28/12 - Phiên Bản Mới | V634 - Chúc Mừng Năm Mới

Q
úy nhân sĩ võ lâm thân mến!

Phiên Bản Mới | V634 - Chúc Mừng Năm Mới sẽ chính thức được cập nhật với những cập nhật mới và các hoạt động đổi thưởng, nhận quà miễn phí, hãy nhanh tay cùng Võ Lâm Chi Mộng trải nghiệm ngay những tính năng siêu hấp dẫn từ hoạt động. Chi tiết các hoạt động bao gồm:...

[Thông Báo] Thời Gian Bảo Trì Phiên Bản

Dự kiến thời gian bảo trì phiên bản sẽ bắt đầu từ 13:00 và kết thúc vào lúc 15:00 ngày 28/12/2023

 • Lưu ý: Thời gian bảo trì có thể thay đổi hoặc kéo dài hơn dự kiến để đảm bảo việc kiểm tra phiên bản hoàn thiện nhất.

Sau khi bảo trì kết thúc, các hoạt động sẽ được mở và có thể trải nghiệm

[Thông Báo] Launcher Võ Lâm Chi Mộng - Nền Tảng Trải Nghiệm

Launcher Võ Lâm Chi Mộng - VNG là nền tảng trải nghiệm mới thay thế hình thức đăng nhập bằng website.

Tải ngay launcher tại: Tải Launcher Võ Lâm Chi Mộng

[Mở] Đại Hội Tỷ Võ Liên Sever

Võ Lâm Chi Mộng - ZingMe.

Võ Lâm Chi Mộng - ZingPlay.

Võ Lâm Chi Mộng:

 • Cụm máy chủ 1 đến 600.
 • Cụm máy chủ từ 601 đến 1050.
 • Cụm máy chủ từ 1051 đến 1154
 • Cụm máy chủ từ 1155 trở đi

Thời gian:

 • Báo Danh: 00:00 ngày 01/01 đến 19:00 ngày 02/01.
 • Vòng loại: Từ 20:00 đến 20:20 ngày 02/01
 • Vòng Đối Kháng: Từ 20:00 đến 21:20 ngày 03/01
 • Chung Kết: 22:00 đến 22:20 ngày 03/01
 • Mở Vòng Phục Sinh tại Vòng Loại ngày 02/01
 • Mở bán Vé Phục Sinh tại cửa hàng nguyên bảo

[Mới] Tân Niên

[Đổi thưởng 1]

 • Tích lũy 500 Vàng sẽ nhận được => 1 Tân Niên Lệnh 2024
 • 68.888 Thẻ Đổi Quà Tân Niên 2024 => 1 Tân Niên Hạp-VIP
 • Có thể nhận tối đa 1 lần.

[Đổi Thưởng 2]

 • 8.888 Thẻ Đổi Quà Tân Niên 2024 => 1 Đá Mài Tân Niên Thần Khí
 • Có thể nhận tối đa 10 lần

[Đổi Thưởng 3]

 • 100 Mảnh Ghép Tân Niên-1 + 100 Mảnh Ghép Tân Niên-2 + 100 Mảnh Ghép Tân Niên-3 + 100 Mảnh Ghép Tân Niên-4 + 100 Mảnh Ghép Tân Niên-5 => 10 Quà Tân Niên 2024
 • 500 Mảnh Ghép Tân Niên-1 + 500 Mảnh Ghép Tân Niên-2 + 500 Mảnh Ghép Tân Niên-3 + 500 Mảnh Ghép Tân Niên-4 + 500 Mảnh Ghép Tân Niên-5 => 50 Quà Tân Niên 2024
 • 1.000 Mảnh Ghép Tân Niên-1 + 1.000 Mảnh Ghép Tân Niên-2 + 1.000 Mảnh Ghép Tân Niên-3 + 1.000 Mảnh Ghép Tân Niên-4 + 1.000 Mảnh Ghép Tân Niên-5 => 100 Quà Tân Niên 2024
 • Công thức đổi không giới hạn

[Đổi Thưởng 4]

 • 18.888 Mảnh Ghép Huân Chương Tân Niên + 188 Túi Đá Mài Thần Khí Siêu => 1 Huân Chương Tân Niên 2024
 • 1 Thẻ Đổi Nguyên Liệu Tân Niên + 100.000 Vé Vàng => 1 Nội Thể Đơn
 • 1 Thẻ Đổi Nguyên Liệu Tân Niên + 100.000 Vé Vàng => 1 Mật Tông Pháp
 • 1 Thẻ Đổi Nguyên Liệu Tân Niên + 100.000 Vé Vàng => 1 Bí Kíp Nâng Cấp Đồ Long Đao
 • 1 Thẻ Đổi Nguyên Liệu Tân Niên + 100.000 Vé Vàng => 1 Thiên Mộng Đơn
 • 1 Thẻ Đổi Nguyên Liệu Tân Niên + 100.000 Vé Vàng => 1 Bí Kíp Nhật Luân Thiên Địa
 • 1 Thẻ Đổi Nguyên Liệu Tân Niên + 100.000 Vé Vàng => 1 Bí Kíp Nguyệt Kim Luân
 • 1 Thẻ Đổi Nguyên Liệu Tân Niên + 100.000 Vé Vàng => 1 Mảnh Tàng Kiếm Huyền Thiên
 • Công thức đổi không giới hạn

[Đổi Thưởng Đặc Biệt]

 • 38.888 Thẻ Đổi Quà Tân Niên 2024 + 500 Túi Đá Mài Thần Khí (Siêu) => 1 Tân Niên Thần Khí 2024
 • 1 Tân Niên Thần Khí 2024 + 1 Đá Mài Tân Niên Thần Khí => 1 Tân Niên Thần Khí 2024 (Sơ)
 • 1 Tân Niên Thần Khí 2024 (Sơ) + 1 Đá Mài Tân Niên Thần Khí => 1 Tân Niên Thần Khí 2024 (Trung)
 • 1 Tân Niên Thần Khí 2024 (Trung) + 1 Đá Mài Tân Niên Thần Khí => 1 Tân Niên Thần Khí 2024 (Cao)
 • 1 Tân Niên Thần Khí 2024 (Cao) + 2 Đá Mài Tân Niên Thần Khí => 1 Tân Niên Thần Khí 2024 (Đỉnh)
 • 1 Tân Niên Thần Khí 2024 (Đỉnh) + 2 Đá Mài Tân Niên Thần Khí => 1 Tân Niên Thần Khí 2024 (Thần)
 • 1 Tân Niên Thần Khí 2024 (Thần) + 2 Đá Mài Tân Niên Thần Khí => 1 Tân Niên Thần Khí 2024 (Siêu Thần)
 • Mỗi công thức có thể đổi tối đa 1 lần.

Đánh quái tại tất cả các bản đồ (Trừ bản đồ Cổ Mộ Mật Thất 1 đến 6) có xác suất nhận được 1 Túi Mảnh Ghép Tân Niên (Khóa)

Nhân vật có Buff Tân Niên Lệnh 2024 khi đánh quái mới có thể nhận được 1 Túi Mảnh Ghép Tân Niên (Khóa)

Đối với vật phẩm : Quà Tân Niên 2024 nhân vật phải có buff Tân Niên Lệnh 2024 mới có thể sử dụng được !

Cách nhận Buff : Tân Niên Lệnh 2024

 • Sử dụng vật phẩm: Tân Niên Lệnh 2024
 • Tân Niên Lệnh 2024 có thể nhận tại hoạt động Tân Niên
 • Sau khi sử dụng vật phẩm Tân Niên Lệnh 2024 nhân vật sẽ nhận được Buff Tân Niên Lệnh 2024 trong suốt 168 giờ.
 • Sau khi sử dụng Tân Niên Lệnh 2024 thì vật phẩm Tân Niên Lệnh 2024 sẽ không mất vì để phòng hờ nhân vật bị mất buff thì có thể dùng lại
 • Vật phẩm: Tân Niên Lệnh 2024, Quà Tân Niên 2024-Cao, Quà Tân Niên 2024, Mảnh Ghép Tân Niên-1, Mảnh Ghép Tân Niên-2, Mảnh Ghép Tân Niên-3, Mảnh Ghép Tân Niên-4, Mảnh Ghép Tân Niên-5 sẽ không thể hủy
Túi Mảnh Ghép Tân Niên
Mở ra có xác suất nhận được các nguyên liệu sau:
1 Mảnh Ghép Tân Niên-1
1 Mảnh Ghép Tân Niên-2
1 Mảnh Ghép Tân Niên-3
1 Mảnh Ghép Tân Niên-4
1 Mảnh Ghép Tân Niên-5
Vật phẩm nhận được sẽ Không Khóa

Quà Tân Niên 2024-Cao

Quà Tân Niên 2024-Cao
Mở ra có xác suất nhận được các nguyên liệu sau:
50 Thẻ Đổi Quà Tân Niên 2024
100 Thẻ Đổi Quà Tân Niên 2024
200 Thẻ Đổi Quà Tân Niên 2024
500 Thẻ Đổi Quà Tân Niên 2024
1.000 Thẻ Đổi Quà Tân Niên 2024
Vật phẩm nhận được sẽ Không Khóa

Quà Tân Niên 2024

Quà Tân Niên 2024
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
10 Tiên Ma Kinh Nghiệm Đơn
10 Thiên Linh
1 Nội Thể Đơn
1 Mật Tông Pháp
1 Bí Kíp Nâng Cấp Đồ Long Đao
1 Thẻ Đổi Quà Tân Niên 2024
2 Thẻ Đổi Quà Tân Niên 2024
5 Thẻ Đổi Quà Tân Niên 2024
10 Thẻ Đổi Quà Tân Niên 2024
100 Thẻ Đổi Quà Tân Niên 2024
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa

Tân Niên Hạp-VIP

Tân Niên Hạp-VIP
Mở ra được chọn để nhận 1 trong các vật phẩm sau:
1 Tân Niên Thần Khí 2024 (Siêu Thần)
1 Kỉ Niệm Đại Yến Sinh Nhật (Siêu Thần)
1 Kỉ Niệm Halloween 2023 (Siêu Thần)
1 Chiến Thần Bạch Long (Siêu Thần)
1 Tam Hoa Đỉnh Phù (Siêu Thần)
1 Ngũ Hành Thuật Kiếm (Siêu Thần)
1 Trung Nguyên Lục Kiếm (Siêu Thần)
1 Huyền Giáp Thần Bảo (Siêu Thần)
1 Phượng Vũ Thần Khí (Siêu Thần)
1 Phục Hổ Kim Phù (Siêu Thần)
1 Giáng Long Kim Phù (Siêu Thần)
1 Trái Tim Vĩnh Hằng (Siêu Thần)
1 Rương Ôn Luyện Chiến Thần 2021
1 Rương Ôn Luyện Chiến Thần 2022
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa

[Trang Bị Mới] Tân Niên Thần Khí 2024

Cấp Bạo Kích Né Tránh Võ Công Lực Chiến
0 500.000.000 500.000.000 200.000.000 2.000.000.000
Trung
Cao
Đỉnh
Thần
Siêu Thần

TRANG BỊ KHÔNG CÓ CHỨC NĂNG CƯỜNG HOÁ

Trang bị cấp Siêu Thần sẽ nhận được hiệu quả kỹ năng đặc biệt: Tân Niên Thần Khí 2024

Hiệu quả: Khi tấn công liên tục nhiều lần sẽ có 30% kích hoạt kỹ năng giúp bản thân nhận được hiệu quả Tân Niên Thần Khí 2024 kéo dài liên tục trong 30 giây

 • Bất kỳ đối thủ nào đánh vào bản thân đều sẽ bị rơi khỏi ngựa và cấm sử dụng kỹ năng trong 10 giây
 • Bản thân đánh vào đối thủ nào thì đối thủ đó sẽ lập tức mất toàn bộ hiệu quả có lợi trên người và Cấm nhảy trong 10 giây
 • Thời gian chờ của kỹ năng là 120 giây.

[Mới] Khuyến Mãi Đầu Năm

Thời gian diễn ra : Từ 00:00 ngày 28/12 đến 23:59 ngày 03/01

Vị Trí : Icon hoạt động => Tab mới “Thời hạn đổi thưởng” => hoạt động “KM Đầu Năm”

 [Nguyên liệu đổi thưởng]

 • Tích luỹ 100 Vàng => 1 Thẻ Đổi Khuyến Mãi Đầu Năm
 • Tối đa có thể nhận 188 lần
 • Lưu ý: sau mỗi phiên bản nguyên liệu sẽ bị xoá, vui lòng sử dụng hết nguyên liệu trong phiên bản để tránh tổn thất tài nguyên.

[Đổi thưởng]

 • 1 Thẻ Đổi Khuyến Mãi Đầu Năm => 1 Đĩnh Vàng
 • 1 Thẻ Đổi Khuyến Mãi Đầu Năm => 1 Ngũ Hành Thần Đơn
 • 1 Thẻ Đổi Khuyến Mãi Đầu Năm => 1 Đột Phá Kỹ Năng (Nhất)
 • 1 Thẻ Đổi Khuyến Mãi Đầu Năm => 1 Đột Phá Kỹ Năng (Nhị)
 • 2 Thẻ Đổi Khuyến Mãi Đầu Năm => 1 Đột Phá Kỹ Năng (Tam)
 • 2 Thẻ Đổi Khuyến Mãi Đầu Năm => 1 Đột Phá Kỹ Năng (Tứ)
 • 3 Thẻ Đổi Khuyến Mãi Đầu Năm => 1 Đột Phá Kỹ Năng (Ngũ)
 • 3 Thẻ Đổi Khuyến Mãi Đầu Năm => 1 Đột Phá Kỹ Năng (Lục)
 • 5 Thẻ Đổi Khuyến Mãi Đầu Năm => 1 Đột Phá Kỹ Năng (Thất)
 • 5 Thẻ Đổi Khuyến Mãi Đầu Năm => 1 Tứ Linh Thanh Long (Hồn)
 • 5 Thẻ Đổi Khuyến Mãi Đầu Năm => 1 Tứ Linh Bạch Hổ (Hồn)
 • 5 Thẻ Đổi Khuyến Mãi Đầu Năm => 1 Tứ Linh Chu Tước (Hồn)
 • 5 Thẻ Đổi Khuyến Mãi Đầu Năm => 1 Tứ Linh Huyền Vũ (Hồn)
 • 20 Thẻ Đổi Khuyến Mãi Đầu Năm => 1 Vũ Khúc Loạn Thế Quyết
 • 20 Thẻ Đổi Khuyến Mãi Đầu Năm => 1 Tướng Hồn Giải Cấm Phù
 • Tối đa có thể đổi 88 lần duy nhất.

[Mở] Chi Mộng Trân Phẩm

Vị Trí : Icon hoạt động => Tab mới “Kỳ Trân” => hoạt động “Chi Mộng Trân Phẩm”

Nhận nguyên liệu đổi thưởng từ hoạt động Chi Mộng Trân Phẩm mỗi ngày.

Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng có hạn sử dụng theo phiên bản. Xin hãy lưu ý khi sử dụng

[Chi Mộng Trân Phẩm 1]

 • 1 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 1 Bộ Thất Tinh Bắc Đẩu 2023
 • Tối đa có thể đổi 14 lần duy nhất.

[Chi Mộng Trân Phẩm 2]

 • 1 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 1 Bộ Trang Bị Nguyên Tiêu
 • Tối đa có thể đổi 14 lần duy nhất.

[Chi Mộng Trân Phẩm 3]

 • 1 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 1 Rương Đỉnh Phong Cao Cấp
 • 2 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 1 Rương Đỉnh Phong Cao Cấp
 • Tối đa có thể đổi 7 lần duy nhất.

[Chi Mộng Trân Phẩm 4]

 • 1 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 1 Ôn Luyện H1 - 2023
 • Tối đa có thể đổi 14 lần duy nhất.

[Chi Mộng Trân Phẩm 5]

 • 1 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 6 Bảo Thạch Thần
 • 1 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 2 Ôn Luyện 2019
 • 1 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 3 Ôn Luyện 2018
 • Tối đa có thể đổi 14 lần duy nhất.

[Chi Mộng Trân Phẩm 6]

 • 1 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 1 Ưu Đãi Vàng – 5.000
 • 3 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 1 Bộ Trang Bị Hắc Long Truyền Thuyết
 • Tối đa có thể đổi 14 lần duy nhất.

[Chi Mộng Trân Phẩm 7]

 • 2 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 1 Giám Định Thiên Tượng

[Chi Mộng Trân Phẩm 8]

 • 1 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 2 Ôn Luyện 2020
 • 1 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 2 Ôn Luyện 2021
 • 1 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 1 Ôn Luyện 2022
 • Tối đa có thể đổi 14 lần duy nhất.

[Mở] Tích Lũy Tháng 12-2023

Thời gian tích lũy: được tính từ 00:00 ngày 01/12 đến 23:59 ngày 31/12

Hoạt động tích lũy đặc biệt dành riêng cho tháng 12/2023 với các phần thưởng chính bao gồm:

 • 1 Ấn Soái VIP 12-2023
 • 1 Gói Ôn Luyện Ấn Soái 2023 (1)
 • 1 Thiên Niên Bội - 2023
 • 1 Trang Bị Năm Mới 2023 (Siêu Thần)
 • Ôn Luyện Ấn Soái 2022 (2)
 • 1 Phá Thiên Kích (Thần)
 • 1 Khuynh Thành Bội
 • 1 Bá Vương Diệt Thú + 1 Đá Tăng Bát Cập Quy Nguyên Hộ Phù +  1 Anh Hùng Truyền Thuyết
 • 9 Nghịch Thuỷ Thần (Như Ý)
 • 9 Rương Đỉnh Phong Đào Cơ + 1 Trang Phục Hoàng Kim
 • Rương Ôn Luyện Chiến Thần
 • 1 Huân Chương SEA Games 31
 • 1 Ôn Luyện - Trân Phẩm
 • 1 Bát Niên Chí Tôn Chương (Thần)
 • 1 Nghịch Thuỷ Thần (Như Ý)
 • 1 Kích Hoạt Chân Ngôn (Như Ý)
 • 1 Chu Tước Tinh Quân
 • 1 Bạch Hổ Tinh Quân
 • 1 Huyền Vũ Tinh Quân
 • 1 Thanh Long Tinh Quân
 • 1.000 Phù Văn Thanh Long Tinh Quân

Lưu ý: Hoạt động không hỗ trợ quy đổi lại vật phẩm trong trường hợp đổi nhầm/hủy nhầm.

Các nguyên liệu từ hoạt động chỉ có hiệu lực trong tháng 12/2023

Thưởng Tích Lũy T.12
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
25 Sinh Mệnh Tinh
1 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 12
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa

[Mở] Tích Lũy Tháng 01-2024

Thời gian tích lũy: được tính từ 00:00 ngày 01/01 đến 23:59 ngày 31/01

Hoạt động tích lũy đặc biệt dành riêng cho tháng 01/2024 với các phần thưởng chính bao gồm:

 • 1 Ấn Soái VIP 01-2024
 • 1 Gói Ôn Luyện Ấn Soái 2023
 • 1 Thiên Niên Bội - 2023
 • 1 Trang Bị Năm Mới 2023 (Siêu Thần)
 • Ôn Luyện Ấn Soái 2022 (2)
 • 1 Phá Thiên Kích (Thần)
 • 1 Khuynh Thành Bội
 • 1 Bá Vương Diệt Thú + 1 Đá Tăng Bát Cập Quy Nguyên Hộ Phù +  1 Anh Hùng Truyền Thuyết
 • 9 Nghịch Thuỷ Thần (Như Ý)
 • 9 Rương Đỉnh Phong Đào Cơ + 1 Trang Phục Hoàng Kim
 • Rương Ôn Luyện Chiến Thần
 • 1 Huân Chương SEA Games 31
 • 1 Ôn Luyện - Trân Phẩm
 • 1 Bát Niên Chí Tôn Chương (Thần)
 • 1 Nghịch Thuỷ Thần (Như Ý)
 • 1 Kích Hoạt Chân Ngôn (Như Ý)
 • 1 Chu Tước Tinh Quân
 • 1 Bạch Hổ Tinh Quân
 • 1 Huyền Vũ Tinh Quân
 • 1 Thanh Long Tinh Quân
 • 1.000 Phù Văn Thanh Long Tinh Quân

Lưu ý: Hoạt động không hỗ trợ quy đổi lại vật phẩm trong trường hợp đổi nhầm/hủy nhầm.

Các nguyên liệu từ hoạt động chỉ có hiệu lực trong tháng 01/2024

[Trang Bị Mới] Ấn Soái VIP 01-2024

Cấp Sinh Lực Nội Lực Thể Lực Võ Phòng Lực Chiến
0 5.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 200.000.000 500.000.000
Trung
Cao
Đỉnh
Thần
Siêu Thần

SỬ DỤNG ĐÁ MÀI THẦN KHÍ ĐỂ CƯỜNG HOÁ

 • Mỗi lần cường hoá cần tốn 1000 Đá Mài Thần Khí
 • Cường hoá thất bại sẽ không giảm cấp cường hoá

Trang bị cấp Siêu Thần sẽ nhận được hiệu quả kỹ năng đặc biệt: Ấn Soái VIP-01.2024

Khi tấn công liên tục 5 lần lập tức kích hoạt kỹ năng giúp bản thân nhận được hiệu quả Ấn Soái VIP-01.2024 kéo dài trong 15 giây

Trong thời gian hiệu quả:

 • Bản thân đánh vào đối thủ nào thì đối thủ đó sẽ lập tức bị đánh bại trong 1 đòn đánh
 • Bất kỳ đối thủ nào đánh vào bản thân sẽ lập tức bị đánh bại trong 1 đòn đánh
 • Bản thân lập tức hồi phục 100% Sinh-Nội-Thể Lực
 • Thời gian chờ của kỹ năng là 90 giây

[Trang Bị Mới] Huân Chương Tân Niên 2024

Cấp Sinh Lực Nội Lực Võ Phòng Lực Chiến
0 2.000.000.000 200.000.000 100.000.000 200.000.000
Trung
Cao
Đỉnh
Thần
Siêu Thần

SỬ DỤNG ĐÁ MÀI THẦN KHÍ ĐỂ CƯỜNG HOÁ

 • Mỗi lần cường hoá cần tốn 1000 Đá Mài Thần Khí
 • Cường hoá thất bại sẽ không giảm cấp cường hoá

Trang bị cấp Siêu Thần sẽ nhận được hiệu quả kỹ năng đặc biệt: Kỉ Niệm Tân Niên 2024

Khi bị tấn công liên tục nhiều lần sẽ có xác suất 25% kích hoạt kỹ năng giúp bản thân nhận được hiệu quả Kỉ Niệm Tân Niên 2024 kéo dài liên tục 15 giây

Trong thời gian hiệu quả:

 • Bất kỳ đối thủ nào đánh vào bản thân đều sẽ bị giảm 2.000.000.000 Tầng Võ Công, 500.000.000 Tầng Võ Phòng, 500.000 Tốc Độ Đánh trong 10 giây
 • Bản thân mỗi giây hồi phục 30% Sinh-Nội-Thể Lực
 • Thời gian chờ của kỹ năng là 180 giây

[Trang Bị Mới] Tân Niên-Phá Quân

Cấp Thanh Long Chiến Bạch Hổ Chiến Võ Phòng Lực Chiến
0 20% 20% 100.000.000 200.000.000
Trung
Cao
Đỉnh
Thần
Siêu Thần

SỬ DỤNG ĐÁ MÀI THẦN KHÍ ĐỂ CƯỜNG HOÁ

 • Mỗi lần cường hoá cần tốn 1000 Đá Mài Thần Khí
 • Cường hoá thất bại sẽ không giảm cấp cường hoá

Khi cường hoá đến cấp Siêu Thần sẽ nhận được hiệu quả kỹ năng đặc biệt: Tân Niên-Phá Quân

Khi tấn công liên tục nhiều lần sẽ có xác suất 30% kích hoạt kỹ năng giúp bản thân nhận được hiệu quả Tân Niên-Phá Quân kéo dài liên tục trong 30 giây

 • Bản thân đánh vào đối thủ nào thì đối thủ đó sẽ lập tức bị giảm 2.000.000.000 Tầng Võ Công và 30% tổng thuộc tính phòng thủ trong 15 giây
 • Thời gian chờ của kỹ năng là 120 giây.

[Trang Bị Mới] Tân Niên-Trầm Tịch

Cấp Huyền Vũ Chiến Né Tránh Võ Phòng Lực Chiến
0 20% 300.000.000 100.000.000 200.000.000
Trung
Cao
Đỉnh
Thần
Siêu Thần

SỬ DỤNG ĐÁ MÀI THẦN KHÍ ĐỂ CƯỜNG HOÁ

 • Mỗi lần cường hoá cần tốn 1000 Đá Mài Thần Khí
 • Cường hoá thất bại sẽ không giảm cấp cường hoá

Khi cường hoá đến cấp Siêu Thần sẽ nhận được hiệu quả kỹ năng đặc biệt: Tân Niên-Trầm Tịch

Khi bị tấn công liên tục 10 lần lập tức kích hoạt kỹ năng Tân Niên-Trầm Tịch kéo dài liên tục trong 20 giây

 • Bất kỳ đối thủ nào đánh vào bản thân đều sẽ bị rơi khỏi ngựa, cấm nhảy và cấm sử dụng kỹ năng
 • Thời gian chờ của kỹ năng là 180 giây.

[Trang Bị Mới] Tân Niên-Thương Cân

Cấp Phòng Thủ Giảm Sát Thương Bạo Kích Võ Phòng Lực Chiến
0 300.000.000 20% 100.000.000 200.000.000
Trung
Cao
Đỉnh
Thần
Siêu Thần

SỬ DỤNG ĐÁ MÀI THẦN KHÍ ĐỂ CƯỜNG HOÁ

 • Mỗi lần cường hoá cần tốn 1000 Đá Mài Thần Khí
 • Cường hoá thất bại sẽ không giảm cấp cường hoá

Khi cường hoá đến cấp Siêu Thần sẽ nhận được hiệu quả kỹ năng đặc biệt: Tân Niên-Thương Cân

Khi bản thân nhảy liên tục 10 lần sẽ lập tức kích hoạt kỹ năng Tân Niên-Thương Cân kéo dài trong 12 giây

 • Bất kỳ đối thủ nào đánh vào bản thân đều sẽ chịu hiệu quả bất lợi (mỗi giây giảm 10% Sinh-Nội-Thể Lực) trong 8 giây
 • Bản thân đánh vào đối thủ nào thì đối thủ đó sẽ bị giảm 5.000.000.000 Tầng Võ Công trong 8 giây
 • Thời gian chờ của kỹ năng là 120 giây.

[Trang Bị Mới] Tân Niên-Dũng Mãnh

Cấp Bạo Kích Né Tránh Võ Công Lực Chiến
0 300.000.000 300.000.000 100.000.000 200.000.000
Trung
Cao
Đỉnh
Thần
Siêu Thần

SỬ DỤNG ĐÁ MÀI THẦN KHÍ ĐỂ CƯỜNG HOÁ

 • Mỗi lần cường hoá cần tốn 1000 Đá Mài Thần Khí
 • Cường hoá thất bại sẽ không giảm cấp cường hoá

Khi cường hoá đến cấp Siêu Thần sẽ nhận được hiệu quả kỹ năng đặc biệt: Tân Niên-Dũng Mãnh

Khi tấn công liên tục 5 lần lập tức kích hoạt kỹ năng giúp bản thân nhận được hiệu quả Tân Niên-Dũng Mãnh kéo dài 15 giây

 • Bản thân bỏ qua toàn bộ hiệu quả Vô Địch của đối thủ
 • Phản đòn sát thương của bản thân tăng 2000%
 • Thời gian chờ của kỹ năng là 150 giây

[Thường Niên] Các Hoạt Động Thường Niên

STT Hoạt Động
1 Mạnh Hóa
2 Yếu Quyết
3 Thần Khí
4 Vận Tiêu
5 Kết Hôn
6 Quà Nạp Mỗi Ngày
7 Vòng Quay Đỉnh Phong

Sự Kiện Tuần 28/12/2023 - 03/01/2024

Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Top