[Thông báo] Hoàn tất bảo trì cập nhật phiên bản V378

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiến trình bảo trì cập nhật V378 - Nhiệm Vụ Thương Hội đã được hoàn tất. Ngay bây giờ, Quý Nhân sĩ đã có thể bắt đầu trải nghiệm


Sự kiện: Nhiệm Vụ Thương Hội
Diễn ra từ ngày : 10/01/2019 đến ngày 16/01/2019.

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời tại Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top