22/01 | Danh Sách Gộp Máy Chủ

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để có thể hội ngộ bằng hữu ở các máy chủ khác, Ban Điều Hành sẽ tiến hành sát nhập một số cụm máy chủ. Cụ thể như sau:

Máy Chủ
1 64 - Trí Long 64 - Trí Long
88 - Thế Long
2 301 - Hoàng Mã 301 - Hoàng Mã
451 - Thần Võ
3 1024 - Thiên Anh 1024 - Thiên Anh
1025 - Thiên Quý
1026 - Thiên Phú
1027 - Thiên Mãn
4 1028 - Thiên Cô 1028 - Thiên Cô
1029 - Thiên Thương
1030 - Thiên Lập
1031 - Thiên Tiệp
5 1032 - Thiên Ám 1032 - Thiên Ám
1033 - Thiên Hựu
1034 - Thiên Không
1035 - Thiên Tốc

Thời gian dự kiến gộp máy chủ: Từ 09:00 đến 18:00 ngày 22/01/2021

  • Sau khi các máy chủ gộp hoàn tất, khuyến cáo Quý Nhân sĩ không nạp tiền vào game trong 06 giờ đầu tiên và hạn chế các hoạt động giao dịch.
  • Những vị Nhân sĩ nào phát hiện ra mình gặp phải vấn đề bất thường nào như: Mất vật phẩm, vật phẩm không đúng số lượng (phải có hình chứng minh) thì hãy gửi yêu cầu hỗ trợ ngay đến địa chỉ: hotro.zing.vn để được kiểm tra và hỗ trợ nhanh nhất khi có thể.
  • Quý Nhân sĩ nên chụp lại ảnh về tất cả về các thuộc tính của nhân vật (sinh lực , nội lực, thể lực , tấn công , phòng thủ, bạo kích, né tránh .....). Việc chụp ảnh này sẽ giúp Quý Nhân sĩ được hỗ trợ tốt hơn trong quá trình kiến nghị về việc giảm thuộc tính sau khi gộp máy chủ (Nếu có).

Với sự hợp nhất này, những cao thủ có thể gặp được đối thủ xứng tầm, bằng hữu có thể gặp tâm giao, anh hùng có thể tìm được thuyền quyên cùng phối ngẫu. Thay đổi lớn, cơ hội lớn của tất cả các nhân sĩ võ lâm!

Nay kính báo,

Top