[Thông báo] Hoàn tất bảo trì cập nhật phiên bản V332

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiến trình bảo trì cập nhật Phiên Bản V332 - Du Ngoạn Đầu Xuân đã được hoàn tất. Ngay bây giờ, Quý Nhân sĩ đã có thể bắt đầu trải nghiệm

Sự kiện: Du Ngoạn Đầu Xuân
Diễn ra từ ngày 23/02/2018 đến ngày 01/03/2018.

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời tại Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top