[Đua Top] Truyền Nhân Ngũ Tuyệt Tháng 6/2016

Nội dung hoạt động:

Truyền Nhân Ngũ Tuyệt Tháng 6/2016

Thời gian diễn ra:

 • Diễn ra trong vòng 7 ngày và 14 ngày kể từ khi khai mở máy chủ.
  • VLCM: Tính từ máy chủ 667 trở đi

Thập Đại Kình Lực 7 ngày

Top 10 Lực Chiến sẽ nhận được phần thưởng từ Đông Tà Hoàng Dược Sư.

HạngPhần thưởng
Top 1 100.000 Vé Vàng 88888 Nguyên Liệu Cao Cấp 06 Rương Ngạo Thần Phi Long 06 Rương Ngạo Thần Vân Long 06 Bảo Thạch ( Hoàn Mỹ ) 6 Vương Giả Tinh Thạch
Top 2 80.000 Vé Vàng 68888 Nguyên Liệu Cao Cấp 05 Rương Ngạo Thần Phi Long 05 Rương Ngạo Thần Vân Long 05 Bảo Thạch ( Hoàn Mỹ ) 5 Vương Giả Tinh Thạch
Top 3 60.000 Vé Vàng 48888 Nguyên Liệu Cao Cấp 04 Rương Ngạo Thần Phi Long 04 Rương Ngạo Thần Vân Long 04 Bảo Thạch ( Hoàn Mỹ ) 4 Vương Giả Tinh Thạch
Top 10 40.000 Vé Vàng 28888 Nguyên Liệu Cao Cấp 03 Rương Ngạo Thần Phi Long 03 Rương Ngạo Thần Vân Long 03 Bảo Thạch ( Hoàn Mỹ ) 3 Vương Giả Tinh Thạch
Top 20 20.000 Vé Vàng 18888 Nguyên Liệu Cao Cấp 02 Rương Ngạo Thần Phi Long 02 Rương Ngạo Thần Vân Long 02 Bảo Thạch ( Hoàn Mỹ ) 2 Vương Giả Tinh Thạch
Top 50 10.000 Vé Vàng 8888 Nguyên Liệu Cao Cấp 01 Rương Ngạo Thần Phi Long 01 Rương Ngạo Thần Vân Long 01 Bảo Thạch ( Hoàn Mỹ ) 1 Vương Giả Tinh Thạch
Tên vật phẩmHình ảnhMô Tả
Nguyên Liệu Cao Cấp
 • Tính năng: Khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp các tính năng Cung Tiễn, Đan Điền…
Rương Ngạo Thần Phi Long
 • Tính năng: Khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 1 trong 10 món trang bị Ngạo Thần - Phi Long
Rương Ngạo Thần Vân Long
 • Tính năng: Khóa
 • Công dụng: mở ra có xác suất nhận được vật phẩm quý
Bảo Thạch ( Hoàn Mỹ )
 • Tính năng: Khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 1 trong 3 loại Bảo Thạch Hoàn Mỹ
Vương Giả Tinh Thạch
 • Tính năng: Khóa
 • Công dụng: sử dụng 100% mở được trang bị Vương Giả Chi Bang

Thập Đại Cao Thủ 7 ngày

Top 10 Đẳng Cấp sẽ nhận được phần thưởng.

HạngPhần thưởng
Top 1 100.000 Vé Vàng 88888 Nguyên Liệu Cao Cấp 06 Rương Ngạo Thần Phi Long 06 Rương Ngạo Thần Vân Long 06 Bảo Thạch ( Hoàn Mỹ ) 6 Vương Giả Tinh Thạch
Top 2 80.000 Vé Vàng 68888 Nguyên Liệu Cao Cấp 05 Rương Ngạo Thần Phi Long 05 Rương Ngạo Thần Vân Long 05 Bảo Thạch ( Hoàn Mỹ ) 5 Vương Giả Tinh Thạch
Top 3 60.000 Vé Vàng 48888 Nguyên Liệu Cao Cấp 04 Rương Ngạo Thần Phi Long 04 Rương Ngạo Thần Vân Long 04 Bảo Thạch ( Hoàn Mỹ ) 4 Vương Giả Tinh Thạch
Top 10 40.000 Vé Vàng 28888 Nguyên Liệu Cao Cấp 03 Rương Ngạo Thần Phi Long 03 Rương Ngạo Thần Vân Long 03 Bảo Thạch ( Hoàn Mỹ ) 3 Vương Giả Tinh Thạch
Top 20 20.000 Vé Vàng 18888 Nguyên Liệu Cao Cấp 02 Rương Ngạo Thần Phi Long 02 Rương Ngạo Thần Vân Long 02 Bảo Thạch ( Hoàn Mỹ ) 2 Vương Giả Tinh Thạch
Top 50 10.000 Vé Vàng 8888 Nguyên Liệu Cao Cấp 01 Rương Ngạo Thần Phi Long 01 Rương Ngạo Thần Vân Long 01 Bảo Thạch ( Hoàn Mỹ ) 1 Vương Giả Tinh Thạch
Tên vật phẩmHình ảnhMô Tả
Nguyên Liệu Cao Cấp
 • Tính năng: Khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp các tính năng Cung Tiễn, Đan Điền…
Rương Ngạo Thần Phi Long
 • Tính năng: Khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 1 trong 10 món trang bị Ngạo Thần - Phi Long
Rương Ngạo Thần Vân Long
 • Tính năng: Khóa
 • Công dụng: mở ra có xác suất nhận được vật phẩm quý
Bảo Thạch ( Hoàn Mỹ )
 • Tính năng: Khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 1 trong 3 loại Bảo Thạch Hoàn Mỹ
Vương Giả Tinh Thạch
 • Tính năng: Khóa
 • Công dụng: sử dụng 100% mở được trang bị Vương Giả Chi Bang

Thập Đại Thần Thông 7 ngày

Top 10 Thành Tựu sẽ nhận được phần thưởng từ Nam Tăng Nhất Đăng Đại Sư.

HạngPhần thưởng
Top 1 100.000 Vé Vàng 88888 Nguyên Liệu Cao Cấp 06 Rương Ngạo Thần Phi Long 06 Rương Ngạo Thần Vân Long 06 Bảo Thạch ( Hoàn Mỹ ) 6 Vương Giả Tinh Thạch
Top 2 80.000 Vé Vàng 68888 Nguyên Liệu Cao Cấp 05 Rương Ngạo Thần Phi Long 05 Rương Ngạo Thần Vân Long 05 Bảo Thạch ( Hoàn Mỹ ) 5 Vương Giả Tinh Thạch
Top 3 60.000 Vé Vàng 48888 Nguyên Liệu Cao Cấp 04 Rương Ngạo Thần Phi Long 04 Rương Ngạo Thần Vân Long 04 Bảo Thạch ( Hoàn Mỹ ) 4 Vương Giả Tinh Thạch
Top 10 40.000 Vé Vàng 28888 Nguyên Liệu Cao Cấp 03 Rương Ngạo Thần Phi Long 03 Rương Ngạo Thần Vân Long 03 Bảo Thạch ( Hoàn Mỹ ) 3 Vương Giả Tinh Thạch
Top 20 20.000 Vé Vàng 18888 Nguyên Liệu Cao Cấp 02 Rương Ngạo Thần Phi Long 02 Rương Ngạo Thần Vân Long 02 Bảo Thạch ( Hoàn Mỹ ) 2 Vương Giả Tinh Thạch
Top 50 10.000 Vé Vàng 8888 Nguyên Liệu Cao Cấp 01 Rương Ngạo Thần Phi Long 01 Rương Ngạo Thần Vân Long 01 Bảo Thạch ( Hoàn Mỹ ) 1 Vương Giả Tinh Thạch
Tên vật phẩmHình ảnhMô Tả
Nguyên Liệu Cao Cấp
 • Tính năng: Khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp các tính năng Cung Tiễn, Đan Điền…
Rương Ngạo Thần Phi Long
 • Tính năng: Khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 1 trong 10 món trang bị Ngạo Thần - Phi Long
Rương Ngạo Thần Vân Long
 • Tính năng: Khóa
 • Công dụng: mở ra có xác suất nhận được vật phẩm quý
Bảo Thạch ( Hoàn Mỹ )
 • Tính năng: Khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 1 trong 3 loại Bảo Thạch Hoàn Mỹ
Vương Giả Tinh Thạch
 • Tính năng: Khóa
 • Công dụng: sử dụng 100% mở được trang bị Vương Giả Chi Bang

Thập Đại Lăng Tuyệt 7 ngày

Top 10 Cảnh Giới sẽ nhận được phần thưởng từ Bắc Hiệp Quách Tĩnh.

HạngPhần thưởng
Top 1 100.000 Vé Vàng 88888 Nguyên Liệu Cao Cấp 06 Rương Ngạo Thần Phi Long 06 Rương Ngạo Thần Vân Long 06 Bảo Thạch ( Hoàn Mỹ ) 6 Vương Giả Tinh Thạch
Top 2 80.000 Vé Vàng 68888 Nguyên Liệu Cao Cấp 05 Rương Ngạo Thần Phi Long 05 Rương Ngạo Thần Vân Long 05 Bảo Thạch ( Hoàn Mỹ ) 5 Vương Giả Tinh Thạch
Top 3 60.000 Vé Vàng 48888 Nguyên Liệu Cao Cấp 04 Rương Ngạo Thần Phi Long 04 Rương Ngạo Thần Vân Long 04 Bảo Thạch ( Hoàn Mỹ ) 4 Vương Giả Tinh Thạch
Top 10 40.000 Vé Vàng 28888 Nguyên Liệu Cao Cấp 03 Rương Ngạo Thần Phi Long 03 Rương Ngạo Thần Vân Long 03 Bảo Thạch ( Hoàn Mỹ ) 3 Vương Giả Tinh Thạch
Top 20 20.000 Vé Vàng 18888 Nguyên Liệu Cao Cấp 02 Rương Ngạo Thần Phi Long 02 Rương Ngạo Thần Vân Long 02 Bảo Thạch ( Hoàn Mỹ ) 2 Vương Giả Tinh Thạch
Top 50 10.000 Vé Vàng 8888 Nguyên Liệu Cao Cấp 01 Rương Ngạo Thần Phi Long 01 Rương Ngạo Thần Vân Long 01 Bảo Thạch ( Hoàn Mỹ ) 1 Vương Giả Tinh Thạch
Tên vật phẩmHình ảnhMô Tả
Nguyên Liệu Cao Cấp
 • Tính năng: Khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp các tính năng Cung Tiễn, Đan Điền…
Rương Ngạo Thần Phi Long
 • Tính năng: Khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 1 trong 10 món trang bị Ngạo Thần - Phi Long
Rương Ngạo Thần Vân Long
 • Tính năng: Khóa
 • Công dụng: mở ra có xác suất nhận được vật phẩm quý
Bảo Thạch ( Hoàn Mỹ )
 • Tính năng: Khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 1 trong 3 loại Bảo Thạch Hoàn Mỹ
Vương Giả Tinh Thạch
 • Tính năng: Khóa
 • Công dụng: sử dụng 100% mở được trang bị Vương Giả Chi Bang

Thập Đại Kình Lực 14 ngày

Top 10 Lực Chiến sẽ nhận được phần thưởng.

 • Đặc biệt: Top 1 sẽ nhận được Huân Chương Mới - Truyền Nhân Đông Tà
HạngPhần thưởng
Top 1 100.000 Vé Vàng 88888 Nguyên Liệu Cao Cấp 06 Rương Ngạo Thần Tiềm Long 06 Rương Ngạo Thần Thiên Long 06 Bảo Thạch (Long Hồn) 6 Vương Giả Tinh Thạch
Top 2 80.000 Vé Vàng 68888 Nguyên Liệu Cao Cấp 05 Rương Ngạo Thần Tiềm Long 05 Rương Ngạo Thần Thiên Long 05 Bảo Thạch (Long Hồn) 5 Vương Giả Tinh Thạch
Top 3 60.000 Vé Vàng 48888 Nguyên Liệu Cao Cấp 04 Rương Ngạo Thần Tiềm Long 04 Rương Ngạo Thần Thiên Long 04 Bảo Thạch (Long Hồn) 4 Vương Giả Tinh Thạch
Top 10 40.000 Vé Vàng 28888 Nguyên Liệu Cao Cấp 03 Rương Ngạo Thần Tiềm Long 03 Rương Ngạo Thần Thiên Long 03 Bảo Thạch (Long Hồn) 3 Vương Giả Tinh Thạch
Top 20 20.000 Vé Vàng 18888 Nguyên Liệu Cao Cấp 02 Rương Ngạo Thần Tiềm Long 02 Rương Ngạo Thần Thiên Long 02 Bảo Thạch (Long Hồn) 2 Vương Giả Tinh Thạch
Top 50 10.000 Vé Vàng 8888 Nguyên Liệu Cao Cấp 01 Rương Ngạo Thần Tiềm Long 01 Rương Ngạo Thần Thiên Long 01 Bảo Thạch (Long Hồn) 1 Vương Giả Tinh Thạch
Tên vật phẩmHình ảnhMô Tả
Nguyên Liệu Cao Cấp
 • Công dụng: dùng để nâng cấp các tính năng Cung Tiễn, Đan Điền…
Rương Ngạo Thần Tiềm Long
 • Công dụng: dùng để dổi các trang bị Tiềm Long
Rương Ngạo Thần Thiên Long
 • Tính năng: Khóa
 • Công dụng: có xác suất mở ra nhận được những vật phẩm quý
Bảo Thạch (Long Hồn)
 • Tính năng: Khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 1 trong 3 loại bảo thạch quý hiếm
Vương Giả Tinh Thạch
 • Tính năng: Khóa
 • Công dụng: sử dụng 100% mở được trang bị Vương Giả Chi Bang
Huân Chương Mới - Truyền Nhân Đông Tà huanchuongdongta
 • Công dụng: trang bị đặc biệt truyền nhân ngũ tuyệt
  Công +10.000.000
  Thủ +10.000.000
  Bạo +100.000
  Né +100.000
  Sinh lực +10.000.000

Thập Đại Cao Thủ 14 ngày

Top 10 Đẳng Cấp sẽ nhận được phần thưởng.

 • Đặc biệt: Top 1 sẽ nhận được Huân Chương Mới - Truyền Nhân Tây Độc
HạngPhần thưởng
Top 1 100.000 Vé Vàng 88888 Nguyên Liệu Cao Cấp 06 Rương Ngạo Thần Tiềm Long 06 Rương Ngạo Thần Thiên Long 06 Bảo Thạch (Long Hồn) 6 Vương Giả Tinh Thạch
Top 2 80.000 Vé Vàng 68888 Nguyên Liệu Cao Cấp 05 Rương Ngạo Thần Tiềm Long 05 Rương Ngạo Thần Thiên Long 05 Bảo Thạch (Long Hồn) 5 Vương Giả Tinh Thạch
Top 3 60.000 Vé Vàng 48888 Nguyên Liệu Cao Cấp 04 Rương Ngạo Thần Tiềm Long 04 Rương Ngạo Thần Thiên Long 04 Bảo Thạch (Long Hồn) 4 Vương Giả Tinh Thạch
Top 10 40.000 Vé Vàng 28888 Nguyên Liệu Cao Cấp 03 Rương Ngạo Thần Tiềm Long 03 Rương Ngạo Thần Thiên Long 03 Bảo Thạch (Long Hồn) 3 Vương Giả Tinh Thạch
Top 20 20.000 Vé Vàng 18888 Nguyên Liệu Cao Cấp 02 Rương Ngạo Thần Tiềm Long 02 Rương Ngạo Thần Thiên Long 02 Bảo Thạch (Long Hồn) 2 Vương Giả Tinh Thạch
Top 50 10.000 Vé Vàng 8888 Nguyên Liệu Cao Cấp 01 Rương Ngạo Thần Tiềm Long 01 Rương Ngạo Thần Thiên Long 01 Bảo Thạch (Long Hồn) 1 Vương Giả Tinh Thạch
Tên vật phẩmHình ảnhMô Tả
Nguyên Liệu Cao Cấp
 • Công dụng: dùng để nâng cấp các tính năng Cung Tiễn, Đan Điền…
Rương Ngạo Thần Tiềm Long
 • Công dụng: dùng để dổi các trang bị Tiềm Long
Rương Ngạo Thần Thiên Long
 • Tính năng: Khóa
 • Công dụng: có xác suất mở ra nhận được những vật phẩm quý
Bảo Thạch (Long Hồn)
 • Tính năng: Khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 1 trong 3 loại bảo thạch quý hiếm
Vương Giả Tinh Thạch
 • Tính năng: Khóa
 • Công dụng: sử dụng 100% mở được trang bị Vương Giả Chi Bang
Huân Chương Mới - Truyền Nhân Tây Độc huanchuongdongta
 • Công dụng: trang bị đặc biệt truyền nhân ngũ tuyệt
  Công +10.000.000
  Thủ +10.000.000
  Bạo +100.000
  Né +100.000
  Sinh lực +10.000.000

Thập Đại Thần Thông 14 ngày

Top 10 Thành Tựu sẽ nhận được phần thưởng.

 • Đặc biệt: Top 1 sẽ nhận được Huân Chương Mới - Truyền Nhân Nam Đế
HạngPhần thưởng
Top 1 100.000 Vé Vàng 88888 Nguyên Liệu Cao Cấp 06 Rương Ngạo Thần Tiềm Long 06 Rương Ngạo Thần Thiên Long 06 Bảo Thạch (Long Hồn) 6 Vương Giả Tinh Thạch
Top 2 80.000 Vé Vàng 68888 Nguyên Liệu Cao Cấp 05 Rương Ngạo Thần Tiềm Long 05 Rương Ngạo Thần Thiên Long 05 Bảo Thạch (Long Hồn) 5 Vương Giả Tinh Thạch
Top 3 60.000 Vé Vàng 48888 Nguyên Liệu Cao Cấp 04 Rương Ngạo Thần Tiềm Long 04 Rương Ngạo Thần Thiên Long 04 Bảo Thạch (Long Hồn) 4 Vương Giả Tinh Thạch
Top 10 40.000 Vé Vàng 28888 Nguyên Liệu Cao Cấp 03 Rương Ngạo Thần Tiềm Long 03 Rương Ngạo Thần Thiên Long 03 Bảo Thạch (Long Hồn) 3 Vương Giả Tinh Thạch
Top 20 20.000 Vé Vàng 18888 Nguyên Liệu Cao Cấp 02 Rương Ngạo Thần Tiềm Long 02 Rương Ngạo Thần Thiên Long 02 Bảo Thạch (Long Hồn) 2 Vương Giả Tinh Thạch
Top 50 10.000 Vé Vàng 8888 Nguyên Liệu Cao Cấp 01 Rương Ngạo Thần Tiềm Long 01 Rương Ngạo Thần Thiên Long 01 Bảo Thạch (Long Hồn) 1 Vương Giả Tinh Thạch
Tên vật phẩmHình ảnhMô Tả
Nguyên Liệu Cao Cấp
 • Công dụng: dùng để nâng cấp các tính năng Cung Tiễn, Đan Điền…
Rương Ngạo Thần Tiềm Long
 • Công dụng: dùng để dổi các trang bị Tiềm Long
Rương Ngạo Thần Thiên Long
 • Tính năng: Khóa
 • Công dụng: có xác suất mở ra nhận được những vật phẩm quý
Bảo Thạch (Long Hồn)
 • Tính năng: Khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 1 trong 3 loại bảo thạch quý hiếm
Vương Giả Tinh Thạch
 • Tính năng: Khóa
 • Công dụng: sử dụng 100% mở được trang bị Vương Giả Chi Bang
Huân Chương Mới - Truyền Nhân Nam Đế huanchuongdongta
 • Công dụng: trang bị đặc biệt truyền nhân ngũ tuyệt
  Công +10.000.000
  Thủ +10.000.000
  Bạo +100.000
  Né +100.000
  Sinh lực +10.000.000

Thập Đại Lăng Tuyệt 14 ngày

Top 10 Cảnh Giới sẽ nhận được phần thưởng.

 • Đặc biệt: Top 1 sẽ nhận được Huân Chương Mới - Truyền Nhân Bắc Cái
HạngPhần thưởng
Top 1 100.000 Vé Vàng 88888 Nguyên Liệu Cao Cấp 06 Rương Ngạo Thần Tiềm Long 06 Rương Ngạo Thần Thiên Long 06 Bảo Thạch (Long Hồn) 6 Vương Giả Tinh Thạch
Top 2 80.000 Vé Vàng 68888 Nguyên Liệu Cao Cấp 05 Rương Ngạo Thần Tiềm Long 05 Rương Ngạo Thần Thiên Long 05 Bảo Thạch (Long Hồn) 5 Vương Giả Tinh Thạch
Top 3 60.000 Vé Vàng 48888 Nguyên Liệu Cao Cấp 04 Rương Ngạo Thần Tiềm Long 04 Rương Ngạo Thần Thiên Long 04 Bảo Thạch (Long Hồn) 4 Vương Giả Tinh Thạch
Top 10 40.000 Vé Vàng 28888 Nguyên Liệu Cao Cấp 03 Rương Ngạo Thần Tiềm Long 03 Rương Ngạo Thần Thiên Long 03 Bảo Thạch (Long Hồn) 3 Vương Giả Tinh Thạch
Top 20 20.000 Vé Vàng 18888 Nguyên Liệu Cao Cấp 02 Rương Ngạo Thần Tiềm Long 02 Rương Ngạo Thần Thiên Long 02 Bảo Thạch (Long Hồn) 2 Vương Giả Tinh Thạch
Top 50 10.000 Vé Vàng 8888 Nguyên Liệu Cao Cấp 01 Rương Ngạo Thần Tiềm Long 01 Rương Ngạo Thần Thiên Long 01 Bảo Thạch (Long Hồn) 1 Vương Giả Tinh Thạch
Tên vật phẩmHình ảnhMô Tả
Nguyên Liệu Cao Cấp
 • Công dụng: dùng để nâng cấp các tính năng Cung Tiễn, Đan Điền…
Rương Ngạo Thần Tiềm Long
 • Công dụng: dùng để dổi các trang bị Tiềm Long
Rương Ngạo Thần Thiên Long
 • Tính năng: Khóa
 • Công dụng: có xác suất mở ra nhận được những vật phẩm quý
Bảo Thạch (Long Hồn)
 • Tính năng: Khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 1 trong 3 loại bảo thạch quý hiếm
Vương Giả Tinh Thạch
 • Tính năng: Khóa
 • Công dụng: sử dụng 100% mở được trang bị Vương Giả Chi Bang
Huân Chương Mới - Truyền Nhân Bắc Cái huanchuongdongta
 • Công dụng: trang bị đặc biệt truyền nhân ngũ tuyệt
  Công +10.000.000
  Thủ +10.000.000
  Bạo +100.000
  Né +100.000
  Sinh lực +10.000.000

Lưu ý

 • Hoạt động này diễn ra trong vòng 7 ngày và 14 ngày (kể từ khi khai mở máy chủ) và chỉ áp dụng cho máy chủ:
  • VLCM: Tính từ máy chủ 667 trở đi
 • Riêng các máy chủ mở từ Tuyết Lâm (661) và Đông Lâm (666) cũng sẽ được cập nhật phần thưởng mới
 • Mỗi nhân vật có thể tham gia ở nhiều hạng mục để nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn.
 • Danh sách nhận thưởng chỉ căn cứ tại giao diện của hoạt động xếp hạng lúc 6 giờ sang ngày thứ 7 và ngày thứ 14 kể từ ngày mở máy chủ.
 • Phần thưởng sẽ nhận tại giao diện hoạt động.
 • Quý nhân sĩ vui lòng cập nhật thông tin nhân vật trước 05:00 giờ sáng mỗi ngày để tránh sự cố trong quá trình cập nhật thông tin vào 06:00 giờ sáng

Quý nhân sĩ sẽ vào đây để được nhận thưởng theo đúng mốc 7 ngày và 14 ngày (nếu máy chủ qua ngày tiếp theo sẽ không thể nhận được phần thưởng)

Top