[Thông báo] Hoàn tất bảo trì cập nhật phiên bản V341

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiến trình bảo trì cập nhật Phiên Bản V341 - Thống Nhất Võ Lâm đã được hoàn tất. Ngay bây giờ, Quý Nhân sĩ đã có thể bắt đầu trải nghiệm

Sự kiện: Thống Nhất Võ Lâm
Diễn ra từ ngày 27/04/2018 đến ngày 03/05/2018.

Ảo Hóa Linh Thú Trợ Uy

  • Khi sử dụng ảo hóa Linh Thú Trợ Uy sẽ không thể sử dụng tính năng Đỉnh Phong Thú

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời tại Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top