[Hoạt Động V344] - Thiên Hạ Công Phu Xuất Thiếu Lâm

Thiên Hạ Công Phu Xuất Thiếu Lâm

Võ học thiên hạ bát đại tinh thâm, vô bờ vô bến. Từ trước đến nay đã có biết bao anh hùng hào kiệt tự sáng tạo võ học, khai tông lập phái, hùng cứ một phương. Nhưng liệu có thật sự nguồn gốc tất cả các loại võ công trong thiên hạ đều xuất phát từ Thiếu Lâm? “Thiên Hạ Công Phu Xuất Thiếu Lâm”

  • Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 ngày 22/05/2018.
  • Trong thời gian diễn ra hoạt động, Quý Nhân sĩ có thể sử dụng điểm tích lũy nạp để đổi các phần thưởng tại hoạt động.

Lưu ý:

  • Khi đổi thưởng điểm tích lũy sẽ trừ theo điểm quy ước của phần thưởng.
  • Hoạt động bắt buộc phải đổi thưởng từ mốc thấp nhất đến mốc cao nhất - Không thể nhảy mốc
ĐiểmVật Phẩm
2.000 Bộ Trang Bị Vương Giả 3 Sao*1 (Khóa)
2.000 Thiên Ma Đơn*10 (Khóa)
2.000 KN Đơn Siêu*888 (Khóa)
2.000 Kinh Nghiệm Đơn Hoàn Mỹ*2 (Khóa)
7.000 Chấn Thiên Thần Khí*3 (Khóa)
15.000 Tuyệt Thế Vũ Khí*1 (Khóa)
    • Nhân sĩ mở quà Tuyệt Thế Vũ Khí được chọn một trong những Thần Binh sau:
Vật Phẩm
Tuyết Tinh Kiếm *1 (Khóa)
Huyền Băng Kiếm *1 (Khóa)
Bình An Kiếm *1 (Khóa)
Thanh Hoa Kiếm *1 (Khóa)
Ngọc Hư Kiếm *1 (Khóa)
Ngọc Thanh Phiến *1 (Khóa)
Hỏa Ma Đao *1 (Khóa)
Nhất Hợp Kích *1 (Khóa)
Nhị Hợp Thương *1 (Khóa)
Tam Hợp Đao *1 (Khóa)
Diệt Hổ Phiến *1 (Khóa)
Thanh Minh Đao *1 (Khóa)
Hỏa Tinh Phủ *1 (Khóa)

Chúc Quý Nhân sĩ sẽ có những trải nghiệm thật vui cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top