[Thông báo] Hoàn tất bảo trì cập nhật phiên bản V373

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiến trình bảo trì cập nhật Phiên Bản V373 - Săn Thú Mùa Đông đã được hoàn tất. Ngay bây giờ, Quý Nhân sĩ đã có thể bắt đầu trải nghiệmSự kiện: Săn Thú Mùa Đông
Diễn ra từ ngày : 06/12/2018 đến ngày 12/12/2018.

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời tại Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top