17/12- Phiên Bản Mới - Kim Thân Bách Luyện

Q
úy nhân sĩ võ lâm thân mến!

Thân mời Quý Nhân Sĩ cùng tham khảo sơ lượt các nội dung chính của chuỗi sự kiện phiên bản Kim Thân Bách Luyện với các nội dung chính như sau:

Hoạt động chính

[Mới] Trân Phẩm Các

Phần thưởng tích lũy 2.000 Vàng lần lượt của mỗi ngày sẽ bao gồm:

STTPhần Thưởng
1 Đá Mài Thần Khí

Phần thưởng tích lũy 5.000 Vàng lần lượt của mỗi ngày sẽ bao gồm:

STTPhần Thưởng
2 Gói Quà Vé Vàng 1.000.000
3 Túi Đá Mài Thần Khí (Siêu)
4 Đỗ Môn Chương – Cuối
5 Hưu Môn Chương – Cuối
6 10 Ưu Đãi Vàng - 5.000
7 Trường Sinh Chương – Cuối

[Mở] Tầm Hoa

Thời gian diễn ra: từ 00:00 ngày 17 tháng 12 đến 23:59 ngày 23 tháng 12

Nguyên liệu tham gia:

 • Túi Hạt Giống Hoa : Đánh quái tại các bản đồ có xác suất nhận được.
 • 1 Nước Dưỡng Hoa : mua bằng Vé Vàng tại giao diện hoạt động Tầm Hoa.
 • 1 Nước Dưỡng Hoa (Nhanh) : mua bằng Vàng tại giao diện hoạt động Tầm Hoa.
 • Có thể mua tối đa 200 lần mỗi loại.

 • Thẻ Tích Luỹ Chiến Trường + Chứng Nhận Phó Bản --> Nước Dưỡng Hoa (Nhanh)
 • Lệnh Bài Liên Đấu + Chứng Nhận Phó Bản --> Nước Dưỡng Hoa (Nhanh)
 • Mảnh Phu Thê Liên Đấu + Chứng Nhận Phó Bản --> Nước Dưỡng Hoa (Nhanh)
 • Hồn Boss + Chứng Nhận Phó Bản --> Nước Dưỡng Hoa (Nhanh)
 • Mỗi công thức có thể đổi tối đa 50 lần.
 • Số lượng chi tiết của mỗi công thức xem tại giao diện hoạt động ingame

Túi Hạt Giống Hoa
Mở ra có xác xuất nhận được các phần thưởng sau:
Hạt Giống Hoa Hồng (Đặc Biệt) (Khóa)
Hạt Giống Hoa Hồng (Loại 1) (Khóa)
Hạt Giống Hoa Hồng (Loại 2) (Khóa)
Hạt Giống Hoa Hồng (Loại 3) (Khóa)

Cách Thức Tham Gia Hoạt Động

 • Khi đã có Hạt Giống Hoa Hồng, có thể mang đến bản đồ Đào Hoa U Cảnh (Bản đồ thế giới - Đào Hoa Đảo --> Đào Hoa U Cảnh) để sử dụng. Có thể dụng tại tất cả các kênh !
 • Khi sử dụng sẽ xuất hiện 1 NPC Hoa Hồng. Lúc này, người trồng hoa phải sử dụng Nước Dưỡng Hoa hoặc Nước Dưỡng Hoa (Nhanh) để chăm cho NPC Hoa Hồng.
 • Sau khi giao đủ số Nước Dưỡng Hoa cho NPC Hoa sẽ được nhận thưởng.

Các Lưu Ý Khi Trồng Hoa

 • Khi dùng Nước Dưỡng Hoa, người chơi cần phải nộp đủ 3 lần, mỗi lần 1 vật phẩm Nước Dưỡng Hoa. Thời gian cách nhau của mỗi lần nộp là 5 giây.
 • Khi dùng Nước Dưỡng Hoa (Nhanh) thì chỉ cần nộp 1 lần để nhận thưởng.
 • Người chơi đang trong quá trình nộp Nước Dưỡng Hoa vẫn có thể nộp Nước Dưỡng Hoa (Nhanh) để nhận quà.
 • Trong quá trình đang trồng hoa, nếu nhân vật bị đánh bại thì Hoa sẽ biến mất.
 • Chỉ có người sử dụng Hạt Giống để tạo NPC Hoa thì mới có thể Nộp Nước Dưỡng Hoa hoặc Nước Dưỡng Hoa nhanh cho NPC Hoa đó.
 • Mỗi nhân vật chỉ được sử dụng 1 hạt giống trong quá trình nộp Nước Dưỡng Hoa
 • Nếu Trong vòng 600 giây, kể từ khi Hoa được trồng, nếu không được nộp Nước Dưỡng Hoa cũng sẽ tự động biến mất.

Phần Thưởng Trồng Hoa

Quà Hoa Hồng (Đặc Biệt)
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
50 Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp
200 Thiên Linh
10 Bí Kíp Nâng Cấp Đồ long Đao
200 Đá Mài Thần Khí
10 Mảnh Ghép Hoa Chương
Các vật phẩm có tính chất Khoá.


Quà Hoa Hồng (Loại 1)
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
50 Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp
100 Đá Mài Thần Khí
5 Mảnh Ghép Hoa Chương
10 Tiên Ma Kinh Nghiệm Đơn
6 Bí Kíp Nâng Cấp Đồ Long Đao
Các vật phẩm có tính chất Khoá.


Quà Hoa Hồng (Loại 2)
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
20 Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp
1 Mảnh Ghép Hoa Chương
3 Bí Kíp Nâng Cấp Đồ Long Đao
50 Đá Mài Thần Khí
Các vật phẩm có tính chất Khoá.

Quà Hoa Hồng (Loại 3)
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
10 Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp
1 Thẻ Cầu Vồng
20 Cường Hoá Chi Thần
1 Mảnh Ghép Hoa chương
Các vật phẩm có tính chất Khoá.

[Mới] Tầm Hoa Ngũ Sắc

CấpTấn CôngPhòng ThủTầng VõLực Chiến
0 300.000.000 300.000.000 5.000.000 100.000.000
Trung
Cao
Đỉnh
Thần

Hiệu quả đặc biệt : Ngũ Khí Hoàn Dương

Khi tấn công có xác 15% kích hoạt kỹ năng giúp nhận vật nhận được hiệu quả Ngũ Khí Hoàn Dương kéo dài suốt 10 giây.

Trong thời gian hiệu quả, bản thân sẽ được :

 • Miễn dịch 100% Sát Thương từ đối thủ trong 10 giây.
 • Tất cả các đối thủ đánh vào bản thân đều sẽ mất toàn bộ điểm Tốc Độ Đánh trong 10 giây.
 • Tất cả các đối thủ đánh vào bản thân đều sễ bị giảm 30 điểm tốc độ chạy trong 10 giây.

Thời gian chờ của kỹ năng là 180 giây.

[Mới] Thiên La Địa Võng

CấpSinh LựcNội LựcThể LựcVõ Phòng
0 20.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 10.000.000
Trung
Cao
Đỉnh
Thần

Lực chiến trang bị đạt 100.000.000

Hiệu quả đặc biệt : Thiên La Địa Võng Bí Thuật

Khi tấn công có xác suất 10% kích hoạt kỹ năng giúp bản thân nhận được hiệu quả Thiên La Địa Võng (Bí Thuật) kéo dài suốt 15 giây.

Trong thời gian hiệu quả, bản thân sẽ được :

 • Mỗi đòn đánh của đối phương giúp nhân vật hồi phục 20% Sinh Lực
 • Đánh vào đối thủ nào thì đối thủ đó sẽ lập tức bị đánh bại
 • Mỗi 5 giây, bản thân sẽ nhận được hiệu quả xóa bỏ tất cả các hiệu quả bất lợi trên bản thân.

Thời gian chờ của kỹ năng là 180 giây.

[Mới] Phục Ma Lệnh

CấpHuyền VũChu TướcBạch HổVõ Phòng
0 30% 30% 30% 10.000.000
Trung
Cao
Đỉnh
Thần

Lực chiến trang bị đạt 100.000.000

Hiệu quả đặc biệt :

Kháng 100% các hiệu quả sau:

 • Kinh Thiên – I của Kinh Thiên Nhất Kích
 • Chí Tôn của Chí Tôn Kiếm
 • Toái Liệt Thạch Chùy của Toái Liệt Chùy
 • Hỏa long của Hỏa Long Đao

Không có thời gian chờ.

[Cập Nhật] Gói Quà Mới

Hoạt động chỉ diễn ra theo phiên bản

Đế Vương Bảo Hạp (25)Thiên Hạ Kỳ Trân 25
Mở ra được chọn để nhận 1 trong các phần thưởng sau: Mở ra được chọn để nhận 1 trong các phần thưởng sau:
1 Cửu Niên Tuyệt Thế Cung 1 Diệt Thất Sát Phù
1 Cửu Niên Tuyệt Thế Kiếm 1 Linh Châu Cửu Niên
1 Ân Sư Cửu Niên Ấn 1 Sát Lang Hỏa Thánh
1 Nghịch Thiên Cải Mệnh Phù 1 Cửu Niên Tuyệt Thế Cung
1 Bạch Hạc Phù 1 Cửu Niên Tuyệt Thế Kiếm
1 Tuyết Hoa Phách 1 Cửu Long Cầu Phúc
1 Hoa Sơn Chiến Bội 1 Ân Sư Cửu Niên Ấn
1 Thiên La Địa Võng 1 Nghịch Thiên Cải Mệnh Phù
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa 1 Kim Xà Phách
1 Tuyết Hoa Diệt Thủ
1 Phục Ma Lệnh
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa

[Mở] Tích Lũy Tinh Anh

Hoạt động được diễn ra theo phiên bản.

Tham gia hoạt động để có thể nhận được các phần quà miễn phí như: Tinh Tủy Đông Tà, Ỷ Thiên Bảo Kim, Đá Bách Tinh, Tuyệt Thế Vũ Khí...

Ngoài ra, các trân bảo hiếm cũng sẽ xuất hiện chỉ với mức tích lũy từ 5.000 Vàng như: 10 Mảnh Ghép Trang Sức, Mảnh Ghép Trang Phục, Mảnh Ôn Luyện Ký Ức, Sương Phong Loạn Vũ – Y Phục và các phần thưởng khác.

Chi tiết vui lòng tham khảo tại giao diện hoạt động ingame.

[Mở] Song Toàn

Cập nhật mới các phần thưởng trân phẩm tại hoạt động.

Thời gian mở hoạt động Song Toàn như sau:

 • Lần 1: Từ 00:00 ngày 17/12 đến 23:59 ngày 18/12
 • Lần 2: Từ 00:00 ngày 1912/12 đến 23:59 ngày 20/12
 • Lần 3: Từ 00:00 ngày 12/12 đến 23:59 ngày 23/12

[Mở] Đèn Hoa Đăng

Giới hạn tham gia: Nhân vật cấp 201 trở lên.

Cách tham gia:

 • Mỗi ngày, nhân vật có thể đến NPC Đèn Hoa Đăng tại tọa độ 65:132 bản đồ Tương Dương để có thể nhận được hoặc mua thêm vật phẩm Đèn Hoa Đăng.
 • Sau khi đã có Đèn Hoa Đăng, mang đèn đến tọa độ 35:131 bản đồ Tương Dương để sử dụng.
 • Sau khi sử dụng, nhân vật sẽ có xác suất nhận được 1, 2 hoặc 3 Quà Thả Đèn Hoa Đăng.
 • Sử dụng Quà Thả Đèn Hoa Đăng để có thể nhận được các phần thưởng hấp dẫn.
 • Chi tiết phần thưởng mới kể từ V442 - Hùng Vương Bá Kiếm sẽ bao gồm:
Quà Thả Đèn Hoa Đăng
Mở ra sẽ được nhận các phần thưởng sau:
1 Thanh Thông Bảo Thạch
10 Cường Hóa Chi Thần
5 Bát Quái Tinh Thạch
1 Kinh Nghiệm Đơn Hoàn Mỹ
3 Phi Thăng Thần Bảo Lệnh (vật phẩm này đã được bỏ)
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa

[Mở] Chào Mừng và Gắn Kết

Hoạt động chỉ diễn ra theo phiên bản

Tiến hành mở hoạt động Chào Mừng và Gắn Kết với cách thức tham gia như sau:

 • Tích lũy nạp đủ 500 Vàng mỗi ngày. Tích Lũy liên tục 2 ngày sẽ nhận được phần thưởng: Quà Võ Lâm Chào Mừng
 • Tích lũy nạp đủ 500 Vàng mỗi ngày. Tích Lũy liên tục 5 ngày sẽ nhận được phần thưởng: Quà Chi Mộng Gắn Kết
Quà Chào Mừng Tân ThủQuà Anh Hùng Tranh Bá
Mở ra nhận được các phần thưởng sau: Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
1 Ưu Đãi Vàng - 1.000 1 Tuyệt Thế Vũ Khí
5 Thiên Ma Đơn 2 Ưu Đãi Vàng - 5.000
9 Mảnh Đỉnh Phong 5 Bùa Thăng Cấp
20 Gói Quà Vé Vàng 1.000.000 10 Bảo Thạch – Tím
200 Hộp Trang Điểm (Đặc Biệt) 50 Gói Quà Vé Vàng 1.000.000
1000 Cường Hóa Chi Thần 800 Hộp Trang Điểm (Đặc Biệt)
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa 2.000 Đá Mài Thần Khí
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa

[Thường Niên] Các Hoạt Động Thường Niên

STTHoạt Động
1 Mạnh Hóa
2 Yếu Quyết
3 Thần Khí
4 Vận Tiêu
5 Quà Nạp Mỗi Ngày
6 Vòng Quay Đỉnh Phong
7 Ưu Đãi Vé Vàng
8 Tụ Bảo Bồn (Sơ - Trung - Cao)

Sự Kiện Tuần 17/12/2020 - 23/12/2020Hoạt động sẽ được cập nhật mỗi ngày lúc 00:01 trên trang chủ Võ Lâm Chi Mộng

Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Top