[Thông báo] Hoàn tất bảo trì cập nhật phiên bản V345

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiến trình bảo trì cập nhật Phiên Bản V345 - Đào Hoa Chi Cảnh đã được hoàn tất. Ngay bây giờ, Quý Nhân sĩ đã có thể bắt đầu trải nghiệm

Sự kiện: Đào Hoa Chi Cảnh
Diễn ra từ ngày 25/05/2018 đến ngày 31/05/2018.

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời tại Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top