[Hoạt Động V341] - Tuần Lễ Huyền Thiết Chi Tinh

Tuần Lễ - Huyền Thiết Chi Tinh

  • Hoạt động diễn ra từ 00:01 ngày 27/04/2018 đến 23:59 ngày 03/05/2018.
  • Thân mời Quý Nhân sĩ cùng tham gia hoạt động Huyền Thiết Chi Tinh để có cơ hội nhận được quà Huyền Thiết Chi Tinh.
NgàyTích LũyVật Phẩm
27/04 5.000 Vàng Huyền Thiết Chi Tinh*3
10.000 Vàng Mảnh Đỉnh Phong*3
28/04 5.000 Vàng Huyền Thiết Chi Tinh*3
10.000 Vàng Mảnh Đỉnh Phong*3
29/04 5.000 Vàng Huyền Thiết Chi Tinh*3
10.000 Vàng Mảnh Đỉnh Phong*3
30/04 5.000 Vàng Huyền Thiết Chi Tinh*3
10.000 Vàng Mảnh Đỉnh Phong*3
01/05 5.000 Vàng Huyền Thiết Chi Tinh*3
10.000 Vàng Mảnh Đỉnh Phong*3
02/05 5.000 Vàng Huyền Thiết Chi Tinh*3
10.000 Vàng Mảnh Đỉnh Phong*3
03/05 5.000 Vàng Huyền Thiết Chi Tinh*3
10.000 Vàng Mảnh Đỉnh Phong*3

Lưu ý: Vật phẩm nhận được là Vật Phẩm Khóa. Quý Nhân sĩ vui lòng nhận mỗi ngày, qua ngày mới sẽ không nhận được vật phẩm ngày trước đó.

Top