[Thông Báo] Cập Nhật Vật Phẩm Võ Lâm Thần Binh

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin thông báo đến Quý Nhân sĩ về việc cập nhật thêm phần thưởng mới của vật phẩm Võ Lâm Thần Binh nhằm giúp ít hơn về nhu cầu kích hoạt tính năng Đồ Long Đao đối với các server mới với các nội dung chính như sau:

Cập Nhật Phần Thưởng

    • Ban Điều Hành sẽ tiến hành cập nhật thêm các thần binh như sau:
STTTấn Công
1 Thiên Thương Kiếm (10 Sao)
 
2 Phá Thiên Nhẫn (0 Sao)
 
3 Huyết Long Đao (0 Sao)
 
4 Liệt Không Kiếm (0 Sao)
 
5 Long Nha (0 Sao)
 

Tiến trình cập nhật sẽ được hoàn tất sau khi cập nhật phiên bản V322.

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm thật tuyệt vời cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top