[Thông báo] Hoàn tất bảo trì cập nhật phiên bản V339

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiến trình bảo trì cập nhật Phiên Bản V339 - Mừng Tết Hàn Thực đã được hoàn tất. Ngay bây giờ, Quý Nhân sĩ đã có thể bắt đầu trải nghiệm

Sự kiện: Mừng Tết Hàn Thực
Diễn ra từ ngày 13/04/2018 đến ngày 19/04/2018.

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời tại Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top