Gói quà Mùa Trung Thu

Một mùa Trung Thu nữa lại về, BĐH Võ Lâm Chi Mộng xin chúc tất cả quý Nhân Sĩ có một Tết Đoàn Viên thật ý nghĩa và hạnh phúc bên những người mình yêu thương. Nhân dịp này, BĐH xin gửi tặng Gói quà Thung Thu Thưởng Trà và Trung Thu Vọng Nguyệt đến toán thể mọi người.

Thời gian

 • Thời gian tích lũy: 00:00 - 21/09 đến 23:59 - 27/09.
 • Thời gian nhận thưởng: 11:30 - 23/09 đến 23:59 - 27/09.
 • Nhận quà tại cổng 360game.vn.

Gói quà Trung Thu Vọng Nguyệt

 • Trong thời gian hoạt động, quý Nhân Sĩ có thể nhận miễn phí gói quà Trung Thu Vọng Nguyệt.
Gói QuàPhần Thưởng
 • Bùa Tái Tạo *6 (khóa)
 • Bùa Cường Hóa*6 (khóa)
 • Đế Vương Bảo Đồ*3(khóa)
 • Kinh Nghiệm Đơn Siêu*2(khóa)
 • Nhân Vật Kim Đơn Siêu*1khóa)
 • Nguyên Liệu Cao Cấp*688(khóa)

Gói quà Trung Thu Thưởng Trà

 • Trong thời gian hoạt động, quý Nhân Sĩ tích lũy đủ 1800 vàng sẽ nhận được gói quà Trung Thu Thưởng Trà.
Gói QuàPhần Thưởng
 • Bùa Tái Tạo *18
 • Bùa Cường Hóa *18 (khóa)
 • Đế Vương Bảo Đồ *9 (khóa)
 • Kinh Nghiệm Đơn Siêu *6 (khóa)
 • Nhân Vật Kim Đơn Siêu *3 (khóa)
 • Nguyên Liệu Cao Cấp *1888 (khóa)
Top