[Thông Báo] Bộ Huân Chương Mới - Huyết Xích

Quý Nhân sĩ thân mến,

Trong phần Tin Phiên Bản Mới V318 - Chuyến Đò Nghĩa Tình do có sự nhầm lẫn nên dẫn đến việc cung cấp chưa chính xác về thông tin của Bộ Huân Chương Mới.

Nay Ban Điều Hành xin gửi lời cáo lỗi đến Quý Nhân sĩ về chậm trễ và sai lệch này. Thông tin chính xác của bộ Huân Chương như sau:

[Mới] Bộ Huân Chương - Huyết Xích

    • Có thể nhận được thông qua hoạt động Long Sinh Cửu Phẩm - Gói Đệ Tam và Đệ Tứ

Bộ Huân Chương Bao Gồm

Huân Chương
Huyết Xích Chương
Xích Yên Chương
Thất Thiên Chương
Bất Thúy Chương
Thành Thiên Chương
Bích Ngân Chương
Ninh Doanh Chương
Ca Hoàn Chương

Thuộc Tính

CấpTấn CôngPhòng ThủSinh LựcTầng Võ
0 200.000 200.000 600.000  
1 400.000 400.000 1.200.000  
2 600.000 600.000 1.800.000  
3 800.000 800.000 2.400.000  
4 1.000.000 1.000.000 3.000.000  
5 1.200.000 1.200.000 3.600.000 5
6 1.400.000 1.400.000 4.200.000 6
7 1.600.000 1.600.000 4.800.000 7
8 2.000.000 2.000.000 6.000.000 8
9 3.000.000 3.000.000 9.000.000 9
10 10.000.000 10.000.000 15.000.000 10

Kích Hoạt Ẩn: Khi có đủ 8 Huân Chương ở cấp cường hóa 10 Sao sẽ kích hoạt được kỹ năng Huyết Xích- Phá Bạo: Trừ 160.000.000 điểm thuộc tính Bạo Kích của đối phương.

Cường Hóa : Sử dụng Bùa Cướng Hóa. Khi thất bại sẽ không bị giảm cấp sao.

Cường Hóa : Sử dụng Long Thần Thạch. Khi thất bại sẽ bị giảm cấp sao.

Top