[Thông báo] Hoàn tất bảo trì cập nhật phiên bản V334

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiến trình bảo trì cập nhật Phiên Bản V334 - Đáp Lại Yêu Thương đã được hoàn tất. Ngay bây giờ, Quý Nhân sĩ đã có thể bắt đầu trải nghiệm

Sự kiện: Đáp Lại Yêu Thương
Diễn ra từ ngày 09/03/2018 đến ngày 15/03/2018.

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời tại Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top