11/07 - Phiên Bản Mới | V662 - Chí Tôn Kiếm Đế

Q
úy nhân sĩ võ lâm thân mến!

Phiên Bản Mới | V662 - Chí Tôn Kiếm Đế sẽ chính thức được cập nhật với những cập nhật mới và các hoạt động đổi thưởng, nhận quà miễn phí, hãy nhanh tay cùng Võ Lâm Chi Mộng trải nghiệm ngay những tính năng siêu hấp dẫn từ hoạt động. Chi tiết các hoạt động bao gồm:...

[Thông Báo] Thời Gian Bảo Trì Phiên Bản

Dự kiến thời gian bảo trì phiên bản sẽ bắt đầu từ 13:00 và kết thúc vào lúc 15:00 ngày 11/07/2024

 • Lưu ý: Thời gian bảo trì có thể thay đổi hoặc kéo dài hơn dự kiến để đảm bảo việc kiểm tra phiên bản hoàn thiện nhất.

Sau khi bảo trì kết thúc, các hoạt động sẽ được mở và có thể trải nghiệm

[Thông Báo] Launcher Võ Lâm Chi Mộng - Nền Tảng Trải Nghiệm

Launcher Võ Lâm Chi Mộng - VNG là nền tảng trải nghiệm mới thay thế hình thức đăng nhập bằng website.

Tải ngay launcher tại: Tải Launcher Võ Lâm Chi Mộng

[Mở] Đại Hội Tỷ Võ Liên Server

Võ Lâm Chi Mộng - ZingMe

Võ Lâm Chi Mộng - ZingPlay

Võ Lâm Chi Mộng:

 • Cụm máy chủ từ 1- 600
 • Cụm máy chủ từ 601 - 1050
 • Cụm máy chủ từ 1051 - 1154
 • Cụm máy chủ từ 1155 trở đi

Thời gian:

 • Báo Danh: 00:00 ngày 22/04 đến 19:00 ngày 16/07
 • Vòng loại: Từ 20:00 đến 20:20 ngày 16/07
 • Vòng Đối Kháng: Từ 20:00 đến 21:20 ngày 17/07
 • Chung Kết: 22:00 đến 22:20 ngày 17/07

Lưu ý:

 • Mở Vòng Phục Sinh tại Vòng Loại ngày 16/07
 • Mở bán Vé Phục Sinh tại cửa hàng nguyên bảo

[Mới] Chí Tôn Kiếm Đế

Đánh quái tại tất cả các bản đồ (ngoại trừ các bản đồ Cổ Mộ Mật Thất 1 2 3 4 5 6) có xác suất nhận được 1 Túi Sắt Vụn (Khóa)

Cách tham gia:

 • Nhân vật có Chí Tôn Lệnh khi đánh quái mới có thể nhận được 1 Túi Sắt Vụn (Khóa)
 • Đối với vật phẩm : Túi Sắt Vụn, Quà Chí Tôn Kiếm Đế, Quà Chí Tôn Kiếm Đế Sự Kiện nhân vật phải có Chí Tôn Lệnh mới có thể sử dụng được !

Cách nhận Buff: Chí Tôn Lệnh

 • Sử dụng vật phẩm: Chí Tôn Lệnh
 • Chí Tôn Lệnh có thể nhận tại hoạt động Chí Tôn Kiếm Đế
 • Sau khi sử dụng vật phẩm Chí Tôn Lệnh nhân vật sẽ nhận được Chí Tôn Lệnh trong suốt 168 giờ
 • Sau khi sử dụng Chí Tôn Lệnh thì vật phẩm Chí Tôn Lệnh sẽ không mất vì để phòng hờ nhân vật bị mất buff thì có thể dùng lại

Túi Sắt Vụn

Túi Sắt Vụn
Mở ra có xác suất nhận được các nguyên liệu sau:
1 Mảnh Sắt Vụn-1
1 Mảnh Sắt Vụn-2
1 Mảnh Sắt Vụn-3
1 Mảnh Sắt Vụn-4
1 Mảnh Sắt Vụn-5
Vật phẩm nhận được sẽ Không Khóa

Quà Chí Tôn Kiếm Đế

Quà Chí Tôn Kiếm Đế
Mở ra có xác suất nhận được các phần thưởng sau:
1 Sắt Rèn Chí Tôn Kiếm Đế
2 Sắt Rèn Chí Tôn Kiếm Đế
5 Sắt Rèn Chí Tôn Kiếm Đế
10 Sắt Rèn Chí Tôn Kiếm Đế
30 Sắt Rèn Chí Tôn Kiếm Đế
Vật phẩm nhận được sẽ Không Khoá

Quà Chí Tôn Kiếm Đế Sự Kiện

Quà Chí Tôn Kiếm Đế Sự Kiện
Mở ra có xác suất nhận được các phần thưởng sau:
20 Sắt Rèn Chí Tôn Kiếm Đế
50 Sắt Rèn Chí Tôn Kiếm Đế
100 Sắt Rèn Chí Tôn Kiếm Đế
200 Sắt Rèn Chí Tôn Kiếm Đế
300 Sắt Rèn Chí Tôn Kiếm Đế
Vật phẩm nhận được sẽ Không Khoá

Rương Chí Tôn Kiếm Đế

Rương Chí Tôn Kiếm Đế
Mở ra được chọn để nhận 1 trong các phần thưởng sau:
1 Nguyên Đán Kim Kiếm (Siêu Thần)
1 Nguyên Tiêu Tinh Phù (Siêu Thần)
1 Thần Nữ Chi Mộng Chương (Siêu Thần)
1 Kim Long Thần Chương (Siêu Thần)
1 Tương Dương Quyết Chiến (Siêu Thần)
1 Thánh Lễ Thần Phù (Siêu Thần)
1 Sát Thủ Thần Khí (Siêu Thần)
1 Vũ Điệu Mùa Hè 2024
1 [Tuyệt] Ngũ Độc Kỳ Kinh (Siêu Thần +1)
1 Cuồng Nộ Phổ Quyết (Siêu Thần +1)
1 [Tuyệt] Phong Hoa Tuyết Nguyệt (Siêu Thần +1)
Vật phẩm nhận được sẽ Khoá

[Trang Bị Mới] Chí Tôn Kiếm Đế

Cấp Sinh Lực Bạch Hổ Chiến Võ Công Võ Phòng Lực Chiến
0 100.000.000 0% 10M 10M 10M
200.000.000 5% 30M 30M 30M
Trung 400.000.000 5% 50M 50M 50M
Cao 600.000.000 10% 100M 100M 100M
Đỉnh 800.000.000 10% 200M 200M 200M
Thần 1.500.000.000 15% 300M 300M 300M
Siêu Thần 3.000.000.000 20% 500M 500M 500M
Siêu Thần +1 5.000.000.000 25% 1.000M 1.000M 1.000M

TRANG BỊ KHÔNG CÓ CHỨC NĂNG CƯỜNG HOÁ

Trang bị ở cấp Siêu Thần +1 sẽ nhận được hiệu quả kỹ năng đặc biệt: [Tuyệt] Chí Tôn Kiếm Đế

Hiệu quả: Khi tấn công xác suất 45% kích hoạt kỹ năng Chí Tôn Kiếm Đế kéo dài 20 giây

 • Tất cả đối thủ trong phạm vi 10 ô lập tức bị cấm sử dụng kỹ năng và không thể kích hoạt các kỹ năng đặc biệt từ trang bị đang mặc trên người trong 10 giây
 • Bản thân đánh vào đối thủ nào thì đối thủ đó sẽ bị mất toàn bộ buff đang có trên người
 • Bản thân đánh vào đối thủ nào thì đối thủ đó sẽ bị giảm 20.000.000.000 tầng Võ công trong 15 giây (không tính cộng dồn)

Thời gian chờ 120 giây

[Mở] Đua TOP Phú Hào

Vị Trí: Hoạt động => Danh Sách Event => hoạt động “Phú Hào”

Cách tham gia:

 • 100 Vàng => 1 Điểm Xếp Hạng Phú Hào
 • 1 Gói Quà 100.000 Vé Vàng => 1 Điểm Xếp Hạng Phú Hào
 • 100.000 Vé Vàng => 1 Điểm Xếp Hạng Phú Hào
 • 3 Túi Đá Mài Thần Khí (Siêu) => 1 Điểm Xếp Hạng Phú Hào
 • 3 Mảnh Đỉnh Phong => 1 Điểm Xếp Hạng Phú Hào
 • 1 Vé Chi Mộng Trân Phẩm => 10 Điểm Xếp Hạng Phú Hào
 • Không giới hạn số lần mua hoặc đổi thưởng

Đua TOP Phú Hào: Mỗi Điểm Xếp Hạng Phú Hào được nộp sẽ tính điểm đua TOP Phú Hào tương đương

Phần thưởng hoạt đông bao gồm:

 • Quà TOP 1 Phú Hào
Quà TOP 1 Phú Hào
Mở ra sẽ nhận được các phần thưởng sau:
1 Rương Đổi Bảo Thạch Long Hồn Cấp 10
30 Vé Quay Bách Bảo Tháng 07
3.000 Nội Thể Đơn
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa
 • Quà TOP 2 Phú Hào
Quà TOP 2 Phú Hào
Mở ra sẽ nhận được các phần thưởng sau:
20 Vé Quay Bách Bảo Tháng 07
2.000 Nội Thể Đơn
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa
 • Quà TOP 10 Phú Hào
Quà TOP 10 Phú Hào
Mở ra sẽ nhận được các phần thưởng sau:
10 Vé Quay Bách Bảo Tháng 07
1.000 Nội Thể Đơn
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa

[Mở] Tắm Hồ

Tại kênh 1, thành Tương Dương tọa độ 179:36

Từ 13:00 – 22:00, người chơi có thể đến tọa độ trên để tắm

Khi hoàn thành xong 1 lần tắm sẽ có câu thông báo “Đại hiệp đã tắm sông thành công và nhận được gói quà 1 Quà Tắm Hồ 07/2024 trong hành trang nhân vật

Tối đa 1 ngày được tham gia 1 lần. Nhân Vật Cấp 150 đến 300 mới có thể tham gia

Quà Tắm Hồ 07/2024

Quà Tắm Hồ 07/2024
Mở ra được nhận các phần thưởng sau:
1 Vé Quay Bách Bảo Tháng 07
1 Mảnh Đỉnh Phong
1 Gói Quà Vé Vàng 1.000.000
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa

[Mở] Cửa Hàng 2888

Từ 00:00 ngày 11/07 đến 23:59 ngày 17/07

[Mở] Cửa Hàng Đặc Biệt

Cửa Hàng Nguyên Đán Đặc Biệt Đã Trở Lại Cùng Với Mức Giá Hấp Dẫn Hơn

Tích luỹ 88.888 Vàng Nhận Toàn Bộ Các Vật Phẩm Sau:

 • 1 Bạch Y Trang
 • 1 Bạch Hổ Linh Sơn
 • 1 Bạch Quang Đao (Siêu Thần)
 • 1 Duyên Lữ Bội
 • 88 Gói quà 100.000.000 Vé Vàng
 • Vật phẩm nhận được sẽ Khoá

[Mở] Ngạo Kiếm Tranh Bá

Đánh bại NPC [Thủ Hộ Giả - Event] thì nhân vật sẽ nhận được 1 Ngạo Kiếm Kỳ Trân Lệnh (Không Khóa)

Kết hợp Ngạo Kiếm Kỳ Trân Lệnh cùng Chứng Nhận Phó Bản có thể nhận được:

 • Đằng Thiên Vũ
 • Cường Hóa Chi Thần
 • Võ Công Đơn
 • Tiên Ma Kinh Nghiệm Đơn
 • Kinh Nghiệm Đơn Siêu
 • Nội Thể Đơn
 • Vé Quay Bách Bảo Tháng 07
 • Ưu Đãi Vàng – 5.000

Chi tiết xem tại giao diện hoạt động

[Chuỗi Sự Kiện] Mùa Hè Sôi Động

Ưu Đãi Trải Nghiệm

 • Tích luỹ nạp 100 Vàng sẽ nhận được => 1 Tân Thủ Trải Nghiệm Mùa Hè
 • Tích luỹ nạp 500 Vàng sẽ nhận được => 1 Tinh Anh Trải Nghiệm Mùa Hè
 • Tích luỹ nạp 2.000 Vàng sẽ nhận được => 1 Vương Giả Trải Nghiệm Mùa Hè
 • Tối đa nhận được 1 lần trong suốt thời gian diễn ra

Đổi Thưởng Tính Năng

 • 1 Thẻ Chiến Trường 2023+ 222 Võ => 1 Mùa Hè Sôi Động
 • 1 Thẻ Liên Đấu 2023+ 222 Võ => 1 Mùa Hè Sôi Động
 • 1 Thẻ Thành Chiến + 222 Võ => 1 Mùa Hè Sôi Động
 • 1 Thẻ Thích Khách + 222 Võ => 1 Mùa Hè Sôi Động
 • 5 Tinh Linh Boss + 222 Võ => 1 Mùa Hè Sôi Động
 • Có thể nhận tối đa 30 lần.

[Ưu Đãi Vé Vàng] – Chỉ có thể mua bằng Vé Vàng

 • 50.000.000 Vé Vàng + 100 Túi Đá Mài Thần Khí (Siêu) => 1 Vé Quay Bách Bảo Tháng 07
 • 100.000.000 Vé Vàng + 150 Túi Đá Mài Thần Khí (Siêu) + 18 Tinh Linh Boss => 3 Vé Quay Bách Bảo Tháng 07
 • Có thể đổi tối đa 30 lần

[Mới] Bách Bảo Rương

Hoạt động Bách Bảo Rương kéo dài suốt phiên bản.Nhanh tay sở hữu những trân phẩm có giá trị cao mỗi ngày!

 • Khi tham gia (nhấp vào nút: Quay), nhân vật sẽ nhận được 1 trong các phần thưởng ngẫu nhiên. Phần thưởng nhận được sẽ Khóa
 • Sau khi hiển thị kết quả quay => phần thưởng sẽ được nhận trực tiếp vào Hành Lý
 • Khi nhân vật quay đủ số lần sẽ nhận được thêm quà tùy vào các mốc có sẵn trên giao diện hoạt động.
 • Mỗi lần quay sẽ tốn 1 Vé Quay Bách Bảo Tháng 07
 • Chi tiết xem tại giao diện hoạt động

Phần thưởng có thể nhận từ vòng quay hoạt động (Một số vật phẩm sẽ không hiển thị trên giao diện hoạt động):

Số Thứ Tự Phần thưởng
1
Ôn Luyện 2023
2
Thiên Linh Bảo
3
Quà Tiên Ma Kinh Nghiệm Đơn
4
Quà Bách Bảo Rương
5
Rương Ôn Luyện Chiến Thần 2023
6
Bách Bảo Rương Tháng 06
7
Mảnh Đỉnh Phong
8
Túi Đá Mài Thần Khí (Siêu)
9 Gói quà 1.000.000 Vé Vàng
10 Ôn Luyện 2018
11 Ôn Luyện 2019
12 Ôn Luyện 2020
13 Ôn Luyện 2021
14 Ôn Luyện 2022

Phần thưởng thêm nhận được theo mốc (Nhấn vào nút số lần để nhận quà):

Mốc Phần thưởng
18 Lần
68 Túi Đá Mài Thần Khí (Siêu)
38 Lần
18 Gói quà 1.000.000 Vé Vàng
68 Lần
18 Mảnh Đỉnh Phong
88 Lần
1 Âu Dương Phong (Long Hồn)-Cấp 10
188 Lần
1 Rương Trang Bị Mùa Hè 2024

Rương Ôn Luyện Chiến Thần 2023

Rương Ôn Luyện Chiến Thần 2023
Mở ra được chọn để nhận 1 trong các nguyên liệu sau:
1 Trang Bị Năm Mới 2023 (Siêu Thần)
1 Quà Cá Chép 2023
1 Đèn Sao Thần Kỳ 2022 (Thần +5)
1 Trường Trường Cửu Cửu
1 Khoáng Thạch Như Ý Bội (Thần)
1 Trái Tim Vĩnh Hằng
1 Hỏa Kỳ Lân
1 Chiến Thần Đại Chương (Siêu Thần)
1 Tam Hoa Đỉnh Phù (Siêu Thần)
1 Phục Hổ Kim Phù (Siêu Thần)
1 Giáng Long Kim Phù (Siêu Thần)
1 Huyền Giáp Thần Bảo (Siêu Thần)
1 Phượng Vũ Thần Khí (Siêu Thần)
1 Nhà Khảo Cổ (Siêu Thần)
1 Trung Nguyên Lục Kiếm (Siêu Thần)
1 Ngũ Hành Thuật Kiếm (Siêu Thần)
1 Đèn Sao Lấp Lánh Chương (Siêu Thần)
1 Chiến Thần Bạch Long (Siêu Thần)
1 Kỉ Niệm Halloween 2023 (Siêu Thần)
1 Khoáng Thạch Sinh Nhật Lần 12 (Siêu Thần)
1 Kỉ Niệm Đại Yến Sinh Nhật 2023 (Siêu Thần)
1 Hoa Tuyết Giáng Sinh 2023 (Siêu Thần)
1 Tuyết Vương Thần Khí (Siêu Thần)
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa

[Đóng] Sóc Báu - Tương Dương Phủ

Đóng Hoạt Động

[Mở] Tân Thủ

Chi tiết xem tại giao diện hoạt động

[Mở] Chi Mộng Trân Phẩm

Vị Trí : Icon hoạt động => Tab mới “Kỳ Trân” => hoạt động “Chi Mộng Trân Phẩm”

Nhận nguyên liệu đổi thưởng từ hoạt động Chi Mộng Trân Phẩm mỗi ngày.

Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng có hạn sử dụng theo phiên bản. Xin hãy lưu ý khi sử dụng

[Chi Mộng Trân Phẩm 1]

 • 1 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 1 Bộ Thất Tinh Bắc Đẩu 2023
 • Tối đa có thể đổi 14 lần duy nhất.

[Chi Mộng Trân Phẩm 2]

 • 1 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 1 Bộ Trang Bị Nguyên Tiêu
 • Tối đa có thể đổi 14 lần duy nhất.

[Chi Mộng Trân Phẩm 3]

 • 1 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 1 Rương Đỉnh Phong Cao Cấp
 • 2 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 1 Rương Đỉnh Phong Cao Cấp
 • Tối đa có thể đổi 7 lần duy nhất.

[Chi Mộng Trân Phẩm 4]

 • 1 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 1 Ôn Luyện H1 - 2023
 • Tối đa có thể đổi 14 lần duy nhất.

[Chi Mộng Trân Phẩm 5]

 • 1 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 6 Bảo Thạch Thần
 • 1 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 2 Ôn Luyện 2019
 • 1 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 3 Ôn Luyện 2018
 • Tối đa có thể đổi 14 lần duy nhất.

[Chi Mộng Trân Phẩm 6]

 • 1 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 1 Ưu Đãi Vàng – 5.000
 • 3 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 1 Bộ Trang Bị Hắc Long Truyền Thuyết
 • Tối đa có thể đổi 14 lần duy nhất.

[Chi Mộng Trân Phẩm 7]

 • 2 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 1 Giám Định Thiên Tượng

[Chi Mộng Trân Phẩm 8]

 • 1 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 2 Ôn Luyện 2020
 • 1 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 2 Ôn Luyện 2021
 • 1 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 1 Ôn Luyện 2022
 • Tối đa có thể đổi 14 lần duy nhất.

[Mới] Tích Lũy Tháng 07-2024

Hoạt động tích lũy đặc biệt dành riêng cho tháng 07/2024 với các phần thưởng chính bao gồm:

 • Ấn Soái VIP - 07.2024
 • Càn Khôn Giáp
 • Nhật Nguyệt Kim Luân
 • Gói Quà Ưu Đãi Công Pháp
 • Quà Tiên Ma Kinh Nghiệm Đơn
 • Thiên Linh Bảo
 • 1 Bá Kim Giáp-Phổ
 • 1 Gói Ôn Luyện Ấn Soái 2023
 • 1 Thiên Niên Bội - 2023
 • 1 Trang Bị Năm Mới 2023 (Siêu Thần)
 • Ôn Luyện Ấn Soái 2022 (2)
 • 1 Phá Thiên Kích (Thần)
 • 1 Khuynh Thành Bội
 • 1 Bá Vương Diệt Thú + 1 Đá Tăng Bát Cập Quy Nguyên Hộ Phù +  1 Anh Hùng Truyền Thuyết
 • 9 Nghịch Thuỷ Thần (Như Ý)
 • 9 Rương Đỉnh Phong Đào Cơ + 1 Trang Phục Hoàng Kim
 • Rương Ôn Luyện Chiến Thần
 • 1 Huân Chương SEA Games 31
 • 1 Ôn Luyện - Trân Phẩm
 • 1 Bát Niên Chí Tôn Chương (Thần)
 • 1 Nghịch Thuỷ Thần (Như Ý)
 • 1 Kích Hoạt Chân Ngôn (Như Ý)
 • 1 Chu Tước Tinh Quân
 • 1 Bạch Hổ Tinh Quân
 • 1 Huyền Vũ Tinh Quân
 • 1 Thanh Long Tinh Quân
 • 1.000 Phù Văn Thanh Long Tinh Quân

Bổ sung công thức đổi thưởng mới:

 • Càn Khôn Giáp
 • Nhật Nguyệt Kim Luân
 • Gói Quà Ưu Đãi Công Pháp
 • Quà Tiên Ma Kinh Nghiệm Đơn
 • Thiên Linh Bảo
 • Ưu Đãi Vàng
 • Ấn Soái VIP (1-2-3-4-5-6) 2024

Lưu ý: Hoạt động không hỗ trợ quy đổi lại vật phẩm trong trường hợp đổi nhầm/hủy nhầm.

Các nguyên liệu từ hoạt động chỉ có hiệu lực trong tháng 07/2024

[Trang Bị Mới] Ấn Soái VIP 07-2024

Cấp Thanh Long Chiến Huyền Vũ Chiến Chu Tước Chiến Bạch Hổ Chiến Võ Công Lực Chiến
0 50% 50% 50% 50% 500.000.000 500.000.000
Trung
Cao
Đỉnh
Thần
Siêu Thần

SỬ DỤNG ĐÁ MÀI THẦN KHÍ ĐỂ CƯỜNG HOÁ

 • Mỗi lần cường hoá cần tốn 1000 Đá Mài Thần Khí
 • Cường hoá thất bại sẽ không giảm cấp cường hoá

Khi cường hóa đến cấp Siêu Thần sẽ nhận được hiệu quả kỹ năng đặc biệt: Ấn Soái VIP 07-2024

Hiệu quả: Khi tấn công, 100% kích hoạt kỹ năng Ấn Soái VIP 07-2024 kéo dài trong 30 giây

Bản thân đánh vào đối thủ nào hoặc bất kỳ đối thủ nào bản thân sẽ lập tức bị mất hiệu quả của các kỹ năng Đỉnh Phong Thú sau :

 • Yếu Ly Hồn
 • Hỗn Độn Ý Chí
 • Tất Phương Chi Dực
 • Hợp Nhất
 • Kim Cang Chi Thể
 • Băng Hỏa Long
 • Ma Long Triệt Bạo
 • Chư Kiền Chi Nộ
Thời gian chờ là 90 giây

[Trang Bị Mới] Chí Tôn Mộc Chương

Cấp Sinh Lực Nội Lực Võ Phòng Lực Chiến
0 2.000.000.000 2.000.000.000 200.000.000 200.000.000
Trung
Cao
Đỉnh
Thần
Siêu Thần

SỬ DỤNG ĐÁ MÀI THẦN KHÍ ĐỂ CƯỜNG HOÁ

 • Mỗi lần cường hoá cần tốn 1000 Đá Mài Thần Khí
 • Cường hoá thất bại sẽ không giảm cấp cường hoá

Khi cường hóa đến cấp Siêu Thần sẽ nhận được hiệu quả kỹ năng đặc biệt: Chí Tôn Mộc Chương

Hiệu quả: Khi tấn công liên tục 10 nhiều lần sẽ kích hoạt kỹ năng Chí Tôn Mộc Chương kéo dài trong 15 giây

 • Bản thân đánh vào đối thủ nào thì đối thủ đó sẽ phải chịu hiệu quả mỗi giây giảm 5% Sinh Lực, kéo dài trong 15 giây
 • Mỗi đòn đánh của bản thân đánh vào đối thủ sẽ giúp bản thân nhận được 10% Sinh Lực
 • Thời gian chờ của kỹ năng là 120 giây

[Trang Bị Mới] Chí Tôn Kim Chương

Cấp Sinh Lực Nội Lực Võ Phòng Lực Chiến
0 2.000.000.000 2.000.000.000 200.000.000 200.000.000
Trung
Cao
Đỉnh
Thần
Siêu Thần

SỬ DỤNG ĐÁ MÀI THẦN KHÍ ĐỂ CƯỜNG HOÁ

 • Mỗi lần cường hoá cần tốn 1000 Đá Mài Thần Khí
 • Cường hoá thất bại sẽ không giảm cấp cường hoá

Khi cường hóa đến cấp Siêu Thần sẽ nhận được hiệu quả kỹ năng đặc biệt: Chí Tôn Kim Chương

Hiệu quả: Khi tấn công liên tục 10 lần sẽ kích hoạt kỹ năng Chí Tôn Kim Chương kéo dài trong 15 giây

 • Phản đòn sát thương của bản thân tăng 1000%
 • Bản thân Vô Địch và Miễn Dịch 100% sát thương của đối thủ
 • Thời gian chờ của kỹ năng là 120 giây

[Trang Bị Mới] Chí Tôn Thủy Chương

Cấp Sinh Lực Nội Lực Võ Phòng Lực Chiến
0 2.000.000.000 2.000.000.000 200.000.000 200.000.000
Trung
Cao
Đỉnh
Thần
Siêu Thần

SỬ DỤNG ĐÁ MÀI THẦN KHÍ ĐỂ CƯỜNG HOÁ

 • Mỗi lần cường hoá cần tốn 1000 Đá Mài Thần Khí
 • Cường hoá thất bại sẽ không giảm cấp cường hoá

Khi cường hóa đến cấp Siêu Thần sẽ nhận được hiệu quả kỹ năng đặc biệt: Chí Tôn Thủy Chương

Hiệu quả: Khi tấn công liên tục 10 lần sẽ kích hoạt kỹ năng Chí Tôn Thủy Chương kéo dài liên tục 15 giây

 • Tất cả đối thủ trong phạm vi 5 ô sẽ lập tức rơi khỏi ngựa, cấm lên ngựa và bị giảm 20 điểm Tốc Độ Chạy trong 15 giây
 • Mỗi đòn đánh của bản thân sẽ làm đối thủ mất 1 Buff đang sở hữu (cộng dồn không giới hạn)
 • Thời gian chờ của kỹ năng là 120 giây

[Trang Bị Mới] Chí Tôn Thổ Chương

Cấp Sinh Lực Nội Lực Võ Phòng Lực Chiến
0 2.000.000.000 2.000.000.000 200.000.000 200.000.000
Trung
Cao
Đỉnh
Thần
Siêu Thần

SỬ DỤNG ĐÁ MÀI THẦN KHÍ ĐỂ CƯỜNG HOÁ

 • Mỗi lần cường hoá cần tốn 1000 Đá Mài Thần Khí
 • Cường hoá thất bại sẽ không giảm cấp cường hoá

Khi cường hóa đến cấp Siêu Thần sẽ nhận được hiệu quả kỹ năng đặc biệt: Chí Tôn Thổ Chương

Hiệu quả: Khi đánh liên tục 10 lần sẽ kích hoạt kỹ năng Chí Tôn Thổ Chương kéo dài liên tục trong 15 giây

 • Mỗi đòn đánh của bản thân sẽ làm đối thủ giảm 100.000.000 Tầng Võ Công và 100.000.000 Tầng Võ Phòng (cộng dồn không giới hạn)
 • Sát thương chí mạng của bản thân được X2
 • Thời gian chờ của kỹ năng là 120 giây

[Thường Niên] Các Hoạt Động Thường Niên

STT Hoạt Động
1 Mạnh Hóa
2 Yếu Quyết
3 Thần Khí
4 Vận Tiêu
5 Kết Hôn
6 Quà Nạp Mỗi Ngày
7 Vòng Quay Đỉnh Phong

Sự Kiện Tuần 11/07/2024 - 17/07/2024

Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Top