21/01- Phiên Bản Mới - Kỳ Ngộ Linh Thử

Q
úy nhân sĩ võ lâm thân mến!

Thân mời Quý Nhân Sĩ cùng tham khảo sơ lượt các nội dung chính của chuỗi sự kiện Kỳ Ngộ Linh Thử với các nội dung chính như sau:

[Mở] Hoàng Đồ Bá Nghiệp

Thời gian diễn ra hoạt động: 19:00 - 20:00
  • Đợt 1 : 19:00 Ngày 22/01/2021.
  • Đợt 2 : 19:00 Ngày 24/01/2021.
  • Đợt 3 : 19:00 Ngày 26/01/2021.
  • Đợt 4 : 19:00 Ngày 27/01/2021.

[Mới] Kỳ Ngộ

Cách thức tham gia :

 • Kỳ Ngộ Quản Lệnh: Nhận tại giao diện hoạt động Kỳ Ngộ
 • Túi nguyên Liệu Linh Thử (Khóa): Đánh quái bản đồ có thể nhận được.
Túi Nguyên Liệu Linh Thử
Mở ra có xác suất nhận được các nguyên liệu sau:
Kỳ Ngộ Linh Thử 1
Kỳ Ngộ Linh Thử 2
Kỳ Ngộ Linh Thử 3
Kỳ Ngộ Linh Thử 4
Kỳ Ngộ Linh Thử 5
Vật phẩm nhận được sẽ Không Khóa
 • Để có thể nhận được Túi Nguyên Liệu Linh Thử (Khóa) nhân vật cần có buff : Linh Thử Quản Lệnh.

Tham gia đổi thưởng sẽ nhận được các Gói Quà sau:

Quà Kỳ Ngộ
Mở ra có xác suất nhận được các phần thưởng sau:
500 Đá Mài Thần Khí
1 Mảnh Đỉnh Phong
1 Rương Săn Đỉnh Phong Đào Cơ
1 Điểm Đua Kỳ Ngộ Linh Thử
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa

Sử dụng không điều kiện.

Quà Linh Thử Kỳ Ngộ
Mở ra có xác suất nhận được các phần thưởng sau:
900 Đá Mài Thần Khí
3 Bí Kíp Nâng Cấp Đồ Long Đao
1 Mảnh Đỉnh Phong
1 Gói Quà 100000 Vé Vàng
2 Điểm Đua Kỳ Ngộ Linh Thử
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa

Lưu Ý:

 • Để có thể sử dụng vật phẩm Quà Linh Thử Kỳ Ngộ nhân vật cần có buff : Kỳ Ngộ Quản Lệnh.

Cách nhận Buff : Kỳ Ngộ Quản Lệnh

 • Sử dụng vật phẩm : Kỳ Ngộ Quản Lệnh
 • Kỳ Ngộ Quản Lệnh có thể nhận tại hoạt động Kỳ Ngộ

Chi tiết hoạt động xem tại giao diện ingame

[Mới] Đua TOP Kỳ Ngộ Linh Thử

Cách thức tham gia :

 • Sử dụng Điểm Đua Kỳ Ngộ Linh Thử để làm nguyên liệu đua TOP Xếp Hạng

Lưu ý:

 • Thời gian đua TOP: Từ ngày 21/01/2021 đến 23:59 ngày 26/01/2021
 • Thời gian nhận thưởng: Từ 00:00 đến 23:59 ngày 27/01/2021.

Chi tiết phần thưởng như sau:

HạngPhần Thưởng
1 Quán Quân Linh Thử
2 đến 10 Quà Tham Gia Linh Thử

TOP 2 - 10 phải đạt tối thiểu 100 điểm tham gia.
Chi tiết phần thưởng bao gồm:

Quán Quân Linh Thử
Mở ra sẽ được nhận các phần thưởng sau:
1 Kỳ Ngộ Linh Thử
100 Tinh Hoa Lục Phái
30 Tinh Hoa Nhật Nguyệt
200 Gói Quà Vé Vàng 1.000.000
1000 Bí Kíp Nâng Cấp Đồ Long Đao
2.000 Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa

Quà Tham Gia Linh Thử
Mở ra sẽ được nhận các phần thưởng sau:
100 Tinh Hoa Lục Phái
30 Tinh Hoa Nhật Nguyệt
2.000 Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp
1000 Bí Kíp Nâng Cấp Đồ Long Đao
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa

Kỳ Ngộ Linh Thử

CấpBạo KíchNé TránhLực ChiếnTầng Võ
0 200.000.000 200.000.000 200.000.000 10.000.000
Trung
Cao
Đỉnh
Thần

Hiệu quả đặc biệt: Linh Thử Hiến Bảo

Khi tấn công 100% kích hoạt kỹ giúp bản thân nhận được hiệu quả Linh Thử Hiến Bảo trong 60 giây. Trong thời gian hiệu quả, bản thân đánh vào đối thủ nào thì đối thủ đó sẽ lập tức bị đánh bại. Tối đa có thể đánh bại 10 đối thủ trong thời gian diễn ra hiệu quả.

Nếu đánh bại 10 đối thủ trước khi hết 60 giây kỹ năng thì kỹ năng sẽ tự động mất đi.

Thời gian chờ của kỹ năng là 150 giây.

[Mới] Đại Tước Vũ

CấpTấn CôngPhòng ThủTầng VõLực Chiến
0 100.000.000 100.000.000 10.000.000 200.000.000
Trung
Cao
Đỉnh
Thần

Hiệu quả đặc biệt : Tước Vũ Quang

Khi bị tấn công có xác suất 10% kích hoạt kỹ năng giúp bản thân nhận được hiệu quả Tước Vũ Quang kéo dài suốt 30 giây.

Trong thời gian hiệu quả, bản thân sẽ phản đòn 300% sát thương của đối thủ.

 • Giải thích: Khi nhân vật A tấn công nhân vật B có hiệu quả Tước Vũ Quang, nhân vật A sẽ chịu 300% tổng lượng sát thương mà mình gây ra cho nhân vật B.

Thời gian chờ của kỹ năng là 180 giây.

[Mới] Thiên Hạ Vô Song

CấpBạo KíchNé TránhVõ CôngLực Chiến
0 200.000.000 200.000.000 10.000.000 200.000.000
Trung
Cao
Đỉnh
Thần

Hiệu quả đặc biệt : Thiên Hạ Vô Song

Khi tấn công 10% kích hoạt kỹ năng giúp bản thân nhận được hiệu quả Thiên Hạ Vô Song kéo dài 30 giây.

Trong thời gian hiệu quả,bản thân sẽ bỏ qua trạng thái Vô Địch và Miễn Dịch Sát Thương của đối thủ.

Thời gian chờ của kỹ năng là 150 giây.

[Mới] Trân Phẩm Các

Phần thưởng tích lũy 2.000 Vàng lần lượt của mỗi ngày sẽ bao gồm:

NgàyPhần Thưởng
1 10 Thiên Linh Bảo
2 5 Chấn Thiên Thần Khí
3 10 Thiên Linh Bảo
4 1000 Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp
5 10 Thiên Linh Bảo
6 100 Gói Quà Vé Vàng 1.000.000
7 10 Thiên Linh Bảo

Phần thưởng tích lũy 5.000 Vàng lần lượt của mỗi ngày sẽ bao gồm:

NgàyPhần Thưởng
1 4 Ưu Đãi Vàng - 5.000
2 20 Thiên Linh Bảo
3 4 Ưu Đãi Vàng - 5.000
4 20 Thiên Linh Bảo
5 4 Ưu Đãi Vàng - 5.000
6 20 Thiên Linh Bảo
7 4 Ưu Đãi Vàng - 5.000

[Mới] Đế Vương Bảo Hạp

Hoạt động diễn ra từ 00:00 ngày 21/01/2021 đến 23:59 ngày 22/01/2021.

Đế Vương Bảo Hạp (30)
Mở ra được chọn để nhận 1 trong các phần thưởng sau:
1 Nghịch Thiên Cải Mệnh Phù
1 Bạch Hạc Phù
Tuyết Hoa Phách
Hoa Sơn Chiến Bội
Thiên La Địa Võng
Đại Tuyết Thần Khí
Minh Nguyệt Dạ Chương
1 Bách Ấn Diệt Bạo
1 Đại Tước Vũ
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa

[Mới] Tân Thủ Kỳ Trân

Hoạt động diễn ra từ 00:00 ngày 23/01/2021 đến 23:59 ngày 24/01/2021.

Hoạt động diễn ra từ 00:00 ngày 26/01/2021 đến 23:59 ngày 27/01/2021.

Nhận được tất cả các phần thưởng từ hoạt động khi tích lũy nạp đủ 10.000 Vàng.

[Mới] Thiên Hạ Kỳ Trân

Hoạt động diễn ra từ 00:00 ngày 25/01/2021 đến 23:59 ngày 25/01/2021.

Thiên Hạ Kỳ Trân (30)
Mở ra được chọn để nhận 1 trong các phần thưởng sau:
Cửu Niên Tuyệt Thế Cung
Cửu Niên Tuyệt Thế Kiếm
Nghịch Thiên Cải Mệnh Phù
Kim Xà Phách
Tuyết Hoa Diệt Thủ
Phục Ma Lệnh
Hàn Băng Tuyệt Thế Chương
Triệu Phong Ấn
Phong Vũ Tâm Quyết
1 Thiên Hạ Vô Song
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa

[Mở] Tích Lũy Tinh Anh

Hoạt động được diễn ra theo phiên bản.

Tham gia hoạt động để có thể nhận được các phần quà miễn phí như: Tinh Tủy Đông Tà, Ỷ Thiên Bảo Kim, Đá Bách Tinh, Tuyệt Thế Vũ Khí...

Ngoài ra, các trân bảo hiếm cũng sẽ xuất hiện chỉ với mức tích lũy từ 5.000 Vàng như: 10 Mảnh Ghép Trang Sức, Mảnh Ghép Trang Phục, Mảnh Ôn Luyện Ký Ức, Sương Phong Loạn Vũ – Y Phục và các phần thưởng khác.

Chi tiết vui lòng tham khảo tại giao diện hoạt động ingame.

[Mở] Song Toàn

Cập nhật mới các phần thưởng trân phẩm tại hoạt động.

Thời gian mở hoạt động Song Toàn như sau:

 • Lần 1: Từ 00:00 ngày 21/01 đến 23:59 ngày 22/01
 • Lần 2: Từ 00:00 ngày 23/01 đến 23:59 ngày 24/01
 • Lần 3: Từ 00:00 ngày 25/01 đến 23:59 ngày 27/01

[Mở] Đèn Hoa Đăng

Giới hạn tham gia: Nhân vật cấp 201 trở lên.

Cách tham gia:

 • Mỗi ngày, nhân vật có thể đến NPC Đèn Hoa Đăng tại tọa độ 65:132 bản đồ Tương Dương để có thể nhận được hoặc mua thêm vật phẩm Đèn Hoa Đăng.
 • Sau khi đã có Đèn Hoa Đăng, mang đèn đến tọa độ 35:131 bản đồ Tương Dương để sử dụng.
 • Sau khi sử dụng, nhân vật sẽ có xác suất nhận được 1, 2 hoặc 3 Quà Thả Đèn Hoa Đăng.
 • Sử dụng Quà Thả Đèn Hoa Đăng để có thể nhận được các phần thưởng hấp dẫn.
 • Chi tiết phần thưởng mới kể từ V442 - Hùng Vương Bá Kiếm sẽ bao gồm:
Quà Thả Đèn Hoa Đăng
Mở ra sẽ được nhận các phần thưởng sau:
1 Thanh Thông Bảo Thạch
10 Cường Hóa Chi Thần
5 Bát Quái Tinh Thạch
1 Kinh Nghiệm Đơn Hoàn Mỹ
3 Phi Thăng Thần Bảo Lệnh (vật phẩm này đã được bỏ)
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa

[Mở] Chào Mừng và Gắn Kết

Hoạt động chỉ diễn ra theo phiên bản

Tiến hành mở hoạt động Chào Mừng và Gắn Kết với cách thức tham gia như sau:

 • Tích lũy nạp đủ 500 Vàng mỗi ngày. Tích Lũy liên tục 2 ngày sẽ nhận được phần thưởng: Quà Võ Lâm Chào Mừng
 • Tích lũy nạp đủ 500 Vàng mỗi ngày. Tích Lũy liên tục 5 ngày sẽ nhận được phần thưởng: Quà Chi Mộng Gắn Kết
Quà Chào Mừng Tân ThủQuà Anh Hùng Tranh Bá
Mở ra nhận được các phần thưởng sau: Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
1 Ưu Đãi Vàng - 1.000 1 Tuyệt Thế Vũ Khí
5 Thiên Ma Đơn 2 Ưu Đãi Vàng - 5.000
9 Mảnh Đỉnh Phong 5 Bùa Thăng Cấp
20 Gói Quà Vé Vàng 1.000.000 10 Bảo Thạch – Tím
200 Hộp Trang Điểm (Đặc Biệt) 50 Gói Quà Vé Vàng 1.000.000
1000 Cường Hóa Chi Thần 800 Hộp Trang Điểm (Đặc Biệt)
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa 2.000 Đá Mài Thần Khí
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa

[Thường Niên] Các Hoạt Động Thường Niên

STTHoạt Động
1 Mạnh Hóa
2 Yếu Quyết
3 Thần Khí
4 Vòng Quay Đỉnh Phong
5 Tiến Cấp Chương
6 Tiền Trang Chi Mộng
7 Ưu Đãi Vé Vàng

[Thường Niên] Ưu Đãi Vé Vàng

Mức NạpGói Quà 100.000 Vé Vàng
500 500
2.000 1.800
5.000 3.600
10.000 6.000
30.000 6.000
60.000 4.500
90.000 4.500

Sự Kiện Tuần 21/01/2021 - 27/01/2021Hoạt động sẽ được cập nhật mỗi ngày lúc 00:01 trên trang chủ Võ Lâm Chi Mộng

Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Top