12/04| Danh Sách Gộp Máy Chủ

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để có thể hội ngộ bằng hữu ở các máy chủ khác, Ban Điều Hành sẽ tiến hành sát nhập một số cụm máy chủ. Cụ thể như sau:

Máy Chủ
1 1076 - Uy Dũng 1076 - Uy Dũng
1080 -Thiên Vũ
1081 -Đại Tuyết
1082 -Huyền Băng
2 1083 -Bạch Long 1083 -Bạch Long
1084 -Giáng Tuyết
1085 -Hoàng Đạo
1086 - Võ Nương
3 1087 - Thiên Ngự 1087 - Thiên Ngự
1088 - Hoa Viên
1089 - Song Hỷ
1090 - Đại Cát
4 1091 - Thần Tướng 1091 - Thần Tướng
1092 - Phu Thê
1093 - Hoa Sơn
1094 - Luận Kiếm
5 1024 - Thiên Anh 1024 - Thiên Anh
1043 - Thiên Bình

Thời gian dự kiến gộp máy chủ: Từ 14:00 đến 17:00 ngày 12/04/2022

  • Sau khi các máy chủ gộp hoàn tất, khuyến cáo Quý Nhân sĩ không nạp tiền vào game trong 06 giờ đầu tiên và hạn chế các hoạt động giao dịch.
  • Những vị Nhân sĩ nào phát hiện ra mình gặp phải vấn đề bất thường nào như: Mất vật phẩm, vật phẩm không đúng số lượng (phải có hình chứng minh) thì hãy gửi yêu cầu hỗ trợ ngay đến địa chỉ: hotro.zing.vn để được kiểm tra và hỗ trợ nhanh nhất khi có thể.
  • Quý Nhân sĩ nên chụp lại ảnh về tất cả về các thuộc tính của nhân vật (sinh lực , nội lực, thể lực , tấn công , phòng thủ, bạo kích, né tránh .....). Việc chụp ảnh này sẽ giúp Quý Nhân sĩ được hỗ trợ tốt hơn trong quá trình kiến nghị về việc giảm thuộc tính sau khi gộp máy chủ (Nếu có).

Với sự hợp nhất này, những cao thủ có thể gặp được đối thủ xứng tầm, bằng hữu có thể gặp tâm giao, anh hùng có thể tìm được thuyền quyên cùng phối ngẫu. Thay đổi lớn, cơ hội lớn của tất cả các nhân sĩ võ lâm!

Nay kính báo,

Tags: bao-tri
Top