong 12 giây.

 • Bất kỳ đối thủ nào đánh vào bản thân đều sẽ phải chịu hiệu quả bị giảm 10% Sinh Lực mỗi giây (kéo dài 12 giây)
 • Bản thân đánh vào đối thủ nào thì đối thủ đó sẽ phải chịu hiệu quả bị giảm 10% Sinh Lực mỗi giây (kéo dài 12 giây)
 • Bản thân lập tức xoá bỏ 12 hiệu quả bất lợi đang gánh phải
 • Thời gian chờ của kỹ năng là 120 giây.

[Trang Bị Mới] Sinh Nhật-Mộc Linh

Cấp Sinh Lực Nội Lực Võ Công Lực Chiến
0 2.000.000.000 200.000.000 120.000.000 200.000.000
Trung
Cao
Đỉnh
Thần
Siêu Thần

SỬ DỤNG ĐÁ MÀI THẦN KHÍ ĐỂ CƯỜNG HOÁ

 • Mỗi lần cường hoá cần tốn 1000 Đá Mài Thần Khí
 • Cường hoá thất bại sẽ không giảm cấp cường hoá

Khi cường hoá đến cấp Siêu Thần sẽ nhận được hiệu quả kỹ năng đặc biệt: 12th-Mộc Linh

Khi nhảy liên tục 12 lần sẽ lập tức kích hoạt hiệu quả 12th-Mộc Linh kéo dài liên tục trong 12 giây.

 • Bản thân lập tức hồi phục 100% Sinh Lực
 • Bản thân Vô Địch trong 12 giây
 • Bản thân đánh vào đối thủ nào thì đối thủ đó sẽ bị giảm 20% Sinh-Nội-Thể Lực mỗi giây, kéo dài 12 giây
 • Thời gian chờ của kỹ năng là 120 giây.

[Trang Bị Mới] 12th-Thuỷ Linh

Cấp Sinh Lực Thể Lực Võ Phòng Lực Chiến
0 2.000.000.000 300.000.000 200.000.000 200.000.000
Trung
Cao
Đỉnh
Thần
Siêu Thần

Cường hoá:

 • Mỗi lần cường hoá tốn 1.000 Đá Mài Thần Khí
 • Cường hoá thất bại không giảm cấp cường hoá

Khi cường hoá đến cấp Siêu Thần sẽ nhận được hiệu quả kỹ năng đặc biệt: 12th-Thuỷ Linh

Khi tấn công liên tục 12 lần sẽ lập tức kích hoạt hiệu quả 12th-Thuỷ Linh kéo dài liên tục trong 12 giây.

Trong thời gian hiệu quả,

 • Bản thân đánh vào đối thủ nào thì đối thủ đó sẽ bị giảm 1.200.000 điểm Tốc Độ Đánh và 120 điểm Tốc Độ Chạy trong 12 giây
 • Bản thân miễn dịch 100% sát thương của đối thủ
 • Bất kỳ đối thủ nào đánh vào bản thân sẽ lập tức bị Rơi Khỏi Ngựa
 • Thời gian chờ của kỹ năng là 120 giây.

[Trang Bị Mới] 12th-Thổ Linh

Cấp Sinh Lực Nội Lực Võ Công Lực Chiến
0 2.000.000.000 200.000.000 120.000.000 200.000.000
Trung
Cao
Đỉnh
Thần
Siêu Thần

Cường hoá:

 • Mỗi lần cường hoá tốn 1.000 Đá Mài Thần Khí
 • Cường hoá thất bại không giảm cấp cường hoá

Khi cường hoá đến cấp Siêu Thần sẽ nhận được hiệu quả kỹ năng đặc biệt: 12th-Thổ Linh

Khi tấn công liên tục 12 lần sẽ lập tức kích hoạt hiệu quả 12th-Thổ Linh kéo dài liên tục trong 12 giây.

Trong thời gian hiệu quả,

 • Bản thân Vô Địch trong 12 giây
 • Bản thân loại bỏ 12 hiệu quả bất lợi đang phải gánh chịu
 • Bản thân đánh vào đối thủ nào thì đối thủ đó sẽ lập tức bị đánh bại trong 1 đòn đánh
 • Thời gian chờ của kỹ năng là 120 giây.

[Thường Niên] Các Hoạt Động Thường Niên

STT Hoạt Động
1 Mạnh Hóa
2 Yếu Quyết
3 Thần Khí
4 Vận Tiêu
5 Vòng Quay Đỉnh Phong
6 Tích Lũy Liên Tục

Sự Kiện Tuần 09/11/2023 - 15/11/2023

Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Top