[Thông Báo] Cập Nhật Phần Thưởng Đại Hội Tỷ Võ Liên Cổng Game

Q
úy nhân sĩ võ lâm thân mến!

Ban Điều Hành xin thông báo đến Quý Nhân sĩ về việc cập nhật phần thưởng mới cho giải đấu [Đại Hội Tỷ Võ] Liên Cổng Game với các nội dung chính như sau:

Cập Nhật Phần Thưởng Giải Đấu (đã chỉnh sửa)

  • Nhằm để gia tăng mức độ hấp dẫn của giải đấu và bên cạnh đó cũng là việc vinh danh Top 4 - Tứ Cường của giải đấu giải đấu [Đại Hội Tỷ Võ] Liên Cổng Game.

Ban Điều Hành xin thông báo sẽ cập nhật thêm các phần thưởng mới như: Hiệu ứng hiển thị, thuộc tính và hiệu ứng chiêu thức các anh hùng của giải đấu.

Lưu Ý:

  • Giá trị phần thưởng chỉ có hiệu lực trong thời gian các anh hùng nắm giữ ngôi vị Top 4 - Tứ Cường.
  • Chi tiết phần thưởng sẽ được công bố và trao tại phiên bản V350.

Mong rằng, với các cập nhật mới này sẽ giúp Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tốt hơn cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top