[Thông báo] Hoàn tất bảo trì cập nhật phiên bản V365.

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiến trình bảo trì cập nhật Phiên Bản V365 - Anh Hùng Thách Đấu đã được hoàn tất. Ngay bây giờ, Quý Nhân sĩ đã có thể bắt đầu trải nghiệm

Sự kiện: Anh Hùng Thách Đấu
Diễn ra từ ngày : 11/10/2018 đến ngày 17/10/2018.

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời tại Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top