[Hoạt Động V344] Ngũ Độc Thánh Trận - Ngày 21/05/2018

Ngũ Độc Trận

    • Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 ngày 21/05/2018.
    • Trong thời gian diễn ra hoạt động, Quý Nhân sĩ có thể sử dụng điểm tích lũy nạp để đổi các phần thưởng tại hoạt động.

Lưu Ý:

  • Khi đổi thưởng điểm tích lũy sẽ trừ theo điểm quy ước của phần thưởng.
  • Hoạt động bắt buộc phải đổi thưởng từ mốc thấp nhất đến mốc cao nhất - Không thể nhảy mốc
ĐiểmThưởng
1.000 Thẻ Đổi Tuyệt Thế Công Pháp*2 (Khóa)
1.000 Quà Thiên Thù Nha*20 (Khóa)
Thẻ Đổi Tuyệt Thế Công Pháp*2 (Khóa)
2.000 Quà Ngọc Thiềm Tiên*30 (Khóa)
Thẻ Đổi Tuyệt Thế Công Pháp*4 (Khóa)
2.000 Quà Phong Ngô Thích*30 (Khóa)
Thẻ Đổi Tuyệt Thế Công Pháp*4 (Khóa)
2.000 Quà Linh Xà Đảm*30 (Khóa)
Thẻ Đổi Tuyệt Thế Công Pháp*4 (Khóa)
2.000 Quà Thiên Hạt Trảo*30 (Khóa)
Thẻ Đổi Tuyệt Thế Công Pháp*4 (Khóa)
5.000 Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp*30 (Khóa)
Thẻ Đổi Tuyệt Thế Công Pháp*10 (Khóa)
15.000 Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp*30 (Khóa)
Thẻ Đổi Tuyệt Thế Công Pháp*30 (Khóa)
30.000 Huyền Thiết Chi Tinh*2 (Khóa)
Thẻ Đổi Tuyệt Thế Công Pháp*60 (Khóa)

Chúc Quý Nhân sĩ sẽ có những trải nghiệm thật vui cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top