[Thông báo] Hoàn tất bảo trì cập nhật phiên bản V305

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiến trình bảo trì cập nhật Phiên Bản V305 - Quần Hùng Tiến Trận đã được hoàn tất. Ngay bây giờ, Quý Nhân sĩ đã có thể bắt đầu trải nghiệm

Sự kiện: Quần Hùng Tiến Trận
Diễn ra từ ngày 18/08/2017 đến ngày 24/08/2017.

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời tại Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top