13/02 - Phiên Bản Mới | V641 - Đón Lộc Đầu Năm

Q
úy nhân sĩ võ lâm thân mến!

Phiên Bản Mới | V641 - Đón Lộc Đầu Năm sẽ chính thức được cập nhật với những cập nhật mới và các hoạt động đổi thưởng, nhận quà miễn phí, hãy nhanh tay cùng Võ Lâm Chi Mộng trải nghiệm ngay những tính năng siêu hấp dẫn từ hoạt động. Chi tiết các hoạt động bao gồm:...

[Thông Báo] Thời Gian Bảo Trì Phiên Bản

Dự kiến thời gian bảo trì phiên bản sẽ bắt đầu từ 13:00 và kết thúc vào lúc 15:00 ngày 15/02/2024

 • Lưu ý: Thời gian bảo trì có thể thay đổi hoặc kéo dài hơn dự kiến để đảm bảo việc kiểm tra phiên bản hoàn thiện nhất.

Sau khi bảo trì kết thúc, các hoạt động sẽ được mở và có thể trải nghiệm

[Thông Báo] Launcher Võ Lâm Chi Mộng - Nền Tảng Trải Nghiệm

Launcher Võ Lâm Chi Mộng - VNG là nền tảng trải nghiệm mới thay thế hình thức đăng nhập bằng website.

Tải ngay launcher tại: Tải Launcher Võ Lâm Chi Mộng

[Mở] Hoàng Đồ Bá Nghiệp

Thời gian diễn ra vào lúc 19:00:00 – 20:00:00

 • Đợt 1 : 19:00:00 Ngày 17/02
 • Đợt 2 : 19:00:00 Ngày 18/02
 • Đợt 3 : 19:00:00 Ngày 20/02
 • Đợt 4 : 19:00:00 Ngày 21/02

[Mở] Sóc Báu - Tương Dương Phủ

Cách tham gia:

 • Khi đánh bại NPC Sóc Báu sẽ có xác suất nhận được 1 Mảnh Sóc Báu V641 (Khóa)
 • Tương Dương Phủ - từ 13:00 - 22:00

Chi tiết vui lòng xem tại giao diện hoạt động.

[Mới] Đón Lộc

Chi tiết xem tại giao diện hoạt động

[Mở] Đón Xuân

Chi tiết xem tại giao diện hoạt động

[Mở] Ưu Đãi 2888

Chi tiết xem tại giao diện hoạt động

[Mở] Đổi Thưởng Tết

Chi tiết xem tại giao diện hoạt động

[Mở] Cửa Hàng Giảm Giá

Chi tiết xem tại giao diện hoạt động

[Mới] Luyện Võ

Chi tiết xem tại giao diện hoạt động

[Trang Bị Mới] Chiến Thần Tương Dương Phủ V641

Cấp Sinh Lực Giảm Sát Thương Bạo Kích Nội Lực Võ Công Lực Chiến
0 100.000.000 0% 10.000.000 100.000.000 0
200.000.000 0% 20.000.000 100.000.000 50.000.000
Trung 500.000.000 5% 40.000.000 100.000.000 100.000.000
Cao 800.000.000 5% 60.000.000 100.000.000 150.000.000
Đỉnh 1.200.000.000 10% 80.000.000 100.000.000 200.000.000
Thần 1.500.000.000 15% 100.000.000 100.000.000 250.000.000
Siêu Thần 2.000.000.000 20% 200.000.000 200.000.000 300.000.000

TRANG BỊ KHÔNG CÓ CHỨC NĂNG CƯỜNG HÓA

[Mở] Chi Mộng Trân Phẩm

Vị Trí : Icon hoạt động => Tab mới “Kỳ Trân” => hoạt động “Chi Mộng Trân Phẩm”

Nhận nguyên liệu đổi thưởng từ hoạt động Chi Mộng Trân Phẩm mỗi ngày.

Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng có hạn sử dụng theo phiên bản. Xin hãy lưu ý khi sử dụng

[Mở] Đổi Thưởng Tết

Chi tiết xem tại giao diện hoạt động

[Mở] Tích Lũy Tháng 02-2024

Lưu ý: Hoạt động không hỗ trợ quy đổi lại vật phẩm trong trường hợp đổi nhầm/hủy nhầm.

Các nguyên liệu từ hoạt động chỉ có hiệu lực trong tháng 02/2024

[Trang Bị Mới] Tẩu Thú Bội

Cấp Bạo Kích Né Tránh Võ Công Lực Chiến
0 300.000.000 300.000.000 100.000.000 200.000.000
Trung
Cao
Đỉnh
Thần
Siêu Thần

SỬ DỤNG ĐÁ MÀI THẦN KHÍ ĐỂ CƯỜNG HOÁ

 • Mỗi lần cường hoá cần tốn 1000 Đá Mài Thần Khí
 • Cường hoá thất bại sẽ không giảm cấp cường hoá

Trang bị ở cấp Siêu Thần sẽ nhận được hiệu quả kỹ năng đặc biệt

Hiệu quả: Khi bị tấn công có xác suất 30% kích hoạt kỹ năng giúp bản thân nhận được hiệu quả Tẩu Thú Bội kéo dài liên tục trong 15 giây

 • Bất kỳ đối thủ nào đánh vào bản thân lập tức sẽ bị đánh bại trong 1 đòn đánh
 • Thời gian chờ của kỹ năng là 120 giây

[Trang Bị Mới] Ngư Văn Bội

Cấp Né Tránh Bạo Kích Võ Công Lực Chiến
0 300.000.000 300.000.000 100.000.000 200.000.000
Trung
Cao
Đỉnh
Thần
Siêu Thần

SỬ DỤNG ĐÁ MÀI THẦN KHÍ ĐỂ CƯỜNG HOÁ

 • Mỗi lần cường hoá cần tốn 1000 Đá Mài Thần Khí
 • Cường hoá thất bại sẽ không giảm cấp cường hoá

Trang bị ở cấp Siêu Thần sẽ nhận được hiệu quả kỹ năng đặc biệt

Hiệu quả: Khi tấn công liên tục nhiều lần sẽ có 70% xác suất kích hoạt kỹ năng giúp bản thân nhận được hiệu quả Ngư Văn Bội kéo dài trong 15 giây

 • Bất kỳ đối thủ nào đánh vào bản thân đều sẽ bị giảm 500.000 Tốc Độ Đánh và 500.000.000 Tầng Võ Phòng trong 15 giây
 • Bản thân lập tức hồi phục 100% Sinh-Nội-Thể Lực và loại bỏ 5 BUFF bất lợi đang phải gánh chịu
 • Thời gian chờ của kỹ năng là 120 giây.

[Trang Bị Mới] Hoa Điểu Bội

Cấp Bạo Kích Né Tránh Võ Công Lực Chiến
0 300.000.000 300.000.000 100.000.000 200.000.000
Trung
Cao
Đỉnh
Thần
Siêu Thần

SỬ DỤNG ĐÁ MÀI THẦN KHÍ ĐỂ CƯỜNG HOÁ

 • Mỗi lần cường hoá cần tốn 1000 Đá Mài Thần Khí
 • Cường hoá thất bại sẽ không giảm cấp cường hoá

Trang bị ở cấp Siêu Thần sẽ nhận được hiệu quả kỹ năng đặc biệt

Hiệu quả: Khi tấn công liên tục nhiều lần sẽ có xác suất 80% kích hoạt kỹ năng Hoa Điểu Bội kéo dài trong 30 giây

 • Mỗi đòn đánh của bản thân sẽ làm đối thủ giảm 50.000.000 Tầng Võ Công và 1 BUFF Có lợi đang sở hữu. (Hiệu quả được phép cộng dồn nhiều lần)
 • Thời gian chờ của kỹ năng là 180 giây.

[Trang Bị Mới] Phi Long Hỏa Bội

Cấp Bạo Kích Né Tránh Võ Công Lực Chiến
0 300.000.000 300.000.000 100.000.000 200.000.000
Trung
Cao
Đỉnh
Thần
Siêu Thần

SỬ DỤNG ĐÁ MÀI THẦN KHÍ ĐỂ CƯỜNG HOÁ

 • Mỗi lần cường hoá cần tốn 1000 Đá Mài Thần Khí
 • Cường hoá thất bại sẽ không giảm cấp cường hoá

Trang bị ở cấp Siêu Thần sẽ nhận được hiệu quả kỹ năng đặc biệt

Hiệu quả: Khi tấn công liên tục nhiều lần sẽ có xác suất 50% kích hoạt kỹ năng Phi Long Hỏa Bội kéo dài trong 15 giây

 • Bất kỳ đối thủ nào đánh vào bản thân đều sẽ bị giảm 500.000 Tốc Độ Đánh và 1.000.000.000 Tầng Võ Công trong 15 giây
 • Bản thân lập tức miễn dịch 100% sát thương và loại bỏ 5 BUFF bất lợi đang phải gánh chịu
 • Thời gian chờ của kỹ năng là 150 giây.

[Trang Bị Mới] Phụng Văn Bội

Cấp Bạo Kích Né Tránh Võ Công Lực Chiến
0 300.000.000 300.000.000 100.000.000 200.000.000
Trung
Cao
Đỉnh
Thần
Siêu Thần

SỬ DỤNG ĐÁ MÀI THẦN KHÍ ĐỂ CƯỜNG HOÁ

 • Mỗi lần cường hoá cần tốn 1000 Đá Mài Thần Khí
 • Cường hoá thất bại sẽ không giảm cấp cường hoá

Trang bị ở cấp Siêu Thần sẽ nhận được hiệu quả kỹ năng đặc biệt

Hiệu quả: Khi sinh lực còn dưới 30% và bị tấn công liên tục 2 lần sẽ lập tức kích hoạt kỹ năng Phụng Văn Bội kéo dài trong 15 giây

 • Mỗi giây bản thân hồi phục 30% Sinh Lực
 • Bản thân lập tức xóa bỏ 10 hiệu quả bất lợi đang phải gánh chịu và vô địch trong 10 giây
 • Thời gian chờ của kỹ năng là 120 giây.

[Thường Niên] Các Hoạt Động Thường Niên

STT Hoạt Động
1 Mạnh Hóa
2 Yếu Quyết
3 Thần Khí
4 Vận Tiêu
5 Kết Hôn
6 Quà Nạp Mỗi Ngày
7 Vòng Quay Đỉnh Phong

Sự Kiện Tuần 15/02/2024 - 21/02/2024

Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Top