12/11- Phiên Bản Mới - Cửu Niên Đoạn Kiếm

Q
úy nhân sĩ võ lâm thân mến!

Thân mời Quý Nhân Sĩ cùng tham khảo sơ lượt các nội dung chính của chuỗi sự kiện phiên bản Cửu Niên Đoạn Kiếm với các nội dung chính như sau:

Hoạt động chính

[Mới] Tiến Cấp Thần Binh

Nhằm để đảm bảo tính ổn định và khả năng duy trì hiệu quả cho các kỹ năng đặc biệt trên thần binh. Ban Điều Hành xin được tiến hành mở chức năng tiến cấp nhầm tạo hiệu quả trải nghiệm được hoàn thiện hơn.

Nâng câp thần binh Tuyệt Thế Kiếm (10 Sao)

Sau khi cập nhật phiên bản V474 - Cửu Niên Đoạn Niệm, hiệu quả của Tuyệt Thế Kiếm (10 Sao) sẽ được nâng cấp lên như sau:

 • Tấn Công: + 100.000.000
 • Phòng Thủ: + 100.000.000
 • Bạo Kích: + 10.000.000
 • Tầng Võ: + 1.000.000

Hiệu quả đặc biệt của Tuyệt Thế Kiếm (10 Sao) sẽ bao gồm:

 • Tuyệt Thế Chí Tôn (kỹ năng gốc)
 • Quân Tử Kiếm Hùng - hiệu quả của Quân Tử Kiếm (10 Sao)
 • Thiên Hạt - hiệu quả của Thiên Hạt Kiếm (10 Sao)
 • Vân Long - hiệu quả của Vân Long Kích (10 Sao)
 • Bá Vương - hiệu quả của bá Vương Kiếm (10 Sao)
Các hiệu quả dưới đây sẽ được cập nhật tại các phiên bản sau:
 • Toái Liệt Chùy - hiệu quả của Toái Liệt Chùy (10 Sao)
 • Hàn Băng Thương - hiệu quả của Hàn Băng Thương (10 Sao)
 • Kiếm Tôn Long Tuyền - hiệu quả của Long Tuyền Kiếm (10 Sao)
 • Thiên Đế Chi Nộ - hiệu quả của Thiên Đế Kiếm (10 Sao)
 • Bàn Cổ Khai Thiên - hiệu quả của Bàn Cổ (10 Sao)
 • Bàn Cổ Chi Uy - hiệu quả của Bàn Cổ (10 Sao)
 • Thiên Tru Tật Ảnh - hiệu quả của Thiên Tru (10 Sao)
 • Hỏa Long Đao - hiệu quả của Hỏa Long Đao (10 Sao)
 • Nhất Kích Đoạt Hồn - hiệu quả của Phụng Tiên Kích (10 Sao)
 • Thiên Tinh Băng Phách - hiệu quả của Thiên Tinh Kiếm (10 Sao)
 • Thiên Tinh Hàn Kiếm - hiệu quả của Thiên Tinh Kiếm (10 Sao)
 • Xích Viêm - hiệu quả của Xích Viêm (10 Sao)

Bên cạnh đó, các thần binh sau đây cũng sẽ được mặc định được tích hợp vào Tuyệt Thế Kiếm (10 Sao) nên sẽ không hiển thị và lưu hành, bao gồm:

 • Quân Tử Kiếm
 • Thiên Hạt Kiếm
 • Vân Long Kích
 • Bá Vương Kiếm
 • Toái Liệt Chùy
 • Hàn Băng Thương
 • Long Tuyền Kiếm
 • Thiên Đế Kiếm
 • Bàn Cổ
 • Thiên Tru
 • Hỏa Long Đao
 • Phụng Tiên Kích
 • Thiên Tinh Kiếm
 • Xích Viêm

Các thần binh này đã bao gồm từ 0 Sao đến 10 Sao

[Giải Đấu] Vương Giả Chi Bang

Vương Giả Chi Bang - Quần Hùng Hội Tụ !

Các Tinh Anh Bang Hội hãy nhanh chuẩn bị để cùng nhau tranh đoạt ngôi vị Bang Hội Vương Giả và giành lấy những phần thưởng trân bảo từ hoạt động

Chi tiết các vòng đấu như sau:

 • Báo danh : Từ 00:00 ngày 14/11/2020 đến 23:59 ngày 16/11/2020.
 • Vòng sơ loại: Top 256 Bang Hội sẽ tiến hành thi đấu Sơ Loại từ 20:30 - 21:00 ngày 17/11/2020.
 • Vòng Loại: Top 64 Bang Hội sẽ tiến hành thi đấu Vòng Loại từ 21:30 - 22:00 ngày 17/11/2020.
 • Bán kết: Thời gian thi đấu: Từ 20:30 – 21:00 ngày 18/11/2020.
 • Chung kết: Thời gian thi đấu: Từ 21:30 – 22:00 ngày 18/11/2020.

Phần Thưởng Bang Hội Vương Giả

 • TOP 1: 20 Thành Viên Tham Gia Thi Đấu sẽ nhận được : 200 Gói Quà Vé Vàng 1.000.000 và 1 Rương Đỉnh Phong Chư Kiền (Khóa)
 • TOP 2 : 20 Thành Viên Tham Gia Thi Đấu sẽ nhận được : 200 Gói Quà Vé Vàng 1.000.000
 • TOP 3 và 4 : 20 Thành Viên Tham Gia Thi Đấu sẽ nhận được : 100 Gói Quà Vé Vàng 1.000.000

Lưu Ý: Trong thời gian diễn ra giải đấu, chức năng Gia Nhập Bang hoặc Rời Bang sẽ bị Khóa.

[Mới] Cỏ Mộ Thất

 • Thời gian : 12/11 => 18/11

Nguyên liệu đổi thưởng:

 • Cổ Mộ Thất - Cửu Niên: có thể mua tại giao diện hoạt động Cổ Mộ Thất
 • Cổ Mộ Thất - Trân Bảo: đánh quái tại các bản đồ Cổ Mộ Thất 1 => 6 có thể nhận được.

Sử dụng các nguyên liệu trên để đổi các phần thưởng trân phẩm tại giao diện hoạt động Cổ Mộ Thất.

[Mới] Trân Phẩm Các

Cập nhật 2 phần thưởng mới cho hoạt động như sau:

Phần thưởng tích lũy 2.000 Vàng lần lượt của mỗi ngày sẽ bao gồm:

STTPhần Thưởng
1 50 Mảnh Đỉnh Phong
2 Kích Hoạt Tính Năng – Truyền Thuyết
3 90.000 Đá Mài Thần Khí
4 9.000 Nội Thể Đơn
5 9.000 Tiên Ma Kinh Nghiệm Đơn
6 9 Gói Thiên Linh – Sơ
7 50 Mảnh Đỉnh Phong

Phần thưởng tích lũy 5.000 Vàng lần lượt của mỗi ngày sẽ bao gồm:

STTPhần Thưởng
1 Kỉ Niệm Giáng Sinh 2018 (Thần)
2 Kỉ Niệm Chương 1/6 (Thần)
3 Kỉ Niệm Trung Thu 2018 (Thần)
4 Kỉ Niệm Đại Lễ 2019 - Thần
5 Kỉ Niệm Chương 20/11 (Thần)
6 Giáng Sinh Thần Khí (Thần)
7 Huân Chương 31/12/2018 (Thần)

[Mở] Code Cửu Niên Chi Mộng

 • Thời gian : 12/11 => 18/11

Tham gia hoạt động để có thể nhận được các trân phẩm quý:

 • 3 Cường Hóa Chi Thuật
 • 30.000 Đá Thiên Thần
 • 30.000 Đá Mài Thần Khí
 • 3 Huyền Thiết Chi Tinh
 • 3 Mảnh Đỉnh Phong

Nhận miễn phí tại NPC Bánh Kem Sinh Nhật - bản đồ Tương Dương

[Mở] Săn Quà

 • Thời gian : 12/11 => 18/11

Nguyên liệu cần để tham gia bao gồm:

 • Thẻ Tích Lũy Chiến Trường
 • Lệnh Bài Liên Đấu
 • Bạc Lẻ
 • Thẻ Thành Chiến
 • Chứng Nhận Phó Bản
 • Mảnh Phu Thê Liên Đấu
 • Tiêu Xa Lệnh
 • Hồn Boss

Tham gia hoạt động để có thể nhận được tối đa Rương Săn Đỉnh Phong Đào Cơ

[Mới] Cửu Niên Tuyệt Thế Kiếm

CấpSinh LựcNội LựcThể LựcTầng VõLực Chiến
0 9% 9% 9% 9.000.000 900.000.000
Trung
Cao
Đỉnh
Thần

Hiệu quả đặc biệt : Cửu Niên Đoạn Kiếm

Khi tấn công 10% kích hoạt kỹ năng giúp bản thân nhận được hiệu quả Cửu Niên Đoạn Kiếm kéo dài suốt 90 giây.

Trong thời gian hiệu quả của Cửu Niên Đoạn Kiếm, bản thân sẽ 100% bỏ qua các hiệu quả sau:

 • Vô Địch
 • Thiên Ma Giải

Thời gian chờ của kỹ năng là 300 giây.

[Mới] Kích Ẩn - Cửu Long Cầu Phúc

Kích ẩn mới của tính năng Lục Long

Vị trí kích hoạt hiển thị: Nhân Vật --> Lục Long

Sau khi kích ẩn Cửu Long Cầu Phúc, nhân vật sẽ nhận được các hiệu quả đặc biệt.

Thuộc tính cộng thêm:

 • Thể Lực : + 900.000.000
 • Tầng Võ Công : + 9.000.000

Hiệu quả kỹ năng: Cửu Long Cầu Phúc

Khi nhân vật còn 9% Nội Lực và đang bị nhân vật khác tấn công sẽ lập tức kích hoạt kỹ năng : Cửu Long Cầu Phúc kéo dài 9 giây

Trong thời gian hiệu quả, tất cả những nhân vật đánh vào bản thân đều sẽ lập tức mất toàn bộ các hiệu quả buff đang có. Bên cạnh đó, sẽ mất toàn bộ điểm Thể Lực, Tấn Công, Bạo Kích trong 9 giây. Thời gian chờ là 90 giây.

[Mở] Quà Cửu Niên

 • Thời gian : 28/10 => 30/11

Tham gia hoạt động để có thể nhận được các trân phẩm quý như:

 • Mảnh Ghép Sinh Nhật
 • Thẻ Đổi Bộ Trang Bị Cấp 301

Chi tiết xem tại giao diện hoạt động.

Lưu ý: Hoạt động này sẽ được tính tích lũy trong ngày.

[Mở] Trân Bảo Cát X3

 • Thời gian : hoạt động diễn ra 7 ngày theo phiên bản

Tham gia hoạt động để có thể nhận được các trân phẩm quý.

Tích lũy nạp 1 Vàng sẽ nhận được 3 điểm đối thưởng.

Lưu Ý: Mỗi vật phẩm chỉ có thể đổi 1 lần duy nhất trong suốt thời dian diễn ra phiên bản.

[Mở] Đào Cơ

Thời gian diễn ra:

 • Từ ngày 12/11/2020 đến 18/11/2020

Tham gia hoạt động để có thể nhận được Đỉnh Phong Cuối - Đào Cơ

Chi tiết hoạt động xem tại giao diện ingame

[Mở] Tích Lũy Tinh Anh

Hoạt động được diễn ra theo phiên bản.

Tham gia hoạt động để có thể nhận được các phần quà miễn phí như: Tinh Tủy Đông Tà, Ỷ Thiên Bảo Kim, Đá Bách Tinh, Tuyệt Thế Vũ Khí...

Ngoài ra, các trân bảo hiếm cũng sẽ xuất hiện chỉ với mức tích lũy từ 5.000 Vàng như: 10 Mảnh Ghép Trang Sức, Mảnh Ghép Trang Phục, Mảnh Ôn Luyện Ký Ức, Sương Phong Loạn Vũ – Y Phục và các phần thưởng khác.

Chi tiết vui lòng tham khảo tại giao diện hoạt động ingame.

[Cập Nhật] Song Toàn

Cập nhật mới các phần thưởng trân phẩm tại hoạt động.

Thời gian mở hoạt động Song Toàn như sau:

 • 00:00 Thứ Năm --> 23:59 Thứ Sáu (Đóng)
 • 00:00 Thứ 7 --> 23:59 Chủ Nhật
 • 00:00 Thứ Hai --> 23:59 Thứ Tư

[Mở] Đèn Hoa Đăng

Giới hạn tham gia: Nhân vật cấp 201 trở lên.

Cách tham gia:

 • Mỗi ngày, nhân vật có thể đến NPC Đèn Hoa Đăng tại tọa độ 65:132 bản đồ Tương Dương để có thể nhận được hoặc mua thêm vật phẩm Đèn Hoa Đăng.
 • Sau khi đã có Đèn Hoa Đăng, mang đèn đến tọa độ 35:131 bản đồ Tương Dương để sử dụng.
 • Sau khi sử dụng, nhân vật sẽ có xác suất nhận được 1, 2 hoặc 3 Quà Thả Đèn Hoa Đăng.
 • Sử dụng Quà Thả Đèn Hoa Đăng để có thể nhận được các phần thưởng hấp dẫn.
 • Chi tiết phần thưởng mới kể từ V442 - Hùng Vương Bá Kiếm sẽ bao gồm:
Quà Thả Đèn Hoa Đăng
Mở ra sẽ được nhận các phần thưởng sau:
1 Thanh Thông Bảo Thạch
10 Cường Hóa Chi Thần
5 Bát Quái Tinh Thạch
1 Kinh Nghiệm Đơn Hoàn Mỹ
3 Phi Thăng Thần Bảo Lệnh (vật phẩm này đã được bỏ)
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa

[Mở] Chào Mừng và Gắn Kết

Hoạt động chỉ diễn ra theo phiên bản

Tiến hành mở hoạt động Chào Mừng và Gắn Kết với cách thức tham gia như sau:

 • Tích lũy nạp đủ 500 Vàng mỗi ngày. Tích Lũy liên tục 2 ngày sẽ nhận được phần thưởng: Quà Võ Lâm Chào Mừng
 • Tích lũy nạp đủ 500 Vàng mỗi ngày. Tích Lũy liên tục 5 ngày sẽ nhận được phần thưởng: Quà Chi Mộng Gắn Kết
Quà Chào Mừng Tân ThủQuà Anh Hùng Tranh Bá
Mở ra nhận được các phần thưởng sau: Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
1 Ưu Đãi Vàng - 1.000 1 Tuyệt Thế Vũ Khí
5 Thiên Ma Đơn 2 Ưu Đãi Vàng - 5.000
9 Mảnh Đỉnh Phong 5 Bùa Thăng Cấp
20 Gói Quà Vé Vàng 1.000.000 10 Bảo Thạch – Tím
200 Hộp Trang Điểm (Đặc Biệt) 50 Gói Quà Vé Vàng 1.000.000
1000 Cường Hóa Chi Thần 800 Hộp Trang Điểm (Đặc Biệt)
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa 2.000 Đá Mài Thần Khí
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa

[Thường Niên] Các Hoạt Động Thường Niên

STTHoạt Động
1 Mạnh Hóa
2 Yếu Quyết
3 Thần Khí
4 Vận Tiêu
5 Quà Nạp Mỗi Ngày
6 Vòng Quay Đỉnh Phong
7 Ưu Đãi Vé Vàng
8 Tụ Bảo Bồn (Sơ - Trung - Cao)

Sự Kiện Tuần 12/11/2020 - 18/11/2020Hoạt động sẽ được cập nhật mỗi ngày lúc 00:01 trên trang chủ Võ Lâm Chi Mộng

Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Top