[Thông báo] Bảo trì cập nhật V483 - Đại Chiến Hùng Bang

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Nhằm chuẩn bị cập nhật phiên bản được đảm bảo chất lượng, Võ Lâm Chi Mộng sẽ bảo trì cập nhật phiên bản.

Dự kiến từ 15:00 đến 17:00 ngày 14/01/2021.

Ngay sau đó sẽ đón chào các hoạt động hấp dẫn của sự kiện.

Sự kiện: Đại Chiến Hùng Bang

Diễn ra: từ ngày 14/01/2021 đến ngày 20/01/2021.

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia sự kiện để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Tags: Bảo Trì
Top